Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Att besluta och utbetala under program- perioden per den 20 augusti 2010.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Att besluta och utbetala under program- perioden per den 20 augusti 2010."— Presentationens avskrift:

1 Att besluta och utbetala under program- perioden per den 20 augusti 2010

2 Uppföljning bemyndigande 2010-08-20 miljoner kronor

3 Intecknade medel av totala finansplanen För PO 1med 20 procents återflöde. 2010-08-20, mkr. Totalt 46 %

4 Intecknade medel av totala finansplanen För PO 2med 20 procents återflöde. 2010-08-20 mkr. Totalt 41 %

5 Beslut och utbetalningar under programperioden inom ram för gällande bemyndigande och årlig fördelning av anslag

6 Antal inkomna ansökningar och vad som hänt med dem 5 046 inkomna ansökningar 542 återtagna ansökningar 2 041 ansökningar avslag efter ESF- rådets prövning 797 ansökningar avslag efter SFP 1 597 ansök- ningar har bifallits 703 pågår 852 avslutade 24 avbrutna 18 hävda (ERUF 21 st. TN 167 st.) 66 under beredning 3 inkomna

7 Inkomna ansökningar och vad som hänt med dem, mkr. 11 705 mkr inkomna ansökningar 1 318 mkr återtagna ansökningar 3 662 mkr avslag efter ESF-rådets prövning 2 116 mkr avslag efter SFP 4 032 mkr har bifallits 3 626 mkr påg. 380 mkr avsl. 15 mkr avbrut. 10 mkr hävda (ERUF 9 mkr och TN 36 mkr) 566 mkr under beredning 11 mkr inkomna

8 Avslutade projekt Antal avslutade projekt. Totalt 852 stycken Beviljat stöd i avslutade Projekt. Totalt 380 miljoner kr.

9 Beviljad medfinansiering i PO 2, mkr och Procent. Totalt uppgår medfinansieringen i PO 2 till 61 procent. Beslutade medelAndel Annan offentlig finansiering Från landstingskommun 106 458 9373% Från kommun 1 663 048 31451% Från annan offentlig aktör 52 067 0412% Totalt 1 821 574 29156% Statlig finansiering Från Försäkringskassan 397 204 69812% Från Arbetsförmedlingen 954 459 66429% Från annan statlig aktör 95 136 9393% Totalt 1 446 801 30144% Totalt 3 268 375 593100%

10 Ansökt och utbetalat belopp per månad, miljoner kronor

11 Intecknat* respektive utbetalat av respektive regions finansplan, PO 1 Intecknat = beviljat stöd i pågående projekt samt ut- Betalat i avslutade, hävda och avbrutna projekt.

12 Intecknat* respektive utbetalat av respektive regions finansplan, PO 2 Intecknat = beviljat stöd i pågående projekt samt ut- Betalat i avslutade, hävda och avbrutna projekt.

13 Registrerade och planerade deltagare i beviljade och avslutade projekt samt program- mål för programområde 1. Tom. 2010-03-19

14 Registrerade och planerade deltagare i beviljade och avslutade projekt samt programmål för PO 1.

15 Registrerade och planerade deltagare i beviljade och avslutade projekt samt program- mål för programområde 2.

16 Registrerade deltagare i beviljade och avslutade projekt samt programmål för programområde 2.

17 Registrerade och planerade deltagare i beviljade och avslutade projekt samt program- mål för programområde 1 per region.

18 Registrerade och planerade deltagare i beviljade och avslutade projekt samt program- mål för programområde 2 per region.


Ladda ner ppt "Att besluta och utbetala under program- perioden per den 20 augusti 2010."

Liknande presentationer


Google-annonser