Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Erfarenheter av ögonstyrd dator som hjälpmedel för samspel och delaktighet för barn och ungdomar med flerfunktionsnedsättning - en pågående studie.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Erfarenheter av ögonstyrd dator som hjälpmedel för samspel och delaktighet för barn och ungdomar med flerfunktionsnedsättning - en pågående studie."— Presentationens avskrift:

1 Erfarenheter av ögonstyrd dator som hjälpmedel för samspel och delaktighet för barn och ungdomar med flerfunktionsnedsättning - en pågående studie

2 Ögonstyrd dator -En möjlighet till självständig aktivitet -För att lära sig att en bild/symbol kan stå för ett begrepp -Kan förenkla för omgivningen att tyda barnets blickpekning 2014-11-12

3 Syfte belysa erfarenheter av hur anhöriga och personal resonerar kring vad som påverkar i vilken utsträckning en ögonstyrd dator kan vara till gagn för barnets samspel och delaktighet 2014-11-12

4 Metod  Enkäter skickades ut till anhöriga och professionella runt barn som haft kontakt med DART i samband med utprovning (n 38)  Semistrukturerade intervjuer med nyckelpersoner – till 10 barn/ungdomar som använder ögonstyrd dator och 5 som av någon anledning inte fortsatt användningen  Talking Mats – när det är möjligt 2014-11-12

5 Enkät  med 31 frågor, både ja- och nej-frågor och frågor med flera svarsalternativ 2014-11-12

6 Resultat av enkäten Anhöriga/professionella runt 20 barn svarade på enkäten  1 kunde inte besvara frågorna pga. sjukdom  1 fick inte dator förskriven efter utprovningen  1 hade lämnat tillbaka datorn 2014-11-12

7  Ålder 4 – 19 år (vid utprovningen)  8 pojkar/11 flickor (1 ?)  3 barn har mycket svåra motoriska funktionsnedsättningar  11 har stora kognitiva nedsättningar 2014-11-12

8 Uppsatt mål vid utprovning/förskrivning;  Kommunikation 20 (20)  Lek 7  Skolarbete 6  Fritid 3 2014-11-12 Till vad används datorerna;  Kommunikation 15 (17)  Lek 9  Skolarbete 8  Fritid 6

9  9 av barnen/ungdomarna använder sin dator varje dag  3 använder datorn 4-7 gånger per vecka  5 använder datorn 1-3 gånger per vecka 2014-11-12

10  Datorn har blivit ett viktigt redskap i vardagen för 14 av de 17 barnen  15 av barnens datorer har haft tekniska problem 2014-11-12

11  14 av barnen behöver ha en vuxen i närheten hela tiden när de använder sin dator  3 av barnen behöver hjälp med att förbereda datorn före användning 2014-11-12

12 Kommentarer  Mer tid för träning  Lång tid mellan utprovning och leverans  Mer tid för att tillverka anpassningar i programvaran  Hårdvaran är tung och svår att transportera  Kontinuerlig hjälp med träning  Kontinuerlig utvärdering  Nöjd! 2014-11-12

13  Få enkäter  Svårigheter att överföra resultat till andra grupper 2014-11-12

14 Intervjuer 2014-11-12 Tendens; behov av träning/utbildning och utvärdering samt innehåll i anpassningar

15 Tack! Frågor och erfarenheter? eva.holmqvist@vgregion.se www.dart-gbg.org 2014-11-12


Ladda ner ppt "Erfarenheter av ögonstyrd dator som hjälpmedel för samspel och delaktighet för barn och ungdomar med flerfunktionsnedsättning - en pågående studie."

Liknande presentationer


Google-annonser