Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

11 Branschstatistik 2008 Ekonomi i balans. 22 Bokslut 2008 Företag med 100 anställda och fler. M Kr FöreningOmsättn. M kr AnstOms/ans t Rörelse- res.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "11 Branschstatistik 2008 Ekonomi i balans. 22 Bokslut 2008 Företag med 100 anställda och fler. M Kr FöreningOmsättn. M kr AnstOms/ans t Rörelse- res."— Presentationens avskrift:

1 11 Branschstatistik 2008 Ekonomi i balans

2 22 Bokslut 2008 Företag med 100 anställda och fler. M Kr FöreningOmsättn. M kr AnstOms/ans t Rörelse- res. Finans- netto Avkastn eget kap Avkastn tot. kap. SoliditetKassa- likviditet Antal företag Stockholm ´3,6 %0,1 %103,6 %16,2 %23 %121 % Öst-Sörml SÖ Sverige ´8,3 %0,1 %141,8 %19,8 %23 %109 % Skåne ´6,5 %0,0 %65,9 %15,3 %30 %130 % Göteborg ´4,7 %0,4 %67,9 %11,8 %20%123 % V. Sverige ´5,5 %-0,7 %88,3 %13,2 %15 %103 % Öre V land ´8,6 %0,2 %120,6 %20,7 %18 %110 % Upps-V.ås ´4,3 %0,2 %48,4 %11,7 %26 %139 % Gävle Dala ´8,4 %0,3 %118,9 %22,5 %21 %146 % M. Norrland Ö Norrland ´5,7 %0,1 %74,5 %17,2 %27 %120 % Summa/ snitt ´6,3 %0,1 %89,2 %15,6 %23 %118 %22

3 33 Bokslut 2008 Företag med anställda, M Kr FöreningOmsättn. M kr AnstOms/anstRörelse -res. Finans- netto Avkastn eget kap Avkastn tot. kap. SoliditetKassa- likviditet Antal företag Stockholm ´5,6 %0,0 %42,7 %15,7 %33 %139 %29 Öst-Sörml ´5,0 %0,0 %42,1 %11,4 %25 %123 %12 SÖ Sverige ´8,3 %-0,2 %77,8 %20,8 %36 %148 %14 Skåne ´6,8 %-0,2 %47,5 %16,1 %35 %136 %14 Göteborg ´7,6 %0,5 %63,2 %15,4 %21 %115 %8 V. Sverige ´8,4 %0,9 %36,4 %16,6 %51 %180 %11 Öre V land ´8,6 %0,8 %59,5 %20,6 %44 %98 %2 Upps-V.ås ´8,1 %-0,2 %54,3 %15,0 %25 %119 %12 Gävle Dala ´3,6 %0,1 %21,9 %11,2 %33 %134 %12 M. Norrland ´1,4 %0,1 %64,0 %11,1 %28 %138 %7 Ö Norrland ´1,7 %1,0 %28,4 %11,6 %46 %164 %6 Summa/ snitt ´6,0 %0,1 %46,8 %15,2 %34 %146 %127

4 44 Bokslut 2008 Företag med anställda, M Kr FöreningOmsättn. M kr AnstOms/anstRörelse -res. Finans -netto Avkastn eget kap Avkastn tot. kap. SoliditetKassa- likviditet Antal företag Stockholm ´8,5 %0,0 %37,4 %19,8 %34 %177 %137 Öst-Sörml ´9,2 %0,4 %67,6 %21,5 %44 %179%47 SÖ Sverige ´7,5 %0,2 %28,6 %15,4 %46 %187 %70 Skåne ´5,2 %-0,3 %15,0 %14,2 %37 %154 %73 Göteborg ´7,1 %-0,1 %19,8 %15,5 %39 %176 %61 V. Sverige ´6,2 %-0,4 %35,9 %15,3 %41 %163 %79 Öre V land ´4,6 %-0,4 %23,8 %12.2 %35 %136 %48 Upps-V.ås ´5,8 %-0,3 %44,2 %13,1 %32 %141 %38 Gävle Dala ´8,0 %-0,2 %35,5 %16,7 %40 % 153 %41 M. Norrland ´6,4 %-0,3 %22,2 %14,6 %37%149 %35 Ö Norrland ´6,4 %-0,3 %55,9 %16,5 %40 %159 %36 Summa/ snitt ´7,1 %-0,2 %36,8 %17,2 %40 %173 %665

5 55 Bokslut 2008 Företag med anställda, M Kr FöreningOmsättn. M kr AnstOms/anstRörelse -res. Finans -netto Avkastn eget kap Avkastn tot. kap. SoliditetKassa- likviditet Antal företag Stockholm ´7,7 %-0,2 %22,3 %10,4 %50 %256 %218 Öst-Sörml ´6,1 %-0,5 %10,9 %9,6 %49 %236 %71 SÖ Sverige ´9,5 %-0,2 %19,9 %13,1 %55 %251 %69 Skåne ´7,2 %-0,6 %9,0 %4,0 %49 %227 %62 Göteborg ´6,3 %0,1 %16,6 %9,0 %44 %190 %67 V. Sverige ´7,3 %0,1 %16,0 %12,1 %51 %232 %91 Öreb V land ´5,4 %0,4 %10,8 %10,1 %50 %222 %48 Upps-V.ås ´5,2 %-0,1 % 10,8 %7,8 %49 %197 %38 Gävle Dala ´5,4 %-0,5 %8,3 %6,3 %44 %168 %41 M. Norrland ´6,7 %-1,4 %35,0 %9,1 %48 %211 %47 Ö Norrland ´6,5 %-0,4 %18,4 %11,9 %47 %194 %45 Summa/ snitt ´7,1 %-0,4 %14,3 %10,0 %49 %228 %797

6 66 Bokslut för 1611 företag, 2008 Företags- storlek Omsättn M Kr. AnstOms- /anst Rörelse -res Finans -netto Avkastn Eg. Kap Avkastn tot- kap SoliditetKassa- likviditet Ant. ftg 100 och fler ´ ´6,3 %0,1 %89,2 %15,6 %22 %118 %22 26 – ´ ´6,0 %0,1 %46,8 %15,2 %34 %146 %127 6 – ´ ´7,1 %-0,1 %36,8 %17,2 %40 %173 %665 1 – ´ ´7,1 %-0,3 %14,3 %10,0 %49 %228 %797 Totalt/snitt ´ ´6,6 %-0,1 %36,4 %14,1 %43 %194 %1611 Lars G Andersson tel Negativt värde avseende finansnetto innebär högre kostnadsränta än intäktsränta

7 77 Rörelseresultatets utveckling Lars G Andersson tel ,0 % 6,6 % 2006

8 88 Rörelsemarginalen enligt Kvartilberäkning 1611 företag år 2008 Andel företagÖvre KvartilMediankvartilUndre Kvartil 25 % (403)17 % 50 % (805)5,4 % 25 % (403)-1,7 % Lars G Andersson tel företag, 14 % redovisade negativa rörelsemarginaler

9 99 Vad innehåller omsättningen enligt 2008 års bokslut Lars G Andersson tel Kollektivanst. lön

10 10 Omsättningen är kr per montör enligt 2008 års bokslut Lars G Andersson tel kr : 1671 timmar = 836 kronor/timma montörer x kr = kr

11 11 Viktiga nyckeltal 2008 Lars G Andersson tel Avlönad tid per montör och år2088 timmar Fakturerbar tid per montör1671 timmar TO – talet, genomsnittsvärde162:67

12 12 Total elmarknad samt EIO – företagens marknadsandelar år 2008 Lars G Andersson tel Varje anställd omsätter kr Varje montör omsätter (85%) kr Antal verksamma i EIO – företagen personer EIO – företagens marknad 1187´ x 27,2´ = miljarder Kr Hela elmarknaden enl. Industrifakta AB = miljarder Kr EIO:s marknadsandelar är: 56 %

13 13 Förklaring till nyckeltalen i statistiken 2008 Rörelsemarginal, Kassalikviditet, Soliditet, Avkastning på totalt och eget kapital Rörelsemarginal Rörelseresultat, före räntor och skatt Nettoomsättningen Kassalikviditet Omsättningstillgångar x 100 Kortfristiga skulder Soliditet Sa eget kapital (bal räkn) Hela balansräkningen Avkastning totalt kapital Rörelseresultat+räntenetto (hela balansräkningen) Totalsumma i balansräkning Avkastning eget kapital Resultatet efter räntenetto Totalsumma i balansräkning

14 14 Förädlingsvärde enligt branschens bokslut 2008 Lars G Andersson tel Värden som ingår i beräkningenBelopp Rörelseresultat kr Avskrivningar (tilläggspost) kr Lönekostnader inkl sociala avgifter alla anställda kr Summa (rörelseresultat, avskrivningar och lönekostnader) kr Nettoomsättning kr Förädlingsvärde i procent av nettoomsättningen 44 % Förädlingsvärde per anställd ( kr / anst kr Förädlingsvärdet per anställd visar vad varje anställd genom sin arbetsinsats skapat i mervärde till insatsen av de köpta varorna och tjänsterna. Detta mervärde ska täcka ovanstående kostnadsposter samt ge en acceptabel förräntning av det egna kapitalet. Branschens avkastning på det egna kapitalet för 1611 företag är 36,4 % vilket är mycket tillfredställande.

15 15 Löneglidning under 2008 Hela Sverige - enl. statistik Svenskt Näringsliv 6,4 % – 2,9 %3,5 % 3,5 % pålägg innebär 3,38 % marginal 1611 företag Omsättning MSEK Rörelseresultat MSEK6,6 % Lönekostnader inkl soc MSEK Löneglidning 3,38 % x lön MSEK1,1 % Om löneglidning inte förekommit blev rörelseresultatet 7,7 % Lars G Andersson tel


Ladda ner ppt "11 Branschstatistik 2008 Ekonomi i balans. 22 Bokslut 2008 Företag med 100 anställda och fler. M Kr FöreningOmsättn. M kr AnstOms/ans t Rörelse- res."

Liknande presentationer


Google-annonser