Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

VÄLKOMNA PÅ SYVINFORMATION

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "VÄLKOMNA PÅ SYVINFORMATION"— Presentationens avskrift:

1 VÄLKOMNA PÅ SYVINFORMATION
SKOLHAGENSKOLAN

2 PRAO NÅGRA FRÅGOR?  Skolhagenskolan

3 GYMNASIEVALET NU GÄLLER DET!  Skolhagenskolan

4 GYMNASIEVALET Gy 11 ny gymnasieskola Nytt betygssystem Ny skollag
Skolhagenskolan

5 VARFÖR REFORMERA GYMNASIESKOLAN?
För många elever hoppade av eller avslutade gymnasiet utan att ha nått målen Det lokala friutrymmet användes, alltför ofta, för att sänka krav. Eleverna var inte tillräckligt väl förberedda för fortsatta studier och för yrkeslivet Skolhagenskolan

6 TOLV YRKESPROGRAM Barn- och fritidsprogrammet
Bygg- och anläggningsprogrammet El- och energiprogrammet Fordons- och transportprogrammet Handels- och administrationsprogrammet Hantverksprogrammet Hotell- och turismprogrammet Industritekniska programmet Naturbruksprogrammet Restaurang- och livsmedelsprogrammet VVS- och fastighetsprogrammet Vård- och omsorgsprogrammet Skolhagenskolan

7 SEX HÖGSKOLEFÖRBEREDANDE PROGRAM
Samhällsvetenskapsprogrammet Ekonomiprogrammet Humanistiska programmet Estetiska programmet Naturvetenskapsprogrammet Teknikprogrammet Skolhagenskolan

8 GEMENSAMMA ÄMNEN Yrkesprogram Högskoleför- beredande prg
Svenska/Sv Engelska Matematik /200/300 Idrott och hälsa Historia /100/200 Samhällskunskap /200 Religionskunskap Naturkunskap /100 Skolhagenskolan

9 POÄNGFÖRDELNING Skolhagenskolan

10 GYMNASIAL LÄRLINGSUTBILDNING
Huvuddelen av yrkeskurserna ska bedrivas på en arbetsplats. Samma behörighetskrav och examensmål som för yrkesprogram. Fortsatt utredning om anställning vid arbetsplatsen Skolhagenskolan

11 SPETSUTBILDNINGAR 20 spetsutbildningar inom Naturvetenskap Matematik
Samhällsvetenskap Humaniora RIKSREKRYTERANDE Skolhagenskolan

12 BEHÖRIGHETSKRAV TILL GYMNASIET
Yrkesprogram minst: Godkänt (E) i åtta ämnen totalt: E i svenska/svenska som andra språk Engelska Matematik Plus godkänt i ytterligare fem ämnen, de kan vara vilka som helst. Skolhagenskolan

13 BEHÖRIGHETSKRAV TILL GYMNASIET
Högskoleförberedande program minst: E i svenska, engelska och matematik. E i minst ytterligare nio ämnen. Sammanlagt tolv ämnen Sam Hum Ek Ge, Hi, Sk och Re Na Tk BI, Fy och Ke Es Vilka som helst Skolhagenskolan

14 BEHÖRIGHETSKRAV TILL GYMNASIET
Hur räknar jag fram mitt meritvärde (betygspoäng)? Summan av de 16 bästa betygen plus moderna språk! E = 10 poäng D = C = B = A = 20 Max 340 poäng Skolhagenskolan

15 EXAMEN ÅTERINFÖRS En yrkesexamen En högskoleförberedande examen.
Skolhagenskolan

16 HÖGRE KRAV TILL HÖGSKOLA OCH UNIVERSITET
Motsvarar högskoleförberedande examen, eller en kompletterad yrkesexamen. Skolhagenskolan

17 BEHÖRIGHETSKRAV TILL HÖGSKOLA OCH UNIVERSITETET
Maximalt meritvärde på gymnasiet är 20p Kurser i moderna språk, engelska och matematik gör extra meritpoäng, sammanlagt 2.5p. Skolhagenskolan

18 VILKA GYMNASIER KAN ELEVERNA SÖKA?
Samverkansavtal Förstahandssökande till alla friskolor i hela landet Skolhagenskolan

19 VILKA GYMNASIER SÖKER SKOLHAGENS ELEVER?
Åva Tibble Fristående gymnasium Täby Enskilda gymnasium Danderyds gymnasium Marina läroverket Viktor Rydbergs gymnsium Vallentuna M fl TÄNK PÅ RESAN – SE TILL ATT ERA BARN PROVÅKER ! Skolhagenskolan

20 ANTAGNINGSPROVER TILL VISSA PROGRAM
Estetiska programmet Spetsutbildningar Skolhagenskolan

21 IDROTTSGYMNASIUM Riksidrottsgymnasium, ansökan ska ofta vara inne 15 oktober. Söks via specialförbundet Nationella idrottsgymnasier, NIU, ansökan ska vara inne 1 december Skolhagenskolan

22 BRA INFORMATION www.yrmis.se (om olika yrken)
(om högskolestudier) (om gymnasier och högskolor) (allt om gymnasiet) (olika program mm) Skolhagenskolan

23 GYANTAGNINGEN.SE Gymnasieantagningen, superbra sida med alla fakta
Gå in på sidan och se dig omkring Hela utbudet i Stockholms län Tidigare intagningspoäng Datum för öppet hus Skolhagenskolan

24 GYANTAGNINGEN.SE Gymnasieansökan görs på hemsidan, lösenord skickas hem med posten. 19 januari-16 februari, preliminär ansökan 16 april, preliminära resultat 23 april, hemsidan öppnas för omval 15 maj, sista dag för omval Slutbesked den 30 juni Skolhagenskolan

25 VAR AKTIV DET ÄR DITT BARNS VAL!
Expedition Dante gymnasiemässa på Täby Galopp 15 nov! Gymnasiemässan i Älvsjö nov. Öppet Hus-kvällar viktiga Skolhagenskolan

26 VAR AKTIV DET ÄR DITT BARNS VAL!
Skolhagenskolan

27 LYCKA TILL! Skolhagenskolan


Ladda ner ppt "VÄLKOMNA PÅ SYVINFORMATION"

Liknande presentationer


Google-annonser