Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ny kravrutin Skövde kommun

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ny kravrutin Skövde kommun"— Presentationens avskrift:

1 Ny kravrutin Skövde kommun
presentation proffsdagar 2014

2 Bakgrund Olika kravhantering beroende på vad fakturan avser
Enbart barnomsorg och hyror görs systematiskt Sporadisk påminnelsefakturering

3 Bakgrund Olika bedömningar avseende avbetalningsplan och anstånd.
Stort personberoende Kommunen belastades med avgifter från inkassobolaget samt kostnader mot KFM Stora inslag av manuell hantering

4 Bakgrund Hanterar kravhanteringen i flertalet system. Uppdatera ärenden i flera system => risk att ett betalt krav går vidare Olustigt hantera krav på personer man känner Avtal med Intrum Justitia gick ut Ekonomienheten äger kravhanteringsprocessen. Gör att gemensamma regler är enklare att införa!

5 5 dagar efter förfallodatum skickar ekonomienheten iväg ärenden till Visma på förfallna fakturor och påminnelse faktura skickas ut av Visma samma dag. 12 dagar efter utebliven betalning av påminnelsefaktura skickas ett inkassokrav ut från Visma 12 dagar efter utebliven betalning av inkasso vidtas inkassoåtgärder

6 Automatiserat flöde Kravfil – nya ärenden Raindance Visma
Betalfil - inbet. från kund Redovisning kapital Avstämning Nordea Insättning kapital, ränta, avg.

7 Skillnad för medborgaren
Får möjlighet att betala fakturan vid en påminnelsefaktura med avgift 60kr enligt lag. Inkassoavgiften höjs med 20kr från 160kr till 180kr enligt ändring i lagstiftningen. Får länge tid på sig att betala skulden innan inkassoåtgärder vidtas. Tidigare: inkassokrav efter 8 dagar från fakturans förfallodag. Nu: 5+12 dagar innan inkassoåtgärder.

8 Skillnad för medborgaren
Möjlighet till avbetalningplan, kostnad 170kr +avikostnad 50kr. Samtliga frågor kring betalning besvaras av Visma. Frågor rörande fakturans innehåll besvaras av förvaltningen. Gäldenärsportal

9 Vem erhåller vad? Betald påminnelse Skövde kommun: Fullt kapital + ränta Visma: Påminnelseavgift (60 kr)

10 Vem erhåller vad? Betald inkassofaktura Skövde kommun: Fullt kapital + ränta + inkassoavgift (180 kr)

11 Vem erhåller vad? Fullföljd avbetalningsplan Skövde kommun: Fullt kapital + ränta + inkassoavgift (180 kr) Visma: Avbetalningsavgift (170 kr) samt avi-kostnad (50 kr/faktura)

12 Vem erhåller vad? Ej fullföljd avbetalningsplan/Långtidsbevakning Skövde kommun: Fullt kapital + ränta Visma: Kostnad för solvenskontroll (380 kr) + inkassoavgift (180 kr) Visma betalar kostnader (risken) för kronofogdeavgifter Skövde kommun har inga avgifter gentemot Visma

13 Slutsatser Tydliggjorda rutiner, t.ex. Anstånd endast då:
Kund hör av sig innan förfallodag Bestridande av faktura Löneskulder (särskild rutin) Hyror föreningar (särskilt beslut) Vid ansökan bostadsbidrag

14 Slutsatser Mindre manuell hantering Ökad intern kontroll
Inte lika sträng kravhantering mot medborgaren men säkerställer en rättvis och objektiv hantering Personberoendet i kravhanteringen minskar

15 Slutsatser Inga avgifter från inkassobolaget eller kronofogden vilket resulterar i en lägre kostnad för kommunen. Handläggare på förvaltningarna får möjlighet att följa sina kravärenden via webbtjänst Automatisk intäktsbokning på fakturan i affärssystemet. Vi får kravhantering på områden där vi saknar detta idag. En part som följer rådande lagstiftning

16 Frågor? jacob.sandstrom@skovde.se
ej anslutit konsumtionsavgifter (faktureras från Kplus). Kvar är genomgång av särskilda rutiner för avstängning barnomsorg, avhysning bostad., äldrevård, vatten, bredband, el m.m

17

18

19


Ladda ner ppt "Ny kravrutin Skövde kommun"

Liknande presentationer


Google-annonser