Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

IT i lärarutbildningen  Den nya lärarutbildningen i Sverige  Samhällsutvecklingen - perspektivet framåt  Pedagogiskt paradigmskifte  Strategier: 

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "IT i lärarutbildningen  Den nya lärarutbildningen i Sverige  Samhällsutvecklingen - perspektivet framåt  Pedagogiskt paradigmskifte  Strategier: "— Presentationens avskrift:

1 IT i lärarutbildningen  Den nya lärarutbildningen i Sverige  Samhällsutvecklingen - perspektivet framåt  Pedagogiskt paradigmskifte  Strategier:  Lärarutbildningens infrastruktur  Involvering i skolprojekt  ITiS för lärarutbildare  Projekt och nätverk

2 Lärarutbildningens nya struktur Stellan Ranebo, 000201 Allmänt utbildningsområde - Centrala kunskapsområden - Tvärvetenskapliga ämnesstudier Inriktning - Nya/traditionell skolämnen - Nya/traditionell universitetsämnen - Tvärvetenskapliga/tematiska studier - Kompetensområden Specialisering - Fördjupning av tidigare studier - Bredding/komplement till studier - Perspektiv på inhämtade kunskaper 60 poäng (10 vf) Minst 40 poäng (minst 10 vf) Minst 20 poäng Studenten väljer en eller flera inriktningar respektive specialiseringar.

3 Lärarutbildningsprogrammet vid Högskolan i Kalmar - strukturplan Allmänt utbildningsområde, 20 p ht vt Inriktning I, 1-20 p ht vt Inriktning I, 21-40 p (10p) Allmänt utbildningsområde 20 p(5p) ht vt ht vt ht Inriktning II, 1-20 p Inriktning II, 21-40 p (10p) Specialisering I, 20 p Specialisering II, 20 p Allmänt utbildningsområde, 20 p (5p) Specialisering II, 20 p Allmänt utbildningsområde, 20 p (5p) Lärarexamen för förskola, förskoleklass, fritidshem och grundskolans tidigare år Lärarexamen för grundskolans senare år och gymnasiet År 1 År 2 År 3 År 4 År 5

4 Direktiv till utvecklingsgrupper – att tänka speciellt på 1.Den utbildningsvetenskapliga förankringen av inriktningen. 2.IT-perspektiven i inriktningen: a)Informationssamhället, omvärldsanalys samhällsförändringar b)IT och lärande c)IT som arbetsredskap 3.Integrationen mellan teoridel och verksamhetsförlagda delen av inriktningen. 4.De röda trådarna från termin 1: Språket som lärarens redskap Lärandet för ett ekologiskt hållbart samhälle Värdegrunden Ledarskap Styrdokumenten, samhällsuppdraget Att tänka vetenskapligt

5 Skolan skall förbereda för... IT passar bättre för mål och innehåll i morgondagens skola än i dagens. präglar... Skolan präglas av ett samhälle som inte finns längre och har till uppgift att förbereda eleverna för ett samhälle som inte finns än... Samhället

6 Reflektioner, argument och analys Vem styr IT-utvecklingen? Tekniken (forskaren), industrin (marknaden), politiken (samhällsbyggaren), filosofin (akademin) eller kaos (slump/fraktaler) Vad har vi lärt av erfarenheten? Pilotförsöken? Vad säger forskarna? Varför IT i skolan? Lär för vuxenlivet Verktyg för kommunikation och lärande Nätverk för internationellt samarbete Gemensamma resurser på nätet. Vad säger forskningen? Vad säger politikerna? Stellan Ranebo, 000329

7 e Learning The two major challenges are the adoption of lifelong learning as the over-arching education paradigm, and the effective integration of information and communication technologies (ICT). e Learning must answer lifelong and lifewide demands: academy, work and personal fulfilment. eEurope – 2002 Action Plan

8 e Learning Objectives :  to integrate ICT in education and training  exploiting ICT potential for quality  exploiting ICT potential for innovation  to ensure universal access to digital literacy  to enable citizens for the knowledge society  to address the “skills gap” challenge eEurope – 2002 Action Plan

9 e Learning The problem should be tackled at an early stage.  81 million out of the 117 million European youth under 25 years old are enrolled in formal educational institutions.  They are increasingly living, studying and working in a world where digital technologies are ubiquitous.  Lifelong learning, learning to learn and digital literacy are becoming increasingly important. eEurope – 2002 Action Plan

10 e Learning The Way Ahead : A Joint Effort  at all levels : local, regional, national, European ;  by all actors concerned: public administration, education and cultural communities, enterprises ;  in all education levels and pathways : schools, vocational training, higher education, lifelong learning, industry, informal learning. eEurope – 2002 Action Plan

11 1. Passivt reproducerande lärande 2.Lärarcentrerad undervisning 3.Fokus på individuellt arbete 4.Akademiska ämnesblock 5.Traditionella läromedel 6.Universitetets dataloboratorier 7.Lokala stationära läranderesurser 8.Klassrumsbaserade kurser 9.Lärande för examination 1.Aktivt lärande för tillämpning 2.Studentcentrad undervisning 3.Lagarbete 4.Yrkesinriktade tematiska block 5.Interaktiva läromedel 6.Distribuerade webblösningar 7.Globala läranderesurser 8.Nätverksbaserade kurser 9.Livslångt lärande 2.1 Mot ett skifte av pedagogisk paradigm … …med hög relevans för lärarutbildningen IT kan vara en kraft för pedagogisk utveckling och strukturell förändring !

12 F ”The current virtual environments are not necessarily suitable for solving the hard problems of education: Equality, socialisation, conceptual change”. (Erno Lehtinen) F En lärare som är osäker i sin roll som handledare i en PBL-process kan komma att ”abdikera” till ett svagt ledarskap. (Ulla Riis) F ”Where did they come from - “Homo Zappiens”? What will they expect from the education system?” (Wim Veen) 2.2 Skifte av pedagogisk paradigm …. … och några ting att hålla ögonen på!

13 ITiS NivåAntal Central Regional ITiS kansli (Stockholm) Regionala koordinatorer Kommuner som involveras Utbildade IT-handledare Skolledare Lärarlag Lärare Kommunal Enskilda skolor 10 33 289 1000 7000 12000 70000

14 Kommun XKommun Y IT-handledare Lärare Skolledare Lärarlag (3-7) Skolor Seminariegrupper (25-30) ITiS - projekt organisation

15 IT i skolan 19802000 1990 IT i skolan Skolorna kommunaliserasITIS Skola A Skola C IT i kommun och samhälle Skola B Synergier

16 Lärarutbildningens grund - nyckelord F Precisare krav på vetenskaplig bas för lärarutbildning F Form och innehåll styrs av ”livslångt lärande” F Ökad yrkesinriktning mer samspel med yrkesfältet F Baserad på nätverkssamarbete F Öppna flexibla lärandemiljöer F Kvalitetssäkring nödvändig F Studenten har ansvar och inflytande

17 Lärarutbildningens strategier och lösningar F Genomför kontinuerlig omvärldsanalys. F Sätt in IT i övergripande sammanhang. F Intranät för optimal service - konsekvent användning F Involvera lärarhögskolan i internationella partnerskap F Utveckla PBL-metoder för virtuella miljöer F Erbjud kvalitet och relevant information i nätet F Involvera lärarutbildare i aktuell kompetensutveckling för skolans lärare och skolledare F Beskriv IT-relationerna i styrdokumenten F Säkra lärarutbildarnas egen kompetensutveckling F Utvärdera och kvalitetssäkra programmen


Ladda ner ppt "IT i lärarutbildningen  Den nya lärarutbildningen i Sverige  Samhällsutvecklingen - perspektivet framåt  Pedagogiskt paradigmskifte  Strategier: "

Liknande presentationer


Google-annonser