Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

SV Översikt Regionalpolitik EUROPEISKA KOMMISSIONEN December 2004 SV1 Sammanhållningspolitiken och dess finansiella instrument

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "SV Översikt Regionalpolitik EUROPEISKA KOMMISSIONEN December 2004 SV1 Sammanhållningspolitiken och dess finansiella instrument"— Presentationens avskrift:

1 SV Översikt Regionalpolitik EUROPEISKA KOMMISSIONEN December 2004 SV1 Sammanhållningspolitiken och dess finansiella instrument http://europa.eu.int/comm/regional_policy

2 SV Översikt Regionalpolitik EUROPEISKA KOMMISSIONEN December 2004 SV2 40-49,9 % av EU:s befolkning (155-224 milj.) i stödberättigade områden (mål 1 & 2) 213-233 miljarder euro till strukturfonderna fram till 2006 (en tredjedel av EU:s budget) 400-480 miljarder euro Strukturfondsprogram 211-264 miljarder euro NUTS 2-regioner EU:s strukturpolitik 2000-06 efter utvidgningen

3 SV Översikt Regionalpolitik EUROPEISKA KOMMISSIONEN December 2004 SV3 Historik Integrering av strukturfonderna 5 gemensamma mål Standardiserade administrativa regler Decentraliserad förvaltning Ökning av strukturfondernas budget till 14 miljarder ecu per år (ca 20 % av EU:s budget) Mål 4 införs Förenkling av förfaranden Nya instrument för sammanhållning och fiskesektorn Ökning av strukturfondernas budget till 32 miljarder ecu per år (ca 30% av EU:s budget) 1994 1999 1989 1993 1960: Europeiska socialfonden (ESF) inrättas 1974: Start för Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) 1957 1988 2000 2006 Koncentration av stödberättigade regioner och utfasning av ekonomiska medel för vissa regioner inom mål 1, 2 och 5b 3 gemensamma mål Föranslutningsinstrumentet för kandidatländerna (ISPA) inrättas

4 SV Översikt Regionalpolitik EUROPEISKA KOMMISSIONEN December 2004 SV4 < 50 50 - 75 75 - 90 90 - 100 100 - 125 >= 125 Inga data Index EU25 = 100 Källa: Eurostat Regional BNP per capita 2001 i EU27 avseende köpkraftspariteter

5 SV Översikt Regionalpolitik EUROPEISKA KOMMISSIONEN December 2004 SV5 Relevant gemenskapspolitik:  Statligt stöd  Hållbar utveckling  Jämställdhet  FTU  Främjande av SMF  Informationssamhället Fonder ERUF ESF EUGFJ FFU Samman- hållnings- fonden EU:s samman- hållningspolitik Landsbygds- utveckling Sysselsättning och social integration Regional utveckling Övrig EU-politik och övriga begrepp: Lissabon/Göteborgs-strategin, utvidgning, budget, institutionella reformer, Global påverkan: allmän ekonomisk utveckling, utländska investeringar, nationell politik EU:s sammanhållningspolitik och fonder Regionerna analys, flerårig programplanering, förvaltning, medfinansiering, utvärdering

6 SV Översikt Regionalpolitik EUROPEISKA KOMMISSIONEN December 2004 SV6 FEG Art. 161 Art. 162 Art. 148 Art. 37 Allmänna förordningen om strukturfonderna (EG) 1260/1999 Förordningen om ERUF Förordningen om ESF Förordningen om EUGFJ Förordningen om FFU Förordningen om sammanhållningsfonden Kommissionens förordningar: Förordningarna om EUGFJ/Sapard Förordningen om information/publicitet Stödberättigade utgifter Ekonomisk kontroll Ekonomiska korrigeringar Kommissionens beslut: Beslut (mål 1 & 2-regioner) Meddelanden (gemenskapsinitiativ) Beslut om enskilda program Enhällighet i rådet, godkännande av EP, yttranden från ESK/ReK ERUF, ESF: medbeslutande EUGFJ, FFU, sammanhållnings- fonden Rättsliga ramar

7 SV Översikt Regionalpolitik EUROPEISKA KOMMISSIONEN December 2004 SV7 rättsliga ramar för ekonomiska medel, stödberättigade regioner/områden1 regional analys (SWOT), strategi, plan, programförslag/komplement2 förhandlingar: medlemsstat/region - kommissionen 3 programbeslut 4 programförvaltning urval av projekt bedömning/anpassning 5Programplaneringscykeln

8 SV Översikt Regionalpolitik EUROPEISKA KOMMISSIONEN December 2004 SV8 Strukturfonderna och dess instrument2000-2006 (1) instrument 2000-2006 (1) ERUFESF EUGFJ/utv.FFU Europeiska regionala utvecklings- fondenEuropeiskasocialafonden Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket/ utvecklings- sektionen Fonden för fiskets utveckling Infrastruktur Investeringar FTU SMF... Yrkes-Yrkes-utbildning Sysselsätt-Sysselsätt-ningsstöd... Utveckling av jordbruks- områden Investeringar i turism... Utveckling av fiskeområden Modernisering av fiskeindustrin... Samman- hållningsfonden för medlemsstater med BNP under 90 % miljö- och transport- infrastruktur (TEN) (urval av projekt)

9 SV Översikt Regionalpolitik EUROPEISKA KOMMISSIONEN December 2004 SV9 Strukturfonderna och dess instrument2000-2006 (2) Strukturfonderna och dess instrument 2000-2006 (2)Gemenskapsinitiativ INTERREG III EQUALLeader+ gräns- överskridande, transnationellt och interregionalt samarbete transnationellt utbyte och nätverkande strategier för en hållbar landsbygds- utveckling ERUF Infrastruktur hållbar utveckling planering studier kultur FTU SMF... ESF Innovativa Innovativa sysselsättnings - åtgärder i EU-nätverk EUGFJ/utv. lokala aktions- grupper URBAN II utveckling av eftersatta stadsområden ERUF Infrastruktur kollektivtrafik sysselsättning social integration kultur information SMF...

10 SV Översikt Regionalpolitik EUROPEISKA KOMMISSIONEN December 2004 SV10 AT BE CY CZ DK EE FI FR DE GR HU IR IT LV LT LU MT NL PL PT SK SL SP SW UK Objective 1 Objective 2 Objective 3 Community Initiatives Cohesion Fund Mål 1 Mål 2 Mål 3 Gemenskapsinitiativ Sammanhållnings- fonden EU:s strukturfonder 2000-06 tillgängliga medel i miljarder euro; för de nya medlemsstaterna: 2004-2006 10 30 40 50 60 20

11 SV Översikt Regionalpolitik EUROPEISKA KOMMISSIONEN December 2004 SV11

12 Översikt Regionalpolitik EUROPEISKA KOMMISSIONEN December 2004 SV12 Flera miljöprojekt i Estland är inriktade på rening av avloppsvatten. Dessa projekt inkluderar förbättringar av anläggningarna i Narva stad och Viljandi. Narva, Estland: ISPA finansierar bättre miljö

13 SV Översikt Regionalpolitik EUROPEISKA KOMMISSIONEN December 2004 SV13 “Lichthaus” är en före detta byggnad för arbetarrådet på ett varvsområde som gjort konkurs. Genom stöd från Urban-initiativet är nu 10 nya medieföretag verksamma där och 50 nya arbetstillfällen har skapats. Bremen, Tyskland: nya företag i gamla byggnader

14 SV Översikt Regionalpolitik EUROPEISKA KOMMISSIONEN December 2004 SV14 Valencia, Spanien: ny motorväg Medfinansierad av Europeiska regionala utvecklingsfonden, mål 1.

15 SV Översikt Regionalpolitik EUROPEISKA KOMMISSIONEN December 2004 SV15 Porto, Portugal: stöd till biotekniska anläggningar Portos universitet i regionen Norte tilldelades medel för nya laboratorier.

16 SV Översikt Regionalpolitik EUROPEISKA KOMMISSIONEN December 2004 SV16 Northumberland, UK: energi från vindkraftverk Inom Northern Energy Initiative i Northumberland i nordöstra England, har ERUF finansierat denna vindkraftverks- park.

17 SV Översikt Regionalpolitik EUROPEISKA KOMMISSIONEN December 2004 SV17 Mål: Konvergens 78,5 % Inklusive ett särskilt program för de yttersta randområdena (264 miljarder euro) Program och instrument StödberättigandePrioriteringarAnslag Mål: Europeiskt territoriellt samarbete 3,94 % (13,2 miljarder euro) Mål: Regional konkurrenskraft och sysselsättning 17,2 % (57,9 miljarder euro) Sammanhållnings- politiken 2007-2013 3 Mål Budget: 336,1 miljarder euro (0,41 % av EU-BNP) Regionala och nationella program ERUF ESF Sammanhållnings- fonden Regioner med en BNP/capita som är <75 % av genomsnittet i EU25 Statistiska effekter: Regioner med en BNP/ capita som är <75 % av EU15 och >75 % av EU25 Medlemsländer med en BNI/capita som är <90 % av genomsnittet i EU25 innovation, miljö/ riskförebyggande åtgärder, tillgänglighet, infrastruktur, mänskliga resurser, administrativ kapacitet transport (TEN), hållbara transporter, miljö, förnyelsebar energi 67,34 % = 177,8 miljarder euro 8,38 % = 22,14 miljarder euro 23,86 % = 62,99 miljarer euro Regionala program (ERUF) och nationella program (ESF) Medlemsstaterna föreslår en lista med regioner (NUTS1 eller NUTS2) ”Infasningsregioner” som omfattas av mål 1 under 2000-06 och inte av konvergensmålet innovation miljö/ riskförebyggande åtgärder, tillgänglighet, europeiska sysselsättningsstrategin 83,44 % = 48,31 miljarer euro 16,56 % = 9,58 miljarer euro Gränsöverskridande och transnationella program och nätverk(ERUF) Gränsregioner och större regioner i transnationellt samarbete innovation, miljö/riskförebyggande åtgärder, tillgänglighet, kultur, utbildning 35,61 % gräns- överskridande 12,12 % instrumentet för europeiskt grannskap och partnerskap 47,73 % transnationellt 4,54 % nätverk


Ladda ner ppt "SV Översikt Regionalpolitik EUROPEISKA KOMMISSIONEN December 2004 SV1 Sammanhållningspolitiken och dess finansiella instrument"

Liknande presentationer


Google-annonser