Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt LPA våren 2014 Aktuellt om LPA-tryggheten.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt LPA våren 2014 Aktuellt om LPA-tryggheten."— Presentationens avskrift:

1 Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt LPA våren 2014 Aktuellt om LPA-tryggheten

2 LPA-tryggheten LFÖPL-arbetspensioner (ålderspension, invalidpension, familjepension) OFLA-arbetsskadeförsäkring OFLA-fritidsolycksfallsförsäkring LPA-sjukdagpenning Avträdelsestöd Grupplivförsäkring Hälsofrämjande tjänster – avbytarservice – utvecklande av företagshälsovården – rådgivning om arbetarskyddsfrågor LFÖPL-arbetsinkomsten används också av FPA -sjukdagpenning från sjukförsäkringen -moderskapspenning -föräldrapenning 2

3 LPA-tryggheten täcker olika livssituationer LFÖPL - försäkringen - arbetsinkomsten olycksfall sjukdom dödsfall ålderdom avbytar- service

4 Utvecklande av systemet med avbytarservice Enligt regeringens strukturpolitiska program har regeringen beslutat att tillsammans med LPA före 30.5.2014 utreda möjligheterna att uppnå kostnadsbesparingar genom att utveckla systemet. – Förslagen ska utarbetas före 30.9.2014.

5 Fortsättningen på avträdelsestödet Det nuvarande systemet upphör 31.12.2014. I fjol inkom nästan 900 ansökningar där man ämnade genomföra en generationsväxling inom ramen för systemet med avträdelsestöd. – LPA strävar efter att behandla ansökningarna så att alla får ett förhandsbeslut senast vid den tidpunkt som de önskat: slutet av april, slutet av augusti och årsskiftet. Hur avträdelsestödet fortsätter åren 2015–2018 klarnar under våren 2014.

6 Företagshälsovården för lantbruksföretagare En arbetsgrupp som social- och hälsovårdsministeriet hade tillsatt för att kartlägga lantbruksföretagarnas arbetshälsa föreslog i höstas att LPA:s roll borde stärkas vad gäller utvecklande och verkställande av företagshälsovården. LPA:s mål är att innehållet i företagshälsovården och dess sakkunskap ska utvecklas. Målet är att anslutningsgraden ska stiga till 70 procent (nu cirka 38 %). Det är osäkert hur de behövliga lagändringarna kommer att framskrida.

7 Arbetshälsopengar Arbetsgruppen som social- och hälsovårdsministeriet hade tillsatt för att kartlägga lantbruksföretagarnas arbetshälsa föreslog också att LPA skulle få möjlighet att använda s.k. arbetshälsopengar på motsvarande sätt som andra arbetspensionsbolag. Medlen skulle användas till verksamhet som upprätthåller lantbruksföretagarnas arbetshälsa. Enligt planerna skulle medlen vara 0,2 procent av LFÖPL-premieinkomsten.


Ladda ner ppt "Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt LPA våren 2014 Aktuellt om LPA-tryggheten."

Liknande presentationer


Google-annonser