Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kultur och volymstudie En studien och analys av platsen och dess förhållanden till den omgivande bebyggelsen har genomförts. Analysen har även satts i.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kultur och volymstudie En studien och analys av platsen och dess förhållanden till den omgivande bebyggelsen har genomförts. Analysen har även satts i."— Presentationens avskrift:

1 Kultur och volymstudie En studien och analys av platsen och dess förhållanden till den omgivande bebyggelsen har genomförts. Analysen har även satts i relation till riksintresse kulturmiljö och inkomna synpunkter under det tidigare planarbetet. Studiens utgångspunkt är att en kongressanläggning ska kunna anläggas med samma kapasitet aktuellt lokalprogram. Analysen leder till en sammanställning med idéskisser avseende volym och skala vilka ligger som grund för ett kommande planprogram. Sidan 1 STADSBYGGNADSFÖRVALTNING

2 Sidan 2

3 Sidan 3STADSBYGGNADSFÖRVALTNING Analys och förslag till bebyggelsestruktur

4 STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGSidan 4

5 STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGSidan 5 Relation till kringliggande bebyggelse

6 STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGSidan 6 Relation till centrala staden och H99


Ladda ner ppt "Kultur och volymstudie En studien och analys av platsen och dess förhållanden till den omgivande bebyggelsen har genomförts. Analysen har även satts i."

Liknande presentationer


Google-annonser