Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Agenda Utmaningen Lösningen: dbMotion En beprövad lösning Summering

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Agenda Utmaningen Lösningen: dbMotion En beprövad lösning Summering"— Presentationens avskrift:

0 dbMotion Daniel Attström Produktchef dbMotion
Public & Healthcare WM-data

1 Agenda Utmaningen Lösningen: dbMotion En beprövad lösning Summering
2006 dbMotion Ltd.

2 Fokus Utmaningen Orsaken Resultatet
Ofullständig information – Läkare var inte medvetna om vart fjärde recept som hade blivit utskrivet Duplicerade tester och beställningar – Likadana lab eller röntgenremiss blev beställt dubbelt 11% av gångerna Orsaken Patientens medicinska information är lagrat i olika informationssystem inom och utanför organisationen – 1 av 7 inläggningar och 1 av 5 labtester gjordes pga oförmåga att inhämta information Resultatet Minskad patientsäkerhet Längre vårdtid Lägre vårdkvalitet Ökade kostnader för vårdåtagandet Källa: HIMSS RHIO Committee 2006 dbMotion Ltd.

3 dbMotion™ HIN Commercial Lab Primary Care & Specialized Clinics Multi-Hospital Organization Tertiary Medical Center Pharmacies dbMotion delar på ett säkert sätt medicinsk information och skapar en virtuell patientjournal (VPO) genom att logiskt koppla ihop en grupp vårdgivare och dess organisationer utan att centralisera data. På förfrågan skapas direkt en komplett översikt utifrån patientens medicinska historik som visas för vårdgivaren eller skickas vidare till en mottagande applikation. Informationen i de existerande systemen stannar i sitt ursprungliga format, plats och ägarskap. 2006 dbMotion Ltd.

4 Systemet dbMotion Tjänsteorienterad arkitektur (SOA)
Hybridplattform (nätverk/centraliserad) för informationsutbyte Underhåll av metadata och index Bygger på HL7 V3 standard Hög performance – under 10 sekunder Mycket mer än traditionell “data integration” Unified Medical Schema Medicinskt kontextkänslighet Intelligent fusionsprocess Transparens avseende datakällor Asynkron integration Dataintegration baseras på säkerhetspolicys 2006 dbMotion Ltd.

5 VPO – Virtual Patient Object
2006 dbMotion Ltd.

6 dbMotion™ Unified Medical Schema™ (UMS)
Baserat på HL7 V3 RIM & andra standarder. UMS möjliggör integration och harmonisering av information mellan olika parter oavsett system eller struktur som används 2006 dbMotion Ltd.

7 dbMotion System Node dbMotion Presentation Layer
dbMotion Security Layer dbMotion Presentation Layer dbMotion Business Layer Shared Services dbMotion Communication Layer – Message Bus dbMotion System Management Layer dbMotion Data Layer dbMotion Data Integration Layer Operational Environment 2006 dbMotion Ltd.

8 dbMotion HIN dbMotion Comm Bus dbMotion Comm Bus
dbMotion Federation Security dbMotion Federation Security 2006 dbMotion Ltd.

9 Säkerhet & Förvaltning
Roller och profiler Auditing (e.g. Loggning) Patientsamtycke Stödjer Opt-in/Opt-out Innehållsbaserad åtkomstkontroll Regelinitierade händelseförlopp (SmartWatch) Kan integreras med existerande säkerhetslösningar och administrativa verktyg, ex AD Verktyg för systemadministration och systemkonfiguration Tjänster och verktyg för övervakning Kryptering 2006 dbMotion Ltd.

10 dbMotion™ Clinical Views™
Tunn klient – Webbaserat användargränssnitt Omfattande användargränssnitt som förmedlar enkel navigering och tillåter nedborrning till alla aspekter inom den medicinska informationen Omfattar medicinskt orienterat processtöd för ökad användbarhet Används primärt för att visa data. 2006 dbMotion Ltd.

11 dbMotion – En beprövad lösning
dbMotion är implementerat på Clalit Health Services (Israel) en av världens största privata vårdgivare Servicerar 14 sjukhus (5500 sängar), 1,300 kliniker 5,500 läkare och 8,500 sköterskor I drift på de flesta sjukhus och kliniker sedan 2000 8,500 aktiva användare Understödjer nära 5 miljoner patienter Genomsnittlig svarstid (end-to-end) < 8 sek. 2006 dbMotion Ltd.

12 En beprövad nationell lösning
dbMotion’s lösning är nu ett nätverk av oberoende vårdgivare i Israel – Clalit, Rambam & Sheba Medical Centers Var och en arbetar med deras egna system och standarder En har en komplett HIS-lösning En annan har lösningar på avdelningsnivå Använder olika sätt att koda, kliniskt språka, datastrukturer och operativsystem Kort uppsättningstid för att sätta upp nya noder till det befintliga nätverket. Minimalt utbildningsbehov för personal Kan supporteras av ett litet IT-team 2006 dbMotion Ltd.

13 dbMotion Tillhandahåller en mångsidiga plattform för delning av medicinsk information med en etappsyn som både är praktisk och säker En nätverksorienterad SOA-baserad lösning– som erbjuder medlemmarna i nätverket flexibilitet, säkerhet och självständighet Bygger på att ta tillvara redan gjorda investeringar i en decentraliserad miljö Tillåter organisationer att behålla sina gjorda investeringar och sin best-of-breed approach Enkelt införande inom organisationen och snabb acceptans från vårdgivarna Tydliga nyttor Snabb och säker åtkomst av nödvändig patientinformation Förbättrad kvalitet inom vården och dess tjänster genom ökad informationsåtkomst Reducering av medicinska fel Eliminering av onödiga prover och beställningar En ökad effektivitet i den medicinska vårdprocessen Reducering av kostnader för sjukvården 2006 dbMotion Ltd.

14 Tack för att ni lyssnade


Ladda ner ppt "Agenda Utmaningen Lösningen: dbMotion En beprövad lösning Summering"

Liknande presentationer


Google-annonser