Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Procent.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Procent."— Presentationens avskrift:

1 Procent

2 Du ska kunna omvandla mellan bråk och procent utantill.
10% = 1/10 20% = 1/5 25% = 1/4 50% = 1/2 75% = 3/4 100% = 1

3 När frågan är ”hur många procent”
Då är det förhållandet mellan delen och det hela vi ska räkna ut. Förhållandet= delen/det hela Exempel: Hur många procent är 40 kg av 800kg? 40/800= 0,05 Som vi multiplicerar med 100 för att få ut talet i procent! 0,05*100= 5% Svar: 5%

4 Gruppuppgift Jobba i grupper med 2-3 per/grupp
Ni ska göra en uppgift som handlar om procent. Välj en uppgift som berör något ni tycker om att göra på fritiden. Den ska innehålla en del som är lätt att räkna ut och en del som är svårare. Ni ska skriva rent uppgiften på datorn och även skriva med en lösning på uppgiften. Denna uppgift ska ni sedan testa på klassen.

5 När frågan är ” hur mycket är…”
Exempel: Hur mycket är 5% av 300 kr? Först räknar vi ut vad 1% är av 300 kr genom att dividera 300 med 100. 1%=300/100=3 kr Sen multiplicerar vi med 5 eftersom det är 5%. 5%= 3*5=15 kr Svar: 15Kr OBS! Är svaret rimligt??!!

6 När dom frågar efter ”det hela” (summan mm)
Exempel: Vi vet att 90 kr är 30% hur mycket är då100%. 10%= 90/3=30 kr 100%= 30*10=300 kr Svar: 300 kr Detta svar går att kontrollera om det är rätt genom att räkna ut ”hur många procent är 90 kr av 300 kr”? 90/300= 0,3= 30% vilket betyder att vårt svar stämmer.

7 När vi ska räkna med höjning eller sänkning?
Dividera skillnaden i kronor med priset från början. Höjning/pris från början Sänkning/pris från början Exempel: Hyran höjdes från 5000 kr till 5500kr med hur många procent höjdes hyran? Räkna ut skillnaden i kronor: =500kr Dividera skillnaden med hyran innan höjning. 500/5000=0,1=10% Svar:10%

8 Procent och procentenheter
Procentenheter betyder att man räknar ut skillnaden mellan två procentsatser. Exempel: Med hur mycket ökade räntan i procentenheter om den ökade från 4% till 5%? 5-4 = 1 Svar: 1procentenheter Men är frågan ”hur mycket ökade räntan uttryckt i procent?” Så räknar vi precis som när vi räknade med höjning och sänkning. Skillnaden/första räntan= ¼= 25% Svar: 25%

9 Förändringsfaktor Ett enklare sätt att räkna med ökning och sänkning i procent. Se detta klipp, bra förklaring Förändringsfaktorn Exempel: En jacka kostar 2000kr. Sedan höjs priset med 20%. Vad kostar jackan då? Förändringsfaktor är: 100%+20%=120% så då är förändringsfaktorn 1,2. 1,2*2000= 2400Kr

10 Sannolikhet Hur stor är chansen att vinna eller att något ska inträffa. Sannolikheten för en händelse = gynnsamma utfall/ möjliga utfall Gynnsamma utfall (den händelse man undersöker.) Exempel: Hur stor är sannolikheten att jag får en lakrits ur min godispåse om jag har 20 godisar och 4 av dem är lakrits? 4/20= 1/5=20% Svar: 20 % Sannolikhet på you tube

11 Tabeller och diagram Antal (x) Frekvens (f) Relativ frekvens (f/n) 1 3 3/20=0,15=15% 2 1/20=0,05=5% 4 4/20=0,2=20% 5 5/20=0,25=25% 6 n= 20 4/20= 0,2=20% S:a= 100% Medelvärdet får vi genom att räkna ut totalen och dividera med antalet. 1*3+2*1+3*4+4*5+5*3+6*4/20= 76/20=3,8 Medianen får vi genom att titta i tabellen, eftersom det är 20 värden är medianen medelvärdet av värdena 10 och Medianen är då 4.


Ladda ner ppt "Procent."

Liknande presentationer


Google-annonser