Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Möte med GBIF-Swedens referensgrupp måndag 2012-11-19 Dagordning Mötets öppnande Val av mötesordförande och –sekreterare (minnesanteckningar) Godkännande.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Möte med GBIF-Swedens referensgrupp måndag 2012-11-19 Dagordning Mötets öppnande Val av mötesordförande och –sekreterare (minnesanteckningar) Godkännande."— Presentationens avskrift:

1 Möte med GBIF-Swedens referensgrupp måndag 2012-11-19 Dagordning Mötets öppnande Val av mötesordförande och –sekreterare (minnesanteckningar) Godkännande av dagordningen Allmän orientering om GBIF-Sweden Presentation av GBIF-Swedens styrelse och dess uppdrag och mandat (protokoll från styrelsemöte 2012-09-04 i bilaga 1) Presentation av GBIF-Swedens referensgrupp och dess uppdrag och mandat Presentation av GBIF-Swedens strategiska plan 2012-2016 (bilaga 2) Presentation av GBIF-Swedens verksamhet 2012 Presentation av GBIF-Swedens verksamhet 2013 Presentation av GBIF-Swedens användarenkät 2012-2013. Kommande möten Övriga frågor Avslutning

2 Enheten för biodiversitetsinformatik Ny enhet vid Riksmuseet sedan 2011-01-01 Samlar museets aktiviteter inom biodiversitetsinformatik, beräkningsbiologi och fylogenomik Projekt: –Svenska GBIF-noden –Utveckling och implementering av ett nationellt web-baserat samlingshanteringssystem som bygger på öppen källkod (DINA) –IT-stöd för barkodning av Svenska floran och faunan –Forskarstöd inom fylogenomiska beräkningar (BILS) –Partner i Svenska Lifewatch –Svensk partner i europeiska projekt: BioCASE, PESI, BALTICDIVERSITY, EU-BON –Forskning, undervisning och utåtriktad verksamhet inom dessa områden

3 NRM – Artdatabanken Samlingsdata Data från hela världen Analys och syntes i globalt perspektiv Taxonomi: PESI (europeiskt) EU-BON (globalt projekt, del av GEOBON) DINA (samlingar) Öppen källkod Observationsdata Svenska data Analys och syntes av svenska data Taxonomi: DynTaxa (svenskt) Svenska Lifewatch (EU- projekt) Artportalen (obsar) Visual.NET-kod, säljs

4 GBIF-SE 2012-2016 Kärnverksamhet: bistå svenska dataleverantörer med att göra data tillgängliga genom GBIF (effektiviseras genom DINA- projektet) Utveckling av ny mjukvara för nationella/regionala/tematiska GBIF- portaler (i samarbete med GBIF-FR, GBIF-BE och GBIF-NO) Medverkan i utveckling av GBIF:s ”Country Pages” Förberedelse av ansökan för ett svenskt digitaliseringscentrum för naturhistoriska föremål Informatikstöd för stora inventeringsprojekt (synergi med DINA- projektet) Undervisning och utåtriktad verksamhet inom biodiversitetsinformatik (inkl. kvalitetsmått) Kunskapsöverföring till utvecklingsländer Användarenkät

5 Diskussionsfrågor Hur skall GBIF styras i framtiden? –VR (RFI) önskar samordning mellan GBIF och Svenska LifeWatch –Vilka roller kan och ska styrelsen resp. referensgruppen ha? –Hur skall dessa organ utformas framöver? Vilken roll ska GBIF spela när det gäller digitalisering av svenska naturhistoriska samlingar? –Metodutveckling? –Organisera ett mer omfattande nationellt digitaliseringsprojekt? Driva detta?

6 Diskussionsfrågor Vilka tjänster ska erbjudas via svenska GBIF:s nodportal? –Analys av data som lämnas av svenska dataleverantörer? –Analys av ‘repatrierade’ data? –Analys och syntes av GBIF-data över större geografiska områden (t ex Norden-Baltikum)? –Nyheter inom biodiversitetsinformatik?

7 GBIF/GBIF-Sweden 2012

8 www.gbif.orgwww.gbif.org [www.data.gbif.org] GBIF bildas 2001 efter önskemål från OECD  IUCN Data finns och tillkommer i hög takt; i samlingar och i moderna databaser men de måste digitaliseras och harmoniseras TDWG  (Biodiversity Information Standards) bygger verktyg sedan mitten av 1980-talet SP1 (2003-2006): Sharing Biodiversity Information for Society, Science and a Sustainable Future SP2 (2007-2011): From prototype towards full operation SP3(2012-2016): Seizing the Future

9 www.gbif.orgwww.gbif.org [www.data.gbif.org] Organisation: GBIF Governing Board (Sv. repr.: Maria Thuveson, VR/RFI) Executive Committe Nodes Steering Group GBIF Advisory Committees: Standing committees Science C. Budget C. Rules C. Participant Node Managers

10 www.gbif.orgwww.gbif.org [www.data.gbif.org] Organisation (forts.): GBIF Task Groups Vid behov under Science C.: Content Needs Asseement TG Data Publishing Framwork TG Multimedia Resources TG Other Committees: GBIF ProBono Legal Advisory Group GBIF Review Team GBIF Forward Look Team (Sv, repr.: Ulf Gärdenfors, SLU)

11 Ca. 60 länder och ett 50-tal organisationer deltar Erbjuder i dag ca. 380 miljoner dataposter ur 10 000 dataset förvaltade av över 420 myndigheter, forskningsinstitutioner, organisationer och privatpersoner världen över Dataportal (www.data.gbif.org) lanserad 2007- under ombyggnad 2013www.data.gbif.org Statistik –augusti 2012: www.gbif.orgwww.gbif.org [www.data.gbif.org]

12 Deltagande organisationer

13 Geografisk fördelning

14 Antal databasägare

15 Antal dataset

16 Antal publicerade data x 10 6

17 Datatillgång och -tillgänglighet In July 2007, the current GBIF data portal (data.gbif.org) was launched, to replace the previous prototype version. At the same time, the reference system for counting the growth of data content shifted from previously giving the number of records served by data publishes to (from July 2007 onwards) the number of records indexed and available through the GBIF data portal: with growing data content, the first measure had become increasingly less indicative of records available through the data portal, mainly due to overlap (duplication) and technical availability issues. The visible drop in the number of data records around July/August 2007 reflects this change in the count basis as well as an indexing catch-up period from the prototype portal to the current data portal.

18 Användande/publicering GBIF mentionedGBIF discussed GBIF-mediated data usedTotal 2008812067168 20095447102203 20107469161304 20118380207370 20123940106185 Total3312566431230 http://www.gbif.org/communications/resources/print- and-online-resources/download-publications/annual- reports/

19 www.gbif.se Regeringsuppdrag om inrättande av svensk GBIF-nod 2001 (placeras vid NRM, startar verksamhet 1 jan. 2003) Ekonomiskt stöd från VR, NRM (samt tidvis Formas, NV) Sekretariat/Svensk nod: mellan 2,5 och 4 st. 100%ekv. Väl integrerad i övrig BI-verksamhet (DINA, BalticDiversity, EU-BON m. m.) I fokus 2012-2013 - automatiserad uppdatering av stora databaser - standardiseringsarbete (ENSE) - metodutveckling för massdigitalisering - ny portal (2013-) - nationellt och internationellt samarbete (Focal node, mentorskap, portalutveckling)

20 GBIF-Sweden: statistik Besök på www.gbif.se: http://www.gbif.se/awstats/awstats.pl Sökningar på www.gbif.se: http://www.gbif.se/admin/statrecords.php Loggar hos.www.data.gbif.org: http://data.gbif.org/datasets/provider/169/logs/

21 GBIF-Sweden: händelser 2012 Eur. GBIF Nodes Meeting (Berlin 27-29/3) Styrelsemöte 17/4 (Styrelse godkänd av RFI 23/4, NRM 13/6) VR-ansökan (besked i november 2012) Delegation från Zoologiska museet i Oslo besöker BI (digitalisering) (11/6) HoD till GBIC (2-4 juli) Databasuppdatering: GNM (TAPiR), Artportalen (IPT) (augusti-oktober) Möte hos VR/RFI (24/8) Styrelsemöte (4/9) GBIF-Sweden Utsedd till Eur. Focal Node (september) HoD till GB19 (Lillehammer 21-28/9) Användarenkät (oktober) Delegation från BI till Paris och Berlin (digitalisering) (15-17/10) TDWG (Beijing) (21-26/10) Delegation till Digitarium (Joensuu) (29-30/10) Seminarium: BalticDiversity/Svenska LifeWatch m.m. (9-10/11) Möte med samrådsgruppen för GBIF-Sweden (19/11) ENSE-diskussion (Uppsala, Systematikdagarna (26-27/11) Styrelsemöte (5/12) NABiS Masterkurs (17/12 2012 – 18/1 2013) Slut


Ladda ner ppt "Möte med GBIF-Swedens referensgrupp måndag 2012-11-19 Dagordning Mötets öppnande Val av mötesordförande och –sekreterare (minnesanteckningar) Godkännande."

Liknande presentationer


Google-annonser