Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Tema & Kontakt Horizont – socialföretaget för arbetsintegration:

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Tema & Kontakt Horizont – socialföretaget för arbetsintegration:"— Presentationens avskrift:

1 13.11.2012 www.horizont-sozialwerk.de 1
Tema & Kontakt Horizont – socialföretaget för arbetsintegration: Innovativ och regionalt organiserad i den social-ekonomiska arbetsektorn gällande allmänna tyska villkor Seminarium / sammanträde Sandvikens kommun, 13:e & 14:e November, 2012 Prof. Dr. Frank Berg Horizont – Sozialwerk für Integration GmbH, Finsterwalde Marco Buenger EEPL GmbH, Finsterwalde ADLER MANAGEMENT UG, Berlin Brandenburg Berlin Brandenburgs län Syd-västra näsan Doberlug-K Lübbenau Finsterwalde Massen Klettwitz Rückersdorf Lauchhammer Bad Liebenwerda Drochow

2 13.11.2012 www.horizont-sozialwerk.de 2
Utgångsläge och den offentliga arbetsintegrationen i Tyskland idag det finns omkring 8000 arbetslösa människor i södra Brandenburg, vilka bedöms, behöva mer än ett år för att integreras i den reguljära arbetsmarknaden det krävs mycket långsiktiga integrationsvägar (2, 3, 4 år eller längre) integrationen får inte ha något uppehåll Hur ser Tysklands strategi för problemlösningen ut? åtgärder för insatser mot arbetsmarknaden i det flesta fall 6 till 26 veckor inte tillräcklig! treårig anställning vid offentlig behov, 100% offentlig finansiering („Bürgerarbeit“; marknadsfjärrmad); 150 arbetsplatser i EE vs kl. inte tillräcklig! 2-års subvention med 75% bidrag för långtidsarbetslösa människor, men bara 20 platser i EE-kontingenten inte tillräcklig! gemensamt mål vid a) till c): förmedling i „första (lokala )arbetsmarknaden“ det lyckas bara för en liten minoritet orealistisk!

3 13.11.2012 www.horizont-sozialwerk.de 3
sammanfattning: integrationsvägar långtidsarbetslösa människor med multipla integrationsproblem Integration i „första arbetsmarknaden“ är favoriserat mål men det fungerar inte för de 8000 fast långtidsarbetslösa (trots alla aktiveringsåtgärder) Integration i offentligt suventionerad tjänst (begränsad anställning) 100% offentlig finansering – men bara mindre antal platser och ingen kontakt till näringslivet 3. Horizont utvecklar tredje vägen: social ekonomi / social-ekonomisk arbetssektor Reguljära anställningsavtal för fd långtidsarbetslösa människor Främjande av arbetskostnader enligt tysk lag Marknadsnära sysselsättningar (ju närmare näringslivet, ju bättre dom är) Främjande genom ESF-Fonden och dess mögligheter Frivilligt arbete och medborgarengagemeng Nätverk med regionala sociala system och strukturer Nätverk med regional ekonomi och näringsliv

4 13.11.2012 www.horizont-sozialwerk.de 4
Vårt mål Vi utvecklar social-ekonomiska arbetssektorer! en socialt cluster för integration av långtidsarbetslösa människor: Ekonomisk arbetssektor – „första arbetsmarknad“ Offentlig arbetssektor – „Medborgararbete“ Allmänna villkor i Tyskland är inte tillräckliga, gällande civila lagar, skattelagen och subventionsregler, men ökande intresse Social-ekonomisk arbetssektor - Horizont I andra länder som Belgien, Nederländerna, Österrike, Schweiz finns det förutsättningar för långtidsintegration av arbetslösa människor med multipla problem i social-ekonomiska arbetssektorer – med andra ord, väl utvecklade lagar och allmänna vilkor

5 13.11.2012 www.horizont-sozialwerk.de 5
Horizont – socialtföretag för integration Sammanställning av anställda med arbetsanställningar Grundad i 2007 genom EEPL och WEQUA (utbildnings-, utvecklings- och sysselsättningsföretag) Deklaration om allmän nytta! (vinst används för finansieringen av anställda, fd låndtigsarbetslösa människor) Grundkapital: Euro Anställda 2007: 20 Anställda årsslutet 2012: (+ 50 frivilliga) Sammansättning av anställda: Fackkunnig personal: finansiering genom olika projekt Fd. långtidsarbetslösa människor: Bidrag upp till 75 % (2 år) Bidrag från 80 till 20 % (4 år) – Pilotförsök Bidrag % Bidrag 100 % (3 år, medborgararbete) Utan bidrag Avdelning handikappade personer (speciellt främjande) 6 Så kallade mini-jobb (100 € per månad) Beschäftigte

6 13.11.2012 www.horizont-sozialwerk.de 6
Pilotförsök – 80 till 20% främjande över 4 år Vårt mål: Omvandling av passivt stöd till aktivt stöd! Långtidsarbetslösa per mån.: 384 € försörjningsstöd plus 416 € för boendekostnader lön: 700 € lönebidrag + 700 € eget mervärde genom arbete i socialtföretag Vår modell: Vi anställa 15 fd långtidsarbetslösa, lön 1200 € per månad, arbetstid 38 tim/vecka Bidraget minskas i 4 år från 80, 60, 40 till 20 % Bidraget kommer från sparade passiva kostnader Aktivering av försörjningsstödär med aktuell tysk lag är omöjlig Från och med 5:e året: inget bidrag bidrag % Jahr

7 13.11.2012 www.horizont-sozialwerk.de 7
(A) sysselsättning: vad gör människor i socialföretaget Horizont? Brett spektrum av sysselsättningen: Trä- och timmerprodukter (3 verkstäder) snömannen timmerbänk fritidsbänk försälningsmonter timmerbro Sovstuga för upp till 12 barn

8 13.11.2012 www.horizont-sozialwerk.de 8
(B) sysselsättning: Vad gör människorna i det Sociala nätverket Tjänster för kommuner: skötsel av grönområden, tjänster åt lägenhetsinnehavare, skötsel av vattendrag, rengöringsarbete, enklare rengöring m.m. Integrationsverkstäder i industriföretag: förpacknings, enklare arbete Kommunala projekt a) Juselhalle (fd. sporthall i Finsterwalde) – utveckling till ett mötescentrum för alla. b) fd. fabrikshall i Bad Liebenwerda – renovering och ombyggnation till en orgelakademi Ekologisk jordbruk i Rueckersdorf– jordbruk på en egen gård, utvecklande av små kretslopps- system enligt principen för en solidarisk ekonomi Juselhalle Ekologisk jordbruk

9 13.11.2012 www.horizont-sozialwerk.de 9
(C) sysselsättning: Vad gör människorna i det sociala nätverket? Motivations- och hälsovårdsträning behandlings- och upplevelsepark i familjparken Lausitz Frivillig arbete: 25 hjälpare för demensomsorg 25 hjälpare för omsorg av migranter 29 hjälpare (alternativ till värntjänsten)

10 13.11.2012 www.horizont-sozialwerk.de 10
Organisation – Horizont socialföretag för arbetsintegration

11 13.11.2012 www.horizont-sozialwerk.de 11
„tyska“ barriär för en social-ekonomisk arbetssektor Tyskland är annorlunda… arbete betyder försäkringsplikt, i andra länder kann man fortfarande erhålla försörjningsstöd och liknande. Långtidsarbetslösa får maximalt tjäna upp till 100 € per månad. Man stöder faktisk illegal arbete (Svartarbete) den tyska lagen för deklaration om allmän nytta – integration av långtidsarbetslösa gäller inte som „allmän nytta“ – i motsats till eg. Italien. I tyskland har man regler för neutraliteten mot första arbetsmarknaden och tillsättlig nyttjande av social arbete – andra länder gör sig det mycket enklare. offentliga integrationsåtgädrer är generellt fjärran från första arbetsmarknaden och näringslivet och därmed inte effektiv. I Tysklands lag och policyn underskattar man fortfarande idén om en „social ekonomi“.


Ladda ner ppt "Tema & Kontakt Horizont – socialföretaget för arbetsintegration:"

Liknande presentationer


Google-annonser