Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

DokID: Telia AB CIO Office nr 2002/007/1, rev PG2, uppdaterad 2006-10-20 [Per Rudal] sid 1 Ändringshistorik 2003-12-11Ove FritzC 2004-02-23Lars AbrellD.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "DokID: Telia AB CIO Office nr 2002/007/1, rev PG2, uppdaterad 2006-10-20 [Per Rudal] sid 1 Ändringshistorik 2003-12-11Ove FritzC 2004-02-23Lars AbrellD."— Presentationens avskrift:

1 dokID: Telia AB CIO Office nr 2002/007/1, rev PG2, uppdaterad 2006-10-20 [Per Rudal] sid 1 Ändringshistorik 2003-12-11Ove FritzC 2004-02-23Lars AbrellD 2005-10-11Per RudalPE1RenegOrder init av FNS uppdaterad, ny slide ExecuteOrder med OEA justerade format (master slide), puts 2005-10-11Per RudalPE2FNS ändrat till Supplier, puts av slide Villkor 2005-11-04Per RudalPE3Nya slides Dialogöversikt o Affärsregler. ExecuteOrder med OEA borttagen tills vidare. 2005-11-04Hans GustePE3_1Rubrik Affärsregler ändrad till Interdialogregler, Approved tillagt sid 1 2005-11-18Anders HultinPE3_2Interdialogregler kommenterade efter internt Relacommöte 2005-12-07Per RudalPE4Interdialogreglerna uppdaterade efter e-gs-forum 29/11. CancelOrder: ruta 6b, “ESN2”, är ny. RenegOrderBySup: ruta 12, “manuell hantering” är borttagen. 2005-12-23Per RudalPE5Interdialogreglerna uppdaterade efter e-gs-forum 14/12 (h-regel 4, tillägg 4-6) Nya slides: 2 Transaktionsmönster, 3 Omsändning o larm 2006-01-16Per RudalPE6Uppdatering efter e-gs-forum 11/1: slide 2, Transaktionsmönster; slide 3, Omsändning, heart-beat o larm; slide 11, Inderdialogregler 2, punkt 2, 3, 6. 2006-06-20Per RudalEVersion för gränssnittsdokument J. PE7 utgår. Röd reservationstext i Interdialogreglerna borttagen. 2006-06-20Per RudalFVersion för gränssnittsdokument K. Ny slide 9 RenegotiateOrder initierad av Supplier alt B. 2006-06-20Per RudalPG1Dialog för leveransgodkännande, “ExecuteOrder med OEA” återinförd (jmfr PE1 o PE2 ovan) 2006-10-20Per RudalPG2slide 3: Omsändning http-nivå Telia: 3*120s -> 7*4min slide 4 Dialogöversikt + slide 9, Reneg Supplier alt B + slide 11, EO m levgodk: version 3.1 -> 4.0 Dokumentet beskriver process- och interdialogregler i gränssnittet mellan TSS och entreprenörer. Approved: Johan Alatalo

2 dokID: Telia AB CIO Office nr 2002/007/1, rev PG2, uppdaterad 2006-10-20 [Per Rudal] sid 2 Transaktionsmönster Responder 2. Request (dialog + trans) 4. ebMS header validation 13. ebMS header validation NeBI Application Trans B Trans A Initiator 8. Request (dialog + trans) 11. Request (dialog + trans) 16. Request (dialog + trans) 6. Ack / Error 15. Ack / Error 1. 7. 9. 10. 17. Dialog X Dialogen ovan är ett exempel. Dialogen X består av två transaktioner, A o B, vilka initieras från olika håll. En parts interna flöde bestäms av parten själv (inkl funktionsnamnen som i figuren bara är exempel). Figurens fokus är det gemensamma NeBI-snittet vilket visar det transaktionsmönster alla transar i gränssnittet använder: a) Transens request är ett http-request med ett ebMS-meddelande innehållande bl a ett affärsdokument, t ex Order b) Transens svar är ett nytt http-request med ett ebMS-meddelande innehållande MSH-ack eller Error 3. ebMS service + action (=dialog + trans) 5. MSHack / Error 14. MSHack / Error 12. ebMS service + action (=dialog + trans) B2B

3 dokID: Telia AB CIO Office nr 2002/007/1, rev PG2, uppdaterad 2006-10-20 [Per Rudal] sid 3 Omsändning, heart-beat o larm 1.Omsändning på http-nivå Om http-retur inte erhålls för ett http-request så sänder: TSSom http-requestet var 4min 7ggr Eltelom http-requestet var 120s under 24h 2.Omsändning på transaktionsnivå Om inte MSH-ack (Message Service Handler Acknowledgment) för en trans inkommit, så sänder: TSSom transen var 10:e minut under 24h(under förutsättning att http-retur erhålls, se 1 ovan) Relacomom transen med stegrande intervall under 24h Eltelom transen var 10:e minut under 24h (under förutsättning att http-retur erhålls, se 1 ovan) 3.Heart-beat TSS sänder fiktiva order (även kallade Topaz-order) var 15:e minut för att kunna övervaka att flödet fungerar även vid gles normaltrafik. 4.Transaktionslarm TSSOm inte OA inkommer till TSS inom X minuter efter att OR sänts, så larmas ett antal användare hos TSS via mejl (s k 15-minuterslarm). Tiden är konfigurerbar per avtal. Relacomkommer att övervaka TSS heart-beat Eltelkommer att övervaka TSS heart-beat Nedan beskrivs omsändningsmönstret i NeBI-snittet, heart-beat och de larm som parterna har riggat för (uteblivna) händelser i snittet. Alla värden är konfigurerbara. Aktuella värden är angivna.

4 dokID: Telia AB CIO Office nr 2002/007/1, rev PG2, uppdaterad 2006-10-20 [Per Rudal] sid 4 Dialogöversikt 1.NegotiateOrder [nebi.biz:BC:NegotiateOrder_3.0] 2.RenegotiateOrder initierad av TSS[nebi.biz:BC:RenegotiateOrder_3.0] 3.CancelOrder [nebi.biz:BC:CancelOrder_3.0] 4.RenegotiateOrder initierad av Supplier alt A[nebi.biz:BC:RenegotiateOrder_3.0] 5.RenegotiateOrder initierad av Supplier alt B[nebi.biz:BC:RenegotiateOrder_4.0] 6.ExecuteOrder [nebi.biz:BC:ExecuteOrder_3.0] 7.ExecuteOrder med leveransgodkännande [nebi.biz:BC:ExecuteOrder_4.0]

5 dokID: Telia AB CIO Office nr 2002/007/1, rev PG2, uppdaterad 2006-10-20 [Per Rudal] sid 5 NegotiateOrder [nebi.biz:BC:NegotiateOrder_3.0] Supplier B2B TSS B2B TSS Application Supplier Application 2. Konvertering BTA:OrderRequest ByBuyer 3. Kan ordern utföras? Lämna (Beställning) 1. Konvertering 4. Konvertering BTA:Dialogue Cancellation BySupplier 5. Konvertering Avvisa (Beställning) 7. Konvertering 8. Konvertering BTA:Order Acknowledgment BySupplier Avvisa (Beställning) Acceptera (Beställning) Lämna (Beställning) Acceptera (Beställning) 6. Orderbekräfta! TSS apiNeBISupplier api

6 dokID: Telia AB CIO Office nr 2002/007/1, rev PG2, uppdaterad 2006-10-20 [Per Rudal] sid 6 RenegotiateOrder initierad av TSS [nebi.biz:BC:RenegotiateOrder_3.0] Supplier B2B TSS B2B TSS Application Supplier Application 2. Konvertering BTA:OrderUpdate Request ByInitiator 3. Kan ordern ändras? Ändra (Beställning) 1. Konvertering 4. Konvertering BTA:Dialogue Cancellation ByResponder 5. Konvertering Avvisa (Orderändring) 7. Konvertering 8. Konvertering BTA:OrderUpdate Acknowledgment ByResponder Avvisa (Orderändring) Acceptera (Orderändring Ändra (Beställning) Acceptera (Orderändring) 6. Bekräfta ändring TSS apiNeBISupplier api

7 dokID: Telia AB CIO Office nr 2002/007/1, rev PG2, uppdaterad 2006-10-20 [Per Rudal] sid 7 CancelOrder [nebi.biz:BC:CancelOrder_3.0] Supplier B2B TSS B2B TSS Application Supplier Application 2. Konvertering BTA:Order Cancellation Request 3. Kan makuleringen utföras? Avbryt (Beställning) 1. Konvertering 4. Konvertering BTA:Dialogue Cancellation ByResponder 5. Konvertering Avvisa (Makulering) 7. Konvertering 8. Konvertering BTA:Order Cancellation Avvisa (Makulering) Acceptera (Makulering Avbryt (Beställning) Acceptera (Makulering) 6a. Bekräfta makulering TSS apiNeBISupplier api 6b. Om Supplier vill ta betalt för den maku- lerade ordern sätts Reason.Name till 'faktureras’. I en annan dialog (ExecuteOrder) sänder Supplier ESN2. I så fall behöver inte 6a utföras.

8 dokID: Telia AB CIO Office nr 2002/007/1, rev PG2, uppdaterad 2006-10-20 [Per Rudal] sid 8 RenegotiateOrder initierad av Supplier alt A [nebi.biz:BC:RenegotiateOrder_3.0] TSS B2B Supplier B2B Supplier Application TSS Application 2. Konvertering BTA:OrderUpdate ProposalRequest ByInitiator 3. Kan ordern ändras? Ändringsbegäran (Beställning) 1. Konvertering 4. Konvertering BTA:Dialogue Cancellation ByResponder 5. Konvertering Avvisa (Ändringsbegäran) 7. Konvertering 8. Konvertering BTA:OrderUpdate Request ByResponder Avvisa (Ändringsbegäran) Ändra (Beställning Ändringsbegäran (Beställning) Ändra (Beställning) 6a. Ändra order! TSS apiNeBI 9. Kan ordern ändras? 13. Bekräfta ändring 11. Konvertering BTA: Dialogue Cancellation ByInitiator Avvisa (Orderändring) 10. Konvertering Avvisa (Orderändring) 15. Konvertering BTA: OrderUpdate Acknowledgment ByInitiator Acceptera (Orderändring) 14. Konvertering Acceptera (Orderändring) 6b. Supplier OUPR avser makulering. Dialogen avslutas. TSS inleder ny dialog, CancelOrder. Supplier api

9 dokID: Telia AB CIO Office nr 2002/007/1, rev PG2, uppdaterad 2006-10-20 [Per Rudal] sid 9 RenegotiateOrder initierad av Supplier alt B [nebi.biz:BC:RenegotiateOrder_4.0] TSS B2B Supplier B2B Supplier Application TSS Application 2. Konvertering BTA:OrderUpdate Request BySupplier 3. Kan ordern ändras? Ändra (Beställning) 1. Konvertering 4. Konvertering BTA:Dialogue Cancellation ByBuyer 5. Konvertering Avvisa (Orderändring) 7. Konvertering 8. Konvertering BTA:OrderUpdate Acknowledgment ByBuyer Avvisa (Orderändring) Acceptera (Orderändring Ändra (Beställning) Acceptera (Orderändring) 6. Bekräfta ändring Supplier api NeBITSS api

10 dokID: Telia AB CIO Office nr 2002/007/1, rev PG2, uppdaterad 2006-10-20 [Per Rudal] sid 10 ExecuteOrder [nebi.biz:BC:ExecuteOrder_3.0] TSS B2B Supplier B2B Supplier Application TSS Application 2. Konvertering BTA:Execution Status Notification (1) 1. Konvertering Meddela (Status) Meddela (Status) 6. Konvertering BTA:OrderExecuted 5. Konvertering Meddela (Åtagande klart) 4 Konvertering BTA:Execution Status Notification (2) 3. Konvertering Meddela (Arbetsrapport) Meddela (Arbetsrapport) TSS apiNeBISupplier api ESN1 sänds för varje statusförändring före status ’Arbetsrapport’

11 dokID: Telia AB CIO Office nr 2002/007/1, rev PG2, uppdaterad 2006-10-20 [Per Rudal] sid 11 ExecuteOrder med leveransgodkännande [nebi.biz:BC:ExecuteOrder_4.0] TSS B2B Supplier B2B Supplier Application TSS Application 2. Konvertering BTA:Execution Status Notification (1) 1. Konvertering Meddela (Status) Meddela (Status) 6. Konvertering BTA:OrderExecuted Request 5. Konvertering Meddela (Åtagande klart) 4 Konvertering BTA:Execution Status Notification (2) 3. Konvertering Meddela (Arbetsrapport) Meddela (Arbetsrapport) TSS apiNeBI 7. Är åtagandet klart? 8. Konvertering BTA:OrderExecuted Denial 9. Konvertering Avvisa (Åtagande klart) 11. Konvertering 12. Konvertering BTA:OrderExecuted Acknowledgment Avvisa (Åtagande klart) Acceptera (Åtagande klart) Acceptera (Åtagande klart) 10. Bekräfta åtagande klart Supplier api

12 dokID: Telia AB CIO Office nr 2002/007/1, rev PG2, uppdaterad 2006-10-20 [Per Rudal] sid 12 Interdialogregler 1 Inom varje dialog illustreras processreglerna av sekvensdiagrammen i föregående bilder. Interdialogregler, dvs regler för hur olika dialoger mot samma order får agera, beskrivs i de följande punkterna. Huvudregler 1.Första dialogen för varje order är NegotiateOrder 2.Samtidigt pågående dialoger mot en och samma order är tillåtet 3.Efter OrderExecuted ska inga fler transaktioner mot ordern förekomma 4.En order identifieras av dess OrderId vilket ska vara unikt Info: Regeln innebär att varje NegotiateOrder-dialog ska behandla en ny order med unikt orderId. Om en ny unik order avvisas genom att dialogen NegotiateOrder avbryts med DialogueCancellation, så betyder det att ordern inklusive dess orderId inte existerar. Den avvisade orderns orderId är därmed fritt att användas i en ny order i en ny NegotiateOrder-dialog, vilket inte betraktas som en omsändning av ordern.

13 dokID: Telia AB CIO Office nr 2002/007/1, rev PG2, uppdaterad 2006-10-20 [Per Rudal] sid 13 Interdialogregler 2 Undantag, tillägg o förtydliganden 1.Dialogen NegotiateOrder måste slutföras innan ExecuteOrder får inledas [OA före ESN/OE] Info: Brott mot regeln förekommer av tekniska skäl eftersom IT-komponenterna mellan ändpunkternas affärssytem inte alltid klarar att upprätthålla affärssytemens ursprungliga transaktionssekvens. Skälet är att IT-komponenterna innehåller parallella exekveringstrådar. Problemet är vanligast vid återhämtning efter stopp. 2.ESN2/OE får ej skickas under pågående RenegOrderBySup Info: Om RenegOrderBySup drar ut på tiden så kan Supplier kontakta TSS via andra kanaler. 3.Arbetsrapport Klar (ESN2) bekräftar makuleringsbegäran (OCR) [ESN2 = OC + ESN2] Förtydligande: Supplier behöver inte besvara OCR med OC om Supplier skickar ESN2 i dialogen ExecuteOrder, se även flödet CancelOrder. 4.I dialogen RenegOrderBySup får en orimlig orderändring (OUR) som svar på OUPR avvisas av Supplier Info: Fortsatt statusrapportering (ESN/OE) är tillåtet, men kan inte hanteras av TSS. Manuella rutiner fungerar. 5.En ny dialog RenegOrderBySup får inledas medan en RenegOrderBySup pågår. Info: TSS kommer att avvisa den nya RenegOrderBySup. Supplier får invänta den pågående dialogens slut eller kontakta TSS via andra kanaler för att gå vidare. 6.Omsändning av en order är tillåtet om resend-flaggan är satt. Info: Omsändning innebär att orderinnehållet är identiskt bortsett från resend-flaggan. Omsändning används när en order behöver sändas via den ordinarie kanalen då den redan nått Supplier via en reservkanal.


Ladda ner ppt "DokID: Telia AB CIO Office nr 2002/007/1, rev PG2, uppdaterad 2006-10-20 [Per Rudal] sid 1 Ändringshistorik 2003-12-11Ove FritzC 2004-02-23Lars AbrellD."

Liknande presentationer


Google-annonser