Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

SIR’s Årsrapport 2004 Thomas Nolin FoU, SIR 2005-09-30.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "SIR’s Årsrapport 2004 Thomas Nolin FoU, SIR 2005-09-30."— Presentationens avskrift:

1 SIR’s Årsrapport 2004 Thomas Nolin FoU, SIR 2005-09-30

2 2005-09-20.Thomas Nolin, FoU, SIR.2 SIR-medlemmar 2004

3 2005-09-20.Thomas Nolin, FoU, SIR.3 SIR’s täckningsgrad i Sverige SIR Data 2004 Antal IVA-enheter i Sverige (?)

4 2005-09-20.Thomas Nolin, FoU, SIR.4 Ökande täckningsgrad SIR Data 2001-2004 Vi blir fler!

5 2005-09-20.Thomas Nolin, FoU, SIR.5 Ökande anslutning till SIR SIR Data 2001-2004 (2005-05-01).

6 2005-09-20.Thomas Nolin, FoU, SIR.6 39 st skickade in data för 2004 SIR Data 2004 (2005-05-01).

7 2005-09-20.Thomas Nolin, FoU, SIR.7 11 st skickade ej in data för 2004 SIR Data 2004 (2005-05-01).

8 2005-09-20.Thomas Nolin, FoU, SIR.8 Årsrapportens inriktning  Perspektiv –Riket –Sjukhustyp Länsdel Läns Region –IVA-Alias  Kvalitetsindikatorer  Bortfallsanalyser  Jämförelser i tiden –2001 / 2002 / 2003 / 2004 Data för 2004 inrapporterat före 2005-05-01 Mortalitetsuppföljning 2005-07-21 ≥ 6 mån’s uppföljning av alla vårdtillfällen

9 2005-09-20.Thomas Nolin, FoU, SIR.9 Region-/Läns-/Länsdels-IVA SIR Data 2004 (2005-05-01).

10 2005-09-20.Thomas Nolin, FoU, SIR.10 Vårdtypens fördelning SIR Data 2001-2004 (2005-05-01).

11 2005-09-20.Thomas Nolin, FoU, SIR.11 SIR’s 9 kvalitetsindikatorer 1.Livskvalitet och funktionell status 2.Svensk Riskjusterad Mortalitet 3.Isolering pga. upptäckt bakteriell multiresistens 4.Ventilator Associerad Pneumoni 5.CVK-relaterad infektion 6.Åter-In IVA inom 72 timmar 7.Organdonation 8.Beläggning 9.Nattlig utskrivning

12 2005-09-20.Thomas Nolin, FoU, SIR.12 Vårdtyp & Alias 2001-2004 SIR Data 2001-2004 (2005-05-01).

13 2005-09-20.Thomas Nolin, FoU, SIR.13 Vårdtyp & Län i SIR SIR Data 2004 (2005-05-01)

14 2005-09-20.Thomas Nolin, FoU, SIR.14 Vårdadministrativa data SIR Data 2003-2004 (2005-05-01).

15 2005-09-20.Thomas Nolin, FoU, SIR.15 Vårdadministrativa data SIR Data 2003-2004 (2005-05-01).

16 2005-09-20.Thomas Nolin, FoU, SIR.16 Vårdadministrativa data SIR Data 2003-2004 (2005-05-01).

17 2005-09-20.Thomas Nolin, FoU, SIR.17 Vårdadministrativa data SIR Data 2003-2004 (2005-05-01).

18 2005-09-20.Thomas Nolin, FoU, SIR.18 Andelen barn på IVA SIR Data 2001-2004 (2005-05-01).

19 2005-09-20.Thomas Nolin, FoU, SIR.19 Vårdtid 2004 - Frekvensnomogram SIR Data 2004 (2005-05-01).

20 2005-09-20.Thomas Nolin, FoU, SIR.20 Vårdtid 2003 - Frekvensnomogram SIR Data 2003 (2005-05-01).

21 2005-09-20.Thomas Nolin, FoU, SIR.21 Förändringar i vårdtiden? SIR Data 2001-2004 (2005-05-01).

22 2005-09-20.Thomas Nolin, FoU, SIR.22 Paretos lag  Ett relativt litet antal orsaker (20%) står för majoriteten (80%) av effekterna.  Faktabaserad prioritering  En liten del (20%) av orsaken står för en stor del (80%) av verkan

23 2005-09-20.Thomas Nolin, FoU, SIR.23 Vårdtidens fördelning SIR Data 2004 (2005-05-01).

24 2005-09-20.Thomas Nolin, FoU, SIR.24 Vårdtidens fördelning SIR Data 2004 (2005-05-01).

25 2005-09-20.Thomas Nolin, FoU, SIR.25 Vårdtidens fördelning SIR Data 2004 (2005-05-01).

26 2005-09-20.Thomas Nolin, FoU, SIR.26 Vårdtidens fördelning SIR Data 2004 (2005-05-01).

27 2005-09-20.Thomas Nolin, FoU, SIR.27 Vårdtid & Riket 2004 SIR Data 2004 (2005-05-01).

28 2005-09-20.Thomas Nolin, FoU, SIR.28 Vårdtid & Sjukhustyp 2004 SIR Data 2004 (2005-05-01).

29 2005-09-20.Thomas Nolin, FoU, SIR.29 Vårdtid & Sjukhustyp 2003 SIR Data 2004 (2005-05-01).

30 2005-09-20.Thomas Nolin, FoU, SIR.30 Vårdtid & Sjukhustyp 2002 SIR Data 2004 (2005-05-01).

31 2005-09-20.Thomas Nolin, FoU, SIR.31 Vårdtid & Sjukhustyp 2001 SIR Data 2004 (2005-05-01).

32 2005-09-20.Thomas Nolin, FoU, SIR.32 Ålder & kön. Riket. SIR Data 2004 (2005-05-01).

33 2005-09-20.Thomas Nolin, FoU, SIR.33 Ålder & kön. Länsdelssjukhus. SIR Data 2004 (2005-05-01).

34 2005-09-20.Thomas Nolin, FoU, SIR.34 Ålder & kön. Länssjukhus. SIR Data 2004 (2005-05-01).

35 2005-09-20.Thomas Nolin, FoU, SIR.35 Ålder & kön. Regionsjukhus. SIR Data 2004 (2005-05-01).

36 2005-09-20.Thomas Nolin, FoU, SIR.36 IN-/UT-skrivning IVA SIR Data 2001-2004 (2005-05-01). IN UT

37 2005-09-20.Thomas Nolin, FoU, SIR.37 Nattlig utskrivning från IVA  Antal vårdtillfällen  Antal korrekta P-Nr  Antal P-Nr i SPAR  Antal med IVA-Resultat 72 649 70 421 69 952 64 912 Utvärderbara!! SIR Data 2001-2004 (2005-05-01 & 2005-07-21). Bortfall: 10,6 %

38 2005-09-20.Thomas Nolin, FoU, SIR.38 Status för mortalitetsuppföljning SIR Data 2001-2004 (2005-05-01). Utvärderbara: 69 952 Bortfall: 3,7 %

39 2005-09-20.Thomas Nolin, FoU, SIR.39 Nattlig utskrivning från IVA SIR Data 2001-2004 (2005-05-01 & 2005-07-21).

40 2005-09-20.Thomas Nolin, FoU, SIR.40 Nattlig utskrivning från IVA SIR Data 2001-2004 (2005-05-01 & 2005-07-21).

41 2005-09-20.Thomas Nolin, FoU, SIR.41 Nattlig utskrivning från IVA SIR Data 2001-2004 (2005-05-01 & 2005-07-21). Länsdelssjukhus

42 2005-09-20.Thomas Nolin, FoU, SIR.42 Nattlig utskrivning från IVA SIR Data 2001-2004 (2005-05-01 & 2005-07-21). Länssjukhus

43 2005-09-20.Thomas Nolin, FoU, SIR.43 Nattlig utskrivning från IVA SIR Data 2001-2004 (2005-05-01 & 2005-07-21). Regionsjukhus

44 2005-09-20.Thomas Nolin, FoU, SIR.44 Nattlig utskrivning från IVA SIR Data 2001-2004 (2005-05-01 & 2005-07-21).

45 2005-09-20.Thomas Nolin, FoU, SIR.45 Bortfall i APACHE-registrering. Riket. SIR Data 2001-2004 (2005-05-01). Vi blir bättre!

46 2005-09-20.Thomas Nolin, FoU, SIR.46 Bortfall i APACHE-registrering. Länsdelssjukhus. SIR Data 2001-2004 (2005-05-01). Siffror är framtagna 2004 och stämmer inte helt överens med tidigare, då senare inskick av data påverkat.

47 2005-09-20.Thomas Nolin, FoU, SIR.47 Bortfall i APACHE-registrering. Länssjukhus. SIR Data 2001-2004 (2005-05-01). Siffror är framtagna 2004 och stämmer inte helt överens med tidigare, då senare inskick av data påverkat.

48 2005-09-20.Thomas Nolin, FoU, SIR.48 Bortfall i APACHE-registrering. Regionsjukhus. SIR Data 2001-2004 (2005-05-01). Siffror är framtagna 2004 och stämmer inte helt överens med tidigare, då senare inskick av data påverkat.

49 2005-09-20.Thomas Nolin, FoU, SIR.49 Bortfall i APACHE-registrering. Sjukhustyp. SIR Data 2004 (2005-05-01). Siffror är framtagna 2004 och stämmer inte helt överens med tidigare, då senare inskick av data påverkat.

50 2005-09-20.Thomas Nolin, FoU, SIR.50 Bortfall i APACHE-registrering. IVA-Alias. SIR Data 2004 (2005-05-01).

51 2005-09-20.Thomas Nolin, FoU, SIR.51 Komplikationskoder - SIR SIR Data 2004 (2005-05-01 & 2005-07-21). K1, K2, K5 & K10 är SIR’s kvalitetsindikatorer

52 2005-09-20.Thomas Nolin, FoU, SIR.52 Komplikation - Riket SIR Data 2001-2004 (2005-05-01 & 2005-07-21). K1, K2, K5 & K10 är SIR’s kvalitetsindikatorer Vi blir bättre!

53 2005-09-20.Thomas Nolin, FoU, SIR.53 Komplikation - Länsdelssjukhus K1, K2, K5 & K10 är SIR’s kvalitetsindikatorer SIR Data 2001-2004 (2005-05-01 & 2005-07-21).

54 2005-09-20.Thomas Nolin, FoU, SIR.54 Komplikation - Länssjukhus K1, K2, K5 & K10 är SIR’s kvalitetsindikatorer SIR Data 2001-2004 (2005-05-01 & 2005-07-21).

55 2005-09-20.Thomas Nolin, FoU, SIR.55 Komplikation - Regionsjukhus K1, K2, K5 & K10 är SIR’s kvalitetsindikatorer SIR Data 2001-2004 (2005-05-01 & 2005-07-21).

56 2005-09-20.Thomas Nolin, FoU, SIR.56 Åter-In Förekomst & Mortalitet SIR Data 2004 (2005-05-01 & 2005-07-21).

57 2005-09-20.Thomas Nolin, FoU, SIR.57 Åter-In Sjukhustyp & Mortalitet SIR Data 2001-2004 (2005-05-01 & 2005-07-21). * Mortalitet 30 dagar efter åter in tidpunkten för samma IVA-enhet

58 2005-09-20.Thomas Nolin, FoU, SIR.58 Åter-IN, samma IVA-enhet SIR Data 2001-2004 (2005-05-01 & 2005-07-21). Vi blir bättre!

59 2005-09-20.Thomas Nolin, FoU, SIR.59 Åter-In Förekomst & Mortalitet SIR Data 2004 (2005-05-01 & 2005-07-21).

60 2005-09-20.Thomas Nolin, FoU, SIR.60 Svensk Riskjusterad Mortalitet SIR Data 2001-2004 (2005-05-01 & 2005-07-21). Vi blir bättre! Bortfallsanalys

61 2005-09-20.Thomas Nolin, FoU, SIR.61 Svensk Riskjusterad Mortalitet Nyckeldiagnoser & Viktiga diagnoser som primär IVA diagnos SIR Data 2003-2004 (2005-05-01 & 2005-07-21). Obs Mort är den observerade mortaliteten (%) 30 dagar (SPAR) efter ankomsten till IVA Förv Mort är förväntad risk för död (%) under sjukhusvistelsen (enl. APACHE beräkning) SMR = Observerad / Förväntad Mortalitet (Standardised Mortality Rate)

62 2005-09-20.Thomas Nolin, FoU, SIR.62 APACHE poäng och mortalitet SIR Data 2004 (2005-05-01 & 2005-07-21). Riket

63 2005-09-20.Thomas Nolin, FoU, SIR.63 APACHE poäng och mortalitet SIR Data 2004 (2005-05-01 & 2005-07-21). Regionsjukhus

64 2005-09-20.Thomas Nolin, FoU, SIR.64 APACHE poäng och mortalitet SIR Data 2004 (2005-05-01 & 2005-07-21). Länssjukhus

65 2005-09-20.Thomas Nolin, FoU, SIR.65 APACHE poäng och mortalitet SIR Data 2004 (2005-05-01 & 2005-07-21). Länsdelssjukhus

66 2005-09-20.Thomas Nolin, FoU, SIR.66 Observerad vs Förväntad Mortalitet SIR Data 2004 (2005-05-01 & 2005-07-21). SMR

67 2005-09-20.Thomas Nolin, FoU, SIR.67 Observerad vs Förväntad Mortalitet SIR Data 2004 (2005-05-01 & 2005-07-21). SMR

68 2005-09-20.Thomas Nolin, FoU, SIR.68 Mortalitetsuppföljning i SIR Bortfall i mortalitetsuppföljning: 3,7% (2 697) Utvärderingsbara: 69 952 SIR Data 2001-2004 (2005-05-01 & 2005-07-21).

69 2005-09-20.Thomas Nolin, FoU, SIR.69 Vårdinsats - Uppföljning i SIR SIR Data 2004 (2005-05-01 & 2005-07-21).

70 2005-09-20.Thomas Nolin, FoU, SIR.70 Överlevnadskurva 2004 SIR Data 2004 (2005-05-01 & 2005-07-21).

71 2005-09-20.Thomas Nolin, FoU, SIR.71 Överlevnadskurva 2004 SIR Data 2004 (2005-05-01 & 2005-07-21).

72 2005-09-20.Thomas Nolin, FoU, SIR.72 Överlevnadskurva 2004 SIR Data 2004 (2005-05-01 & 2005-07-21).

73 2005-09-20.Thomas Nolin, FoU, SIR.73 Överlevnadskurva 2004 SIR Data 2004 (2005-05-01 & 2005-07-21).

74 2005-09-20.Thomas Nolin, FoU, SIR.74 Primär IVA-diagnos – vanligaste SIR Data 2004 (2005-05-01 & 2005-07-21).

75 2005-09-20.Thomas Nolin, FoU, SIR.75 Primär IVA-diagnos – längst vårdtid SIR Data 2004 (2005-05-01 & 2005-07-21).

76 2005-09-20.Thomas Nolin, FoU, SIR.76 Primär IVA-diagnos – vanligaste SIR Data 2004 (2005-05-01 & 2005-07-21).

77 2005-09-20.Thomas Nolin, FoU, SIR.77 Primär IVA-diagnos – längst vårdtid SIR Data 2004 (2005-05-01 & 2005-07-21).

78 2005-09-20.Thomas Nolin, FoU, SIR.78 Primär IVA-diagnos – vanligaste SIR Data 2004 (2005-05-01 & 2005-07-21).

79 2005-09-20.Thomas Nolin, FoU, SIR.79 Primär IVA-diagnos – längst vårdtid SIR Data 2004 (2005-05-01 & 2005-07-21).

80 2005-09-20.Thomas Nolin, FoU, SIR.80 Primär IVA-diagnos – vanligaste SIR Data 2004 (2005-05-01 & 2005-07-21).

81 2005-09-20.Thomas Nolin, FoU, SIR.81 Primär IVA-diagnos – längst vårdtid SIR Data 2004 (2005-05-01 & 2005-07-21).

82 2005-09-20.Thomas Nolin, FoU, SIR.82 VTL och NEMS 2003 och 2004 SIR Data 2003-2004 (2005-05-01 & 2005-07-21).

83 2005-09-20.Thomas Nolin, FoU, SIR.83 Förhållandet VTL & NEMS SIR Data 2003-2004 (2005-05-01 & 2005-07-21).

84 2005-09-20.Thomas Nolin, FoU, SIR.84 Förhållandet VTL & NEMS SIR Data 2003-2004 (2005-05-01 & 2005-07-21). Endast vtf med > 0 för både VTL och NEMS är med!

85 2005-09-20.Thomas Nolin, FoU, SIR.85 VTL per IVA-Alias 2003

86 2005-09-20.Thomas Nolin, FoU, SIR.86 VTL per IVA-Alias 2004

87 2005-09-20.Thomas Nolin, FoU, SIR.87 NEMS per IVA-Alias 2003

88 2005-09-20.Thomas Nolin, FoU, SIR.88 NEMS per IVA-Alias 2004

89 2005-09-20.Thomas Nolin, FoU, SIR.89 Överlevnadskurvor 2001-2004 72.649 Vårdtillfällen 3,6% Kan ej följas upp 4 Vet ej 2.585 Kan ej följas upp Ej korrekta P-Nr Utländska medborgare 96,4% Kan följas upp 48.702 Levande 21.358 Avlidna SIR Data 2001-2004 (2005-05-01 & 2005-07-21). 70.060 utvärderingsbara intensivvårdstillfällen 2001-2004

90 2005-09-20.Thomas Nolin, FoU, SIR.90 Överlevnadskurva 2001 SIR Data 2001 (2005-05-01 & 2005-07-21). IN IVA

91 2005-09-20.Thomas Nolin, FoU, SIR.91 Överlevnadskurva 2002 SIR Data 2002 (2005-05-01 & 2005-07-21). IN IVA

92 2005-09-20.Thomas Nolin, FoU, SIR.92 Överlevnadskurva 2003 SIR Data 2003 (2005-05-01 & 2005-07-21). IN IVA

93 2005-09-20.Thomas Nolin, FoU, SIR.93 Överlevnadskurva 2004 SIR Data 2004 (2005-05-01 & 2005-07-21). IN IVA

94 2005-09-20.Thomas Nolin, FoU, SIR.94 Överlevnadskurva 2001 SIR Data 2001 (2005-05-01 & 2005-07-21). UT IVA

95 2005-09-20.Thomas Nolin, FoU, SIR.95 Överlevnadskurva 2002 SIR Data 2002 (2005-05-01 & 2005-07-21). UT IVA

96 2005-09-20.Thomas Nolin, FoU, SIR.96 Överlevnadskurva 2003 SIR Data 2003 (2005-05-01 & 2005-07-21). UT IVA

97 2005-09-20.Thomas Nolin, FoU, SIR.97 Överlevnadskurva 2004 SIR Data 2004 (2005-05-01 & 2005-07-21). UT IVA

98 2005-09-20.Thomas Nolin, FoU, SIR.98 Kan det uttryckas bättre?  Jag har all information, nu vill jag bara veta vad det är frågan om! Henrik Tikkanen

99 2005-09-20.Thomas Nolin, FoU, SIR.99 Vad vill Du använda SIR till? www.icuregswe.org


Ladda ner ppt "SIR’s Årsrapport 2004 Thomas Nolin FoU, SIR 2005-09-30."

Liknande presentationer


Google-annonser