Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

VÄLKOMNA TILL RUNDA BORD 3 SEPTEMBER. AKTUELLT Kansliet för Nationella Kvalitetsregister.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "VÄLKOMNA TILL RUNDA BORD 3 SEPTEMBER. AKTUELLT Kansliet för Nationella Kvalitetsregister."— Presentationens avskrift:

1 VÄLKOMNA TILL RUNDA BORD 3 SEPTEMBER

2 AKTUELLT Kansliet för Nationella Kvalitetsregister

3 PERSONALFÖRÄNDRINGAR PÅ KANSLIET Ann Lindenhierta Anna Folkegård Björn Hultgren Britt-Marie Horttana Emma Vintemon Gunilla Eriksdotter Karin Göransson Bertil Lindahl Karin Christensson Linus Johansson Petra Hasselqvist Sofia Kialt Staffan Winter Tina Mascher Åke Nilsson Åsa Agerbring

4 RAPPORT FRÅN BESLUTSGRUPPEN Karin Christensson

5 ATT ANVÄNDA KVALITETSREGISTER UNDER ST-UTBILDNING Åsa Agerbring

6 ATT ANVÄNDA KVALITETSREGISTER UNDER ST-UTBILDNING 2 projekt baserat på de två målområden, 19 och 20, beskrivna i Socialstyrelsen beskrivning av Läkarnas specialiserings­tjänstgöring. Projekt om vetenskapligt arbete baserat på kvalitetsregister, ST- forskning. Avser delmål 19: Att ha förmåga till ett medicinskt vetenskapligt syn- och förhållningssätt. Ansökan görs mellan 15 aug - 1 oktober. Projekt om kvalitetsarbete baserat på kvalitetsregister. Avser delmål 20: Att ha kompetens i evidensbaserat förbättrings- och kvalitetsarbete. Ansökan görs mellan 15 oktober - 1 december.

7 KVALITETSREGISTERKONFERENSEN 20-21 JANUARI JÖNKÖPING Åsa Agerbring

8 KVALITETSREGISTERKONFERENSEN 20-21 JANUARI JÖNKÖPING Halvtid – Framtid Vad har vi gjort? Dra lärdomar av det som är bra samt av det som var mindre bra. Fokusera på våra målområden och insatsområden. Fokusera på nyttan av registren; förbättringsarbeten, kliniska resultat, för ledning och styrning, daglig styrning mm Vad ska vi vara 2030?

9 KVALITETSREGISTERKONFERENSEN 20-21 JANUARI JÖNKÖPING Halvtid – Framtid -Referenspersoner för programmet från er. -Hjälper till att läsa abstract och ta ut lämpliga föreläsare. -Arbete/läsning och bedömning kommer ske första veckan i oktober.

10 BESLUTSSTÖD Linus Johansson Sofia Kialt

11 REGISTER OCH SAMVERKAN MED INDUSTRIN- ENKÄTSVAR Tina Lidén Mascher

12 HEMSIDA FÖR INDUDSTRISAMVERKAN-JULI 2014 www.kvalitetsregister.se/industrisamverkan

13 1. INOM VILKA TERAPIOMRÅDEN ÄR NI INTRESSERADE AV SAMARBETE MED KVALITETSREGISTER UNDER DE KOMMANDE 5 ÅREN? #Svar 1.Oncology (prostate cancer, breast cancer), diabetes, incontinens 2. Onkologi, Infektion, Vacciner 3. Inom ett flertal terapiområden inkluderande RA, CV/metab, onc 4. Onkologi, hepatit, kardiovaskulär, fibros 5. Diabetes, hjärta-kärl 6. Onkologi, hematologi, cardiovask, inflammation 7. Hemofili 8. Rematologi 9. onkologi, reumatologi, cns, infektionssjukdomar, hjärta-kärl, ögon 10. Njurmedicin, mer specifikt kronisk njursvikt 11. Kliniska data från praktisk sjukvård kommer att krävas efter godkännade från LV. Här kommer kvalitetsregistren att spela en avgörande roll. Sverige har en unik position i världen med sina register men samarbetet måste då utvecklas! 12. Allergi, astma 13. Hjärta/kärl (Swedeheart), diabetes, andningsvägar, onkologi 14. MS 15. Oftalmologi, hjärta-kärl, onkologi, pulmonell hypertension, hemofili 16. Psoriasis, dermatologi, hidradenitis suppurativa 17. Hidradenitis suppurativa, reumatologi, psoriasis, IBD, axial SPA, psoriasisartrit 18. Onkologi, hematologi, RA, gastro, derma, schizofreni, ADHD, hepatit C, HIV, diabetes 19. Många! Diabetes, hjärta-kärl, astma, RA m.m. 20. Onkologi Immunologi 21. Onkologi, reumatologi, infektionssjukdomar (ssk virologi), gastroenterologi (ssk IBD) 22. CNS (smärta), andningsvägar, reumatologi, hematologi 23. Hepatit, HIV, Förmaksflimmer, Lungcancer, RA 24. Reumatologi, gastroenterologi, dermatologi, Hepatit C, onkologi, 25. Rematologi, luftvägar, vacciner, hjärta/kärl, 26. Psykiatri, demens, altzheimer, nefrologi, onkologi, gastro-enterologi, dermatologi, hematologi

14 2. VILKA TJÄNSTER FRÅN NATIONELLA KVALITETSREGISTER ÄR ERT FÖRETAG INTRESSERADE AV ATT SAMARBETA KRING? SvarProcentAntal Publicerad rapport med epidemiologiska data för sjukdomen och läkemedelsanvändningen 89%24 Företagsanpassad statistikrapport - årsvis59%16 Företagsanpassad statistikrapport - kvartalsvis59%16 Företagsanpassad statistikrapport - månadsvis26%7 Möjlighet att ställa ad-hoc frågor till registret85%23 Samarbete kring forskning85%23 Tillgång till rådata för egna analyser78%21 Annat15%4 Totalt antal svar27

15 2B. VILKA TJÄNSTER FRÅN NATIONELLA KVALITETSREGISTER ÄR ERT FÖRETAG INTRESSERADE AV ATT SAMARBETA KRING? (ANNAT) #Svar 1.Ingå i diskussion kring vilka data som inhämtas av registret 2.Outcome data, mortalitet, läkemedels- / resursanvändning i klinisk praxis 3. Möjlighet till dialog för att anpassa kvalitetsregistrets utformning efter nya kommande behandlingsalternativ, där relevanta parametrar kan saknas i dagsläget 4.Ökat samarbete mellan betalare och registerhållare för koordinering av utfallsmått och krav från betalare

16 3. VILKEN TYP AV DATA / STATISTIK / ANALYSER ÄR MEST INTRESSANTA? SvarProcentAntal Epidemiologi81%21 Säkerhet85%22 Effekt92%24 Kostnadseffektivitet81%21 Annat12%3 Totalt antal svar26

17 3 B. VILKEN TYP AV DATA / STATISTIK / ANALYSER ÄR MEST INTRESSANTA? (ANNAT) #Svar 1.Mortalitet, läkemedels- / resursanvändning i klinisk praxis 2.Möjlighet att i ett forskningsprojekt få tillgång till rå-data 3.Implementering/introduktion av läkemedel

18 4.VILKEN TYP AV KVALITETSSÄKRING AV REGISTERDATA SKULLE VARA VÄRDEFULL? SvarProcentAntal Redovisning av täckningsgrad mm.100%24 GCP-certifiering42%10 Annat17%4 Totalt antal svar24

19 4B. VILKEN TYP AV KVALITETSSÄKRING AV REGISTERDATA SKULLE VARA VÄRDEFULL? (ANNAT) #Svar 1.Validering av datakvalitet vs andra datakällor (patientjournal etc) 2.Kvalitet av input data 3.Validering av datas kvalitet avseende överenskommelse med journalnotat eller annan källa

20 SAMMANFATTNING Stort intresse finns inom alla terapiområden Rapporter, data och forskningssamarbete Effekt, säkerhet och hälsoekonomi Validering och kvalitetssäkring är viktigt

21 INFORMATIONSSPECIFIKATION, STATUS I ARBETET Åke Nilsson Staffan Winter

22 KORT BENSTRÄCKARE

23 REGISTERSERVICE SOCIALSTYRELSEN Anna Dovärn

24 RÄTT INFORMATION PÅ RÄTT PLATS I RÄTT TID Linus Johansson

25 ATT REDOVISA OCH SÖKA MEDEL Åsa Agerbring

26 REDOVISNING 30 SEPTEMBER Täckningsgrad och årsrapport. Svar på frågor om täckningsgrad och årsrapport lämnas in av alla certifierade Nationella Kvalitetsregister Redovisningen ska innehålla: Svar på frågor om täckningsgrad Årsrapport Systemet är öppet till den 30 september. Uppgifterna används av Registerservice vid Socialstyrelsen, Myndigheten för vårdanalys och i kansliets uppföljning.

27 BUDGETÄSKANDE 12 OKTOBER Medel för löpande registerarbete samt för särskilda projekt. Särskilda projekt Om ni vill göra särskilda projekt utöver löpande registerarbete beskriver ni projektet syfte, tidsplan och budget. Dessa medel söks utöver löpande registerarbete. Möjlighet att söka medel för särskilda projekt finns inom de beslutade insatsområdena. Dessa är: Användbara utdata som stöd för vårdens förbättringsarbete Bättre registerinnehåll och datakvalitet Ökad patientmedverkan Bättre IT-stöd och underlättad datainsamling

28 ÖPPNA TELEFONMÖTEN KRING SÄRSKILDA PROJEKT Användbara utdata som stöd för vårdens förbättringsarbete Öppet telefonmöte den? Bättre registerinnehåll och datakvalitet Öppet telefonmöte den? Ökad patientmedverkan Öppet telefonmöte den? Bättre IT-stöd och underlättad datainsamling Öppet telefonmöte?

29 REDOVISNING ANVÄNDBARA UTDATA OCH FÖRBÄTTRINGSARBETE Johan Thor

30 VÅRDEN I SIFFROR Emma Vintemo

31 NÄSTA RUNDA BORD 24 NOVEMBER Vad ska vi ta upp 24 november? Datum för våren 2015 – första mötet i samband med Kvalitetsregisterkonferensen.

32 www.kvalitetsregister.se TACK!


Ladda ner ppt "VÄLKOMNA TILL RUNDA BORD 3 SEPTEMBER. AKTUELLT Kansliet för Nationella Kvalitetsregister."

Liknande presentationer


Google-annonser