Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Linköpings universitet

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Linköpings universitet"— Presentationens avskrift:

1 Linköpings universitet
Linköpings universitet Studiegångar 11:ans Lärarutbildning Detta är en generell mall för att göra PowerPoint presentationer enligt LiU:s grafiska profil. Du skriver in din rubrik och eventuell underrubrik i det blå fältet på sid 1. Det blå fältet kan justeras för att stämma överens med rubrikens längd. Namn och institutionstillhörighet ersätter den svarta texten. Börja sedan skriva in din text på sid 2. För att skapa nya sidor, tryck Ctrl+M. Sidan 3 anger placering av bilder och grafik. Titta gärna på ”Baspresentation 2011” för exempel. Den sista bilden är en avslutningsbild som visar LiU:s logotype och webbadress. Om du vill ha fast datum, eller ändra författarnamn, gå in under Visa, Sidhuvud och Sidfot. Linköpings universitet

2 Förskollärarexamen, 210 hp, 3,5 år
Förskollärarexamen, 210 hp, 3,5 år Utbildningsvetenskaplig kärna 60 hp Förskolepedagogik 105 hp Teknik, naturvetenskap, utomhuspedagogik Matematiklärande Barns språkliga utveckling Estetiska lärprocesser Samverkan Lek och lärande Verksamhetsförlagd utbildning 30 hp Examensarbete 15 hp Studieort: Norrköping Antal platser: 140 Linköpings universitet

3 Studiegångar Förskola, 210 hp
Vet. teori och metod VFU (4 v) 970A02 Examens- arbete År 4 (Av) Progressionsstråk Mobilitetsfönster internationalisering Grönt = Utbildnings- vetenskaplig kärna Blått= Förskolepedagogik Estetiska lär- processer Barns livs- villkor 2 (2 v VFU) 970G31 Samverkans- processer (3 v VFU) 970G31 Ped. ledar- skap Ledar- skap Special- pedagogik Utvärd. Utveckl. År 3 (G3) 970G18 är samma VFU-kurs för båda VFU-tillfällena Progressionsstråk: didaktiskt o vetenskapligt kunnande Barns språkliga utveckling 1 (2 v VFU) 970G14 Matematiklärande i förskolan (2 v VFU) 970G12 Teknik och naturvetenskap (2v VFU) 970G30 Barns språkliga utveckling 2 År 2 (G2) Progressionsstråk: didaktiskt o vetenskapligt kunnande Didaktik Utveckling och lärande (1 v VFU) 970G24 Framväxt Uppdrag Demokrati Dokumen- tation Barns livs- villkor 1 Lek och lärande (2 v VFU) 970G08 Estetiska lär- processer (2 v VFU) 970G08 97OG08 är samma VFU-kurs för hela våren År 1 (G1) Progressionsstråk: didaktiskt o vetenskapligt kunnande 140929

4 Grundlärarexamen med inriktning mot fritidshem 180 hp, 3 år
Fritidspedagogiska området, 60 hp Praktiskt-estetiskt ämne, 30 hp Utbildningsvetenskaplig kärna, 60 hp Verksamhetsförlagd utbildning 30 hp Examensarbete, 15 hp Får behörighet att undervisa i praktiskt-estetiskt ämne (musik, bild eller idrott) i år 1-6 Studieort: Norrköping Antal platser: 70

5 Studiegång Fritidshem, 180 hp
Praktiskt-estetiskt ämne Bild, Idrott eller Musik UK 7 Skol- utveckling UK 8 Teori och metod VFU (9 v) 971G22 Examens- arbete År 3 (G3) Grönt = Utbildnings- vetenskaplig kärna Gult = Fritidspedagogik Progressionsstråk: didaktiskt o vetenskapligt kunnande Mobilitetsfönster internationalisering FriP 3 Barn, hållbar utv. och utomhusped. 5 v VFU 971G25 Praktiskt-estetiskt ämne Bild, Idrott eller Musik FriP 4 Barn, kultur och samhälle UK 4 Sociala relationer UK 6 Special- pedagogik År 2 (G2/G3) Progressionsstråk: didaktiskt o vetenskapligt kunnande UK 1 Allmän didaktik UK 2 Utveckling och lärande 1 v VFU 971G17 UK 5 Bedömning UK 3 Utb- historia FriP 1 Intro till fritidspeda- gogik och lärande FriP 2 Barn, gruppen, grupprocesser och lärande 5 v VFU 971G07 År 1 (G1) Progressionsstråk: didaktiskt o vetenskapligt kunnande 140811

6 Grundlärarexamen med inriktning mot F-3, 240 hp, 4 år
Läser ”alla” ämnen Svenska, 30 hp (innehåller 4,5 hp VFU) Matematik, 30 hp (innehåller 4,5 hp VFU) SO, 30 hp (innehåller 3 hp VFU) NO, 22,5 hp (innehåller 3 hp VFU) Teknik 7,5 hp Engelska, 15 hp Utbildningsvetenskaplig kärna, 60 hp Examensarbete, 2x15 hp Verksamhetsförlagd utbildning, 30 hp varav 15 hp i ämnen Studieort: Linköping (90 platser) och Norrköping (70 platser)

7 Studiegång F-3, 240 hp År 4 (Av) År 3 (G3) År 2 (G2) År 1 (G1) 140811
EN UK 7 Skol- utveckling UK 8 Teori och metod VFU 9 v 972Gxx Examens- arbete 2 År 4 (Av) Progressionsstråk: didaktiskt o vetenskapligt kunnande Mobilitetsfönster internationalisering TK NO 2 v VFU 972G15 Examens- arbete 1 UK 5 Sociala relationer och ledar- skap UK 6 Special- pedagogik År 3 (G3) Progressionsstråk: didaktiskt o vetenskapligt kunnande SV 3 v VFU 972G08 MA 3 v VFU 972G12 År 2 (G2) Progressionsstråk: didaktiskt o vetenskapligt kunnande UK 1 Allmän didaktik UK 2 Utveckling och lärande 1 v VFU 972G18 UK 3 Be- dömning UK 4 Utb- historia SO 2 v VFU 972G09 År 1 (G1) Progressionsstråk: didaktiskt o vetenskapligt kunnande 140811

8 Grundlärarexamen med inriktning mot år 4-6 240 hp, 4 år
Examen innehåller 4 ämnen om vardera 30 hp 3 obligatoriska ämnen: Svenska Matematik Engelska Ett valbart ämne: SO NO/teknik Praktiskt-estetiskt ämne (musik, bild eller idrott) Utbildningsvetenskaplig kärna, 60 hp Verksamhetsförlagd utbildning, 30 hp Examensarbete, 2x15 hp Studieort: Linköping (65 platser)

9 Studiegång 4-6, 240 hp År 4 (Av) År 3 (G3) År 2 (G2) År 1 (G1) 140811
Valbart ämne NO, SO eller Pra-Est 2 UK 7 Skolut- veckling UK 8 Teori och metod VFU (9 v) 973Gxx Examens- arbete 2 År 4 (Av) Progressionsstråk: didaktiskt o vetenskapligt kunnande Mobilitetsfönster internationalisering MA Forts. 3 v VFU 973G12 Valbart ämne NO, SO, Bild, Idrott el. Musik Examens- arbete 1 UK 5 Soc.rel. och ledar- skap UK 6 Special- pedagogik År 3 (G3) Progressionsstråk: didaktiskt o vetenskapligt kunnande SV forts EN 3 v VFU 973G08 MA År 2 (G2) Progressionsstråk: didaktiskt o vetenskapligt kunnande UK 1 Allmän didaktik UK 2 Utveckling och lärande 1 v VFU 973G20 UK 3 Be- dömning UK 4 Utb- historia SV 4 v VFU 973G07 År 1 (G1) Progressionsstråk: didaktiskt o vetenskapligt kunnande 140811

10 Ämneslärarexamen med inriktning mot år 7-9, 270 hp, 4,5 år
Examen innehåller 3 ämnen: Ämne 1, 60 hp Ämne 2, 60 hp Ämne 3, 45 hp Ämne 2 och ämne 3 måste tillhöra samma kunskapsområde Svenska och samhällskunskap måste alltid fördjupas till 90 hp Utbildningsvetenskaplig kärna, 60 hp Examensarbete, 2 x 15 hp i ämne 1 eller ämne 2 Verksamhetsförlagd utbildning, 30 hp; 15 hp i ämnen samt slut-VFU 15 hp Studieort: Linköping Antal platser: 140

11 Studiegång 7-9, 270 hp (ingångsämne i kombination med ht-ämne)
UK 8 Teori och metod VFU 5 v VFU 9NAVFU7 Ex-arb 2 Ä 1/Ä 2 År 5 (Av) Progressionsstråk did. o. ped. kunnande Ä 3, kurs 1-2 Ä 3, kurs 3 UK 7 Skolut- veckling 60 hp (Ä 1) 60 hp (Ä 2) 45 hp (Ä 3) 30 hp examensarbete i ett ämne (Ä1/Ä2) 60 hp Utbildningsvetenskaplig kärna (UK) 30 hp VFU varav 15 hp räknas in i ämnet År 4 (G3/Av) Progressionsstråk: didaktiskt o vetenskapligt kunnande Ä 1, kurs 3-4 Mobiltetsfönster internationalisering UK 5 Soc.rel. och ledar- skap UK 6 Special- Pedagogik Ex-.arb 1 Ä 1/Ä 2 År 3 (G3) Progressionsstråk: didaktiska o vetenskapligt kunnande Ä 2, kurs 1-2 Ä 2, kurs 3-4 År 2 (G2) Ä 1 innehåller 7,5 v VFU (varav 5 v under de första 60 hp) Ä 2 innehåller 7,5 v VFU (varav 5 v Ä 3 innehåller 4 v VFU UK innehåller 1 v VFU 5 v VFU år 5 (slut-VFU) Progressionsstråk: didaktiskt o vetenskapligt kunnande UK 1 Allm. didakt. UK 2 Utveckling och lärande 1 v VFU 974GV6 UK 3 Be- dömnin UK 4 Utb- historia Ä 1, kurs 1-2 År 1 (G1) 140811 Progressionsstråk: didaktiskt o vetenskapligt kunnande

12 Studiegång 7-9, 270 hp (ingångsämne i kombination med vt-ämne)
UK 8 Teori och metod VFU 5 v VFU 9AVFU7 Ex-arb 2 Ä 1/Ä 2 År 5 (Av) Progressionsstråk did. o. ped. kunnande 60 hp (Ä 1) 60 hp (Ä 2) 45 hp (Ä 3) 30 hp examensarbete i ett ämne (Ä1/Ä2) 60 hp Utbildningsvetenskaplig kärna (UK) 30 hp VFU varav 15 hp räknas in i ämnet Ä 3, kurs 1-2 Ä 3, kurs 3 UK 7 Skolut- veckling År 4 (G3/Av) Progressionsstråk: didaktiskt o vetenskapligt kunnande Ä 2, kurs 3-4 Mobiltetsfönster internationalisering UK 5 Soc.rel. och ledar- skap UK 6 Special- Pedagogik Ex-.arb 1 Ä 1/Ä 2 År 3 (G3) Progressionsstråk: didaktiska o vetenskapligt kunnande Ä 1 innehåller 7,5 v VFU (varav 5 v under de första 60 hp) Ä 2 innehåller 7,5 v VFU (varav 5 v Ä 3 innehåller 4 v VFU UK innehåller 1 v VFU 5 v VFU år 5 (slut-VFU) Ä1, kurs 3-4 Ä 2, kurs 1-2 År 2 (G2) Progressionsstråk: didaktiskt o vetenskapligt kunnande UK 1 Allm. didakt. UK 2 Utveckling och lärande 1 v VFU 974GV6 UK 3 Be- dömnin UK 4 Utb- historia Ä 1, kurs 1-2 År 1 (G1) Progressionsstråk: didaktiskt o vetenskapligt kunnande 140811

13 Ämneslärarexamen med inriktning mot gymnasieskolan, 300-330 hp, 5 - 5,5 år
Examen innehåller 2 ämnen Ämne 1, 90 hp Ämne 2, 90 hp Svenska och samhällskunskap måste alltid fördjupas till 120 hp Utbildningsvetenskaplig kärna, 60 hp Examensarbete 2x15 hp inom ämne 1 eller ämne 2 Verksamhetsförlagd utbildning, 30 hp Studieort: Linköping Antal platser: 209

14 Studiegång Gy, 300 hp (ingångsämne i kombination med ht-ämne)
Ä 1, kurs 7 Ä 2, kurs 7 UK 7 Skol- utveckling VFU 9 v 9AVFU1 UK 8 Teori och metod Ex-arb 2 Ä 1/Ä 2 År 5 (Av) Progressionsstråk: didaktiskt o vetenskapligt kunnande Två ämnen: 90 hp (Ä 1) 90 hp (Ä 2) 30 hp examensarbete i ett ämne (Ä1/Ä2) 15 hp ämnesrelaterad VFU 60 hp Utbildningsvetenskaplig kärna (UK) 15 hp VFU Mobilitetsfönster internationalisering Ä 2, kurs 5-6 UK 5 Soc.rel. och ledar- skap UK 6 Spec.- ped. Ex-arb Ä 1/Ä 2 År 4 (G3) Progressionsstråk: didaktiskt o vetenskapligt kunnande År 3 (G3) Ä 1, kurs 3-4 Ä 1, kurs 5-6 Progressionsstråk: didaktiskt o vetenskapligt kunnande År 2 (G2) Ä 2, kurs 1-2 Ä 2, kurs 3-4 Ä 1 innehåller 9,5 v VFU (varav 5 v under de första 90 hp) Ä 2 innehåller 9,5 v VFU (varav 5 v UK innehåller 1 v VFU År 5 slut-VFU 9 v Progressionsstråk: didaktiskt o vetenskapligt kunnande År 1 (G1) UK 1 Allm. didakt UK 2 1 v VFU Utveckling och lärande 974GV6 975GV7 UK 4 Utb- historia Ä 1, kurs 1-2 UK 3 Be- dömn. Progressionsstråk: didaktiskt o vetenskapligt kunnande 140811

15 Studiegång Gy, 300 hp (ingångsämne i kombination med vt-ämne)
Ä 1, kurs 7 Ä 2, kurs 7 UK 7 Skol- utveckling VFU 9 v 9AVFU1 UK 8 Teori och metod Ex-arb 2 Ä 1/Ä 2 År 5 (Av) Två ämnen: 90 hp (Ä 1) 90 hp (Ä 2) 30 hp examensarbete i ett ämne (Ä1/Ä2) 15 hp ämnesrelaterad VFU 60 hp Utbildningsvetenskaplig kärna (UK) 15 hp VFU Progressionsstråk: didaktiskt o vetenskapligt kunnande Mobilitetsfönster internationalisering K 5 Soc.rel. och led.- skap r UK 6 Spec.- ped Ex-arb Ä 1/Ä 2 Ä 2, kurs 5-6 År 4 (G3) Progressionsstråk: didaktiskt o vetenskapligt kunnande År 3 (G3) Ä 2, kurs 3-4 Ä 1, kurs 5-6 Progressionsstråk: didaktiskt o vetenskapligt kunnande Ä 1 innehåller 9,5 v VFU (varav 5 v under de första 90 hp) Ä 2 innehåller 9,5 v VFU (varav 5 v UK innehåller 1 v VFU År 5 slut-VFU 9 v År 2 (G2) Ä 1, kurs 3-4 Ä 2, kurs 1-2 Progressionsstråk: didaktiskt o vetenskapligt kunnande År 1 (G1) UK 1 Allm. didakt UK 2 1 v VFU Utveckling och lärande 974GV6 975GV7 UK 3 Be- dömn. UK 4 Utb- historia Ä 1, kurs 1-2 140811 Progressionsstråk: didaktiskt o vetenskapligt kunnande

16 Utbildningsvetenskaplig kärna, 60 hp
Allmän didaktik och läroplansteori Utveckling och lärande Bedömning och betygsättning Skolans historia, organisation och villkor Skolans värdegrund, grundläggande demokratiska värderingarna och de mänskliga rättigheterna Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap Specialpedagogik Utvärdering och utvecklingsarbete Vetenskapsteori och forskningsmetodik

17 Yrkeslärarexamen, 90 hp (halvfart: 2-3 år)
Bygger på gedigen arbetslivserfarenhet i yrkesämne Utbildningsvetenskaplig kärna 60 hp för yrkeslärare Den egna yrkeskunskapen och lärande i yrkesämne Perspektiv på skola, utbildningens styrning och organisation Yrkesdidaktik och lärande i yrkesämne, del 1 Yrkesdidaktik och lärande i yrkesämne, del 2 Bedömning och betygsättning Sociala relationer och lärares ledarskap Utveckling av yrkesutbildning och utvärdering VFU 1-3, 30 hp, kan helt eller delvis valideras Pedagogisk idé: Samspel teoretiska studier och fältuppgifter Studier och handledning i mindre studiegrupper

18 Progressionsstråk: yrkesdidaktiskt o vetenskapligt kunnande
Studiegång Yrkeslärarutbildningen, 90 hp Halvfart/distans 60 hp Utbildningsvetenskaplig kärna (UK) inkl yrkesdidaktik 30 hp VFU År 1 År 2 År 3 Termin 1 Termin 2 Termin 3 Termin 4 Termin 5 Termin 6 UK 1 UK 2 UK 3 VFU 1 7,5 hp 976G08 UK 4 UK 5 VFU 2 7,5 hp 976G09 UK 6 UK 7 VFU 3 15 hp 976G10 Progressionsstråk: yrkesdidaktiskt o vetenskapligt kunnande UK 1: Den egna yrkeskunskapen och lärande i yrkesämne, 7.5 hp UK 2: Perspektiv på skola, utbildningens styrning och organisation, 7.5 hp UK 3: Yrkesdidaktik och lärande i yrkesämne del I, 15 hp UK 4: Yrkesdidaktik och lärande i yrkesämne del II, 7.5 hp UK 5: Betygssättning och bedömning, 7.5 hp UK 6: Konflikthantering, lika villkor och specialpedagogik, 10 hp UK 7: Utveckling av yrkesutbildning och utvärdering, 5 hp 140811

19 Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU), 90 hp
Examen på grund- eller avancerad nivå Åk 7-9 (1-3 ämnen) Gymnasieskolan (1-2 ämnen) Utbildningen ges på halvfart-distans Utbildningsvetenskaplig kärna, 60 hp Verksamhetsförlagd utbildning, 30 hp kan valideras/tillgodoräknas Ämnesdidaktiskt stråk Självständigt arbete som förkunskapskrav Studieort: Linköping Antal platser: 52

20 Studiegång Kompletterande lärarutbildning, 90 hp halvfart-distans
Bedömning och Betygsättning i didaktiska processer, 7.5 hp VFU 3, 7.5 hp 9KPA10 VFU 4, 7.5 hp 9KPA11 Den professionella läraren i en lärande organisation, 7.5 hp År 3 (Av) 60 hp Utbildningsvetenskaplig kärna (UK) 30 hp Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) Progressionsstråk: didaktiskt o vetenskapligt kunnande Undervisningens sociala processer, 7.5 hp VFU 2, 7.5 hp 9KPA06 Undervisningens specialpedagogiska dimensioner, 7.5 hp Att leda och handleda didaktiska, processer, 7.5 hp År 2 (G3/Av) Progressionsstråk: didaktiskt o vetenskapligt kunnande Kunskap och lärande med fokus på didaktiska processer, 7.5 hp Skolans samhälls- uppdrag och organisation, 7.5 hp VFU 1, 7.5 hp 9KP203 Undervisningens didaktiska processer, 7.5 hp År 1 (G2) Progressionsstråk: didaktiskt o vetenskapligt kunnande 140811

21 Baspresentation LiU


Ladda ner ppt "Linköpings universitet"

Liknande presentationer


Google-annonser