Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Daniel Attström Produktchef dbMotion Public & Healthcare WM-data dbMotion.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Daniel Attström Produktchef dbMotion Public & Healthcare WM-data dbMotion."— Presentationens avskrift:

1 Daniel Attström Produktchef dbMotion Public & Healthcare WM-data daniel.attstrom@wmdata.com dbMotion

2 © 2006 dbMotion Ltd. Utmaningen Lösningen: dbMotion En beprövad lösning Summering Agenda

3 © 2006 dbMotion Ltd. Fokus Utmaningen –Ofullständig information – Läkare var inte medvetna om vart fjärde recept som hade blivit utskrivet –Duplicerade tester och beställningar – Likadana lab eller röntgenremiss blev beställt dubbelt 11% av gångerna Orsaken –Patientens medicinska information är lagrat i olika informationssystem inom och utanför organisationen – 1 av 7 inläggningar och 1 av 5 labtester gjordes pga oförmåga att inhämta information Resultatet –Minskad patientsäkerhet –Längre vårdtid –Lägre vårdkvalitet –Ökade kostnader för vårdåtagandet K ä lla: HIMSS RHIO Committee

4 © 2006 dbMotion Ltd. HIN dbMotion ™ dbMotion delar på ett säkert sätt medicinsk information och skapar en virtuell patientjournal (VPO) genom att logiskt koppla ihop en grupp vårdgivare och dess organisationer utan att centralisera data. På förfrågan skapas direkt en komplett översikt utifrån patientens medicinska historik som visas för vårdgivaren eller skickas vidare till en mottagande applikation. Informationen i de existerande systemen stannar i sitt ursprungliga format, plats och ägarskap. Multi-Hospital Organization Primary Care & Specialized Clinics Commercial Lab Pharmacies Tertiary Medical Center

5 © 2006 dbMotion Ltd. Tjänsteorienterad arkitektur (SOA) Hybridplattform (nätverk/centraliserad) för informationsutbyte Underhåll av metadata och index Bygger på HL7 V3 standard Hög performance – under 10 sekunder Mycket mer än traditionell “data integration” –Unified Medical Schema –Medicinskt kontextkänslighet –Intelligent fusionsprocess –Transparens avseende datakällor –Asynkron integration –Dataintegration baseras på säkerhetspolicys Systemet dbMotion

6 © 2006 dbMotion Ltd. VPO – Virtual Patient Object

7 © 2006 dbMotion Ltd. dbMotion ™ Unified Medical Schema ™ (UMS) Baserat på HL7 V3 RIM & andra standarder. UMS möjliggör integration och harmonisering av information mellan olika parter oavsett system eller struktur som används

8 © 2006 dbMotion Ltd. dbMotion System Node dbMotion Security Layer Shared Services dbMotion System Management Layer Operational Environment dbMotion Presentation Layer dbMotion Business Layer dbMotion Communication Layer – Message Bus dbMotion Data Layer dbMotion Data Integration Layer

9 © 2006 dbMotion Ltd. dbMotion HIN dbMotion Comm Bus dbMotion Federation Security dbMotion Comm Bus dbMotion Federation Security

10 © 2006 dbMotion Ltd. Säkerhet & Förvaltning Roller och profiler Auditing (e.g. Loggning) Patientsamtycke –Stödjer Opt-in/Opt-out Innehållsbaserad åtkomstkontroll Regelinitierade händelseförlopp (SmartWatch) Kan integreras med existerande säkerhetslösningar och administrativa verktyg, ex AD Verktyg för systemadministration och systemkonfiguration Tjänster och verktyg för övervakning Kryptering

11 © 2006 dbMotion Ltd. dbMotion ™ Clinical Views ™ Tunn klient – Webbaserat användargränssnitt Omfattande användargränssnitt som förmedlar enkel navigering och tillåter nedborrning till alla aspekter inom den medicinska informationen Omfattar medicinskt orienterat processtöd för ökad användbarhet Används primärt för att visa data.

12 © 2006 dbMotion Ltd. dbMotion är implementerat på Clalit Health Services (Israel) - en av världens största privata vårdgivare Servicerar −14 sjukhus (5500 sängar), 1,300 kliniker −5,500 läkare och 8,500 sköterskor I drift på de flesta sjukhus och kliniker sedan 2000 8,500 aktiva användare Understödjer nära 5 miljoner patienter Genomsnittlig svarstid (end-to-end) < 8 sek. dbMotion – En beprövad lösning

13 © 2006 dbMotion Ltd. En beprövad nationell lösning dbMotion’s lösning är nu ett nätverk av oberoende vårdgivare i Israel – Clalit, Rambam & Sheba Medical Centers Var och en arbetar med deras egna system och standarder –En har en komplett HIS-lösning En annan har lösningar på avdelningsnivå –Använder olika sätt att koda, kliniskt språka, datastrukturer och operativsystem Kort uppsättningstid för att sätta upp nya noder till det befintliga nätverket. Minimalt utbildningsbehov för personal Kan supporteras av ett litet IT-team

14 © 2006 dbMotion Ltd. dbMotion Tillhandahåller en mångsidiga plattform för delning av medicinsk information med en etappsyn som både är praktisk och säker En nätverksorienterad SOA-baserad lösning– som erbjuder medlemmarna i nätverket flexibilitet, säkerhet och självständighet Bygger på att ta tillvara redan gjorda investeringar i en decentraliserad miljö Tillåter organisationer att behålla sina gjorda investeringar och sin best-of-breed approach Enkelt införande inom organisationen och snabb acceptans från vårdgivarna Tydliga nyttor –Snabb och säker åtkomst av nödvändig patientinformation –Förbättrad kvalitet inom vården och dess tjänster genom ökad informationsåtkomst –Reducering av medicinska fel –Eliminering av onödiga prover och beställningar –En ökad effektivitet i den medicinska vårdprocessen –Reducering av kostnader för sjukvården

15 Tack för att ni lyssnade


Ladda ner ppt "Daniel Attström Produktchef dbMotion Public & Healthcare WM-data dbMotion."

Liknande presentationer


Google-annonser