Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

BANRITNINGSUNDERLAG Detta är inget fullständigt ”banritningsprogram” utan ett underlag i Powerpoint-format med skyltar för att rita Rallylydnadsbanor.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "BANRITNINGSUNDERLAG Detta är inget fullständigt ”banritningsprogram” utan ett underlag i Powerpoint-format med skyltar för att rita Rallylydnadsbanor."— Presentationens avskrift:

1 BANRITNINGSUNDERLAG Detta är inget fullständigt ”banritningsprogram” utan ett underlag i Powerpoint-format med skyltar för att rita Rallylydnadsbanor . Först finns det en sida med ett tomt banområden som används som grund för banan. På denna sida finns det textrutor för att ange klass, plats, tävlingsdatum och banritare. Överst finns en numrerad serie rutor för att ange skyltarnas nummer. Vilket gör det lätt för de tävlande att veta vilka övningar som ingår samt underlättar för den som plockar i ordning skyltarna för att bygga upp banan. Rutnätet motsvarar ett banområde på 20x24 m (4-metersrutor) eller är 25x30 m (5-metersrutor). De skyltar som ska användas kopieras hit från resterande sidor och placeras ut samt vrids till rätt placering på banan. Numrera övningarna på banskissen för att tydliggöra ordningsföljden. Nummervisarna 1-20 finns på samma blad som skyltarna för Nybörjarklass. De två sista sidorna innehåller hjälp-streck för ekipagevägar, exempelvis slalom/spiral/frestelse/honnör/hopp/sidosteg. Lycka till med din banritning! SBKs utskott för prov och tävling UG Rallylydnad December 2013

2 Ritad & dömd av: Plats, klass och datum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20 Ritad & dömd av: Plats, klass och datum Planstorlek: 20*24 m (4 meters-rutor) Planstorlek: 25*30 m (5-meters-rutor)

3 Nybörjarklass: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 101 102 105 103 104 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 125 122 123 124 126 127 128 129 130 3

4 Fortsättningsklass: 201 - 218
202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 4

5 Avancerad klass: 301 302 303 304 305 306 307 308 310 309 311 312 313 314/413 5

6 Mästarklass: 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 314/413 6

7 Underlag för inritning av konmoment etc – för Planstorlek: 20
Underlag för inritning av konmoment etc – för Planstorlek: 20*24 m (4 meters-rutor)

8 Underlag för inritning av konmoment etc – för Planstorlek: 25
Underlag för inritning av konmoment etc – för Planstorlek: 25*30 m (5 meters-rutor)


Ladda ner ppt "BANRITNINGSUNDERLAG Detta är inget fullständigt ”banritningsprogram” utan ett underlag i Powerpoint-format med skyltar för att rita Rallylydnadsbanor."

Liknande presentationer


Google-annonser