Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Förhållandet mellan Solvens II-direktivet och tjänstepensions-direktivet Livdagen 18 september 2012 Ellen Bramness Arvidsson, chefekonom, Svensk Försäkring.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Förhållandet mellan Solvens II-direktivet och tjänstepensions-direktivet Livdagen 18 september 2012 Ellen Bramness Arvidsson, chefekonom, Svensk Försäkring."— Presentationens avskrift:

1 Förhållandet mellan Solvens II-direktivet och tjänstepensions-direktivet
Livdagen 18 september 2012 Ellen Bramness Arvidsson, chefekonom, Svensk Försäkring

2 Den svenska tjänstepensionsmarknaden

3 Svensk Försäkrings utgångspunkter:
Bästa möjliga reglering för tjänstepensionsverksamhet Effektiva lösningar tryggande av tjänstepension Kollektivavtalens viktiga roll Använd ”svängrummet ”i EU-rätten!

4 Hur regleras tjänstepensions-försäkring idag?
Direktiv 2003/41/EG om verksamhet i och tillsyn över tjänstepensionsinstitut (”IORP”-direktivet). Direktivet är direkt tillämpligt på tjänstepensions- institut, för Sveriges del tjänstepensionskassor (försäkringsföreningar) och pensionsstiftelser. Sverige valde dock att utnyttja en option i direktivet att tillämpa dess centrala rörelseregler även på livförsäkringsbolagens tjänstepensions- verksamhet (artikel 4 IORP-direktivet).

5 Vad händer när Solvens II träder ikraft?
Vid fortsatt användning av optionen -> kapitalkraven i Solvens II Utan fortsatt användning av optionen -> full tillämpning av Solvens II Möjlighet till övergångsregel? - OII innehåller övergångsperiod med dagens regler för tjänstepensionsverksamhet.

6 Till detta kommer att... IORP-översynen ska bygga på: Särdrag i tjänstpensionsverksamhet Lessons learned Vi får alltså två regelverk för tjänstepensions- verksamhet, båda i nuläget med okänt innehåll IORP kommer att skräddarsys för tjänstepensionsverksamhet! Behålla möjligheten att få tillämpa det senare!

7 Övergång: Solvens II eller Solvens I & IORP
2013 2014 2015 2016 201? 201? Lika regler Olika regler Lika regler? Försäkringsföretag Solvens I IORP Solvens II Övergång: Solvens II eller Solvens I & IORP Tjänstepensionskassor IORP IORP II

8 Solvens II-utredningen:
En ny lag om tjänstepensionsrörelse införs. Lagen baseras på IORP-direktivet. Livförsäkringsbolagen kan välja att omvandla sig till tjänstepensionsföretag under den nya lagen. I dessa institut får endast tjänstepensions- verksamhet bedrivas, övrigt försäkring måste ligga i en separat juridisk person.

9 Ny remiss våren 2012 Promemoria från Finansdepartementet:
Underkänner Solvens II-utredningens förslag att försäkringsföretag ska få omvandla sig till tjänstepensionsföretag. Endast de företag som inte omfattas av Solvens II- direktivet kan omfattas av tjänstepensionsdirektivet. Försäkringsbolag får därmed inte lägga över sin tjänstepensionsverksamhet i ett tjänstepensions- företag. Enbart dagens tjänstepensionskassor och pensionsstiftelser omfattas av IORP-direktivet. Nya tjänstepensionsföretag kan endast bildas i form av stiftelse.

10 Svensk Försäkrings utgångspunkter:
Bästa möjliga reglering för tjänstepensionsverksamhet Effektiva lösningar tryggande av tjänstepension Kollektivavtalens viktiga roll Använd ”svängrummet ”i EU-rätten!

11 Bedömning 1. Behövs en jämförelse mellan direktiven?
Nationell beslutanderätt kring pensionssystemets organisation - en viktig grundpelare i EU Direktivets syfte är att tillskapa en inre marknad för tjänstepension Tveksamt att låta bedömningen vila på inbördes rangordning mellan Solvens II och IORP

12 Bedömning, forts. 2. Om en jämförelse ändå görs…
Tveksamt om departementet har beaktat alla relevanta faktorer och om de faktorer de har beaktat har tolkats korrekt Tveksamheter även i denna del och risk för att bedömningen är i konflikt med EU-rätten

13 Konsekvenser av bedömningen?
Saknas beskrivning av påverkan på tjänstepensionsmarknadens struktur, t.ex. kollektivavtal kryssmarknaden tillåtna aktörer konsumentskydd kostnader Bristfälligt underlag för beslut

14 Slutsatser och förslag
Betydande osäkerhet kring departementets bedömning Förslaget får långtgående konsekvenser Förslag Utredning om hur och i vilken form tjänstepensionsverksamhet bör drivas i framtiden Övergångsregler för både livförsäkringsbolag och tjänstepensionskassor Övergångsregler ej tvingande – möjligt att tillämpa Solvens II fullt ut för den som vill Reglering för nya institut


Ladda ner ppt "Förhållandet mellan Solvens II-direktivet och tjänstepensions-direktivet Livdagen 18 september 2012 Ellen Bramness Arvidsson, chefekonom, Svensk Försäkring."

Liknande presentationer


Google-annonser