Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

DATABASHANTERING för programmerare Lektion 1 Mahmud Al Hakim

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "DATABASHANTERING för programmerare Lektion 1 Mahmud Al Hakim"— Presentationens avskrift:

1 DATABASHANTERING för programmerare Lektion 1 Mahmud Al Hakim mahmud@hakimdata.se www.hakimdata.se

2 2 idag  Kursplan – mål för kursen  Kurslitteratur  Kursplanering  Introduktion till databaser  Installation av MySQL

3 3 Kursplan – Mål  Kunna skapa en datamodell för en övergripande uppgift  Ha kunskap om grundläggande programmering av en relationsdatabas  Känna till olika begrepp inom relationsdatabasteorin  Känna till SQL-språkets reserverade ord, satsbyggnad och inbyggda funktioner

4 4 Kurslitteratur 1. MySQL Handboken Luke Welling, Laura Thomson ISBN: 91-636-0830-8 Hämta kodexemplen från boken här. Hämta kodexemplen från boken här. www.pagina.se OBS! Under denna kurs tar vi upp del 1-3 (ca 150 sidor). Del 4-6 ingår inte i kursen.

5 5 Viktiga källor VTC MySQL Tutorial (engelska) http://www.vtc.com/products/mysql.htm

6 6 Viktiga källor w3schools SQL Tutorial (engelska) http://www.w3schools.com/sql/default.asp

7 7 Rekommenderad kurslitteratur Databases Systems - A Practical Approach to Design, Implementation and Management Databases Systems - A Practical Approach to Design, Implementation and Management T. Connolly, C. Begg Databases Systems - A Practical Approach to Design, Implementation and Management En grundbok om databasteknik. Används på många universitet. Lite mer fokuserad på datamodellering och praktik, och mindre på hur databashanterare arbetar internt.

8 8 Rekommenderad kurslitteratur Praktisk datamodellering Praktisk datamodellering -ta greppet om begreppen L. Axelsson, M. Hidefjäll Om datamodellering, d.v.s. hur man analyserar och beskriver en verksamhet så att man sedan kan lagra dess data i en databas.

9 9 Kursplanering Vecka 2 - Lektion 1 Introduktion och grunderna i MySQL Boken: kapitel 1 och 2 VTC: Getting Started 1-2 Vecka 4 - Lektion 2 Databasdesign Boken: kapitel 3 VTC: lektion 3-5 Vecka 5 - Lektion 3 Skapa databaser och tabeller Infoga, ta bort och uppdatera data Boken: kapitel 4 och 5 VTC: 6-15 Vecka 6 - Lektion 4 Frågor i MySQL Boken: kapitel 6 w3schools: SQL tutorial basic Vecka 7 - Lektion 5 Avancerade frågor Boken: kapitel 7 w3schools: SQL tutorial advanced Vecka 8 - Lektion 6 Operatorer och funktioner Boken: kapitel 8 VTC: 16-23 Vecka 10 – Lektion 7 Mer SQL VTC: 30-37 w3schools: SQL Quiz Vecka 11 – Lektion 8 - Repetition inför provet Vecka 12 – Prov - 2005-03-22 Vecka 13 – Genomgång av prov och betyg

10 10 SJÄLVSTUDIER  Huvuddelen av arbetet bedrivs som självstudier.  Lektionerna är ett komplement och avser att förtydliga kursens delmoment.  Du ansvarar själv för att du skall tillgodogöra dig kursen på bästa sätt.

11 11 Betygsunderlag  Allt som eleven presterar under kurstiden kommer att vägas in vid betygssättning. Det gäller till exempel prov och de kunskaper, färdigheter, den förståelse med mera som uppvisas under kurstid.

12 12 Pedagogik under lektioner  Vi delar lektionen i tre delar:  Del 1: Teori och demo  Del 2: Rast  Del 3: Övningar och uppgifter

13 13 Vad är en databas? 1. Nationalencyklopedin Databas: mängd av data, ordnade i ett eller flera dataregister, som är tillräcklig för ett visst ändamål eller för ett visst databehandlingssystem. Databas: mängd av data, ordnade i ett eller flera dataregister, som är tillräcklig för ett visst ändamål eller för ett visst databehandlingssystem.

14 14 Vad är en databas? 2. Wikipedia Wikipedia En databas är en samling information som är organiserad på ett sådant sätt att det är lätt att söka efter och hämta enskilda bitar information, samt ofta även att ändra informationen. Ordet databas kan beteckna informationen som finns lagrad, eller den programvara som förstår att tolka den ofta mycket komplexa datastrukturen som lagras på hårddisken. programvarahårddisken programvarahårddisken

15 15 Vad är en databas? 3. Paginas IT-ordbok: En samling information som organiserats så att ett dataprogram snabbt kan hitta önskade data. En databas är ett elektroniskt kortregister. Traditionella databaser organiseras i fält, poster och filer. Ett fält är en enskild datamängd, en post är en uppsättning sammanhörande fält och en fil är en samling poster. En enkel telefonkatalog kan jämföras med en fil. Den innehåller en lista med poster som var och en innehåller tre fält: namn, adress och telefonnummer. För att hantera informationen i en databas används ett databashanteringssystem (Database Management System, DBMS). Detta är en samling program för att lägga in, organisera och hämta ut data i en databas. Uttrycket databas används numera oftast för att beteckna ett helt databashanteringssystem. Paginas IT-ordbok: dataprogramfältposterfilposterlista DBMSprogramPaginas IT-ordbok: dataprogramfältposterfilposterlista DBMSprogram

16 16 Exempel på databaser  Oracle www.oracle.com www.oracle.com  MS SQL Server www.microsoft.com/sql www.microsoft.com/sql  IBM DB2 www.ibm.com/db2 www.ibm.com/db2  MySQL www.mysql.com www.mysql.com

17 17 Varför MySQL?  Prestanda (snabb) http://www.eweek.com/article2/0,3959,293,00.asp  Pris ”om du är gratis så är vi gratis; om du är kommersiell så är vi kommersiella”  Stabilitet MySQL test suite  Lätt att använda

18 18 VTC - Getting Started  Gå till adressen: http://www.vtc.com/products/mysql.htm http://www.vtc.com/products/mysql.htm  Lyssna på: Movie 1 : Welcome Movie 1 : Welcome Movie 2 : What You Will Need Movie 2 : What You Will Need

19 19 Installera MySQL  Ladda ner den aktuella versionen (4.1) från www.mysql.com/downloads

20 20 Installera MySQL  Packa upp och kör setup.exe

21 21 Installera MySQL  Välj Typical - sedan install

22 22 Installera MySQL  Skip Sign-Up (konto hos mysql.com är obligatorisk)

23 23 Installera MySQL  Konfigurera servern

24 24 Installera MySQL  Välj standard Configuration

25 25 Installera MySQL Behåll förvalda värden här.

26 26 Installera MySQL Skapa root lösenord

27 27 Installera MySQL KLART!

28 28 phpMyAdmin  http://www.phpmyadmin.net

29 29 MySQL Control Center http://dev.mysql.com/downloads/other/mysqlcc.html

30 30 MySQL-Front http://www.mysql-front.com/

31 31 MySQL-monitorn

32 32 Viktiga kommandon  show databases;  use databasnamn;  show tables;  describe tebellnamn;  \q

33 33 Övningar efter rasten  Installera MySQL  Svara på frågorna på sidan 39


Ladda ner ppt "DATABASHANTERING för programmerare Lektion 1 Mahmud Al Hakim"

Liknande presentationer


Google-annonser