Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Att besluta och utbetala under program- perioden per den 20 augusti 2010.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Att besluta och utbetala under program- perioden per den 20 augusti 2010."— Presentationens avskrift:

1 Att besluta och utbetala under program- perioden per den 20 augusti 2010

2 Uppföljning bemyndigande miljoner kronor

3 Intecknade medel av totala finansplanen För PO 1med 20 procents återflöde , mkr. Totalt 46 %

4 Intecknade medel av totala finansplanen För PO 2med 20 procents återflöde mkr. Totalt 41 %

5 Beslut och utbetalningar under programperioden inom ram för gällande bemyndigande och årlig fördelning av anslag

6 Antal inkomna ansökningar och vad som hänt med dem inkomna ansökningar 542 återtagna ansökningar ansökningar avslag efter ESF- rådets prövning 797 ansökningar avslag efter SFP ansök- ningar har bifallits 703 pågår 852 avslutade 24 avbrutna 18 hävda (ERUF 21 st. TN 167 st.) 66 under beredning 3 inkomna

7 Inkomna ansökningar och vad som hänt med dem, mkr mkr inkomna ansökningar mkr återtagna ansökningar mkr avslag efter ESF-rådets prövning mkr avslag efter SFP mkr har bifallits mkr påg. 380 mkr avsl. 15 mkr avbrut. 10 mkr hävda (ERUF 9 mkr och TN 36 mkr) 566 mkr under beredning 11 mkr inkomna

8 Avslutade projekt Antal avslutade projekt. Totalt 852 stycken Beviljat stöd i avslutade Projekt. Totalt 380 miljoner kr.

9 Beviljad medfinansiering i PO 2, mkr och Procent. Totalt uppgår medfinansieringen i PO 2 till 61 procent. Beslutade medelAndel Annan offentlig finansiering Från landstingskommun % Från kommun % Från annan offentlig aktör % Totalt % Statlig finansiering Från Försäkringskassan % Från Arbetsförmedlingen % Från annan statlig aktör % Totalt % Totalt %

10 Ansökt och utbetalat belopp per månad, miljoner kronor

11 Intecknat* respektive utbetalat av respektive regions finansplan, PO 1 Intecknat = beviljat stöd i pågående projekt samt ut- Betalat i avslutade, hävda och avbrutna projekt.

12 Intecknat* respektive utbetalat av respektive regions finansplan, PO 2 Intecknat = beviljat stöd i pågående projekt samt ut- Betalat i avslutade, hävda och avbrutna projekt.

13 Registrerade och planerade deltagare i beviljade och avslutade projekt samt program- mål för programområde 1. Tom

14 Registrerade och planerade deltagare i beviljade och avslutade projekt samt programmål för PO 1.

15 Registrerade och planerade deltagare i beviljade och avslutade projekt samt program- mål för programområde 2.

16 Registrerade deltagare i beviljade och avslutade projekt samt programmål för programområde 2.

17 Registrerade och planerade deltagare i beviljade och avslutade projekt samt program- mål för programområde 1 per region.

18 Registrerade och planerade deltagare i beviljade och avslutade projekt samt program- mål för programområde 2 per region.


Ladda ner ppt "Att besluta och utbetala under program- perioden per den 20 augusti 2010."

Liknande presentationer


Google-annonser