Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Onsdag 5 November 2014 Rose-Marie Holst ÖL, PhD KKSU/Östra

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Onsdag 5 November 2014 Rose-Marie Holst ÖL, PhD KKSU/Östra"— Presentationens avskrift:

1 Onsdag 5 November 2014 Rose-Marie Holst ÖL, PhD KKSU/Östra
Kvinnlig könsstympning Vad behöver vi vara uppmärksamma på? Hur kan vi stödja och hjälpa flickorna? Onsdag 5 November 2014 Rose-Marie Holst ÖL, PhD KKSU/Östra

2 Göteborgsprojektet 1993-96 MVC BVC Barnhälsovård Skolan
Ungdomsmottagningarna Information till de berörda invandrargrupper (både män och kvinnor) Rose-Marie Holst 2014

3 Könsstympningens geografi
Rose-Marie Holst, leg läk KKSU/Östra

4 Enligt WHO finns det år 2014 120 - 150 miljoner könsstympade kvinnor och flickor i världen

5 År 2014 blir varje dygn 6.000 nya flickor könsstympade
Rose-Marie Holst, leg läk KKSU/Östra

6 I Sverige lever ca personer med rötter i länder där könsstympning praktiseras är kvinnor varav är från Somalia är flickor år Rose-Marie Holst, leg läk KKSU/Östra

7 Olika typer av kvinnlig könsstympning enligt WHO
Excision (borttagande) av förhuden och/eller yttersta delen av klitoris (Sunna) Excision (borttagande) av klitoris och ibland delar av de små blygdläpparna Infibulation (Faraonisk stympning) borttagande av klitoris + de små blygdläpparna + de inre delarna av de stora blygdläpparna. Kvarvarande delar sys ihop och en mm-stor öppning lämnas längst ner för mensblod och urin Övriga former som tex prickning av klitoris Rose-Marie Holst, leg läk KKSU/Östra

8 Rose-Marie Holst, leg läk KKSU/Östra

9 Vad säger lagen. Lag (1982:316) förbud mot könsstympning av kvinnor
Vad säger lagen? Lag (1982:316) förbud mot könsstympning av kvinnor. Skärpning av lagen juli 1998 (SFS 1998:407) 1§ Ett ingrepp i de kvinnliga könsorganen i syfte att stympa dessa eller åstadkomma andra bestående förändringar av dem får inte utföras oavsett om samtycke har lämnats till ingreppet eller inte. 2 § Den som bryter mot 1 § döms till fängelse i högst fyra år. Om brottet innebär livsfara, allvarlig sjukdom eller i annat fall inneburit ett synnerligen hänsynslöst beteende skall det dömas till fängelse, lägst två år högst tio år. För försök, förberedelse och stämpling samt underlåtenhet att avslöja brott döms till ansvar enligt 23 kapitlet i brottsbalken Rose-Marie Holst, leg läk KKSU/Östra

10 Förekomst av kvinnlig könsstympning i % (Hosken report 1982)
Över 80% Somalia % Djibouti 100% Etiopien % Eritrea % Mali % Sudan (Norra) 90% Sierra Leone 90% 50-70% Burkino Faso 70% Gambia % Elfenbenskusten % Kenya % Senegal % Egypten % Nigeria % 10-25% Mauritanien 25% Central Afrika 20% Niger 20% Chad 20% Benin 20% Togo 20% Ghana 20% Tanzania 20% < 5% Uganda Zair Rose-Marie Holst, leg läk KKSU/Östra

11 Rose-Marie Holst, leg läk KKSU/Östra

12 Rose-Marie Holst, leg läk KKSU/Östra

13 Några motiv till att föräldrar låter könsstympa sina döttrar
Den icke könsstympade kvinnan är oren översexualiserad ej respekterad mannen blir impotent blir ej gift mannen kan ej njuta av sex fadern går miste om brudpris kan ej få barn

14 Vem utför könsstympningen?
På landsbygden: ”traditionella förlossningshjälperskor” I staden: ofta utbildad personal som läkare eller sjuksköterskor

15 Stymperskan omgiven av sina medhjälpare
Rose-Marie Holst, leg läk KKSU/Östra

16 Nyligen infibulerade flickor som ligger med benen ihopsnörda för förhindra att infibuleringen går upp. Rose-Marie Holst, leg läk KKSU/Östra

17 Tidiga komplikationer till könsstympning
Blödning som kan leda till död Skador på intilliggande vävnader - vagina, urethra, urinblåsa, rectum, nervtrådar Akut urinretention som kan ge hydronefros Infektioner i urinvägar och sår som kan ge sepsis och död Ökad risk tetanus, hepatit och HIV Rose-Marie Holst, leg läk KKSU/Östra

18 Rose-Marie Holst, leg läk KKSU/Östra

19 Sena komplikationer till kvinnlig könsstympning
Blåstömningsproblem med njursvikt på sikt Infektioner som kan leda till infertilitet Dysmenorré - hematokolpos Retentioncystor Abscess som kan ge fistelgångar – kloak Förlossningshinder Rose-Marie Holst, leg läk KKSU/Östra

20 Sena komplikationer till kvinnlig könsstympning
Samlivsproblem - omöjligt med penetrerande vaginala coitus - dyspareuni - ”OBS! förutsätt inte att en könsstympad kvinna ej kan ha ett väl fungerande sexliv” Psykiska problem -”OBS! förutsätt inte att alla könsstympade kvinnor har psykiska problem pga könsstympningen” Rose-Marie Holst, leg läk KKSU/Östra

21 Deinfibulation den operation som öppnar vulva på den infibulerade flickan/kvinnan
När skall den ske? Vem bestämmer tidpunkten? Rose-Marie Holst, leg läk KKSU/Östra

22 Hur kan vi se, förebygga och agera inom hälso- och sjukvård i frågor om kvinnlig könsstympning?

23 FGM specialist calls for gynaecological checks for all girls in Sweden Anissa Mohammed Hassan, who co-led an education pilot in Norrköping, calls for genital examinations for all girls aged six

24 Två alternativ att diskutera
Undersök alla flickor i 6-års ålder oavsett etnicitet? Undersök endast flickor i 6-års ålder som har rötter i länder där könsstympning praktiseras?

25 Att bli medveten om det egna kulturella bagaget är en viktig förutsättning i mötet med människor från andra kulturer

26 Kulturkompetens är bra men inte nödvändigt i mötet med människor från andra kulturer

27 Kom till rätta med de egna känslorna
Kom till rätta med de egna känslorna! Bli medveten om det egna kulturella bagaget! Fördöm könsstympningen men ej den könsstympade! Rose-Marie Holst, leg läk KKSU/Östra

28 Rose-Marie Holst, leg läk KKSU/Östra


Ladda ner ppt "Onsdag 5 November 2014 Rose-Marie Holst ÖL, PhD KKSU/Östra"

Liknande presentationer


Google-annonser