Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Polisens nya organisation med fokus på Trafikpolisen

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Polisens nya organisation med fokus på Trafikpolisen"— Presentationens avskrift:

1 Polisens nya organisation med fokus på Trafikpolisen
Per Blomqvist Rikspolisstyrelsen

2 Förväntningar En effektiv och enhetlig polisverksamhet i hela landet.
Polismyndighetens kärnverksamhet ska utföras nära medborgarna.

3 Den nya Polismyndigheten
RPC 1 rpc Särskilda utredningar Internrevision 16 regioner / avdelningar IT HR EKONOMI SYD VÄST ÖST STOCK-HOLM MITT BERG-SLAGEN NORD NOA NFC RPC:S KANSLI Kommu-nikation RÄTTS-AVD. UTVECK-LINGSAVD. LED- NING KANSLI ca 35 polisområden LED- NING STÖD / SERVICE ca 99 lokalpolisområden Såhär ser den nya polismyndigheten ut översiktligt. Antalet grupper, lokalpolisområden och polisområden är preliminära och kommer att preciseras under hösten och i början av 2015. Syftet med att skapa en enhetlig organisation är att det ska bli lättare att samarbeta inom Polisen då alla vet hur organisationen är uppbyggd, oavsett var i landet man är. Det är också meningen att det ska bli närmare mellan högsta ledning och medarbetare – max sex organisatoriska nivåer. Det här är något som i stort sett alla inom Polisen efterfrågar. Inplaceringen är gjord mot befintligt antal närpolisområden, 138. Precisering av antal polisområden och lokalpolisområden görs under 2015. ca grupper LED- NING BROTTSFÖREBYGGANDE / INGRIPANDE OCH UTREDNING ca medarbetare

4 Sammanfattning Tydligare ledning och styrning med kortare beslutsvägar. Sex organisatoriska nivåer i Polismyndigheten Enhetlig organisationsstruktur, nomenklatur och enhetliga arbetsmetoder. Mer sammanhållen stödverksamhet. EN myndighet.

5 Organisation Trafiksäkerhetsarbetet bedrivs vid lokalpolisområdena.
Trafiksäkerhetsarbete som kräver särskild kompetens bedrivs vid regionerna. ATK-verksamheten bedrivs vid polisregion Nord.

6 Trafiksäkerhetsstrategi
Prioriteringar Hastighet Nykterhet Skyddsutrustning Aggressiv körning Oskyddade trafikanter Särskilt för yrkestrafik Kör- och vilotider Lastsäkring Vägning av fordon Farligt gods Flygande inspektion

7 Tillsynsstrategi Polisen och Transportstyrelsen
Effektivare kontroll och tillsyn Gentemot yrkestrafiken Prioriterade områden -hastighet -kör- och vilotider -fordonsvikter -lastsäkring

8 Exempel på internationella samarbeten och överenskommelser
ERRU – gemensam riskvärderingsmodell för yrkestrafik TISPOL – EU-polisiärt samarbete för hela trafikområdet (på väg)

9 Något om pågående och planerad utveckling
ANPR – automatisk registreringsnummeravläsning Alkobommar Metoder och kompetens


Ladda ner ppt "Polisens nya organisation med fokus på Trafikpolisen"

Liknande presentationer


Google-annonser