Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 Per Blomqvist Rikspolisstyrelsen Polisens nya organisation med fokus på Trafikpolisen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 Per Blomqvist Rikspolisstyrelsen Polisens nya organisation med fokus på Trafikpolisen."— Presentationens avskrift:

1 1 Per Blomqvist Rikspolisstyrelsen Polisens nya organisation med fokus på Trafikpolisen

2 2 Rikspolisstyrelsen 2014-11-20 Förväntningar En effektiv och enhetlig polisverksamhet i hela landet. Polismyndighetens kärnverksamhet ska utföras nära medborgarna.

3 3 Rikspolisstyrelsen 2014-11-20 SYDVÄSTÖST STOCK- HOLM BERG- SLAGEN NOA RPC:S KANSLI MITTNORDNFC KOMMU- NIKATION UTVECK- LINGSAVD. RÄTTS- AVD. ITEKONOMIHR RPC LED- NING INTERNREVISIONSÄRSKILDA UTREDNINGAR CA 28 500 MEDARBETARE CA 1 030 GRUPPER CA 99 LOKALPOLISOMRÅDEN CA 35 POLISOMRÅDEN 16 REGIONER / AVDELNINGAR 1 RPC LED- NING KANSLI STÖD / SERVICE BROTTSFÖREBYGGANDE / INGRIPANDE OCH UTREDNING Den nya Polismyndigheten

4 4 Rikspolisstyrelsen 2014-11-20 Sammanfattning Tydligare ledning och styrning med kortare beslutsvägar. Sex organisatoriska nivåer i Polismyndigheten Enhetlig organisationsstruktur, nomenklatur och enhetliga arbetsmetoder. Mer sammanhållen stödverksamhet. EN myndighet.

5 5 Rikspolisstyrelsen 2014-11-20 Organisation Trafiksäkerhetsarbetet bedrivs vid lokalpolisområdena. Trafiksäkerhetsarbete som kräver särskild kompetens bedrivs vid regionerna. ATK-verksamheten bedrivs vid polisregion Nord.

6 6 Rikspolisstyrelsen 2014-11-20 Trafiksäkerhetsstrategi Särskilt för yrkestrafik Kör- och vilotider Lastsäkring Vägning av fordon Farligt gods Flygande inspektion Prioriteringar Hastighet Nykterhet Skyddsutrustning Aggressiv körning Oskyddade trafikanter

7 7 Rikspolisstyrelsen 2014-11-20 Tillsynsstrategi Polisen och Transportstyrelsen Effektivare kontroll och tillsyn Gentemot yrkestrafiken Prioriterade områden -hastighet -kör- och vilotider -fordonsvikter -lastsäkring

8 8 Rikspolisstyrelsen 2014-11-20 Exempel på internationella samarbeten och överenskommelser ERRU – gemensam riskvärderingsmodell för yrkestrafik TISPOL – EU-polisiärt samarbete för hela trafikområdet (på väg)

9 9 Rikspolisstyrelsen 2014-11-20 Något om pågående och planerad utveckling  ANPR – automatisk registreringsnummeravläsning  Alkobommar  Metoder och kompetens


Ladda ner ppt "1 Per Blomqvist Rikspolisstyrelsen Polisens nya organisation med fokus på Trafikpolisen."

Liknande presentationer


Google-annonser