Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

IT i lärarutbildningen

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "IT i lärarutbildningen"— Presentationens avskrift:

1 IT i lärarutbildningen
Den nya lärarutbildningen i Sverige Samhällsutvecklingen - perspektivet framåt Pedagogiskt paradigmskifte Strategier: Lärarutbildningens infrastruktur Involvering i skolprojekt ITiS för lärarutbildare Projekt och nätverk Lärarutbildningscentrum

2 Lärarutbildningens nya struktur
<www.lub.hik.se/flash/flash_v3.html> Inriktning - Nya/traditionell skolämnen - Nya/traditionell universitetsämnen - Tvärvetenskapliga/tematiska studier - Kompetensområden Minst 40 poäng (minst 10 vf) Lärarutbildningscentrum Allmänt utbildningsområde - Centrala kunskapsområden - Tvärvetenskapliga ämnesstudier Specialisering - Fördjupning av tidigare studier - Bredding/komplement till studier - Perspektiv på inhämtade kunskaper 60 poäng (10 vf) Minst 20 poäng Studenten väljer en eller flera inriktningar respektive specialiseringar. Stellan Ranebo,

3 ht År 1 vt ht År 2 vt ht År 3 vt ht År 4 vt ht År 5
Lärarutbildningsprogrammet vid Högskolan i Kalmar - strukturplan Lärarexamen för förskola, förskoleklass, fritidshem och grundskolans tidigare år Lärarexamen för grundskolans senare år och gymnasiet ht Allmänt utbildningsområde, 20 p År 1 vt Inriktning I, 1-20 p ht Inriktning I, p (10p) År 2 vt Allmänt utbildningsområde 20 p(5p) ht Specialisering I, 20 p År 3 vt Specialisering II, 20 p Inriktning II, 1-20 p ht Allmänt utbildningsområde, 20 p (5p) Inriktning II, p (10p) År 4 vt Specialisering II, 20 p ht Allmänt utbildningsområde, 20 p (5p) År 5

4 Direktiv till utvecklingsgrupper – att tänka speciellt på
Den utbildningsvetenskapliga förankringen av inriktningen. IT-perspektiven i inriktningen: Informationssamhället, omvärldsanalys samhällsförändringar IT och lärande IT som arbetsredskap Integrationen mellan teoridel och verksamhetsförlagda delen av inriktningen. De röda trådarna från termin 1: Språket som lärarens redskap Lärandet för ett ekologiskt hållbart samhälle Värdegrunden Ledarskap Styrdokumenten, samhällsuppdraget Att tänka vetenskapligt Lärarutbildningscentrum

5 Lärarutbildningscentrum
Skolan präglas av ett samhälle som inte finns längre och har till uppgift att förbereda eleverna för ett samhälle som inte finns än ... Samhället präglar ... skall förbereda för ... Lärarutbildningscentrum Skolan IT passar bättre för mål och innehåll i morgondagens skola än i dagens.

6 Lärarutbildningscentrum
Reflektioner, argument och analys Vem styr IT-utvecklingen? Tekniken (forskaren), industrin (marknaden), politiken (samhällsbyggaren), filosofin (akademin) eller kaos (slump/fraktaler) Vad har vi lärt av erfarenheten? Pilotförsöken? Vad säger forskarna? Varför IT i skolan? Lär för vuxenlivet Verktyg för kommunikation och lärande Nätverk för internationellt samarbete Gemensamma resurser på nätet. Vad säger forskningen? Vad säger politikerna? Lärarutbildningscentrum Stellan Ranebo,

7 eLearning The two major challenges are the adoption of lifelong learning as the over-arching education paradigm, and the effective integration of information and communication technologies (ICT). eLearning must answer lifelong and lifewide demands: academy, work and personal fulfilment. eEurope – 2002 Action Plan

8 eLearning Objectives : to integrate ICT in education and training
exploiting ICT potential for quality exploiting ICT potential for innovation to ensure universal access to digital literacy to enable citizens for the knowledge society to address the “skills gap” challenge eEurope – 2002 Action Plan

9 eLearning The problem should be tackled at an early stage.
81 million out of the 117 million European youth under 25 years old are enrolled in formal educational institutions. They are increasingly living, studying and working in a world where digital technologies are ubiquitous. Lifelong learning, learning to learn and digital literacy are becoming increasingly important. eEurope – 2002 Action Plan

10 eLearning The Way Ahead : A Joint Effort
at all levels : local, regional, national, European ; by all actors concerned: public administration, education and cultural communities, enterprises ; in all education levels and pathways : schools, vocational training, higher education, lifelong learning, industry, informal learning. eEurope – 2002 Action Plan

11 …med hög relevans för lärarutbildningen
2.1 Mot ett skifte av pedagogisk paradigm … …med hög relevans för lärarutbildningen 1. Passivt reproducerande lärande Lärarcentrerad undervisning Fokus på individuellt arbete Akademiska ämnesblock Traditionella läromedel Universitetets dataloboratorier Lokala stationära läranderesurser Klassrumsbaserade kurser Lärande för examination Aktivt lärande för tillämpning Studentcentrad undervisning Lagarbete Yrkesinriktade tematiska block Interaktiva läromedel Distribuerade webblösningar Globala läranderesurser Nätverksbaserade kurser Livslångt lärande IT kan vara en kraft för pedagogisk utveckling och strukturell förändring !

12 … och några ting att hålla ögonen på!
2.2 Skifte av pedagogisk paradigm …. … och några ting att hålla ögonen på! ”The current virtual environments are not necessarily suitable for solving the hard problems of education: Equality, socialisation, conceptual change”. (Erno Lehtinen) En lärare som är osäker i sin roll som handledare i en PBL-process kan komma att ”abdikera” till ett svagt ledarskap. (Ulla Riis) ”Where did they come from - “Homo Zappiens”? What will they expect from the education system?” (Wim Veen) Teacher Training Center

13 ITiS Nivå Antal Central ITiS kansli (Stockholm) 10 Regional
Regionala koordinatorer 33 Kommunal Kommuner som involveras 289 Utbildade IT-handledare 1000 Enskilda skolor Skolledare 7000 Lärarlag 12000 Lärare 70000

14 ITiS - projekt organisation
Kommun X Kommun Y ITiS - projekt organisation IT-handledare Lärare Skolledare Lärarlag (3-7) Skolor Seminariegrupper (25-30)

15 IT i skolan 1980 1990 2000 IT i skolan Synergier
Skolorna kommunaliseras ITIS Skola C Skola B IT i skolan Skola A Synergier IT i kommun och samhälle

16 Lärarutbildningens grund - nyckelord
Precisare krav på vetenskaplig bas för lärarutbildning Form och innehåll styrs av ”livslångt lärande” Ökad yrkesinriktning mer samspel med yrkesfältet Baserad på nätverkssamarbete Öppna flexibla lärandemiljöer Kvalitetssäkring nödvändig Studenten har ansvar och inflytande Lärarutbildningscentrum

17 Lärarutbildningens strategier och lösningar
Genomför kontinuerlig omvärldsanalys. Sätt in IT i övergripande sammanhang. Intranät för optimal service - konsekvent användning Involvera lärarhögskolan i internationella partnerskap Utveckla PBL-metoder för virtuella miljöer Erbjud kvalitet och relevant information i nätet Involvera lärarutbildare i aktuell kompetensutveckling för skolans lärare och skolledare Beskriv IT-relationerna i styrdokumenten Säkra lärarutbildarnas egen kompetensutveckling Utvärdera och kvalitetssäkra programmen Lärarutbildningscentrum


Ladda ner ppt "IT i lärarutbildningen"

Liknande presentationer


Google-annonser