Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

 10% = 1/10  20% = 1/5  25% = 1/4  50% = 1/2  75% = 3/4  100% = 1.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: " 10% = 1/10  20% = 1/5  25% = 1/4  50% = 1/2  75% = 3/4  100% = 1."— Presentationens avskrift:

1

2  10% = 1/10  20% = 1/5  25% = 1/4  50% = 1/2  75% = 3/4  100% = 1

3  Då är det förhållandet mellan delen och det hela vi ska räkna ut.  Förhållandet= delen/det hela  Exempel:  Hur många procent är 40 kg av 800kg?  40/800= 0,05  Som vi multiplicerar med 100 för att få ut talet i procent!  0,05*100= 5%Svar: 5%

4  Jobba i grupper med 2-3 per/grupp  Ni ska göra en uppgift som handlar om procent.  Välj en uppgift som berör något ni tycker om att göra på fritiden.  Den ska innehålla en del som är lätt att räkna ut och en del som är svårare.  Ni ska skriva rent uppgiften på datorn och även skriva med en lösning på uppgiften.  Denna uppgift ska ni sedan testa på klassen.

5  Exempel:  Hur mycket är 5% av 300 kr?  Först räknar vi ut vad 1% är av 300 kr genom att dividera 300 med 100.  1%=300/100=3 kr  Sen multiplicerar vi med 5 eftersom det är 5%.  5%= 3*5=15 krSvar: 15Kr  OBS! Är svaret rimligt??!!

6  Exempel:  Vi vet att 90 kr är 30% hur mycket är då100%.  10%= 90/3=30 kr  100%= 30*10=300 krSvar: 300 kr  Detta svar går att kontrollera om det är rätt genom att räkna ut ”hur många procent är 90 kr av 300 kr”?  90/300= 0,3= 30% vilket betyder att vårt svar stämmer.

7  Dividera skillnaden i kronor med priset från början.  Höjning/pris från början  Sänkning/pris från början  Exempel:  Hyran höjdes från 5000 kr till 5500kr med hur många procent höjdes hyran?  Räkna ut skillnaden i kronor: 5500- 5000=500kr  Dividera skillnaden med hyran innan höjning.  500/5000=0,1=10% Svar:10%

8  Procentenheter betyder att man räknar ut skillnaden mellan två procentsatser.  Exempel:  Med hur mycket ökade räntan i procentenheter om den ökade från 4% till 5%?  5-4 = 1 Svar: 1procentenheter  Men är frågan ”hur mycket ökade räntan uttryckt i procent?” Så räknar vi precis som när vi räknade med höjning och sänkning.  Skillnaden/första räntan= ¼= 25% Svar: 25%

9  Ett enklare sätt att räkna med ökning och sänkning i procent.  Se detta klipp, bra förklaring  Förändringsfaktorn Förändringsfaktorn  Exempel:  En jacka kostar 2000kr. Sedan höjs priset med 20%. Vad kostar jackan då?  Förändringsfaktor är: 100%+20%=120% så då är förändringsfaktorn 1,2.  1,2*2000= 2400Kr

10  Hur stor är chansen att vinna eller att något ska inträffa.  Sannolikheten för en händelse  = gynnsamma utfall/ möjliga utfall  Gynnsamma utfall (den händelse man undersöker.)  Exempel:  Hur stor är sannolikheten att jag får en lakrits ur min godispåse om jag har 20 godisar och 4 av dem är lakrits?  4/20= 1/5=20%Svar: 20 %  Sannolikhet på you tube Sannolikhet på you tube

11 Antal (x) Frekvens (f) Relativ frekvens (f/n) 133/20=0,15=15% 211/20=0,05=5% 344/20=0,2=20% 455/20=0,25=25% 533/20=0,15=15% 64 n= 20 4/20= 0,2=20% S:a= 100%  Medelvärdet får vi genom att räkna ut totalen och dividera med antalet.  1*3+2*1+3*4+4*5+5*3+6*4/20= 76/20=3,8  Medianen får vi genom att titta i tabellen, eftersom det är 20 värden är medianen medelvärdet av värdena 10 och 11. Medianen är då 4.


Ladda ner ppt " 10% = 1/10  20% = 1/5  25% = 1/4  50% = 1/2  75% = 3/4  100% = 1."

Liknande presentationer


Google-annonser