Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Samhällsorientering - Struktur, samverkan och helhet inom Fyrbodal Dialogmöte 2014-06-03.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Samhällsorientering - Struktur, samverkan och helhet inom Fyrbodal Dialogmöte 2014-06-03."— Presentationens avskrift:

1 Samhällsorientering - Struktur, samverkan och helhet inom Fyrbodal Dialogmöte 2014-06-03

2 Dialogmöte 3 juni 13.00 Välkommen + Syfte med dagen 13.15 Nulägesrapport 13.35Statsbidrag 13.45Grupparbete (inkl. fika i restaurangen) Bäve grupp 1 + 2, Samneröd grupp 3, Hedegärde grupp 4 14.40Återsamling Redovisning & Focusgrupp 15.50Summering av dagen 16.00 Slut

3 Samhällsorientering Förordning 2010:1138 Målet ska vara att deltagarna utvecklar kunskap om de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingarna Skall ingå i den nyanländes etableringsplan enligt Lag 2010:197 och starta så snart som möjligt efter ankomst, dock senast inom ett år (uppehållstillstånd p.g.a. flyktingsskäl + anhöriga till dem) Skall även erbjudas till vissa andra utlänningar enligt Lag 2013:156, som inte ingår i etableringen Gäller inom tre år efter ankomst, kommunen ska aktivt verka för att nå de nyanlända i kommunen som har rätt till samhällsorientering och motivera dem att delta i samhällsorienteringen (uppehållstillstånd p.g.a. anknytning: make/sambo/förälder)

4 Samhällsorientering Samhällsorienteringens syfte är att underlätta den nyanländes etablering och delaktighet i det svenska samhället. Informationen skall ges så tidigt som möjligt efter ankomst till kommunen. Samhällsorienteringen ska förmedlas i dialog- och diskussionsform anpassat efter den nyanländes egna förutsättningar och perspektiv. Informationen ska därför ges på den nyanländes modersmål, eller annat språk som den nyanlände behärskar väl.

5 Att komma till Sverige Migrations - och etableringsprocessen, arbetets och språkets betydelse, kultur och högtider i Sverige. Att bo i Sverige Arbetsmarknad, bosättningsmönster, näringslivsstruktur och infrastruktur, vardagliga och praktiska boendefrågor, Sveriges geografi och demografi, vardagslivsfrågor, lokalkännedom, allemansrätt och djurskydd. Att försörja sig och utvecklas i Sverige Utbildningsmöjligheter, vuxenutbildning och villkor för studerande, validering, arbetsmarknaden och den svenska arbetsmarknadsmodellen, söka arbete, arbeta, starta och driva företag, skatt och deklaration, socialförsäkringar och arbetslöshetsförsäkringen, fritid, kultur och föreningsliv. Individens rättigheter och skyldigheter Jämställdhet och individens frihet, HBT-rättigheter, DO och diskrimineringslagstiftningen, hjälp och stöd, barn och ungdomars rättigheter i relation till föräldraansvaret – kamratkretsen, relationer, fritidsaktiviteter, religionsfrihet och religiösa samfund. Samhällsorienteringens 8 delar Undervisningen ska präglas av dialog, diskussion och reflektion och främja deltagarnas förståelse av det svenska samhället.

6 Samhällsorienteringens 8 delar forts. Att bilda familj och leva med barn i Sverige Äktenskaps- och sambolagen, vänta och föda barn, föräldraförsäkringen, barns rättigheter, relevanta delar av föräldrabalken, skollagen, socialtjänstlagen och LVU, organisation – arbetssätt – syfte – förväntningar på barn och föräldrar inom skola, förskola, fritidhem och annan pedagogisk verksamhet. Att påverka i Sverige Folkstyret, den svenska demokratin så fungerar den från kommunal till nationell nivå, demokrati i vardagen, åsiktsbildningen i samhället, och grundläggande fakta om EU. Rättstaten, grundlagens principer om åsikts-, yttrande-, tryck- och föreningsfrihet, att hävda sin rätt. Rättsväsendet, JO och JK, polisens roll, myndighetskontakter offentlighetsprincipen och sekretess samt mutor och bestickning. Att vårda sin hälsa i Sverige Egenvård, sjukvårdsupplysning och apotek, hälso- och sjukvård, och tandvård. Att åldras i Sverige Pensioner, äldreomsorg, begravning och svenska arvsregler.

7 Projektets mål Lämna förslag på hållbar modell för SO (Samhällsorientering) över tid inom Fyrbodal + Administrationsverktyg Avtal

8 Administrationsverktyg  2bra System AB har inget administrativt verktyg anpassad för SO  Empir har ett system anpassat för SO som är under utveckling  apper har ett system anpassat för SO som är utvecklat och provat under flera år (bl. a. Göteborg) ”SODA”

9 SAMHÄLLSORIENTERING I FYRBODAL Anordnare av SO  Trollhättan  Vänersborg  Uddevalla Orter där SO bedrivs Trollhättan Vänersborg Uddevalla Mellerud Henån Lysekil Tanum Munkedal Språk Arabiska Somaliska Persiska Dari Tigrinja Thai Ryska Bosniska, Serbiska, Kroatiska Spanska

10 Fråga 1 Hur upplever ni att samordningen av Samhällsorienteringen fungerar i er kommun? Vad är bra? Vad är mindre bra? På vilket sätt kan det förbättras?

11 Priset är olika i de tre utförarkommunerna Vänersborg, Uddevalla och Trollhättan 6 000 kr, 9 000 kr, 12 000 kr Vad ska det kosta? Kommuncheferna bestämmer…..

12 Avtal För att få fram ett avtal och förslag på pris: Utförarkommunerna diskuterar -Vilken kvalité vill vi erbjuda? -Vad ska ingå i priset?

13 Samhällsorientering 2015 - vad ingår? Administrativt verktyg Sytematiskt rekryteringsarbete Kommunikatörer –Arbetsgivaransvar –Lön –Grundutbildning –Fortbildning –Arbetsplats/telefon

14 Samhällsorientering 2015 – vad ingår? Uppföljningsmöten (koordinator + kommun) Studiebesök, information från ex. Försäkringskassa, skatteverket, brandkår, konsumentvägledare… Kallelse (brev och telefon) Upplägg av utbildningen Introduktion (koordinator) och utvärdering med tolk (koordinator) + fika

15 Fortbildning för samhällskommunikatörer Ljungskile folkhögskola, 15 maj 2014 Dialoginriktat ledarskap Metod- och nätverksdag för samhällskommunikatörer 25/11 2014 i Västra Götaland

16 Fråga 2 Nu är det er chans att tycka till! Vad är viktigt för din kommun? I projektet har vi som målsättning att ta fram en gemensam modell för samhällsorientering. Vi har förslag på vad som ska ingå. Vad tycker ni? Har vi fått med allt? Har ni ytterligare förslag på vad som ska ingå?

17 Utökad målgrupp Lag om samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare; SFS 2013:156 Hur når man dem? SFI, Arbetsförmedlingen… Under hösten provar vi att samhällskommunikatörer informerar på SFI, Af m.fl.

18 Fråga 3 Hur arbetar er kommun för att nå den utökade målgruppen?

19 IT - lösningar Viadidakt Göteborg/Högskolan Väst (Vi följer detta projekt)

20 Projektsamordnare Fatjon Peci Mobil: 0706-09 80 62 E-post: fatjon.peci@fyrbodal.sefatjon.peci@fyrbodal.se Projektledare Samh ä llsorientering Fredrika Abrahamsson Telefon: 0522-69 78 53 E-post: fredrika.abrahamsson@fyrbodal.sefredrika.abrahamsson@fyrbodal.se Projektledare Samhällsorientering Ulla-Britt Pettersson Telefon: 0521-72 10 25 E-post:ulla-britt.pettersson@fyrbodal.se ulla-britt.pettersson@fyrbodal.se

21 Statsbidrag

22 Statlig ersättning som betalas ut utan ansökan för personer med uppehållstillstånd Grundersättning 2013: 444 000 Schablonersättningen för 2013 var: 83 100 kr för barn och vuxna upp till 64 år 52 000 kr för vuxna över 65 år Initial ersättning (mottagningskommunen 1 ggr): 3 000 kr 0-20 år 4 000 kr 20-65 år eller 7 500 kr 20-65 år Grundersättning 2014: 222 000 Schablonersättningen för 2014 är: 82 900 kr för barn och vuxna upp till 64 år 51 900 kr för vuxna över 65 år Initial ersättning (mottagningskommunen 1 ggr): 3 000 kr 0-20 år 4 000 kr 20-65 år eller 7 500 kr 20-65 år

23 Prestationsbaserad ersättning 1 jan. 2014 5 000 kr Mellerud, Uddevalla, Strömstad, Vänersborg, Trollhättan (15 000), Lysekil? 10 000 kr Bengtsfors 15 000 kr Åmål, Dals-Ed, Färgelanda En extra peng delas ut till de kommuner som tagit emot fler utlänningar (som första kommun) än medianvärdet i Sverige. De kommunerna som tagit emot fler än medianvärdet, delas in i tre lika stora grupper. OBS! Måste ha en överenskommelse + 15 000 kr extra för varje utlänning som kommunen efter anvisning tar emot och som har vistats vid ett anläggningsboende 145 kommuner år 2014

24 Kommunala etableringsinsatser för statsbidraget Schablonen 82 900/51 900 kr per person fördelat över två år – följer den enskilde personen Förordning om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar 2010:1122 mottagande och praktisk hjälp i samband med bosättning särskilda introduktionsinsatser inom skola, förskola, fritidshem …. SFI utbildning i svenska för invandrare SO samhällsorientering tolkning, och andra insatser för att underlätta etablering i samhället + försörjning och andra insatser för dem med nedsatt prestationsförmåga (målgrupp ingår i etableringslag 2010:197) 1 ggr per år genom ”utjämningsbidraget” 4 kr/invånare i kommunen Varje kommun ska erbjuda samhällsorientering till de nyanlända invandrare som är folkbokförda i kommunen och som omfattas av denna lag (2013:156 – Utökad målgrupp). Kommunen ska aktivt verka för att nå de nyanlända i kommunen som har rätt till samhällsorientering och motivera dem att delta i samhällsorienteringen (ingår ej i etableringslag 2010:197)

25 Grupparbete – 13.45-14:40 Grupp 1 ”Bäve” Karl-Gustav Elf Grupp 2 ”Bäve” Rune Lysell Grupp 3 ”Samneröd” Annette Nyman Grupp 4 ”Hedegärde” Jan Annebjörk


Ladda ner ppt "Samhällsorientering - Struktur, samverkan och helhet inom Fyrbodal Dialogmöte 2014-06-03."

Liknande presentationer


Google-annonser