Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 2008-2014. 2 Förstudiens syfte: lägga grund för ett ännu starkare fokus på affärsmässighet. tydligare rollfördelning mellan turistföretagen, ideella.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 2008-2014. 2 Förstudiens syfte: lägga grund för ett ännu starkare fokus på affärsmässighet. tydligare rollfördelning mellan turistföretagen, ideella."— Presentationens avskrift:

1 1 2008-2014

2 2 Förstudiens syfte: lägga grund för ett ännu starkare fokus på affärsmässighet. tydligare rollfördelning mellan turistföretagen, ideella intressenter och offentliga intressenter. synpunkter utöver de som överlämnats från det tidigare Turistnätverket. få aktuell input från våra viktigaste utlandsmarknader. Förankring inför fortsatt turismsamarbete

3 3 Är kort och gott: …öka antalet sysselsatta inom turismen och dess spridningseffekter till andra servicenär- ingar samt att i övrigt bidra till en attraktiv och rik bygd till gagn för bofasta och möjligheterna att få fler inflyttade hushåll och företag. Gemensamt mål att sikta mot på tre års sikt: 20 nya urskiljbara arbetstillfällen i turistföretag och fem nya turistföretag. Mål för Turismsamverkan

4 4 ökning av antalet turistprodukter, inte minst marknadsanpassade logimöjligheter. ökade besöksvolymer med effektivare marknadsföring. ökad marknadsanpassning i alla led (bl.a till- gänglighet genom information via Internet, media, researrangörer, m.fl. ökning av bokningsbara produkter via Internet, förbättrad mottagnings- apparat och kundanpassning/-bemötande, mm). ökad omsättning hos företagen …forts: Genom satsning på

5 5 Prioriteringslista har gjorts grundad på utvärderingen från det under 2008 avslutade ”Turistnätverket”. Listan kompletteras i samråd med er deltagare och de initiativ ni lyfter under projekttiden samt med de synpunkter som inhämtas från våra kontakter med marknaden (förstudien). Vad ska vi göra i nätverket!

6 6 Upprätthålla och samordna nätverket Webbaserad marknadsföring och online-bokning Deltagande i strategiska mässor Visningsresor Program och reportage i media Bearbetning av och marknadsföring via researrangörer, resebyråer, agenter, mm. Utbildningsinsatser och Produktutveckling Marknadsföring av förutsättningar för inflyttning forts… Prioriteringslistan:

7 7 Projektägare: Nedre Dalälvens utvecklingsaktiebolag Personal nätverkskansli (% av heltid): Verksamhetsansvarig, Kalle Hedin (12) Projektledare, Henrik Thomke (50) Webbutvecklare, Johan Hedin (60) Projektadministratör, Kia Olofsdotter (15) Ekonomiansvarig, nyrekrytering (5) Projektledning

8 8 1) Leverantörer av turistprodukter, dvs turistföretag i området. Alltifrån de riktigt små som inte har heltids- försörjning till de till de större som konfe- renshotell och transportföretag i området. Förutsättning för deltagande är att man bedriver näringsverksamhet inom turism. Målgrupperna är tre:

9 9 2) Både privatturism (man betalar själv) och affärsturister (någon annan betalar). Sverige, prioriteras Storstockholm – Mälardalen (affärsturism även vårt eget område och närområde) Europa, främst där vi redan kommit långt genom upparbetade kontakter, Polen, Holland, Tjeckien och svenskspråkiga Finland. Vidare blir forna öststater med Ryssland i spetsen allt intressantare. Västeuropa är naturligtvis intressant, men det är också många som konkurrerar på den marknaden. forts… Målgrupperna är tre

10 10 3) Inflyttning Hushåll och småföretag som är intresserade att byta överhettade storstadsregioner i Storstockholm – Mälardalen mot vårt geografiska område. forts… Målgrupperna är tre

11 11 Projektet pågår åren 2009, 2010 & 2011 (om det utvecklas bra ansökes om förlängning). Beräknad privat medfinansiering från medverkande i nätverket i kontanter400 000 kr Beräknad projektspecifik offentlig medfinansiering 320 000 kr Stöd från Leader Nedre Dalälven 2 260 000 kr Summa 2 980 000 kr Därtill Ideell tid 175 kr x 10 628,7 tim 2 260 000 kr Tidplan och Budget

12 12 Leader Nedre Dalälven; befintliga och tillkommande lokala Leader-projekt med turistanknytning eller fokus på inflyttning. Andra lokala och regionala turistsatsningar Attraktiv logi Samarbete med finska Pomoväst Nationellt fisketurismprojekt i Leader Samverkande projekt

13 13 Ca 50 Milj Fiskeintresserade Européer

14 14 11 maj, eftermiddag, för logianläggningar, ”Värdskap för fisketurister”. 14 maj, eftermiddag, Tryggare företagande, försäkringar, resegaranti, momsfrågor, mm. 26 maj, eftermiddag, Annonsering på webben, ”Övergripande strategier, handfasta råd och rätt verktyg”. 15-16 juni, Visningsresa i vårt eget område. 28-30 augusti, Salamässan. Vi flaggar för kommande!


Ladda ner ppt "1 2008-2014. 2 Förstudiens syfte: lägga grund för ett ännu starkare fokus på affärsmässighet. tydligare rollfördelning mellan turistföretagen, ideella."

Liknande presentationer


Google-annonser