Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

En budget för rättvisa och solidaritet Jobb och välfärd.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "En budget för rättvisa och solidaritet Jobb och välfärd."— Presentationens avskrift:

1 En budget för rättvisa och solidaritet Jobb och välfärd

2 Budgetpropositionen i korthet 1.Svensk ekonomi står stark 2.Konjunkturen har vänt (men inte på arbetsmarknaden) 3.Insatser för fler jobb 4.Satsningar på bättre välfärd 5.Solidaritet och trygghet 6.Grön skatteväxling

3 Sveriges tillväxttakt har varit god Förändring i BNP (årsgenomsnitt) 1994 - 2003 Sverige2,9 OECD2,7 EU2,2 Källor: SCB, Economic Outlook och Eurostat

4 Den offentliga skulden fortsätter att sjunka* * Offentlig skuld är definierat enligt Maastrichtfördragets kriterier Källa: SCB, Finansdepartementet Andel av BNP

5 Tillväxten tar fart Årlig BNP-förändring i procent 200320042005 Sverige1,63,53,0 Euroområdet EU 0,5 0,9 1,9 2,3 2,2 2,4 USA3,04,43,5 Källor: SCB, Finansdepartementet

6 Jobben främst Mer pengar till kommunerna och landstingen Skattesänkningar för privatpersoner Bättre villkor för företagen Mer resurser till arbetsmarknadspolitik

7 Ökat stöd till kommuner och landsting Miljoner kronor

8 Skattesänkningar för låg- och medelinkomsttagare Lägre inkomstskatt med mellan 900 och 2100 kr/år (kompensation för egenavgifterna) Ytterligare sänkt skatt med 600 – 800 kr/år för låg- och medel- inkomsttagare (grundavdraget höjs med 2 400 kr) Höjt milavdrag från 16 till 17 kronor för arbetsresor

9 Skattesänkningar och satsningar på småföretagen Arvs- och gåvoskatten slopas 3:12-skatten sänks Sänkt skatt på dieselolja med 2 kr/liter för jord- och skogsbruksmaskiner Särskilda medel satsas på sådd- finansiering till nystartade företag

10 Ökade arbetsmarknadspolitiska satsningar 20 000 fler i arbetsmarknadsprogram 6 000 platser i vidareutbildning för anställda inom kommuner och landsting 3 olika typer av ROT-avdrag

11 Ökat stöd till forskning Källa: Finansdepartementet (BP2005) Miljoner kronor

12 Nyckeltal om arbetsmarknaden Procent 200420052006* Öppen arbetslöshet 5,65,14,4 Arbetsmarknadsprogram 2,32,5 Sysselsättningsgrad (20-64 år) 77,0 77,2 Källa: Finansdepartementet (BP2005) * Kalkyl (ej prognos)

13 Mer resurser till kommuner och landsting för bättre välfärd Ytterligare stöd till kommuner och landsting (utöver vårbudgeten) Kraftigt ökade resurser till vården, psykiatrin och missbrukarvården Kompetensutveckling för personal inom vård och äldreomsorg Stöd för anställning av personal i skolan och förskolan

14 En satsning på de yngsta och de äldsta Barnen Höjda barnbidrag (2006) med 100 kr/mån Flerbarnstillägg från andra barnet och höjt tillägg från tredje barnet Höjd ersättning i föräldraförsäkringen (1/7 2006) Ökat stöd till barn i familjer med svag ekonomi (2006) –barntillägg för studerande med barn –underhållsstöd ökar med minst 100 kr/mån –bostadsbidrag till barnfamiljer De äldre Höjt bostadstillägg för pensionärer (2005)

15 Stärkt trygghet Medel till polis, rättsväsende, kriminalvård, missbruksvård och säkerhetspolis Källa: Finansdepartementet (BP2005)

16 Vi når enprocentmålet för biståndet Miljö Hiv/Aids Kvinnors rättigheter Konflikt och säkerhet Arbetsmarknad Konkreta insatser för att bekämpa fattigdomen. Prioriterade områden:

17 Grön skatteväxling Skattesänkningar (3,7 mdkr) Sänkt skatt med 600 – 800 kronor/år för låg- och medelinkomsttagare (grundavdraget höjs med 2 400 kronor) Höjda miljöskatter (3,4 mdkr) Bensinskatt (15 öre/liter) Dieselskatt (30 öre/liter) Fordonsskatt (2 % dieselbilar, 23 % bensinbilar, 40 % lätta lastbilar) Elskatt för hushåll och tjänstesektor (1,2 öre/kWh)

18 Kapitalskatteförändringar Arvs- och gåvoskatten slopas Färre får betala förmögenhetsskatt Nedsättning av sociala avgifter för företag begränsas Ränteförmånen på vinstmedel som avsatts till periodiseringsfonder tas upp till beskattning

19 Effekter av skatteförändringar Fordonsskatt + 340 kr (normalviktsbil) Bensinskatt + 237 kr (kör 1 500 mil/år) Elskatt + 30 kr (hushållsel) Egenavgiftskomp. - 2 533 kr Höjt grundavdrag - 1 642 kr Skattesänkning per år 3 568 kr Exempel 1Två inkomster: 16 000 och 20 000 kr/mån Har bil och lägenhet Ändrad skatt

20 Ensamstående: 20 000 kr/mån Har bil och lägenhet Ändrad skatt Exempel 2 Effekter av skatteförändringar Fordonsskatt + 340 kr (normalviktsbil) Bensinskatt + 237 kr (kör 1 500 mil/år) Elskatt + 30 kr (hushållsel) Egenavgiftskomp. - 1 407 kr Höjt grundavdrag - 821 kr Skattesänkning per år 1 621 kr

21 Urval av beslutade eller genomförda reformer: Höjt barnbidrag (2006) Höjt flerbarnstillägg (2006) Höjt tak + höjt golv i föräldraförsäkringen (2006) Nationell vårdgaranti (2005) En miljard till idrottsrörelsen Ökade resurser till personal i skolan och förskolan Gratis inträde på statliga museer Bistånd 1 procent av BNI (2006) Lägesrapport valmanifest* * Alla punkter i valmanifestet redovisas ej

22 Jobben främst Mer pengar till kommunerna och landstingen Skattesänkningar för privatpersoner Bättre villkor för företagen Mer resurser till arbetsmarknadspolitik


Ladda ner ppt "En budget för rättvisa och solidaritet Jobb och välfärd."

Liknande presentationer


Google-annonser