Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

SIR’s Årsrapport 2004 Thomas Nolin FoU, SIR 2005-09-30.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "SIR’s Årsrapport 2004 Thomas Nolin FoU, SIR 2005-09-30."— Presentationens avskrift:

1 SIR’s Årsrapport 2004 Thomas Nolin FoU, SIR

2 Thomas Nolin, FoU, SIR.2 SIR-medlemmar 2004

3 Thomas Nolin, FoU, SIR.3 SIR’s täckningsgrad i Sverige SIR Data 2004 Antal IVA-enheter i Sverige (?)

4 Thomas Nolin, FoU, SIR.4 Ökande täckningsgrad SIR Data Vi blir fler!

5 Thomas Nolin, FoU, SIR.5 Ökande anslutning till SIR SIR Data ( ).

6 Thomas Nolin, FoU, SIR.6 39 st skickade in data för 2004 SIR Data 2004 ( ).

7 Thomas Nolin, FoU, SIR.7 11 st skickade ej in data för 2004 SIR Data 2004 ( ).

8 Thomas Nolin, FoU, SIR.8 Årsrapportens inriktning  Perspektiv –Riket –Sjukhustyp Länsdel Läns Region –IVA-Alias  Kvalitetsindikatorer  Bortfallsanalyser  Jämförelser i tiden –2001 / 2002 / 2003 / 2004 Data för 2004 inrapporterat före Mortalitetsuppföljning ≥ 6 mån’s uppföljning av alla vårdtillfällen

9 Thomas Nolin, FoU, SIR.9 Region-/Läns-/Länsdels-IVA SIR Data 2004 ( ).

10 Thomas Nolin, FoU, SIR.10 Vårdtypens fördelning SIR Data ( ).

11 Thomas Nolin, FoU, SIR.11 SIR’s 9 kvalitetsindikatorer 1.Livskvalitet och funktionell status 2.Svensk Riskjusterad Mortalitet 3.Isolering pga. upptäckt bakteriell multiresistens 4.Ventilator Associerad Pneumoni 5.CVK-relaterad infektion 6.Åter-In IVA inom 72 timmar 7.Organdonation 8.Beläggning 9.Nattlig utskrivning

12 Thomas Nolin, FoU, SIR.12 Vårdtyp & Alias SIR Data ( ).

13 Thomas Nolin, FoU, SIR.13 Vårdtyp & Län i SIR SIR Data 2004 ( )

14 Thomas Nolin, FoU, SIR.14 Vårdadministrativa data SIR Data ( ).

15 Thomas Nolin, FoU, SIR.15 Vårdadministrativa data SIR Data ( ).

16 Thomas Nolin, FoU, SIR.16 Vårdadministrativa data SIR Data ( ).

17 Thomas Nolin, FoU, SIR.17 Vårdadministrativa data SIR Data ( ).

18 Thomas Nolin, FoU, SIR.18 Andelen barn på IVA SIR Data ( ).

19 Thomas Nolin, FoU, SIR.19 Vårdtid Frekvensnomogram SIR Data 2004 ( ).

20 Thomas Nolin, FoU, SIR.20 Vårdtid Frekvensnomogram SIR Data 2003 ( ).

21 Thomas Nolin, FoU, SIR.21 Förändringar i vårdtiden? SIR Data ( ).

22 Thomas Nolin, FoU, SIR.22 Paretos lag  Ett relativt litet antal orsaker (20%) står för majoriteten (80%) av effekterna.  Faktabaserad prioritering  En liten del (20%) av orsaken står för en stor del (80%) av verkan

23 Thomas Nolin, FoU, SIR.23 Vårdtidens fördelning SIR Data 2004 ( ).

24 Thomas Nolin, FoU, SIR.24 Vårdtidens fördelning SIR Data 2004 ( ).

25 Thomas Nolin, FoU, SIR.25 Vårdtidens fördelning SIR Data 2004 ( ).

26 Thomas Nolin, FoU, SIR.26 Vårdtidens fördelning SIR Data 2004 ( ).

27 Thomas Nolin, FoU, SIR.27 Vårdtid & Riket 2004 SIR Data 2004 ( ).

28 Thomas Nolin, FoU, SIR.28 Vårdtid & Sjukhustyp 2004 SIR Data 2004 ( ).

29 Thomas Nolin, FoU, SIR.29 Vårdtid & Sjukhustyp 2003 SIR Data 2004 ( ).

30 Thomas Nolin, FoU, SIR.30 Vårdtid & Sjukhustyp 2002 SIR Data 2004 ( ).

31 Thomas Nolin, FoU, SIR.31 Vårdtid & Sjukhustyp 2001 SIR Data 2004 ( ).

32 Thomas Nolin, FoU, SIR.32 Ålder & kön. Riket. SIR Data 2004 ( ).

33 Thomas Nolin, FoU, SIR.33 Ålder & kön. Länsdelssjukhus. SIR Data 2004 ( ).

34 Thomas Nolin, FoU, SIR.34 Ålder & kön. Länssjukhus. SIR Data 2004 ( ).

35 Thomas Nolin, FoU, SIR.35 Ålder & kön. Regionsjukhus. SIR Data 2004 ( ).

36 Thomas Nolin, FoU, SIR.36 IN-/UT-skrivning IVA SIR Data ( ). IN UT

37 Thomas Nolin, FoU, SIR.37 Nattlig utskrivning från IVA  Antal vårdtillfällen  Antal korrekta P-Nr  Antal P-Nr i SPAR  Antal med IVA-Resultat Utvärderbara!! SIR Data ( & ). Bortfall: 10,6 %

38 Thomas Nolin, FoU, SIR.38 Status för mortalitetsuppföljning SIR Data ( ). Utvärderbara: Bortfall: 3,7 %

39 Thomas Nolin, FoU, SIR.39 Nattlig utskrivning från IVA SIR Data ( & ).

40 Thomas Nolin, FoU, SIR.40 Nattlig utskrivning från IVA SIR Data ( & ).

41 Thomas Nolin, FoU, SIR.41 Nattlig utskrivning från IVA SIR Data ( & ). Länsdelssjukhus

42 Thomas Nolin, FoU, SIR.42 Nattlig utskrivning från IVA SIR Data ( & ). Länssjukhus

43 Thomas Nolin, FoU, SIR.43 Nattlig utskrivning från IVA SIR Data ( & ). Regionsjukhus

44 Thomas Nolin, FoU, SIR.44 Nattlig utskrivning från IVA SIR Data ( & ).

45 Thomas Nolin, FoU, SIR.45 Bortfall i APACHE-registrering. Riket. SIR Data ( ). Vi blir bättre!

46 Thomas Nolin, FoU, SIR.46 Bortfall i APACHE-registrering. Länsdelssjukhus. SIR Data ( ). Siffror är framtagna 2004 och stämmer inte helt överens med tidigare, då senare inskick av data påverkat.

47 Thomas Nolin, FoU, SIR.47 Bortfall i APACHE-registrering. Länssjukhus. SIR Data ( ). Siffror är framtagna 2004 och stämmer inte helt överens med tidigare, då senare inskick av data påverkat.

48 Thomas Nolin, FoU, SIR.48 Bortfall i APACHE-registrering. Regionsjukhus. SIR Data ( ). Siffror är framtagna 2004 och stämmer inte helt överens med tidigare, då senare inskick av data påverkat.

49 Thomas Nolin, FoU, SIR.49 Bortfall i APACHE-registrering. Sjukhustyp. SIR Data 2004 ( ). Siffror är framtagna 2004 och stämmer inte helt överens med tidigare, då senare inskick av data påverkat.

50 Thomas Nolin, FoU, SIR.50 Bortfall i APACHE-registrering. IVA-Alias. SIR Data 2004 ( ).

51 Thomas Nolin, FoU, SIR.51 Komplikationskoder - SIR SIR Data 2004 ( & ). K1, K2, K5 & K10 är SIR’s kvalitetsindikatorer

52 Thomas Nolin, FoU, SIR.52 Komplikation - Riket SIR Data ( & ). K1, K2, K5 & K10 är SIR’s kvalitetsindikatorer Vi blir bättre!

53 Thomas Nolin, FoU, SIR.53 Komplikation - Länsdelssjukhus K1, K2, K5 & K10 är SIR’s kvalitetsindikatorer SIR Data ( & ).

54 Thomas Nolin, FoU, SIR.54 Komplikation - Länssjukhus K1, K2, K5 & K10 är SIR’s kvalitetsindikatorer SIR Data ( & ).

55 Thomas Nolin, FoU, SIR.55 Komplikation - Regionsjukhus K1, K2, K5 & K10 är SIR’s kvalitetsindikatorer SIR Data ( & ).

56 Thomas Nolin, FoU, SIR.56 Åter-In Förekomst & Mortalitet SIR Data 2004 ( & ).

57 Thomas Nolin, FoU, SIR.57 Åter-In Sjukhustyp & Mortalitet SIR Data ( & ). * Mortalitet 30 dagar efter åter in tidpunkten för samma IVA-enhet

58 Thomas Nolin, FoU, SIR.58 Åter-IN, samma IVA-enhet SIR Data ( & ). Vi blir bättre!

59 Thomas Nolin, FoU, SIR.59 Åter-In Förekomst & Mortalitet SIR Data 2004 ( & ).

60 Thomas Nolin, FoU, SIR.60 Svensk Riskjusterad Mortalitet SIR Data ( & ). Vi blir bättre! Bortfallsanalys

61 Thomas Nolin, FoU, SIR.61 Svensk Riskjusterad Mortalitet Nyckeldiagnoser & Viktiga diagnoser som primär IVA diagnos SIR Data ( & ). Obs Mort är den observerade mortaliteten (%) 30 dagar (SPAR) efter ankomsten till IVA Förv Mort är förväntad risk för död (%) under sjukhusvistelsen (enl. APACHE beräkning) SMR = Observerad / Förväntad Mortalitet (Standardised Mortality Rate)

62 Thomas Nolin, FoU, SIR.62 APACHE poäng och mortalitet SIR Data 2004 ( & ). Riket

63 Thomas Nolin, FoU, SIR.63 APACHE poäng och mortalitet SIR Data 2004 ( & ). Regionsjukhus

64 Thomas Nolin, FoU, SIR.64 APACHE poäng och mortalitet SIR Data 2004 ( & ). Länssjukhus

65 Thomas Nolin, FoU, SIR.65 APACHE poäng och mortalitet SIR Data 2004 ( & ). Länsdelssjukhus

66 Thomas Nolin, FoU, SIR.66 Observerad vs Förväntad Mortalitet SIR Data 2004 ( & ). SMR

67 Thomas Nolin, FoU, SIR.67 Observerad vs Förväntad Mortalitet SIR Data 2004 ( & ). SMR

68 Thomas Nolin, FoU, SIR.68 Mortalitetsuppföljning i SIR Bortfall i mortalitetsuppföljning: 3,7% (2 697) Utvärderingsbara: SIR Data ( & ).

69 Thomas Nolin, FoU, SIR.69 Vårdinsats - Uppföljning i SIR SIR Data 2004 ( & ).

70 Thomas Nolin, FoU, SIR.70 Överlevnadskurva 2004 SIR Data 2004 ( & ).

71 Thomas Nolin, FoU, SIR.71 Överlevnadskurva 2004 SIR Data 2004 ( & ).

72 Thomas Nolin, FoU, SIR.72 Överlevnadskurva 2004 SIR Data 2004 ( & ).

73 Thomas Nolin, FoU, SIR.73 Överlevnadskurva 2004 SIR Data 2004 ( & ).

74 Thomas Nolin, FoU, SIR.74 Primär IVA-diagnos – vanligaste SIR Data 2004 ( & ).

75 Thomas Nolin, FoU, SIR.75 Primär IVA-diagnos – längst vårdtid SIR Data 2004 ( & ).

76 Thomas Nolin, FoU, SIR.76 Primär IVA-diagnos – vanligaste SIR Data 2004 ( & ).

77 Thomas Nolin, FoU, SIR.77 Primär IVA-diagnos – längst vårdtid SIR Data 2004 ( & ).

78 Thomas Nolin, FoU, SIR.78 Primär IVA-diagnos – vanligaste SIR Data 2004 ( & ).

79 Thomas Nolin, FoU, SIR.79 Primär IVA-diagnos – längst vårdtid SIR Data 2004 ( & ).

80 Thomas Nolin, FoU, SIR.80 Primär IVA-diagnos – vanligaste SIR Data 2004 ( & ).

81 Thomas Nolin, FoU, SIR.81 Primär IVA-diagnos – längst vårdtid SIR Data 2004 ( & ).

82 Thomas Nolin, FoU, SIR.82 VTL och NEMS 2003 och 2004 SIR Data ( & ).

83 Thomas Nolin, FoU, SIR.83 Förhållandet VTL & NEMS SIR Data ( & ).

84 Thomas Nolin, FoU, SIR.84 Förhållandet VTL & NEMS SIR Data ( & ). Endast vtf med > 0 för både VTL och NEMS är med!

85 Thomas Nolin, FoU, SIR.85 VTL per IVA-Alias 2003

86 Thomas Nolin, FoU, SIR.86 VTL per IVA-Alias 2004

87 Thomas Nolin, FoU, SIR.87 NEMS per IVA-Alias 2003

88 Thomas Nolin, FoU, SIR.88 NEMS per IVA-Alias 2004

89 Thomas Nolin, FoU, SIR.89 Överlevnadskurvor Vårdtillfällen 3,6% Kan ej följas upp 4 Vet ej Kan ej följas upp Ej korrekta P-Nr Utländska medborgare 96,4% Kan följas upp Levande Avlidna SIR Data ( & ) utvärderingsbara intensivvårdstillfällen

90 Thomas Nolin, FoU, SIR.90 Överlevnadskurva 2001 SIR Data 2001 ( & ). IN IVA

91 Thomas Nolin, FoU, SIR.91 Överlevnadskurva 2002 SIR Data 2002 ( & ). IN IVA

92 Thomas Nolin, FoU, SIR.92 Överlevnadskurva 2003 SIR Data 2003 ( & ). IN IVA

93 Thomas Nolin, FoU, SIR.93 Överlevnadskurva 2004 SIR Data 2004 ( & ). IN IVA

94 Thomas Nolin, FoU, SIR.94 Överlevnadskurva 2001 SIR Data 2001 ( & ). UT IVA

95 Thomas Nolin, FoU, SIR.95 Överlevnadskurva 2002 SIR Data 2002 ( & ). UT IVA

96 Thomas Nolin, FoU, SIR.96 Överlevnadskurva 2003 SIR Data 2003 ( & ). UT IVA

97 Thomas Nolin, FoU, SIR.97 Överlevnadskurva 2004 SIR Data 2004 ( & ). UT IVA

98 Thomas Nolin, FoU, SIR.98 Kan det uttryckas bättre?  Jag har all information, nu vill jag bara veta vad det är frågan om! Henrik Tikkanen

99 Thomas Nolin, FoU, SIR.99 Vad vill Du använda SIR till?


Ladda ner ppt "SIR’s Årsrapport 2004 Thomas Nolin FoU, SIR 2005-09-30."

Liknande presentationer


Google-annonser