Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

REGIONFÖRBUNDET ÖREBRO

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "REGIONFÖRBUNDET ÖREBRO"— Presentationens avskrift:

1 REGIONFÖRBUNDET ÖREBRO
Utvärdering av Entreprenörskapsdagarna 2008

2 Inledning Under 2-3 April genomfördes T-konventet och Entreprenörskapsdagarna i Örebro. Dessa Arrangerades av Regionförbundet i Örebro och för att utvärdera hur deltagarna upplevde evenemanget anlitades Impera för att genomföra en uppföljande undersökning bland deltagarna. I samråd mellan Regionförbundet och Impera skapades en enkät. Målgruppen fick ett par dagar efter Entreprenörskapsdagarna ett e-postbrev där de uppmanades att besvara undersökningen och en länk som tog dom in till själva enkäten som skapat i Imperas webbaserade undersökningsverktyg. Undersökningen skickades ut till 151 personer som deltog i T-konventet och 280 (efter att dubbletter i adresslistan tagits bort) e-postadresser till deltagare i Entreprenörskapsdagarna. 17 av dessa totalt 439 adresser var felaktiga och enkäten kom inte fram. Av de som kom fram så har 207 personer besvarat enkäten vilket ger oss en svarsfrekvens på 47% för de som mottog enkäten. Det goda antalet svar gör att resultatet får anses som tillförlitliga och generellt giltiga för även de som inte besvarat enkäten. Enkäten delades upp efter vilka delar av evenemanget man deltagit i och därför har olika frågor olika många svarande. En skala på 1-5 har använts i de frågor då vi bet respondenterna betygsätta något och i diagrammen har svaren delats in tre grupper av svar: Betyg 1-2 = negativa betyg Betyg 3 = neutral betyg Betyg 4-5 = positiva betyg

3 Demografisk profil på de svarande
Kön i antal respondenter Kvinna 95 Man 112 Sysselsättning i antal respondenter Lärare 84 Skolledare 44 Annan skolpersonal 10 Offentlig anställd 22 Politiker 37 Privat anställd 5 Egen företagare 2 Annat 3

4 Resultat Kommentarer Varierande inslag, olika parter som är inkopplade på entreprenörskap var representerade: representanter från regionförbundet berättade om bakgrund och läget/planerna av i dag, lärare presenterade konkreta exempel på entreprenörskap i regionens skolor, kunniga och intressanta föreläsare vilka representerar entreprenörskap i ordets rätta bemärkelse, elevmedverkan i form av mässor och uppträdanden... För mkt uppvisning av "det-här -har-vi" samt dåligt arrangerat, dåliga stolar, ett litet fruktbord vid paus när alla ska ut på rast. Föredraget med den skrattande killen var inget vidare, men roligt var det. Maten var mkt bra, utsökt. Bra fördelning mellan fakta och "spännande" inslag. Deltog enbart på ett seminarium - kan därför inte besvara frågan - tvingades dock ge ett svar eftersom frågan var obligatorisk En bättre pris utdelning då skulle allt varit kanon. Bixtlåset behöver större golvyta Det fanns vissa brister i samordningen mellan olika aktiviteter Bra föreläsare! Bra och varierande program. Lite seg information gällande "vad de olika kommunerna" åstadkommit... Positivt: Bra och intressanta föredrag, Blixtlåset Något negativt: den allmänna informationen kunde ha varit tydligare. Synd (och lite avslaget) att det inte blev någon avslutning på T-konventsmötet Negativt: undrar var programpunkten 'nätverksträffar' blev av

5 Resultat Kommentarer fråga 1
Rörigt i stora kongresshallen, folk kom och gick undertiden det pågick aktiviteter Mycket dålig organisation på torsdagen, MÅNGA missar Bra mix. Men väldigt obekväma stolar. Bra och intressant program med inspirerande föreläsare. Avspänd och kunnig konferensledning, mkt bra intervju av Marianne Holmberg och trevliga inledningar av Sven-Erik. Minus för logistik och rörighet dag två i övergång mellan konferens och UF samt senare delen av eftermiddag dag två. Uthålligheten var kanske inte på topp hos konferensdeltagarna heller. Jag deltog endast i ett seminarium. Det var dåligt skyltat var det skulle vara när man kom torsdag em, fick tränga mig igenom en utställning och ta en onödig runda till Hj Bergman avd, där flera trodde det skulle vara, vi var säkert pers som sökte runt.. Seminariet i sig var mycket bra - lite för lite info material bara. Åtminstone en av föreläsarna visade bilder som var helt omöjliga att se/läsa från nedre halvan av salen, vilket begränsade informationsvärdet. Väldigt trångt på UF-marnaden, vilket förstås är kul men gjorde att man inte kunde nå alla de utställare man ville möta. Som en service till dessa företagare kanske ni kunde bistå med en kortautomat så att publiken kan handla mycket.... Föreläsningen från Komtek var mycket bra men oerhört dåligt skyltd till. vi sprang genom alla 3 stora lokalerna hit och dit och ingen kunde hjälpa oss. vi frågade säkert 10 personer (som tillhörde arrangemanget)men de visste inte eller gav helt motsträviga uppgifter. tillslut förbarmade sig en kille i orange t-shirt. Vi träffade på honom utanför handsmakaren och han kunde efter en del trixande få oss till rätt lokal! Bättre skyltning nästa gång är absolut nödvändigt Hade varit perfekt om även stopptider för olika programpunkter hade framgått. Då hade man kunnat avtala möten med andra deltagare vid tillfällen som är programfria (i stället för att hoppas på en lucka...) Intressant program och duktiga, engagerade, strukturerade föreläsare. Utmärkt middag, trevliga utställningar. En del "transportsträckor" det mesta var meningsfullt Bra, enlighet på informationen, Bra föreläsare Det negativa var hårda stolar Det var för mycket korta informationsavsnitt som hängde i luften. Bra innehåll, bra organisation. Bra upplägg med korta informativa pass och olika föreläsare/ämne

6 Resultat Fråga 2 Vad var speciellt givande?
1. De konkreta tipsen på olika entreprenörksapsprojekt i skolorna, intensivt och snabba byten när projekten presenterades, intressant. Skulle ha dock ha önskat tid för frågor efter varje presentation. 2. Kommunalrådet Boucht från Haparanda står för nytänkande. Inslaget var mycket givande och kan tillämpas i vår egen verklighet i mindre eller större skala. 3. Mässorna. Imponerande vad eleverna hade uppfunnit! Och så bra de presenterade sina produkter! Ingen jante-lag här inte. 4. Personligen fick jag också ut en hel del av årets talare Theo Hären. Ifrågasätt, frångå rutiner ("så här har vi alltid gjort"), uppmuntra barnen till att fråga "varför" Workshopen. De konkreta tipsen från lågstadieskolan, hur har de praktiskt gått till väga när de förverkligat ett projekt i klassen. Det de olika skolorna informerade om på onsdagen samt Teo! Mötet med kollegor från andra skolor. Inspirerande föreläsare i de två första passen. När de som jobbat med entreprenörskap, berättade om sina verksamheter, och hur det gått tillväga. Dag 1:s förmiddag. Besöket av Abita Ferm och Stefan Skimutis Föredraget av Anita Ferm Stefan S. från skolverket samt Anita Ferm Stefan Skimutis och Anita Ferm Kaj Mickos Att höra hur man gjort i de olika kommunerna Hela T-konventet var bra Stefan's o Anita's presentationer, att träffa kollegor från andra skolor. Beskrivningarna om hur skolorna i länet praktiskt hade jobbat med entreprenörskap på sina arbetsplatser. Det var mixen som gav intrycket. Lite av allt möjligt. Att lyssna på mannen från Norrland samt seminarierna + tisdagen som helhet. Erfarenheter från andra skolor Uppfinnarjocken Inspirationsföreläsarna och GY-09 Anita Ferms anförande om gymnasiereformen Anita Ferm låg helt rätt i tiden

7 Resultat Fråga 2 Vad var speciellt givande?
Info om den nya gymnasieskolan och att träffa alla kollegor. Sven-Erik Bucht och Teo Härén Kaj Mickos De externa föredragshållarna o deras anföranden Föredragen av Sven-Erik Bucht coh Teo Härén. UF-mässan och Anita Ferms föreläsning Jag tyckte allt var bra både att lyssna och få prova lite själv Anita Ferms genomgång av utredningen. Sven-Erik Buchts och Theo Häréns föreläsningar. Om uppfinningar Föreläsning om olika skolors arbetssätt. Denna gång var det Polhemsskolan som presenterade sig. Inbjudna föreläsare, Stefan Skimutis om nya teknikprogr. Anita Ferm Bucht Föredragshållarna tors morgon Anita Ferm + Kaj ??? om entreprenörskap Gymnasieutredningen m Anita Ferm Kommunalrådet i HaparandaTorneo Blixlåset, Entreprenörsprofessorn, och idéförelsäsningen Anita Ferm "Reformerad gymnasieskola" och Innovation Plantmodellen, Kaj Mickos. Huvudtalarna,eftersom det är så pass angeläget att få veta något mer om förslaget till nytt gymnasium. Erfarenhetsutbyte Att lyssna och träffa så många som brinner för sin sak. Entreprenörsskap föreläsningen.

8 Resultat Fråga 2 Vad var speciellt givande?
Bra genomgång av gymnasieutredningen. Trevlig mässa och bra samtal med företagare. Föreläsningarna på torsdag förmiddag, Happaranda och Teo. Föreläsningarna och redovisningarna. Anita Ferms presentation. Föreläsningarna Redovisningarna av projektaktiviteterna. Föreläsningen av Teo Härén Att få ta del av de olika komunernas arbete Kaj Mickos Teo Hären Stefan Skimutis Anita Ferm speakers teo hären, färm haparandas kommunalråds tal Hela dag 2 var mycket intressant Mannen från Kiruna och MrHärén Kaj Mickos var bäst. Teknikcollege informationen var mycket bra. Skolverket var bra. Elevutställningarna var inspirerande. föreläsarna och seminariet Föreläsningarna var inspirerande liksom erfarenhetsutbytena Presentationen om Haparanda-Tornio var inspirerande och givande. UF-mässan var mycket bra. Bra att samordna!!! Anita Ferm, Teo Härén, Kaj Mickos Anita Färm samt Haparanda-politikern Torsdagen var bra. Förmiddagen med föreläsare intressant och inspirerande. Eftermiddagen med gymnasiereformen var "nyttig" tankar om ledarskap ideer från olika skolor de duktiga tävlanden i blixtlåset Föreläsningarna med de mycket intressanta personerna; Sven-Erik Bucht och Teo Härén. Riktigt roligt var även att se alla kreativa ungdomar. torsdag FM

9 Resultat Fråga 2 Vad var speciellt givande?
Seminarium nr 3 Bra presentation Föreläsningen om Haparanda samt Anita Ferms presentation av ny gy. Båda föreläsningarna to fm och seminariet om hur man kan använda entreprenörtänkandet i skolan var mycket bra och givande på alla sätt o vis. Föreläsningarna om Haparanda och kreativitet. Beskrivningen av samarbetet mellan näringsliv och skola som representanten från Atlas Copco gav. Föreläsningarna Direktinformationen från Anita Ferm ang. gymnasieförändringarna samt inspirationsföreläsningen av Kaj Mickos ang. kreativitet. Många unga, glada UF:are. Kreativiteten lyste ur många ögon. Också kul att se hur olika de hanterade kunderna och att få in dem till borden... Axel från KomTek var en riktig stjärna! Ett nytt Gymnasium bra seminarier + informella träffar Haparandas kommunalråd samt UF-mässan Arbete som redovisades med entreprenörskap från de olika skolorna var mycket inspirerande. Föreläsningar ger alltid väldigt mycket, var där under torsdagen, alla föreläsningspunkter var bra innehållsmässigt. Dock alldeles för lite tid får frågor efter Anita Ferm. Anita Ferm Teds föreläsning Ferms redovisning av sin gymnasieutredning Anita Ferm. Gy 11 Guvernören från Haparanda och Teo som talade om kreativitet. Och naturligtvis alla ambitiösa ungdomar och deras företagande! Theo Härén Bucht, seminariet to em Stefans presentation från skolverket. Anita Ferms föredrag.

10 Resultat Fråga 2 Vad var speciellt givande? Blandningen
Föredrag och besök på mässor Utställningen och Anita Ferm. Redovisningen från de deltagande kommunerna Upplägget med adekvat information och intressanta föreläsningar. Var på Gy09. Alla människor med positiva och inspirerande idéer som de använt och berättade om. Teo är inspirerande men även Bucht som tala för att det är bara att göra inte fråga så mycket Entreprenörskap och företagande i skolan. Vad tänkte vi och vad blev det Anita Ferm och i viss mån Teo:s föredrag Anita Ferm Nya gymnasiet KAj Mikos Entreprenörsföredrag Anita Ferm bra Skolledarna som första dagen rapporterade från sina aktiviteter inom entreprenörskap i skolan. föreläsaren och utställarna Uppfinneri som skolprojekt, Polhemsskolan Göteborg Fick nya infallsvinklar och idéer Det totala utbudet och variationerna i de olika temana. Anita Ferm och Kaj Mickos Anita Ferm Inspirerande programpunkter rakt igenom Föreläsningen med Sven-Erik Bucht Föreläsningarna med Teo Härén och Kaj Mickos var inspirerande. Anita Ferm var också intressant. Föredragningar avseende Gymnasium11 samt Invation Plantmodellen. Erfarenhetsutbyte Mannen från Haparanda kommun.

11 Resultat Fråga 2 Vad var speciellt givande? Teo Hären.
Entreprenörskaps-exemplen, mera sådant i framtiden. Beskrivning av förslaget Föreläsningarna om HaparandaTorneå och Kreativitet. Att det var samtidigt som UF's regionala mässa. Att lyssna till årets svensk. Föreläsningarna och seminarierna Anita Ferm och Stefan Skimutis Inspiration från företagare Anita Ferms genomgång Programpunkterna med Sven-Erik Bucht och Teo Härén samt presentationen av gymnasiereformen genom Anita Ferm Föreläsningen med Teo Härren Föreläsningen med Teo Härren. Sven-Erik Bucht Föreläsningarna med Sven-Erik Bucht och Teo Härén. Seminariet En reformerad gymnasieskola.

12 Resultat Fråga 2 Vad var speciellt givande?
Att träffa andra lärare på teknikprogrammet. Att lyssna på Anita Ferm och Mickos. Anita Ferm presentationen av Tullängsgymnasiet. Sven-Erik Bucht FM Anita Ferm EM Sven-Erik Bouchts HaparandaTornio fastnade. Seminariet om skola och arbetsliv. Ungdomarnas mässor. Kom tech seminariet Kaj Mickos' föredrag och Anita Ferms dito. Besöken på Blixtlåset och UF var också mycket givande; härliga samtal med trevliga och duktiga ungdomar. Bl a föreläsningen av kvinnan som jobbade på Adolfsbergsskolan. Info om gymnasieutredningen Teo Hären Mikos Lyssna till andra kommuners sätt att hantera entreprenörskap i skolan samt föredragen Polhemsskolans redogörelse Punkterna som handlade om Teknikcollege, KomTek och Gymnasieutredningen. Kaj Mickos samt Teo H Teo Härén. Han bjöd verkligen på sig själv, en riktig standup-are. Anita Ferms seminarium Deltog endast i Anita Ferm nya gymnasieskolan föreläsningen med Anita Ferm och så var det givetvis spännande och trevligt att se mässan med alla kreativa UF företag. Professorn i innovationsteknik! Anita Ferms utredning. Utställningarna Onsdag förmiddag med Bucht och Theo. Entreprenadprofessorn och Anita Ferm

13 Kommentarer fråga 2 Fråga 2 Vad var speciellt givande?
Agneta Ferm, Blixtlåset och Kaj Mickos. Det var förstås väldigt bra föreläsare dag 2 men jag tyckte dag ett gav mycket också. Det var intressant att ta del av vad som gjorts på skolor runt om i länet och begreppet entreprenörskap blev tydligt. Uppföljningen av projektet Entreprenörskap och företagande i skolan samt föreläsarna Busk och Teo Variationen och Anita Ferm Anita Ferms dragning, Teo Härén, Blixtlåsens deltagare UF mässan Blixtlåset Föreläsningarna Deltog endast på Anita Ferms presentation Ferm, Mickos, Teo Kaj Mickos, helt klart bäst. Skrattade så att tårarna började rinna!! Teo Hären också rolig och lättsam att lyssna på, bra budskap. Anita Ferm, bra information! Kommunpresentationer Seminarierna Torsdag förmiddag Plantmodellen samt Teo Härens föreläsning. Mkt inspirerande! Likaså informationen fr. de olika skolorna om projekten, arbetsmodellerna m.m. och sist men inte minst gymnasie/teknikutredningens förslag. Kändes positivt med alla olika människor, unga, äldre mm Gränsbrytning och nytänkande som ett genomgående tema Anita Ferms genomgång av det nya gymnasiet. Kaj Mikos innovationsfabrik. Kaj Dickos föreläsning + diskutera med andra tekniklärare Bucht och Teo Svårt att särskilja. Jag upplevde programmet som positivt rakt igenom. Föreläsarna höll genomgående hög kvalitet! Alla föreläsare var väldigt inspirerande. Seminariumet med komtek var extra roligt för då fick man konkreta tips på hur man kan komma igång och jobba med sin klass.

14 Resultat Fråga 3. Vad var inte givande? Varför?
Eventuellt hur entreprenörskapsprojektet i Örebroregionen ska fortsätta. Därför att det inte direkt berörde oss från Finland. Sista delen - med Johnny & co. Kändes inte som särskilt strukturerat samtal. Gav ingenting. Väldigt tafflig prisutdelning - många obesvarade frågor i form av "Vad har eleverna gjort?" En utförlig motivering till nomineringen osv. Saknar fortfarande, trots förfrågan, den seminariedokumentation som delades ut till besökare men som inte räckte till alla. Han som pratade om handledning från Örebro, vad ville ha säga, riktigt oproffsigt. Överlag tycker jag att det är det är mkt slöseri med tid när man bara vill visa upp sig från de som arrangerar, iaf så mkt. Det räcker med 20-30min från de som arrangerar o deras skolor. Kajs presentation var en upprepning av det han sa då Promotionbåten gick av stapeln. DAG ETT KÄNDES SOM EN REPETETION EFTERSOM JAG HAR VARIT MED EN DEL TIDIGARE OCH VISSTE DET MÄSTA Allt var inte riktat till mig som utomstående, men det visste jag redan om innan konferensen började Utnämningen av länets skolentreprenörer fick inte den tid de borde ha haft och programpunkten verkade inte särskilt genomtänkt. Vi borde ha fått reda på varför alla grupper nominerats, lärarkategorin glömdes helt bort. En rörig stund! Jag tycker att årets elever som var utsedda till entreprenörskapstävlingen borde ha uppmärksammats mera. Alla borde ha fått gå upp på scenen o fått diplom el blomma och sedan skulle de som utsetts till vinnare uppmärksammats. Det borde också framgått mer utförligt vad klassen som vann arbetat med. Att dansarna inte fick visa mera och att de ungdomar som tog emot priset var dåligt förberedda. De skulle ha fått tänka sig in i frågeställningarna innan för att känna sig säkra inför publiken. Jag tror att de kände sig dumma efteråt, och det är de ju inte. Middagen på kvällen var trevlig, men tyckte att det var konstigt att det inte var någon som sa några ord under middagen, typ hälsade välkommen eller sa något annat om varför vi satt där och mumsade god mat. Prisutdelningen för årets skolentreprenörer. Det framgick inte vad de hade gjort som förtjänade ett pris. Intervjuerna med pristagarna var väldigt dåligt förberedda. För mycket om UF Det blev mycket med två tävlingar på agendan. Lokalen var dålig när man satt längst bak. Man såg inte och ibland svårt att höra. Inslagen av elevers tävlingar tog också lite för mycket plats. Det var trångt och bökigt. Bättre vore kanske att få information om hur man lägger upp detta och bildspel. Varför en middag som ska sluta i intet. Vad var det för underhållning? Ta dit ett band som kan underhålla och övergå till dans. Slut kl.24.00 Sista "föreläsningen".... Prisutdelningen vad "hafsigt" genomförd...

15 Resultat Fråga 3. Vad var inte givande? Varför?
Rektorn från Gbg som pratade om hur väl man hade lyckats med sitt TE-program. Det är helt ointressant att lyssna på hur någon som har alla förutsättningar har lyckats. Det är däremot intressant att lyssna på någon som har vänt "ett sjunkande skepp" till en framgång. Lyssna på kommunplanet Allt som jag gick på var ok. Men det var synd att gy. Reformen drog så många politiker och rektorer. Alla delar vara givande men förmiddagen dag 2 blev höjdpunkten. Inget som var direkt dåligt, bara mindre intressant att lyssna på.... Korande av årets entreprenör blev dåligt Trångt! Ung Företagsamhet-invigning (Dåligt planerat) Årets Kvinnoföretagare Lenas Dansstudio (Ej tidsmässigt planerat med dansare och publik) Årets skolentreprenörer Lärare-elever. Mycket dålig presentation av vad som premierades. Eftermiddagen första dagen, då ni talade om mer Örebro specifika saker, gav inte så mycket. Saknade diskussion under första passet då skolornas projekt presenterades Presentationen av Teknikcollege i Örebroregionen gav inte mycket. För många talare som talade alltför grunt och översiktligt, d v s inget nytt... Programpunkten 'nätverksträffar' eftersom den inte blev av Lokalen i Hjalmarbergman. Fantastiskt B. Jag skulle vilja ha en träff där personer som arbetar rent praktiskt med entreprenörskap kunde resonera hur man arbetar vad skulle man kunna göra o.s.v. Fån polhemsskolan i Göteborg. Inget nytt för mig Den manlige intervjuaren som ställde frågor till den vinnande klassen i entreprenörskap. Hade varit intressant att veta vad de gjorde för att få sin vinst, alltså lite mer utförligt. Lite rörigt efter Anita Ferms sem. med de andra som skulle komma in . Dessutom skulle UF eleverna få vänta över en timme för pristävlingen så många som har lång väg att åka åkte hem. Allt bidrog till en samlad bild så jag kan inte komma på något. Kom Tek ej speciellt intressant för mig Personen som går igenom en enkät och läser allt innantill som vi själva kan se på bilder. Det finns också mycket att ifrågasätta angående hennes slutsatser.

16 Resultat Fråga 3. Vad var inte givande? Varför?
Prisutdelningen till årets skolentreprenör var en stor besvikelse. Alla nominerade borde ha plockats upp på scenen och fått diplom och det skulle ha presenterats vad vinnarna hade gjort. Prisutdelningen till entreprenörerna sköttes taffligt Jag deltog inte på eftermiddagen på onsdagen, så jag vet inte hur det var En del som berättade på ett oinspirerande sätt om sina skolor Programpunkten, nominerade och vinnare av Årets skolentreprenör 2007, blev lite platt/tam, Dagens moderator, Marianne Holmberg räddade dock situationen till viss del. Jag tycker att ni lyckats få ihop ett intressant program i sin helhet. Jag kan inte säga att det fanns något som inte var givande. Technich colage kolliderade med Anita Ferm Taffligt organiserat Jag retar mig jämt på namnet teknikcollege. Starta ett riktigt College eller byt namn! Ledarna av UF delen förra året satte en ribba som årets konferencierer inte nådde ens halvvägs till. Lokalerna och utställningarna trångt och mycket köande Studion var en dålig lokal. Det var svårt att se när man satt långt bak och stolarna gav mig ryggvärk. Prisutdelningen på torsdagen var bedrövlig. Tama frågor och ingen presentation av vad de vinnande skolorna hade gjort. Synd att behöva ställa in ett par seminarier. Dålig info för oss (som betalade 500:- för 1 seminarium jämfört m ca 900:- för 2 heldagar m lunch - nog hade det räckt till lite extra skyltning?!)) En del exempel från kommunerna innebär inte något nytt. Se första svaret. Oläsliga bilder, borde inte förekomma speciellt inte från en representant för Skolverket. Teo Härén var ingenting för mig just vid denna konferensen. Min känsla var att han mer var som en stå-upp-komiker som man besöker en valfri utekväll, men jag förstår ändå varför han är uppskattad... Till viss del även Teknikcollege och KomTek. "Årets talare" (minns inte hans namn, Teo nånting). Han var i och för sig underhållande men det var mer stå-upp-komik än föreläsning. Under Årets skolentreprenör-utdelningen sjabblade ni bort Gabriel Barsom, han fick ingen motivering till sitt hedersomnämnande och blev nästan bortföst från scenen. Dåligt!

17 Resultat Fråga 3. Vad var inte givande? Varför?
prisutdelningen kändes lite "hafsig", hade velat höra om alla nominerade, vad de gjort och kanske låtit alla komma till tals Några sega och långdragna föreläsare. föredragen om teknikcollege Det blev segt att lyssna på alla på onsdagen.. Alla kunde ha berättat lite mer kortfattat. Skimoutis genomgång gick på tomgång samt musiken under middagen - den var allt bra tradig. Lite lång torsdag med tanke på att det var många talare efter varandra som kanske hade kunnats spridas ut på två dagar istället. Avslutet med Johny Bårförsäljaren från Låxå. Kopplingen till Ung företagsamhet för er region. Prisutdelning, det var ett riktigt fiasko Den unga damen som var koordinator skulle ha fått lite träning i retorik och muntligt framförande. Svårt att höra vad hon sade. Formuleringarna var inte heller så välfunna alla gånger. Uf företagen var inte så intressanta. Känner mig väldigt osäker på den snabba genomgången av utvärdering som Konvera gjort om vad den egentligen gav men man kanske kan få ett grepp om det via nätet framöver. Dansen och intervjun med dansstudioägaren Vissa delar av prisutdelningen vid lunchen Naturligtvis Anita Ferm. Det var så färskt. Blixtlåset som var inspirerande samt utställningen i anslutning därtill. Teo Hären. Hört det förut... Kanske lite långrandigt att höra alla e-skapsredovisningarna på onsdagsförmiddagen. Kunde ha gjort ett annat upplägg med workshops t.ex., lite mer interaktivt. Prisutdelningen årets skolentreprenör m.m. var dåligt förberedd. Synd om vinnarna som inte fick några vettiga frågor! lokalen som KomTek var i (Hjalmar Bergmans sal) var riktigt dålig Ont om tid att hinna med att prata med kollegor. Presentationen av pristagare för entreprenörskapspriset blev inte bra. En beskrivning av vad resp pristagare uträttat skulle ha getts och intervjun med pristagarna skulle ha förberetts med ordentliga frågor.

18 Resultat Fråga 4. Var det något du tyckte saknades? Gruppdisk
1. Gärna tid för att ställa frågor till de lärare som förverkligat entreprenörskapsprojekt i sina skolor, för att få konkreta tips på t.ex. hur och när projekten gjorts, d.v.s. helt praktiska arrangemang kring dem. 2. Mera för högstadieskolor. Nu var det mesta från lågstadieskolor, där förutsättningar (enligt min mening) är mycket bättre för att genomdriva dylika projekt. 3. Nu fick vi se fina tips på entreprenörskap just i form av företag som eleverna har bildat. Som ämneslärare skulle jag dock önska fler konkreta tips om hur man inom olika ämnen kan inspirera eleverna till företagsamhet. Man kan aldrig få för mycket av andras erfarenheter. Mer av det! Några praktiska tips Ämnesuppdelningar Bättre stolar som man kan sitta på mer än 5min Bättre möjligheter till frukt o så man slipper stå i kö Ta bort allt lull-lull från orten innehåll Längre tid för länets skolentreprenörer - det presenterades som dagarnas höjdpunkt. Det är svårt att komma på nåt. mer om Teknikcollege och synd att det var ett val mellan Teknikcollege och GY-09 Utställning, utbyte av tekniska läromedel. Även egna kompendier som används ute på skolorna. Det kanske kan bli en bok så småningom när gymnasiereformen satt sig. Mer strukturerad möjlighet till nätverksbyggande Mera om hur vi gör i de yngre åldrarna, F-6. Fortsätt med Skimotis varje år Nya orter med nya infallsvinklar på Teknikprogrammet. Mer globalt perspektiv Fler exempel på hur olika skolor arbetar och nätverkande. Kanske möjlighet till styrda grupparbeten där man delger varandra utvecklingsfrågor och behov. Mer utbytesdiskussioner.

19 Resultat Fråga 4. Var det något du tyckte saknades?
Kanske ytterligare möjlighet att språka med kollegor i landet. Kanske tid avsatt för träffar i nätverk och dyl. Mer i anknytning till skolan och ämnesintegrering Göra lite kortare seminarier och istället ge tillfälle att besöka två på eftermiddagen. mer talare Personer som berättar om motgångar att införa Entreprenörskap i skolan och hur de har kommit över det. en presentation av projekten de nominerade i årets skolentreprenör Bättre samordning mer elever gärna från år 1 som berättar och visar hur de arbetat. mässan skulle kunna vara byggd på det Mer högtidligt och drag/spänning vid nominering och vinnare av Årets skolentreprenör 2007. Det finns fler och bättre entreprenörer i skolan än vad Nätverksträffar Mer tankar inför hur man använder den gemensamma kvällsmåltiden så att ett mer befruktande mingel kan uppstå Programmet var bra men dåligt genomfört Gärna mer konkret om hur man har gått tillväga, hur mycket tid, pengar osv ett visst projekt har tagit. En presentation av vilka projekt elever och lärare arbetat med under året och som lett till nominering. Ja, ett litet pass att träffa skolmänniskor från andra delar av landet för att diskutera och jämföra... fler skolor som redovisar hur de organiserat undervisningen och APU Mer "hands on" bättre struktur i stora kongresshallen. jag tyckte synd om de som medverkade när folk kom och gick hela tiden. Kanske ett tydligare program Demonstrationer, typ fortbildning. Undervisningstips. CAD-program, tips om spännande laborationer... Lokala näringslivet borde ha ett inslag/en del i dagarna och göra någon programförklaring och uppvisa hur de aktivt kan sprida ett engagemang och kunskap om entreprenöriellt tänkande och görande. Utvecklingsarbete i skolor med goda mätbara resultat Framåtblickarna var trevande och oprecisa och lämnade många frågetecken.

20 Resultat Fråga 4. Var det något du tyckte saknades?
Hur väljer man ut grupper och ämnen att arbeta med för Blixtlåset t ex. Hur får man kommunpolitiker att ta sitt (långsiktiga) ansvar? Alldeles för stressigt. Ingen tid gavs till frågor. Någon frågade ändå men det var svårt att höra frågan Fler erfarenheter från skolor och mer diskussionsforum i smågrupper, så man som pedagog kan utbyta erfarenheter. Viktigt att det tekniska fungerar. Projektor högtalare, vilket var en brist torsdag morgon Mer inspiration från elever Kanske lite mer om våra vardagliga problem, inte bara berättelser från entusiastiska skolor som har massor av begåvade elever som satsar... Nej, inget saknades tycker jag. Mer lugn mycket spring på föreläsningarna. Ett par reflektionskvartar, tid för möte med andra deltagare. Anita Ferm borde kopplat mer till teknikprogrammet. Det skulle funnits mer tid för frågor. Även om många frågor inte har svar, så kunde hon delgett mer av ett resonemang. Mer idéer och diskussion kring innovation och entreprenörskap Något kulturellt, se Örebro eller dylikt Möjlighet att gå på fler av föreläsningarna som låg torsdag em. Jättebra upplägg, mycket bra inspiration Ja - språk och teknik! Företagen skriker efter språkkunnigt folk och de elever som väljer tekniska utbildningar är inte motiverade att läsa något utöver engelska - om ens det språket. Hur motivera? Mer inriktad på hur man kan börja arbeta entreprenöriellt i skolan. Som teknikmänniska vill jag ha mera av det vi sysslar med. Elevdeltagande Lite mer stuns omkring årets skolentreprenör med mer kvalificerade frågor till vinnarna så att man får kläm på vad de gjort. Kriterier och nomineringstext. Vinnarna borde fått lite mer hjälp att föra fram det de hade gjort. Mer om framtidens teknikutbildningar gärna företagens syn på detta

21 Resultat Fråga 4. Var det något du tyckte saknades?
Workshops! så att vi i mindre grupper kan få ta del av olika projekt på ett närmare sätt och då även lära känna varandra lite bättre. Ledarnas syn på arbetslagets samarbete för elevernas bästa Hur utveckla teknikprogrammet som helhet Konkret vad vi vill/skall göra med gymnasiereformen (kunde ju inte varit med i år av naturliga skäl). Ännu bättre koppling till Blixtlåset och UF's mässa. Finns det fler aktörer som kan synas? Det var mycket bra och inte något jag saknade. Hm, efter alla kreativa föredrag borde jag kanske ha en idé, men de är än så länge helt frånvarande. Någon näringslivskanon Skulle vara intressant om det fanns ett kompletterande "t-konvent" som bara behandlade de digitaliserande teknikprogrammen. Nu är det industriellt tänkande som står för modellen. Fler företag i publiken!

22 Resultat Kommentarer Jag deltog i hela T-konventet
Den 2 april kändes lite stressig med så kort tid för flera talare. Innehållet var intressant o jag ville veta mera... Seminariet om entreprenörskap som handlade om forskning och Startcentrum blev så dåligt besökt, så det kändes trist. Salen var också fruktansvärt varm. Det var två mycket intressanta dagar. Kanondag! Platsen för årets konferens var mkt bättre än föregående år. Hade ej tid att delta i flera dagar, annat inbokat. I samband med TLL-möte. Visserligen var jag där bara en dag men dagen gav ett mycket rörigt intryck. De som höll i det verkade inte vara samövade Endast förmiddagen samt UF-mässan Inspirerande dagar! Hade bara möjlighet att komma loss en dag och torsdagens program var mest intressant. Det var bra att vara med båda dagarna det gav en bra helhet än vad jag tror jag skulle fått om jag bara deltagit en av dagarna Anita Ferm klar och redig Bara Ferm och Herén Var bara på morgonföreläsningarna, resten av dan på UF. UF-företagen

23 Resultat Kommentarer Fick kunskap kring ledningstänkandet från några kommuner Intressant hur olika långt man har kommit i de olika delarna i regionen Gav information om olika sätt att arbeta med entreprenörskap i skolan. Att det inte alltid var så bra entreprenadsprojekt i skolorna. Kommunalrådets stora engagemang var givande. Det blev lite för mycket powerpoint. Studiebesök hade varit givande Men med varierande entusiasm och förmåga att framföra ett tydligt budskap För mig är det alltid lättare och mer givande att få höra info från dem som är nära inblandade än att läsa dokumentation Spännande

24 Resultat Kommentarer Vad var det? Har jag missat något?
Även här viss stress i framförandet pga av tidsbrist. Vissa saker upprepades mycket men annars var det intressant. Att läsa innantill från bilder vi själva läser snabbare blir ganska enahanda att lyssna på. mycket tabellinfo/statistik som skulle kunna presentas i en mer tilltalande form då det ju är spännande resultat ?? Det blev väldigt kort tid för redovisningen vilket iofs inte gjorde så mycket eftersom jag inte var så intresserad av innehållet. Men dåligt att flera som redovisade projekt inte kunde hålla sig till tidsramen. Konveras presentation av mtrl var under all kritik. Den skulle kunna ha framförts på ett mer pedagogiskt sätt. Därför ingen åsikt om frågan gäller resultatet av unde4rsökningen eller presentationen. Trist presentation! svårt att göra statistik levande på så kort tid. bättre att den som känner för det läser igenom de delar som intresserar, lättare att kolla tillvägagångssätt och tillförlitlighet först och sedan väcks intresse. Jag anser att det inte går att dra några slutsatser från undersökningen. Märkliga frågor och begränsat urval. Gav inte mycket Lite kort med tid för Konvera. Några frågor skulle behöva kommenteras mera.

25 Resultat Kommentarer Det är viktigt att skolorna arbetar för entreprenörskap i bemärkelsen företagsamhet, ej i bemärkelsen företagande. Visst är det bra att elever får pröva på att bilda företag (kan ses som en extra krydda), men jag anser att detta inte är självändamålet med entreprenörskapsfostran. Man kan ej heller sträva till att alla elever i framtiden ska bli företagare. Ett företag behöver många "osynliga" experter och anställda och de flesta av ungdomarna kommer att bli en av klossarna som håller upp ett företag. Att glorifiera företagare och underskatta andra nödvändiga poster inom företaget (företagsamma löneräknare, städare, vaktmästare...) måste man komma ifrån. Sakkunniga och framför allt företagsamma personer med olika utbildning och intresse behövs i ett företag! Barnen och ungdomarna skall alltså i huvudsak fostras till att bli mer företagsamma och kreativa, inte nödvändigtvis till att själva bli företagare. Detta anser jag vara befrämjande av entreprenörskap = företagsamhet (och kreativitet) i skolorna. Speciellt för de äldre eleverna. För de yngre är det ett förhållningssätt hos lärarna som oftast redan finns dvs att vara lyhörd för barnens idéer och göra något av dem.ElB Något som behövs inför den framtida samhällsutvecklingen. Det behövs initiativförmåga, kreativitet och modet att våga prova nya saker... Att se möjligheterna! Enormt viktigt, även i F-6! Det är där vi måste börja. Eleverna har redan entreprenörskap i sig, men det är vi lärare som måste lära oss att ge uppgifter som ungdomarna kan få använda sin entreprenörskap Man ser vilken kraft det har på eleverna när det något som de blir intresserar av. Jag tycker att vi ska arbeta för att entreprenörskap skall vara ett arbetssätt i våra skolor. Jag tycker att det är ett bra sätt att få våra elever kreativa och hitta nya lösningar. Jag tror det här arbetssättet gynnar alla elever.

26 Resultat Kommentarer fråga 8
Mycket svår fråga då jag upplever en stor motsättning mellan ett kommersiellt entreprenörskap och ett hållbart samhälle Det gäller att inte tappa fart i ö-o kommuns nya organisation... Framför allt i de områden där det finns många elever vars föräldrar inte arbetar av olika anledningar. Dessa elever behöver få kunskap om vad det finns för olika yrken och vad som skulle kunna intressera dem. De har ofta dåligt självförtroende och tror att de inte duger till någonting. Konstra inte till det bara! Initialt är det bara frågan om att avskaffa Jante-lagen! Alla människor behöver den drivkraft som en entreprenör förhoppningsvis besitter och den "ta sig församhet" som gör dem till individer med egen drivkraft. grunden läggs i hemmet men skolorna både kan och bör stimulera eleverna. Tycker inte om ordet entreprenörskap, känns väldigt konstruerat. ersätter man det med "Personlig utveckling och företagsamhet" är det förstås viktigt att arbeta med det. Att gå från "Ta för sig" till "Ta sig för" känns som en bra devis med lite nytt tänkande. Svårt acceptera begreppet entreprenörskap när man som jag i ca 45 år har sett och deltagit så många projekt som kan gå under den benämningen, dvs det är egentligen inget nytt med kreativa lärare och elever som vill bryta ner skolans gränser utåt. Om landet på sikt ska få fler företag måste vi stötta eleverna att tro på sig själva och sina idéer Så att de på bästa sätt kan ta tillvara på sina förutsättningar och drömmar i framtiden.

27 Resultat Kommentarer Eftersom vi i Finland har en läroplan som styr vår undervisning ganska långt, behövs en ordentlig revolution här. Lärare är plikttrogna och har mycket svårt att frångå den detaljrika läroplanen (eftersom föräldrar t.ex. kan stämma lärare om eleven inte fått just den undervisning som beskrivs i läroplanen). Detta i sin tur leder till svårigheter att se undervisningen och lärandet som en helhetsprocess, svårigheter att se utöver det egna ämnet. Därför borde besluten fattas på en nationell nivå. Läroplanen ändras så att lärarna vågar "släppa greppet" och ta steget ut ur fållan och integrera flera ämnen i läroprocessen. Att frångå tänkandet att alla elever behöver få exakt samma undervisning exakt på samma sätt är också en utmaning för lärarna i våra skolor. Genom att det tas på nationell nivå måste alla arbeta med entreprenörskap. Samtidigt är det viktigt att det på kommunnivån diskuteras och beskrivs i lokala mål. Om det ska bli varaktigt tror jag en nationell satsning behövs. När kommunerna ska genomföra saker blir det ofta problem med nya idéer för det finns inte pengar. Men om det funnes öronmärkta medel ska kommunerna göra sin del, i samverkan med varandra och regionen. E-skap främjas när man samverkar! En sammanblandning av alla nivåer är nog att föredra Likt Nyföretagarservice är det en klar fördel om beslutet tas regionalt. Då riskerar vi inte att tappa delar av regionen. Det behövs beslut på alla nivåer. Det kommunala självstyret innebär att beslut måste tas på det lokala planet, och det gör att arbetet förankras. Likaså att lokala politiker är med på planerna är mycket viktigt. Sen är det viktigt att man samverkar både regionalt och nationellt och det behövs också avsättas resurser till Beslut borde ligga på skolorna Detta är en mycket viktig fråga för hela landet. Riktlinjer utformas nationellt medan regionerna tar ansvar för genomförande i samverkan med kommunerna

28 Resultat Kommentarer fråga 9
Alla nivåer måste driva på för att det skall gå framåt. Varje kommun måste ta ställning till hur de vill göra, men det är också bra att vi samarbetar i regionen när det gäller entreprenörskap. Det kan vara lättare för mindre kommuner om man kan arbeta tillsammans. Det är också viktigt att vi delger varandra våra erfarenheter och får tips från varandra. Det går ju också att söka pengar för att arbeta både över kommungränser och landsgränser, vilket är positivt. I Finland genomförs inget om det inte först är stadgat på nationell nivå. Lättare att anpassa verksamheten till den egna regionen Staten - Styrdokumenten är redan tydliga men kan peka ännu mera. Ägarna - Annars är det huvudmannanivån som skall samspela och inspirera de ansvariga på respektive skola. Beslut av olika grad bör finnas på samtliga nivåer inklusive skolornas och näringslivets Besluten behöver finnas hela vägen men hur frågan måste få växa sig stark i varje kommuns och skolas kultur och vi måste vara duktiga att tillåta olikhet Det verkar vara att man måste få direktiv för att det ska hända något i de kommunala skolor. Hur på skolnivå och arbetslagsnivå. Rektorer också "It takes a whole village to raise a child" Nationell nivå för att få genomslagskraft - alla ska göra detta. Kommunal nivå för att lösa frågan - hur. Lärarutbildningen regionförbundets RUS-process Kommunens skolplan

29 Resultat Kommentarer Lärarna och skolledarna är självklara parter. Alla lärare och skolledare borde få utbildning i entreprenörskapstänkandet. Samarbetet med näringslivet är viktigt i och med att eleverna utför sina praktikperioder i företagen. Nu ses praon oftast som en belastning från företagarhåll. Eleverna i sin tur upplever ofta en stor besvikelse, eftersom de under sin praoperiod antingen inte gjort något eller sen endast städat och rett upp. Det ligger en utmaning för vår skola att etablerar en sådan kontakt mellan företagen och prao-eleverna där båda parterna kan "dra nytta" av varandra. Kommunpolitikerna sitter på penningkistan och är därför en otroligt viktig resurs och måste involveras i entreprenörskapsfrågor skolan. Studievägledare. Självklart alla bör engageras. De får ett samhälle att leva vidare och utvecklas Alla kategorier behövs för att komplettera varandra. Ett samarbete mellan skola o näringsliv kan nog underlättas då även om jag inte ser entreprenörskap enbart som att starta företag utan det är egenskaperna som är de viktiga. Ju fler som har idéer desto lättare finner man lösningar. Många lärare, representerande alla skolbarnens åldrar, ska vara med. även här en blandning av eldsjälar inom skolan, kommunledning, politiker och näringslivet företagare och entreprenörer från privata näringslivet och Företagen Annan yrkesroll= näringslivet Samverka med Företagarorganisationerna och de fackliga organisationerna. Det får inte uppstå mågen form av motsatsförhållanden om vi ska komma framåt Alla personal som finns på skolorna skall också vara delaktiga.

30 Resultat Kommentarer Det är viktigt att vi som politiker talar om att vi anser att det är viktigt med entreprenörskap och skapar förutsättningar för att arbetet ska kunna bedrivas i våra verksamheter. Men det är också viktigt att få med sig alla yrkeskategorier inom skolan i detta arbete. Kommunens näringslivskontor kan säkert vara en tillgång i detta arbete med de kontakter de har mot våra företag i kommunen. Detta är grunden men övriga yrkesroller och organisationer bör finnas med, ingen nämnd och ingen glömd. Så brett som möjligt. Lindesbergs modell av gruppsammansättning var bred och tankeväckande. Det är mer ett förhållningssätt än att köpa och sälja Berörda företagare Blanda inte in en massa politiker Alla behöver ha insikt och känna engagemang även om det i vissa roller bara betyder att man behöver känna till att de som är närmast eleven faktiskt jobbar entreprenöriellt Ju fler desto bättre, men absolut de som jobbar närmast eleverna. Ledningen behöver engageras så att verksamheten kan få stöd. Alla förvaltningar och avdelningar som kommer i kontakt med entreprenörer (såväl traditionella som samhälls- och kulturella entreprenörer) Alla som har någon möjlighet att påverka ungdomars attityder

31 Resultat Kommentarer Bara varit med på Teo Härén som försökte vara mer rolig än konkret Bra med föreläsare som med enkla ord visar på hur entreprenörskap kan fungera i vardagen... De satta med en3:a är de som jag inte deltog i. En 2:a på lunchen. God mat men svårt att förstå varför vi var där när vi inte ingick i jury Det blev mycket att hinna med under lunchen när man skulle besöka mässan samtidigt. Moderatorns insats var ojämn - vissa tillfällen mycket bra och adekvata frågor till föreläsare och ibland inte Mycket skicklig moderator som kunde hålla samman allting och ställa intressanta frågor. Lunchen var tyvärr ljummen Lite folk kvar på torsdag eftermiddag. Marianne skall ha ett extra stort tack! Sådant här klarar vi inte av i Finland! Den ene UF-konfrencieren fick ur sig några mindre genomtänkta (?) kommentarer kring sexuell läggning. (Alla UF:are underförstods vara hetero och vilja hångla) Syftet var förstås att underhålla, men det blev tokigt. Märkte att några HBT-ungdomar blev besvikna. Fast UF Årsikter fick något att prata om :) Suverän moderator! Bra med en prisutdelning men jag tror att Marianne hade klarat att löfta fram de värdiga vinnarna på ett bättre sätt än vad som gjordes Prisutdelningen - det framgick inte vad ungdomarna hade gjort för något! Prisutdelningen blev lite tafflig. Prisutdelarna skulle varit mer pålästa vad pristagarna hade gjort och fört fram deras insatser bättre. Emma och Hanna var bäst På denna fråga har det uppstått ett misstag i enkäten vilket gjort att man varit tvungen att ge ett betyg även till de programpunkter som man inte deltagit i (alternativet ”deltog ej ” fanns inte). Detta gör att resultatet på denna fråga ej kan anses som riktigt tillförlitligt. Om man granskar fritextkommentarerna från fråga 2 och 3 så bekräftar det dock att punkt 1 och två var de mest uppskattade och att punkt fem inte var så bra precis resultatet i diagrammet visar.

32 Resultat Kommentarer Tittade just inte efter något annat än föreläsningen med Anita Ferm Många intressanta seminarier men mycket olyckligt att de lads parallellt med utredningen för gymnasieskolan Stort utbud Fanns mycket smått och gott att välja på. För min kategori fanns egentligen bara ett alternativ men eftersom det var mycket bra saknade jag inte andra. Jag var bara intresserad av Komtek Tittade ej på utbudet då jag visste vilket jag var intresserad av Tveksamt om Anita Ferm hör till e-skapsdagarna. Övriga seminarier blev åderlåtna på besökare. Kunde kanske lagt hennes punkt sist på dagen så att övriga seminarier fått fler besökare. Gymnasieutredningen borde legat enskilt, separat. Deltog endast på Anita Ferms presentation

33 Resultat Fråga 13. Var det något du saknade i utbudet av seminarier?
Det var inte bra att det kostade pengar att lyssna på en statlig utredare! Mer om hur du pratiskt kan jobba i skolan. En del skolor som idag jobbar med entreprenörskapande kunde ha redovisat sina erfarenheter och teorier. Det finns många goda exempel i länet såväl som nationellt/internationellt.

34 Resultat Kommentarer Obs! Seminarium 2 och 5 var inställda
Intressant föreläsning, med konkreta tips. Kul med praktiska övningar som synliggjorde det som togs upp. Bra med diskussionsstund efteråt. Deltog endast på Anita Ferms sem. Skulle ha fått bättre betyg om som utredare hade varit beredd att svara på ganska vanliga frågor som kom från publiken. Saklig, lugn och givande info som Anita Ferm gav. Professionell presentation av en mycket omfattande utredning. Kunnigt! Intressant och givande. Praktiskt, omväxlande, entusiastiskt, ja bra helt enkelt. Bra också med sammanställd dokumentation. Utförlig och engagerande framställning. Mycket viktigt. Massor av bra idéer och tips som jag kommer att ha användning för. Kunniga och engagerade seminarieledare!!! Bra information. Bra med flera föredragshållare Jag var med i paneldebatten och vet inte hur åskådarna upplevde seminariet. Skulle gärna velat delta i sem 8 eller lyssnat på Anita Ferm. lokalen var dålig, därför blir det en fyra Obs! Seminarium 2 och 5 var inställda

35 Resultat Kommentarer Ostrukturerat, ointressant
De riktiga entreprenörerna finns inte bland de "bästa" eleverna, utan bland de med "låg att göra tröskel" (de med låga betyg i traditionell skola). Intressanta jämförelser mellan de båda. Roligt att se personer som har lyckats men annars så gav det inte mig särskilt mycket. Intressanta att lyssna på! Johnny är en personlighet och har ordets gåva. Dessutom lever han sedan unga år som "riktig" entreprenör och vågar gå egna vägar. VM media var bra presenterat. Jag var mycket trött i slutet på dagen och hade svårt att ta till mig det sista. Bra, men det var för tajt att hinna från seminariet - fick rusa igenom byggnaden. Tror det förklarade den klena uppslutningen, som i sig gjorde att programpunkten kändes lite avslagen. Entreprenörskap är mer än företagande. Det var bra och kan bli bättre om vi får med innovatörer, kulturella och samhällsentreprenörer

36 Resultat Kommentarer Jag fick många aha-upplevelser och massor med idéer att gå vidare med! Super! Till viss del. Jag kände mig redan innan "laddad för det". Fast jag var redan mycket engagerad, så dagen snarare ger fortsatt inspiration. Tror jag inte Det har jag sedan tidigare med mig. Jag har velat växa hela tiden men det är bra med påfyllning Tack vare UF-mässan Ja, till en del Varje tillfälle när men möter människor som är eldsjälar så värmer det! ..och då får man ju energi... konsten är att lagra den och få den att räcka länge, länge! Jag känner mig redo att informera arbetslag på ett bra sätt med mycket mer i bagaget än tidigare Fullvuxen? Politiker - men ser naturligtvis positivt på all kreativitet och utveckling som våga bryta mot konvenansen Det väcker tankar! Att använda i undervisningen Viktigt att ungdomar får möjlighet att utveckla sin fantasi och förmåga. Det är starkt att se den kraft som kan samlas i en fråga som är "ny" Dagar då man får träffa kollegor från länet är alltid trevligt! Delvis. Jag vill, vågar och växer kanske mycket ändå. Inte dagen som sådan se tidigare svar Häftigt vad man kan åstadkomma genom att vända på tanken. Enkelt och billigt!

37 Resultat Kommentarer Ev., om det finns programinnehåll för grundskolan. Andra från min skola (de mera skeptiska lärarna) borde delta i entreprenörskapsdagarna nästa år. Kan tänkas. Svarar varken Ja eller Nej men tvingades ta ställning för att komma vidare. Beror på innehåll Om programmet ser intressant ut Men vi skall försöka med något liknande i Finland och då är ni välkomna! Ja, om vi har elever som deltar Håller tummarna för Conventum. Eventuellt Ej i tjänst då. Det beror på innehåll!

38 Resultat Kommentarer Teo Härén känns inte speciellt seriös, mer en komiker. Sen skrattar han när han pratar... Deltog inte på Anita Ferm utan gick på teknikcollege istället. Tre kanongrejer resten ganska bra Stefans presentation var lite torr..

39 Resultat Antal gånger fem 2 En gång 5-6 ggr 1 3 ggr 2 gånger 1
ca 5 ggr 6 Ca.5 ggr två ggr En gång. 1 gång 1 ggr 2 gånger 3 mer än 20 Sex 5 fem En gång 1 2 gånger för länge sedan 4-5 3 1 gång

40 Resultat Kommentarer Viktigt att bygga broar
men det är lite väl dyrt om ni ska fortsätta med allt lull-lull. Känns som slöseri med tid. Bästa informations och utbytestillfället under året för TE Ystad är för långt bort. Lägg det mitt i Sverige istället! Beroende på programinnehåll Kostnadsfråga Absolut. En av de bästa kurser/konferenser jag varit på. Överlag bra standard inga "floppar" denna gång Spännande framför allt inför Gy11

41 Sammanfattning En klar majoritet (78%) av besökarna har givit ett positivt betyg till konferensen som helhet. 2% har svarat med ett negativt betyg och resterande 20% var neutralt inställda. Då vi använt en femgradisk skala där 1= inte alls bra och 5= mycket bra så är snittbetyget på 3,93 mycket bra. Många har nämnt föredragen med Anita Ferm samt Sven-Erik Bucht och Teo Härén på frågan om vad som var extra givande. Det är flera som klagat på en och samma punkt och detta är Prisutdelningen för årets skolentreprenörer. Den fick för lite tid och kändes inte så bra planerat och genomfört. De svarande beklagar sig över att man fick aldrig veta varför de vunnit och intervjuerna med vinnarna genomfördes inte så bra. De svarande har saknat mycket varierande saker under evenemanget men det som några fler nämnt är mer tid till frågor, diskussion och mer näringslivskopplingar. De allra flesta av de som besvarat enkäten hade besökt T- konventet ( 36%). 32% besökte evenemanget båda dagarna medans 17% besökte det bara den 3 april och endast ett fåtal knappt 3% besökt det enbart den 2 april. Nästan alla 92% tyckte att kommunernas redovisning gav kunskap om vad som genomförts i regionen. Konveras redovisning har fått en ganska stor andel negativa betyg 17% och resterande 83% svarande har fördelade sig jämnt mellan positiva och neutrala betyg. Om man ser till kommentarerna så fick Konveras presentation för lite tid och materialet las inte fram på ett tilltalande sätt utan statistiken blev för stel. En överväldigande majoritet 96% anser att det är viktigt eller mycket viktigt att skolorna arbetar för att främja entreprenörskap bland eleverna. Med tanke på målgruppen för undersökningen skulle det dock vara märkligt om det inte blivit ett resultat i denna riktning. Besluten kring entreprenörskap i skolan bör tas på nationell nivå enligt 60% och på kommunal nivå enligt 53%. 37% har svarat regionnivå och 14% har svarat ”Annan nivå”. Flera anser att olika beslut ska tas på olika nivåer och har därmed svarat flera av alternativen( flera alternativ har kunnat väljas). De som deltagarna främst anser att ska engageras inom skolarna är lärare och skolledare med vardera 92% svar. Näringslivskontoret och kommunpolitiker är andra som många av de svarande anser att ska engageras ca 75% vardera. Av de åtta programpunkter som respondenterna ombads utvärderas i fråga 11 så har Sven-Erik Bucht och Teo Härén fått betydligt högre betyg än de övriga punkterna De ligger kring 4,0 i snitt. Lägst betyg har Prisutdelningen för årets skolentreprenör fått med. På denna fråga har det dock uppstått ett misstag i enkäten vilket gjort att man varit tvungen att ge ett betyg även till de programpunkter som man inte deltagit i (alternativet ”deltog ej ” fanns inte). Detta gör att resultatet på denna fråga ej kan anses som riktigt tillförlitligt. Om man granskar fritextkommentarerna från fråga 2 och 3 så bekräftar det dock att punkt 1 och två var de mest uppskattade och att punkt fem inte var så bra precis resultatet i diagrammet visar. Utbudet av seminarier har varit bra enligt de flesta då vi har fått 64% positiva svar på denna fråga. En del har dock kommenterat att Anita Ferms presentation inte borde lagt samtidigt som övriga seminarium då det drog bort så många besökare från övriga seminarier Vilket kan vara bra att tänka på inför kommande evenemang där man har stora dragplåster. De 5% som svarade med ett negativt betyg på utbudet av seminarier fick svara på om de saknade något och då har bara två svarat och detta var då: ” Det var inte bra att det kostade pengar att lyssna på en statlig utredare!

42 Sammanfattning Sammanställt av Impera:
”Mer om hur du pratiskt kan jobba i skolan. En del skolor som idag jobbar med entreprenörskapande kunde ha redovisat sina erfarenheter och teorier. Det finns många goda exempel i länet såväl som nationellt/internationellt.” Seminariet ”En reformerad Gymnasieskola” med Anita Ferm drog absolut flest deltagare och är också det Seminarium som fått bäst betyg med ett medelbetyg på hela 4,4. Entreprenörskap i skolan med Kom Tek var dock också mycket uppskattat av de som deltog i detta och gav det ett betyg på 4,3 i snitt .I övrigt har samtliga seminarier fått ett medelbetyg på kring 3,7. Programpunkten Årets vinnare med Marin och fritid och Vm Media har fått en klent betyg i jämförelse med övrig punkter med bara 50% positiva betyg och hela 15% negativa betyg. Det finns inget återkommande i motiveringarna till svaren som kan förklara den stora delen negativa betyg men en kommentar var att programpunkten var ostrukturerat och en annat att det var lite med folk som deltog. 77% tycker att Entreprenörskapsdagen inspirerat dom att Våga-Vilja-Växa. De som inte ansett att det har inspirerat dom att Våga-Vilja-Växa har inte motiverat sitt svar med något konkret som kan förklara deras svar. Så många som 85% säger sig vara intresserad av att delta på Entreprenörskapsdagar nästa år. Beträffande T-konventets programpunkter så har Kaj Mikos fått det bästa betyget med 4,6 i snitt följt av Anita Ferm på 4,1. Sämst betyg fick Teknikcollege med 3,1. Lite drygt hälften av de som besökte T-konventet hade besökt det tidigare och många av dessa har besökt det mellan 3 och 6 gånger. Hela 95% av de svarande kan tänka sig att delta även nästa år vilket måste ses som et mycket gott resultat. Sammanställt av Impera: Projektledare Sven-Tore Bengtsson Tel Projektassistent Anna Tunehag

43 Sammanställt av: Projektledare Sven-Tore Bengtsson Projektassistent Anna Tunehag


Ladda ner ppt "REGIONFÖRBUNDET ÖREBRO"

Liknande presentationer


Google-annonser