Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Chalmers University of Technology CDM och dess kritik Matilda Palm, Fysisk Resurs Teori, Chalmers Klimatkompensation med CDM – inblick i kritiken och de.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Chalmers University of Technology CDM och dess kritik Matilda Palm, Fysisk Resurs Teori, Chalmers Klimatkompensation med CDM – inblick i kritiken och de."— Presentationens avskrift:

1 Chalmers University of Technology CDM och dess kritik Matilda Palm, Fysisk Resurs Teori, Chalmers Klimatkompensation med CDM – inblick i kritiken och de goda exemplen. GAME/NMC-seminarium 12 juni 2012.

2 Chalmers University of Technology Vad är det vi pratar om? Carbon offset I-länder betalar för utsläppsminskningar i ett u-land och får tillgodoräkna sig minskningen CDM Effektivt ekonomiskt att minska utsläpp Överföring av pengar och teknik Hållbar utveckling Kvalitets standard Gold standard m.fl.

3 Chalmers University of Technology Kritik mot CDM i ett tidigt stadie Ansvarsfrågan i-länderna är historiskt ansvariga för den situation vi befinner oss i och bär ansvaret för åtgärder. Lätt-förtjänta krediter och utsläppsminskningar CDM använder de billigaste alternativen – flest krediter per enhet pengar och lämnar enbart dyra alternativ kvar Hållbarhet CDM ska bidra till hållbar utveckling i värdlandet Additionalitet Utan CDM – inget projekt

4 Chalmers University of Technology Ny kritik och kritik som står sig….

5 Chalmers University of Technology Geografi och sektorer Dålig spridning av projek Asien 81% Latin Amerika 14% Afrika 3% Euopa och Centralasien 1% Mellanöstern 1% Dålig sektorell spridning av krediterna Gasinfångning (HFC & N2O) 27% Vattenkraft 16% Vindkraft 12% Sol 0,3 % Transport 0,3%

6 Chalmers University of Technology Ansvarsfrågan Forskning visar att utsläppsminskningar är nödvändiga både i utvecklade länder och utvecklingsländer. Split vision - CDM ger en möjlighet att minska mindre hemma för att vi har en möjlighet att minska borta. Rättvisefrågor – var bör restriktionerna ligga? Utvecklade länder är ansvariga för 76% av de totala utsläppen mellan 1850-2022, trots att endast 20% av den globala populationen bodde i utvecklade länder 2002

7 Chalmers University of Technology Additionalitet Hade projekten utvecklats ändå? Politisk additionalitet Strategi för förnybar energi (Kina, Indien) Strukturella problem när enbart enskilda projekt analyseras Finansiell additionalitet Halvfärdiga/färdiga projekt vid start Underskattad produktion/avkastning

8 Chalmers University of Technology Garantier Eftersom alla beräkningar på utsläppsminskningar görs baserade på en hypotetisk referensbana kan inte minskningarna var garanterade. Välja referensbanor

9 Chalmers University of Technology Utveckling i värdlandet Infrastrukturomställning – låg kol intensitet Vi behöver ställa om nu, CDM riskerar att fördröja nödvändig utveckling globalt. Ny teknologi? Högintensiv kolkraft i Kina är standard sen 2004 Kina rankas 2a och Indien 5a i vindkrafts produktion Vattenkraft teknologin är inte tillräckligt utvecklad samt redan en del av många u-länders utvecklingsplan Solenergi beräknas enbart till 0,1% av alla krediter 2012

10 Chalmers University of Technology Hållbar utveckling Definition av värdlandet – urvattnad Projekt som riktar sig till de allra fattigaste är ovanliga och även små förnybar energi på landsbygden riktar sig mot de mer välbärgade (Michaelowa and Michaelowa 2007) Endast 1.6 % av alla CERs kan visa på hållbar utveckling (Sutter and Parreno 2007) Kvalitetsstandards är ett sätt att komma till rätta med problemet

11 Chalmers University of Technology Frågor som behöver analyseras? Vad vill ni komma åt? Klimat – fattigdom – utveckling? Kompensering för flyg efter 2012? Frivillig marknade – CDM – EUs handelsystem?


Ladda ner ppt "Chalmers University of Technology CDM och dess kritik Matilda Palm, Fysisk Resurs Teori, Chalmers Klimatkompensation med CDM – inblick i kritiken och de."

Liknande presentationer


Google-annonser