Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

En del av svensk Försäkring i samverkan Förhållandet mellan Solvens II- direktivet och tjänstepensions- direktivet Livdagen 18 september 2012 Ellen Bramness.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "En del av svensk Försäkring i samverkan Förhållandet mellan Solvens II- direktivet och tjänstepensions- direktivet Livdagen 18 september 2012 Ellen Bramness."— Presentationens avskrift:

1 En del av svensk Försäkring i samverkan Förhållandet mellan Solvens II- direktivet och tjänstepensions- direktivet Livdagen 18 september 2012 Ellen Bramness Arvidsson, chefekonom, Svensk Försäkring

2 En del av svensk Försäkring i samverkan Den svenska tjänstepensionsmarknaden

3 En del av svensk Försäkring i samverkan Svensk Försäkrings utgångspunkter: Bästa möjliga reglering för tjänstepensionsverksamhet Effektiva lösningar tryggande av tjänstepension Kollektivavtalens viktiga roll Använd ”svängrummet ”i EU-rätten!

4 En del av svensk Försäkring i samverkan Hur regleras tjänstepensions- försäkring idag? Direktiv 2003/41/EG om verksamhet i och tillsyn över tjänstepensionsinstitut (”IORP”-direktivet). Direktivet är direkt tillämpligt på tjänstepensions- institut, för Sveriges del tjänstepensionskassor (försäkringsföreningar) och pensionsstiftelser. Sverige valde dock att utnyttja en option i direktivet att tillämpa dess centrala rörelseregler även på livförsäkringsbolagens tjänstepensions- verksamhet (artikel 4 IORP-direktivet).

5 En del av svensk Försäkring i samverkan Vad händer när Solvens II träder ikraft? Vid fortsatt användning av optionen -> kapitalkraven i Solvens II Utan fortsatt användning av optionen -> full tillämpning av Solvens II Möjlighet till övergångsregel? - OII innehåller övergångsperiod med dagens regler för tjänstepensionsverksamhet.

6 En del av svensk Försäkring i samverkan Till detta kommer att... IORP-översynen ska bygga på: Särdrag i tjänstpensionsverksamhet Lessons learned Vi får alltså två regelverk för tjänstepensions- verksamhet, båda i nuläget med okänt innehåll IORP kommer att skräddarsys för tjänstepensionsverksamhet! Behålla möjligheten att få tillämpa det senare!

7 En del av svensk Försäkring i samverkan Solvens I IORP Solvens II 20132014201? 2015 Solvens II IORP II Lika reglerOlika reglerLika regler? Försäkringsföretag Tjänstepensionskassor 2016 Övergång: Solvens II eller Solvens I & IORP

8 En del av svensk Försäkring i samverkan Solvens II-utredningen: En ny lag om tjänstepensionsrörelse införs. Lagen baseras på IORP-direktivet. Livförsäkringsbolagen kan välja att omvandla sig till tjänstepensionsföretag under den nya lagen. I dessa institut får endast tjänstepensions- verksamhet bedrivas, övrigt försäkring måste ligga i en separat juridisk person.

9 En del av svensk Försäkring i samverkan Ny remiss våren 2012 Promemoria från Finansdepartementet: Underkänner Solvens II-utredningens förslag att försäkringsföretag ska få omvandla sig till tjänstepensionsföretag. Endast de företag som inte omfattas av Solvens II- direktivet kan omfattas av tjänstepensionsdirektivet. Försäkringsbolag får därmed inte lägga över sin tjänstepensionsverksamhet i ett tjänstepensions- företag. Enbart dagens tjänstepensionskassor och pensionsstiftelser omfattas av IORP-direktivet. Nya tjänstepensionsföretag kan endast bildas i form av stiftelse.

10 En del av svensk Försäkring i samverkan Svensk Försäkrings utgångspunkter: Bästa möjliga reglering för tjänstepensionsverksamhet Effektiva lösningar tryggande av tjänstepension Kollektivavtalens viktiga roll Använd ”svängrummet ”i EU-rätten!

11 En del av svensk Försäkring i samverkan Bedömning 1. Behövs en jämförelse mellan direktiven? Nationell beslutanderätt kring pensionssystemets organisation - en viktig grundpelare i EU Direktivets syfte är att tillskapa en inre marknad för tjänstepension  Tveksamt att låta bedömningen vila på inbördes rangordning mellan Solvens II och IORP

12 En del av svensk Försäkring i samverkan Bedömning, forts. 2. Om en jämförelse ändå görs… Tveksamt om departementet har beaktat alla relevanta faktorer och om de faktorer de har beaktat har tolkats korrekt  Tveksamheter även i denna del och risk för att bedömningen är i konflikt med EU-rätten

13 En del av svensk Försäkring i samverkan Konsekvenser av bedömningen? Saknas beskrivning av påverkan på tjänstepensionsmarknadens struktur, t.ex. kollektivavtal kryssmarknaden tillåtna aktörer konsumentskydd kostnader  Bristfälligt underlag för beslut

14 En del av svensk Försäkring i samverkan Slutsatser och förslag Slutsatser Betydande osäkerhet kring departementets bedömning Förslaget får långtgående konsekvenser Förslag Utredning om hur och i vilken form tjänstepensionsverksamhet bör drivas i framtiden Övergångsregler för både livförsäkringsbolag och tjänstepensionskassor Övergångsregler ej tvingande – möjligt att tillämpa Solvens II fullt ut för den som vill Reglering för nya institut


Ladda ner ppt "En del av svensk Försäkring i samverkan Förhållandet mellan Solvens II- direktivet och tjänstepensions- direktivet Livdagen 18 september 2012 Ellen Bramness."

Liknande presentationer


Google-annonser