Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vägverkets användning av TNE

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vägverkets användning av TNE"— Presentationens avskrift:

1 Vägverkets användning av TNE
Sept 2005 Vägverket Vägverkets användning av TNE Mats-Ove Mattsson – Vägverket, Avd Vägdata

2 Vägverkets användning av TNE
Sept 2005 Vägverket Vägverkets användning av TNE Positionering av TNE i dataförädlingskedjan Nuläget Pågående utvecklingar Önskemål och krav Framtid

3 Dataförädling Presentation Användning Grunddata Informations
hållning Datafångst Informations Förädling (Presentation o Analys ) Tjänste produktion Distrbution Sept 2005 Vägverket Användare Dataförädling Utgående från förädlingskedjan… Viktig del (gul): Hålla grunddata I mitt uppdrag ocks viktigt med gem tillhandahållande  Generella Pres/Analys till nytta för användare. Presentation Användning

4 GVT (Gemensamma Väg- o Trafikdata)
Datafångst Grunddatahållning Informations förädling Sept 2005 Vägverket GVT (Gemensamma Väg- o Trafikdata) Presentation Analys Trafik NVDB Vägnät Broar NVDB- företeelser VV- företeelser STRADA (olyckor) Belägg- ningar GVT=… För tillh-hållande  Transparens. Detta finns i Allmänna datalagret. Här finns också Grunddata som passar i transp modellen (GFM). Ex NVDB. I Grunddatalager finns speciella modeller (ex Bro) Gemensamt för alla företeelser att de är enhetligt vägnätsanknutna. Tjäl skador Med flera…. Standard. gränssnitt Standard. gränssnitt

5 Hur får vi tillgång till Väg- och Trafikdata ?
Sept 2005 Vägverket Hur får vi tillgång till Väg- och Trafikdata ? Detta sker genom att vi på ett enhetligt sätt läser ut GVT-data från den transparenta delen i GVT till två stycken utdatalagringsställen i ”Tillhandahållande-miljön”: TNE (Geodatabas) Lastkajen Observera att uttag för presentation i normalfallet ska gå mot denna miljö och ej mot grunddatabaserna.

6 Positionering TNE GVT Transparent del TNE Last Kaj Grunddatahållning
Informationsförädling = Tillhandahållande Sept 2005 Vägverket GVT Presentation Analys Transparent del NVDB Vägnät Tillämpning Tillämpning NVDB- företeelser TNE Tillämpning VV- företeelser ArcGIS Delmängd från grund-databaserna SS63700X Last Kaj Olyckor Visar transparent tillhandahållande från Allmänna datalagret Och nuvarande generella delar kring presentation och Analys. Trafik shp Bro Pers GeoDb Med flera nvd

7 Nuläget - Användning av TNE. Data.
Sept 2005 Vägverket Data –sedan tidigare NVDB-data; Vägnät och Företeelser VV-företeelsedata. Statligt Regionala VV-företeelsedata. Statligt Tjälskade-data. Statligt Nya data. Sedan ungefär 1 år. Trafikflödes-data. Statligt. Brodata. Statligt. (Delmängd av allt grunddata) Olycksdata. (Delmängd av allt grunddata) Beläggningsdata. Statligt. (Slitlager, Lutning. Endast aktuella data)

8 Nuläget - Användning av TNE-Funktioner.
Sept 2005 Nuläget - Användning av TNE-Funktioner. Vägverket Grundfunktioner och verktyg sedan tidigare TNE Grundfunktionalitet TNE Segmentation TNE Selection Nya grundfunktioner och verktyg. Sedan ungefär 1 år. TNE Import TNE Export

9 Nuläget - Användning av TNE; Funktion Forts..
Sept 2005 Nuläget - Användning av TNE; Funktion Forts.. Vägverket Nya funktioner och verktyg Lastkajen Baseras nu helt på TNE för sina olika format. Nyttjar TNE Export. (undantag: interna nvd-formatet) Nyttjar selektorfunktionalitet ifrån TNE-Selection för bl a urval av vägnätet. Kontinuerlig uppdatering NVDB på webb. Verktyg för att kunna titta på NVDB-företeelser i hela landet och rapportera in avvikelser. Även VV-företeelser kan hanteras. NVDB-kub. Verktyg för att snabbt hitta och analysera avvikelser på ”makro-nivå”.

10 Nuläget - Användning av TNE; Funktion Forts..
Sept 2005 Vägverket Nuläget - Användning av TNE; Funktion Forts.. Nya funktioner och verktyg – Forts Sambandskontroller Verktyg för att snabbt kunna få fram orimliga samband mellan olika företeelser. Ex: Motorväg ska ej ha hastighet = 50 km/h Statistiskt urval Används för att göra kvalitetsuppföljningar på statligt, kommunalt och enskilt vägnät och dess företeelser. Verktyg som är byggt på selektorfunktionalitet i TNE. Avvikelseberäkning Kopplat till Statistiskt urval. Används för att få fram avvikelser mellan inmätta företeelser och de i produktionsdatabas.

11 Uttagsverktyg med dataförsörjning från TNE
Sept 2005 Vägverket Tillhandahållandemiljö Presentation / Analys datalager Informationsförädling SS63700X Last - Kaj shp Pers GeoDb NVDB på webb GeoDB IoV Info om vägar Karta GeoDB/ TNE Klient-miljö Ej alla med…. GeoDB Selektor Selektor OLAP Info om vägar Kub OLAP NVDB Kub

12 Pågående utveckling – Kopplat till TNE
Sept 2005 Pågående utveckling – Kopplat till TNE Vägverket Dataförsörjning till Prognos o Analysverktyg Nyttjar ny interimsfunktionalitet i TNE: Segmentation/Generalisering Infört två nya regler: % andel av sträcka. Ex: Viltstängselförekomst Längsta sammanhängande längd. Ex: Vinterväghållningsklasser. Segmentation Polygoner – inkl dess attribut – kan ingå i homogeniseringen. Segmentation/Generalisering Infört fler Rankningar av olika företeelser. Ex: Driftklass Ev problem ? Olika verksamheter kan ha olika syn på Rankning. Vem förvaltar ”Rankningdata” ?

13 Pågående utveckling – Kopplat till TNE; Forts…
Sept 2005 Pågående utveckling – Kopplat till TNE; Forts… Vägverket Stånga Används för att få fram underlag för upphandling drift och underhåll. Ska ersätta en motsvarande applikation som fanns i den gamla ”VDB-miljön”.

14 Krav o önskemål kring vidareutveckling av TNE
Sept 2005 Vägverket Krav o önskemål kring vidareutveckling av TNE Produktionssättning av de delar som vi har i interimsversionen. Se ovan. Förbättring av TNE Import. Vi nyttjar denna funktion idag och kommer att använda i utökad omfattning framöver. Dagens funktion kan förbättras, inte minst med avseende på prestanda. Kunna hantera homogeniserade resultatet som en ”ny företeelse” som i sin tur kan ingå i en homogenisering.

15 Krav o önskemål kring vidareutveckling av TNE; Forts…
Sept 2005 Vägverket Krav o önskemål kring vidareutveckling av TNE; Forts… Homogenisering från flera olika TNE-databaser. Prestandaförbättring vid TNE Export. ”Enterprise-version” av TNE-databasen… Se nästa sida

16 Krav o önskemål kring vidareutveckling av TNE; forts
Sept 2005 Vägverket ”Enterprise-version” av TNE-databasen… Vi vill av prestanda-, användar- och logiska skäl kunna hantera flera olika uppsättningar av TNE. Ex: Man vill kunna ha läsning av TNE-data utan att bli störd av uppdatering/laddning av TNE-data och vice versa. Kanske ska ett speciellt dataslag finnas i en fysisk TNE-databas. Kan finnas olika uppdateringsfrekvens för olika dataslag. Samtidigt är det viktigt att man ser alla dataslag som en helhet (ett logiskt gemensamt datalager) varifrån man kan samköra/homogenisera alla data Projekt pågår på VV, där Etapp 1 ska vara klar 30 nov i år.

17 Scenario TNE laddning TNE Test TNE för läsning TNE för homogenisering
Sept 2005 Vägverket TNE laddning TNE för läsning TNE för homogenisering TNE för applikationer - ArcMap - ArcCatalog - Selektorn - Lastkajen(?) - m. m… - Enbart för uppdatering! - Uppdateras dagligen - NVDB på webb - IOV - Övriga applikationer (ArcIMS m m) Homogeniseringar - DISA - Lastkajen(?) - ISA-uttag - Övriga långkörningar Replikering veckovis - allt data??? Replikering dagligen - allt data??? TNE utdata homogenisering TNE Test Spegling(?) För testladdning av nya företeelsetyper m m Replikering(?) - Lagring av homogeniserat och återanvändbart data

18 Framtida användning - TNE…..
Sept 2005 Vägverket Framtida användning - TNE….. Generellt Utökat antal dataslag i TNE. Ex: Vägkapital-projektet Dataförsörjning till och från TNE baseras på standardiserat format (Svensk standard) Mer användning för verksamhetsbaserade uttags/analystillämpningar. På samma sätt som: Stånga, DISA (dispenser) Ytterligare användning inom förvaltningen av vägnätsanknuten data. På samma sätt som: NVDB på webb, Sambandskontroller, NVDB-kub. Samkörning av lägesanknutna data från olika datakällor, även externa. Införande av standardiserade webb-tjänster i TNE-miljön. Innebär att man kan komma åt TNE-data via anrop från applikationer. Dessa kan vara såväl interna som externa….

19 Sept 2005 Vägverket Slut på visningen !!!


Ladda ner ppt "Vägverkets användning av TNE"

Liknande presentationer


Google-annonser