Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Zonta International Foundation (ZIF) Uppdrag ZI Foundations uppdrag är att främja de på Convention överenskomna serviceprojekten och ZIs utbildningsprogram.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Zonta International Foundation (ZIF) Uppdrag ZI Foundations uppdrag är att främja de på Convention överenskomna serviceprojekten och ZIs utbildningsprogram."— Presentationens avskrift:

1

2 Zonta International Foundation (ZIF) Uppdrag ZI Foundations uppdrag är att främja de på Convention överenskomna serviceprojekten och ZIs utbildningsprogram genom effektiv insamling av pengar, investering av tillgångarna och utdelning av intäkterna

3 ZI Medlemsorganisation Inkomsterna kommer från medlemsavgifterna Täcker de operativa kostnaderna för ZI och ZIF ZIF Välgörenhetsorganisation Inkomsterna kommer från bidrag Täcker utdelning till serviceprojekt och utbildningsprogram

4 Distribution av fondbidrag Zonta International Foundation (ZIF) har bidragit med totalt USD till program och projekt som har kommit mer än 2 miljoner kvinnor och flickor tillgodo runtom i världen

5 ZIF budget för bienniet USD USD Internationella serviceprogram ZISVAW Amelia Earhart Fellowship Fund JMK YWPA Rose Fund Totalt En ökning med USD, dvs ca 7 %

6 Mål / budget för bienniet  Antalet medlemmar i världen är ca vilket betyder att om alla Zontor bidrar med i genomsnitt USD 174 /medlem under två år (USD 87/år/medlem) når vi det uppsatta målet  ZIF rekommenderar att minst 1/3 av insamlade medel doneras till ZIF  Distriktsstyrelsen rekommenderar att D21s medlemmar (via klubbarna och individuella gåvor) i genomsnitt donerar USD 174 per medlem och biennium (USD 87/år/medlem)

7 Mål / budget för bienniet Hur ska målet uppnås?  Samtliga klubbar ger årliga gåvor till ZIF  Öka de Individuella bidragen från Zonta-medlemmar, Zontas vänner, företag och övriga externa resurser

8 Uppnått mål per den 31 maj 2014 för  D21 donerade totalt USD vilket motsvarar USD 179 per medlem och två år och 7,4 % av ZIFs totala bidrag USD Certifikat på Convention för att vi var etta i bidragsligan  Alla klubbar i D21 gav ett bidrag till ZIF  25 % av D21s medlemmar har donerat individuellt  I sju klubbar har 100 % av medlemmarna gett ett bidrag. Certifikat på Convention  Sundsvalls Zontaklubb gav bidrag över USD Fick en speciell gåva VARMT TACK FÖR ER GENEROSITET!

9 Internationella Serviceprojekt / Bienniet  Eliminating Obstetric Fistula in Liberia (UNFPA) USD  HIV free generation in Rwanda (UNICEF) USD  Gender responsive Schools in Vietnam (UNTF) USD

10 ZISVAW-projekt / Bienniet  Delaying early Marriage in Niger, dvs minska antalet barnäktenskap och tidiga graviditeter i Niger (UNFPA) USD  Voices against Violence in 12 countries, dvs förebygga och minska könsdiskriminering och våld mot kvinnor / flickor genom informell utbildning av unga ledare (UN Women) USD

11 Utbildnings- och ledarskapsprogram Amelia Earhart Fellowship Fund  35 stipendier på vardera USD delas ut varje år  Under de 75 år som stipendierna delats ut har unga kvinnor fått stipendiet, totalt har USD 8.3 miljoner delats ut i 68 länder

12 Utbildnings- och ledarskapsprogram Jane M Klausman Women in Business Scholarship Fund  Varje år delas 12 internationella stipendier ut på vardera USD och upp till 32 distriktsstipendier på vardera USD  Sedan 1998 har totalt 314 stipendier delats ut i 44 länder till ett sammanlagt värde av USD

13 Utbildnings- och ledarskapsprogram Young Women in Public Affairs Award (YWPA)  Varje år delas 10 internationella stipendier ut på vardera USD USD Och upp till 32 distriktsstipendier på vardera USD  Sedan 1990 har totalt 637 stipendier delats ut i 50 länder till ett sammanlagt värde av USD

14 Zonta International Serviceprojekt - Liberia Fistula Project (UNFPA) Stöttat projektet sedan 2008 USD ( ), USD ( ) USD ( ), USD ( )  Förstärkt och utrustat två fistulacenter i Liberia  Utbildat sex läkare,70 sjuksköterskor och assistenter som behandlat mer än fistulapatienter  Utbildat 20 kvinnor som överlevt fistula, 16 journalister samt 10 studenter som informatörer om hur fistula kan förhindras och behandlas  Socialt återanpassat 264 kvinnor som överlevt

15 Zonta International Serviceprojekt - Liberia Fistula projektet (UNFPA) Mål  Öka 400 kvinnors socio-ekonomiska situation genom behandling av fistulaproblem  100 kvinnor med inoperabel fistula ska rehabiliteras  Öka medvetenhet och kunskap om obstetrisk fistula i fler samhällen i Liberia vilket ska leda till en minskning med 25 % av obstetrisk fistula i samband med förlossningar Se video på Youtube

16 Zonta International Serviceprojekt - Rwanda (UNICEF) Stöttat projektet sedan 2008 USD ( ), USD ( ), USD ( ), USD ( )  Ökat möjligheten för gravida kvinnor att HIV-testa sig (42 % 2005 till 89 % 2014)  Bidragit till att 78 % av HIV-positiva kvinnor och 74 % barn födda med HIV behandlas med antiretrovirala medel

17 Zonta International Serviceprojekt - Rwanda (UNICEF) Hur ZIFs bidrag hjälper Mer än överlevare från könsrelaterat våld och barnmisshandel har behandlats på någon av  ISANGE One stop, eller  RUSIZI One Stop Center inrättade med hjälp av bidrag från Zonta International Foundation Se video på Youtube

18 Zonta International Serviceprojekt - Rwanda (UNICEF) Mål  Helt eliminera överföringen av HIV/Aids från mor till barn, dvs bidra till en HIV-fri generation i Rwanda  Fortsätta driva one-stop-centers för att förebygga våld och ta hand om kvinnor som utsätts för könsrelaterat våld  Uppmuntra kvinnor/flickor att göra anspråk på sina rättigheter till ett tryggt och värdigt liv.

19 Mål  Skapa en skolmiljö för tonårsflickor/-pojkar i Hanoi, fri från könsrelaterat våld  Främja könsneutrala normer och förebygga könsrelaterat våld i 20 skolor i Hanoi  Utbilda unga ”gruppambassadörer” för att organisera kampanjer tillsammans med lärare och vårdgivare i syfte att förhindra könsrelaterat våld  Att Hanoi Department of Education and Training (utbildningsdepartement) erkänner denna skolmodell och vidtar aktiva åtgärder för att sprida modellen i skolsystemet i Vietnam Zonta International serviceprojekt Gender Responsive Schools in Vietnam (UN Trust Fund)

20 ZISVAW-projekt Delaying early Marriage in Niger (UNFPA) Niger har den största utbredningen av tonårsäktenskap i världen. 75 % av flickorna är gifta innan 18 års ålder och 36% redan vid 15 års ålder Mål  Minska antalet barnäktenskap och tidiga graviditeter i fyra regioner i Niger  Nå tonårsflickor inom två år med information om deras rättigheter till utbildning och god hälsa  Ge dem tillgång till mentorer och kvinnliga ledare  Att hos ca invånare runtom i regionerna öka medvetenhet och kunskap om tonåringars rättigheter och hur de kan skyddas mot våld

21 ZISVAW-projekt Voices against Violence in 12 Countries (UN Women) Mål  Öka medvetenhet och kunskap om könsrelaterat våld genom ett informellt utbildningsprogram för unga ledare. Finns ett program framtaget för åldersgruppen år på engelska, franska och spanska  Genom opinions- och folkutbildning öka engagemanget hos unga för att förebygga könsstereotyper, diskriminering och våld mot kvinnor/flickor  Samarbete med UN Women och World Association of Girl Guides and Girl Scouts WAGGS

22 UTSTÄLLNING PÅ CONVENTION 2014

23

24


Ladda ner ppt "Zonta International Foundation (ZIF) Uppdrag ZI Foundations uppdrag är att främja de på Convention överenskomna serviceprojekten och ZIs utbildningsprogram."

Liknande presentationer


Google-annonser