Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1Vägverket Sept 2005 Vägverkets användning av TNE Mats-Ove Mattsson – Vägverket, Avd Vägdata.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1Vägverket Sept 2005 Vägverkets användning av TNE Mats-Ove Mattsson – Vägverket, Avd Vägdata."— Presentationens avskrift:

1 1Vägverket Sept 2005 Vägverkets användning av TNE Mats-Ove Mattsson – Vägverket, Avd Vägdata

2 2Vägverket Sept 2005 Vägverkets användning av TNE Positionering av TNE i dataförädlingskedjan Nuläget Pågående utvecklingar Önskemål och krav Framtid

3 3Vägverket Sept 2005 Informations Förädling (Presentation o Analys ) Datafångst Tjänste produktion Presentation Användning Distrbution Användare Dataförädling Grunddata hållning

4 4Vägverket Sept 2005 Informations förädling Grunddatahållning Presentation Analys NVDB Vägnät NVDB- företeelser VV- företeelser GVT (Gemensamma Väg- o Trafikdata) Trafik Tjäl skador Belägg- ningar STRADA (olyckor) Broar Med flera…. Datafångst Standard. gränssnitt Standard. gränssnitt

5 5Vägverket Sept 2005 Hur får vi tillgång till Väg- och Trafikdata ? Detta sker genom att vi på ett enhetligt sätt läser ut GVT-data från den transparenta delen i GVT till två stycken utdatalagringsställen i ”Tillhandahållande- miljön”: TNE (Geodatabas) Lastkajen Observera att uttag för presentation i normalfallet ska gå mot denna miljö och ej mot grunddatabaserna.

6 6Vägverket Sept 2005 Transparent del Grunddatahållning Presentation Analys NVDB Vägnät NVDB- företeelser VV- företeelser Med flera Bro Trafik Olyckor Last Kaj SS63700X shp nvd ArcGIS TNE Tillämpning Delmängd från grund- databaserna Tillämpning Informationsförädling = Tillhandahållande GVT Pers GeoDb Positionering TNE

7 7Vägverket Sept 2005 Nuläget - Användning av TNE. Data. Data –sedan tidigare NVDB-data; Vägnät och Företeelser VV-företeelsedata. Statligt Regionala VV-företeelsedata. Statligt Tjälskade-data. Statligt Nya data. Sedan ungefär 1 år. Trafikflödes-data. Statligt. Brodata. Statligt. (Delmängd av allt grunddata) Olycksdata. (Delmängd av allt grunddata) Beläggningsdata. Statligt. (Slitlager, Lutning. Endast aktuella data)

8 8Vägverket Sept 2005 Nuläget - Användning av TNE-Funktioner. Grundfunktioner och verktyg sedan tidigare TNE Grundfunktionalitet TNE Segmentation TNE Selection Nya grundfunktioner och verktyg. Sedan ungefär 1 år. TNE Import TNE Export

9 9Vägverket Sept 2005 Nuläget - Användning av TNE; Funktion Forts.. Nya funktioner och verktyg Lastkajen –Baseras nu helt på TNE för sina olika format. Nyttjar TNE Export. (undantag: interna nvd-formatet) –Nyttjar selektorfunktionalitet ifrån TNE-Selection för bl a urval av vägnätet. –Kontinuerlig uppdatering NVDB på webb. Verktyg för att kunna titta på NVDB- företeelser i hela landet och rapportera in avvikelser. Även VV-företeelser kan hanteras. NVDB-kub. Verktyg för att snabbt hitta och analysera avvikelser på ”makro-nivå”.

10 10Vägverket Sept 2005 Nuläget - Användning av TNE; Funktion Forts.. Nya funktioner och verktyg – Forts Sambandskontroller Verktyg för att snabbt kunna få fram orimliga samband mellan olika företeelser. Ex: Motorväg ska ej ha hastighet = 50 km/h Statistiskt urval Används för att göra kvalitetsuppföljningar på statligt, kommunalt och enskilt vägnät och dess företeelser. Verktyg som är byggt på selektorfunktionalitet i TNE. Avvikelseberäkning Kopplat till Statistiskt urval. Används för att få fram avvikelser mellan inmätta företeelser och de i produktionsdatabas.

11 11Vägverket Sept 2005 Uttagsverktyg med dataförsörjning från TNE Informationsförädling Tillhandahållandemiljö Presentation / Analys datalager OLAP GeoDB/ TNE Info om vägar Kub Selektor Info om vägar Karta Last - Kaj GeoDB IoV GeoDB Selektor Klient- miljö SS63700X shp Pers GeoDb NVDB Kub OLAP NVDB på webb

12 12Vägverket Sept 2005 Pågående utveckling – Kopplat till TNE Dataförsörjning till Prognos o Analysverktyg Nyttjar ny interimsfunktionalitet i TNE: Segmentation/Generalisering Infört två nya regler: –% andel av sträcka. Ex: Viltstängselförekomst –Längsta sammanhängande längd. Ex: Vinterväghållningsklasser. Segmentation Polygoner – inkl dess attribut – kan ingå i homogeniseringen. Segmentation/Generalisering Infört fler Rankningar av olika företeelser. Ex: Driftklass Ev problem ? Olika verksamheter kan ha olika syn på Rankning. Vem förvaltar ”Rankningdata” ?

13 13Vägverket Sept 2005 Pågående utveckling – Kopplat till TNE; Forts… Stånga Används för att få fram underlag för upphandling drift och underhåll. Ska ersätta en motsvarande applikation som fanns i den gamla ”VDB-miljön”.

14 14Vägverket Sept 2005 Krav o önskemål kring vidareutveckling av TNE Produktionssättning av de delar som vi har i interimsversionen. Se ovan. Förbättring av TNE Import. Vi nyttjar denna funktion idag och kommer att använda i utökad omfattning framöver. Dagens funktion kan förbättras, inte minst med avseende på prestanda. Kunna hantera homogeniserade resultatet som en ”ny företeelse” som i sin tur kan ingå i en homogenisering.

15 15Vägverket Sept 2005 Krav o önskemål kring vidareutveckling av TNE; Forts… Homogenisering från flera olika TNE-databaser. Prestandaförbättring vid TNE Export. ”Enterprise-version” av TNE-databasen… Se nästa sida

16 16Vägverket Sept 2005 Krav o önskemål kring vidareutveckling av TNE; forts ”Enterprise-version” av TNE-databasen… Vi vill av prestanda-, användar- och logiska skäl kunna hantera flera olika uppsättningar av TNE. Ex: Man vill kunna ha läsning av TNE-data utan att bli störd av uppdatering/laddning av TNE-data och vice versa. Kanske ska ett speciellt dataslag finnas i en fysisk TNE- databas. Kan finnas olika uppdateringsfrekvens för olika dataslag. Samtidigt är det viktigt att man ser alla dataslag som en helhet (ett logiskt gemensamt datalager) varifrån man kan samköra/homogenisera alla data Projekt pågår på VV, där Etapp 1 ska vara klar 30 nov i år.

17 17Vägverket Sept 2005 TNE laddning TNE för läsning TNE för homogenisering TNE för applikationer - ArcMap - ArcCatalog - Selektorn - Lastkajen(?) - m. m… - Enbart för uppdatering! - Uppdateras dagligen - NVDB på webb - IOV - Övriga applikationer (ArcIMS m m) - Homogeniseringar - DISA - Lastkajen(?) - ISA-uttag - Övriga långkörningar Replikering veckovis - allt data??? Replikering dagligen - allt data??? TNE utdata homogenisering TNE laddning TNE Test Spegling(?) För testladdning av nya företeelsetyper m m Replikering(?) - Lagring av homogeniserat och återanvändbart data Scenario

18 18Vägverket Sept 2005 Framtida användning - TNE….. Generellt –Utökat antal dataslag i TNE. Ex: Vägkapital-projektet –Dataförsörjning till och från TNE baseras på standardiserat format (Svensk standard) –Mer användning för verksamhetsbaserade uttags/analystillämpningar. På samma sätt som: Stånga, DISA (dispenser) –Ytterligare användning inom förvaltningen av vägnätsanknuten data. På samma sätt som: NVDB på webb, Sambandskontroller, NVDB-kub. –Samkörning av lägesanknutna data från olika datakällor, även externa. Införande av standardiserade webb-tjänster i TNE-miljön. Innebär att man kan komma åt TNE-data via anrop från applikationer. Dessa kan vara såväl interna som externa….

19 19Vägverket Sept 2005 Slut på visningen !!!


Ladda ner ppt "1Vägverket Sept 2005 Vägverkets användning av TNE Mats-Ove Mattsson – Vägverket, Avd Vägdata."

Liknande presentationer


Google-annonser