Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Forskarskolan vid Åbo Akademi – doktoranduppföljning 26.11.2012 Monica Nerdrum, Lärcentret 26.11.2012Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | 20500 Åbo 1.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Forskarskolan vid Åbo Akademi – doktoranduppföljning 26.11.2012 Monica Nerdrum, Lärcentret 26.11.2012Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | 20500 Åbo 1."— Presentationens avskrift:

1 Forskarskolan vid Åbo Akademi – doktoranduppföljning 26.11.2012 Monica Nerdrum, Lärcentret 26.11.2012Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | 20500 Åbo 1

2 Innehåll  Forskarskolan och dess nämnd  Beslut vid Åbo Akademi – Instruktionen för forskarutbildning § 24 – Nämnden för forskarskolan 16.11.2012 § 6  Uppföljningen – Bakgrund – Arbetstid och finansiering – Avhandling – Studier och handledning – Skicka och spara  Användning av materialet 26.11.2012Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | 20500 Åbo 2

3 Forskarskolan och dess nämnd 26.11.2012Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | 20500 Åbo 3

4 Forskarskola och doktorandprogram  Vad är en forskarskola? –Systematisk struktur som stöder doktorandutbildningen Omfattar hela universitetet Utgörs av flera doktorandprogram  Vad är ett doktorandprogram? –Ordnar doktorandutbildning Systematisk, välstrukturerad, på viss tid Färdigheter för krävande sakkunniguppgifter inom universitetet, näringslivet, samhället –Interna, universitetets och andra aktörers gemensamma eller internationella 26.11.2012Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | 20500 Åbo 4

5 Forskarskolan vid ÅA  Målsättning: –Systematisk, välstrukturerad, högklassig forskarutbildning –Examina ska kunna avläggas på utsatt tid –Tydlig organisation, ansvarsfördelning –Professionell forskarutbildning  Uppgift: stöda institutionerna i planering och koordinering av forskarutbildning –göra förslag till procedurer och avtal –ordna utbildning för handledare –ta initiativ, följa upp, utvärdera och utveckla –sprida god praxis, marknadsföra och informera –ordna sådan utbildning som inte hör till institutionernas eller doktorandprogrammens expertis –ge utlåtanden 26.11.2012Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | 20500 Åbo 5

6 Nämnden för forskarskolan  Föreståndare, prorektor Mikko Hupa  Ordinarie medlemmar –Professorerna Petri Salo (PF),Peter Nynäs (HF) Gunilla Widén (HHÅA), Harriet Silius (SocV), Jouko Peltonen (NatV), Matti Toivakka (KT)  Suppleanter: –Professorerna Matti Laine (IPL), Tage Kurtén (TF), PD Viljam Engström (RVI), Göran Djupsund (StatsV), John Eriksson (BioV), Ivan Porres (IT)  Föredragande direktör Mats Lindfelt (FoU)  Koordinator Monica Nerdrum 26.11.2012Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | 20500 Åbo 6

7 Beslut vid Åbo Akademi 26.11.2012Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | 20500 Åbo 7

8 Doktoranduppföljning  Instruktionen för forskarutbildning 24 § – Införs 1.1.2012 – Årsrapport i utskrift lämnas till handledaren vid höstterminens slut Gås igenom med handledaren i ett samtal – Mera omfattande utvärdering görs regelbundet Hela utbildningen eller tematiskt  Målsättning att förbättra uppföljningen av forskarstuderandes studier  Rättighet och skyldighet 26.11.2012Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | 20500 Åbo 8

9 Pilotundersökning  Nämnden för forskarskolan beslutade 16.11.2012 att – Godkänna rutiner för insamling och blankett – Sända ut enkäten till alla närvaroanmälda forskarstuderande som en pilotundersökning – På basis av pilotundersökningens resultat fatta beslut om en eventuell fortsatt årlig doktoranduppföljning 26.11.2012Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | 20500 Åbo 9

10 Arbetsgång  Doktoranden: – Fyller i uppgifterna elektroniskt (3-31.12.2012) – Printar ut blanketten och ger till handledare  Doktorand och handledare: – För ett samtal på basis av uppgifterna i blanketten (i början av år 2013) – Kan leda till att handlednings- och studieavtalet revideras  Forskarskolan: – Sammanställer statistik (januari 2013) 26.11.2012Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | 20500 Åbo 10

11 Uppföljningen 26.11.2012Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | 20500 Åbo 11

12 Bakgrund  Information om: – Namn – Handledare – Ämne/utbildning 26.11.2012Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | 20500 Åbo 12

13 Arbetstid och finansiering  Hur många % av arbetstiden ägnas åt forskarstudier?  Hur många måna- der finansiering?  Vilken sorts finansiering? 26.11.2012Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | 20500 Åbo 13

14 Avhandling  Avhandlingsarbetets progression? – % av monografiavhandling som är färdig? – Antal artiklar som lämnats in för en artikelavhandling – Planerat inlämningsår? 26.11.2012Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | 20500 Åbo 14

15 Studier och handledning  Totalt antal studiepoäng  Har studierna framskridit planenligt? – Om nej > orsak?  Önskemål om kurser?  Antal träffar med handledare?  Önskemål? 26.11.2012Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | 20500 Åbo 15

16 E-blankett: Skicka och spara  Skicka in uppgifterna  Spara den ifyllda blanketten som fil 26.11.2012Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | 20500 Åbo 16

17 Användning av materialet 26.11.2012Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | 20500 Åbo 17

18 Hur används enkätmaterialet?  Systematisk studentrespons – Del av ÅA:s kvalitetshanteringssystem  Materialet från doktoranduppföljningen – Underlag för utveckling inom institution/ämne Årligt samtal mellan handledare och doktorand Åtgärder vid behov – Underlag för utveckling på universitetsnivå Kvantitativa resultat Riktlinjer, rekommendationer m.m. 26.11.2012Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | 20500 Åbo 18

19 Material och länkar  Styrdokument vid Åbo Akademi –Examensstadga, instruktion för forskarutbildning, tentamensinstruktion www.abo.fi/personal/utbildforf –Strategier: www.abo.fi/personal/strategier  Forskarutbildning www.abo.fi/forskning/forskarstudier  Blanketter, bl.a: Handlednings- och studieavtal Anhållan om förhandsgranskning Begäran om offert Ansökan om publicering vid ÅA.s förlag Modell för inbjudningskort www.abo.fi/forskning/forskarskolan_blanketter 26.11.2012Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | 20500 Åbo 19


Ladda ner ppt "Forskarskolan vid Åbo Akademi – doktoranduppföljning 26.11.2012 Monica Nerdrum, Lärcentret 26.11.2012Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | 20500 Åbo 1."

Liknande presentationer


Google-annonser