Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

11 Branschstatistik 2008 Ekonomi i balans. 22 Bokslut 2008 Företag med 100 anställda och fler. M Kr FöreningOmsättn. M kr AnstOms/ans t Rörelse- res.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "11 Branschstatistik 2008 Ekonomi i balans. 22 Bokslut 2008 Företag med 100 anställda och fler. M Kr FöreningOmsättn. M kr AnstOms/ans t Rörelse- res."— Presentationens avskrift:

1 11 Branschstatistik 2008 Ekonomi i balans

2 22 Bokslut 2008 Företag med 100 anställda och fler. M Kr FöreningOmsättn. M kr AnstOms/ans t Rörelse- res. Finans- netto Avkastn eget kap Avkastn tot. kap. SoliditetKassa- likviditet Antal företag Stockholm1 023 4507181425´3,6 %0,1 %103,6 %16,2 %23 %121 % Öst-Sörml000000000 SÖ Sverige944 9117691229´8,3 %0,1 %141,8 %19,8 %23 %109 % Skåne1 388 24711861171´6,5 %0,0 %65,9 %15,3 %30 %130 % Göteborg910 0647781170´4,7 %0,4 %67,9 %11,8 %20%123 % V. Sverige574 6824931166´5,5 %-0,7 %88,3 %13,2 %15 %103 % Öre V land272 6152351160´8,6 %0,2 %120,6 %20,7 %18 %110 % Upps-V.ås862 2836391349´4,3 %0,2 %48,4 %11,7 %26 %139 % Gävle Dala1 894 06417081109´8,4 %0,3 %118,9 %22,5 %21 %146 % M. Norrland000000000 Ö Norrland432 0053861119´5,7 %0,1 %74,5 %17,2 %27 %120 % Summa/ snitt 8 302 32169121201´6,3 %0,1 %89,2 %15,6 %23 %118 %22

3 33 Bokslut 2008 Företag med 26 - 99 anställda, M Kr FöreningOmsättn. M kr AnstOms/anstRörelse -res. Finans- netto Avkastn eget kap Avkastn tot. kap. SoliditetKassa- likviditet Antal företag Stockholm1 705 79312601354´5,6 %0,0 %42,7 %15,7 %33 %139 %29 Öst-Sörml587 4695441080´5,0 %0,0 %42,1 %11,4 %25 %123 %12 SÖ Sverige795 3656611203´8,3 %-0,2 %77,8 %20,8 %36 %148 %14 Skåne684 8265841173´6,8 %-0,2 %47,5 %16,1 %35 %136 %14 Göteborg409 5213681113´7,6 %0,5 %63,2 %15,4 %21 %115 %8 V. Sverige649 1095061283´8,4 %0,9 %36,4 %16,6 %51 %180 %11 Öre V land73 70481910´8,6 %0,8 %59,5 %20,6 %44 %98 %2 Upps-V.ås560 2884331294´8,1 %-0,2 %54,3 %15,0 %25 %119 %12 Gävle Dala483 368487997´3,6 %0,1 %21,9 %11,2 %33 %134 %12 M. Norrland354 7463071156´1,4 %0,1 %64,0 %11,1 %28 %138 %7 Ö Norrland369 9762921267´1,7 %1,0 %28,4 %11,6 %46 %164 %6 Summa/ snitt 6 676 16555231209´6,0 %0,1 %46,8 %15,2 %34 %146 %127

4 44 Bokslut 2008 Företag med 6 - 25 anställda, M Kr FöreningOmsättn. M kr AnstOms/anstRörelse -res. Finans -netto Avkastn eget kap Avkastn tot. kap. SoliditetKassa- likviditet Antal företag Stockholm2 099 44716001312´8,5 %0,0 %37,4 %19,8 %34 %177 %137 Öst-Sörml537 7514551182´9,2 %0,4 %67,6 %21,5 %44 %179%47 SÖ Sverige848 5957811087´7,5 %0,2 %28,6 %15,4 %46 %187 %70 Skåne938 7878521102´5,2 %-0,3 %15,0 %14,2 %37 %154 %73 Göteborg1 009 8597671317´7,1 %-0,1 %19,8 %15,5 %39 %176 %61 V. Sverige1 052 7449021167´6,2 %-0,4 %35,9 %15,3 %41 %163 %79 Öre V land472 4844431067´4,6 %-0,4 %23,8 %12.2 %35 %136 %48 Upps-V.ås465 2654291085´5,8 %-0,3 %44,2 %13,1 %32 %141 %38 Gävle Dala506 6914431144´8,0 %-0,2 %35,5 %16,7 %40 % 153 %41 M. Norrland456 7343771211´6,4 %-0,3 %22,2 %14,6 %37%149 %35 Ö Norrland472 1574161135´6,4 %-0,3 %55,9 %16,5 %40 %159 %36 Summa/ snitt 8 860 51474651187´7,1 %-0,2 %36,8 %17,2 %40 %173 %665

5 55 Bokslut 2008 Företag med 1 - 5 anställda, M Kr FöreningOmsättn. M kr AnstOms/anstRörelse -res. Finans -netto Avkastn eget kap Avkastn tot. kap. SoliditetKassa- likviditet Antal företag Stockholm663 1195761151´7,7 %-0,2 %22,3 %10,4 %50 %256 %218 Öst-Sörml169 026173977´6,1 %-0,5 %10,9 %9,6 %49 %236 %71 SÖ Sverige240 4422201093´9,5 %-0,2 %19,9 %13,1 %55 %251 %69 Skåne189 7591851026´7,2 %-0,6 %9,0 %4,0 %49 %227 %62 Göteborg223 1321751275´6,3 %0,1 %16,6 %9,0 %44 %190 %67 V. Sverige266 6022501066´7,3 %0,1 %16,0 %12,1 %51 %232 %91 Öreb V land128 0021251024´5,4 %0,4 %10,8 %10,1 %50 %222 %48 Upps-V.ås116 2901031129´5,2 %-0,1 % 10,8 %7,8 %49 %197 %38 Gävle Dala87 94997907´5,4 %-0,5 %8,3 %6,3 %44 %168 %41 M. Norrland122 590129950´6,7 %-1,4 %35,0 %9,1 %48 %211 %47 Ö Norrland136 6211251093´6,5 %-0,4 %18,4 %11,9 %47 %194 %45 Summa/ snitt 2 343 53221581086´7,1 %-0,4 %14,3 %10,0 %49 %228 %797

6 66 Bokslut för 1611 företag, 2008 Företags- storlek Omsättn M Kr. AnstOms- /anst Rörelse -res Finans -netto Avkastn Eg. Kap Avkastn tot- kap SoliditetKassa- likviditet Ant. ftg 100 och fler8 302 321´69121201´6,3 %0,1 %89,2 %15,6 %22 %118 %22 26 – 996 676 165´55231209´6,0 %0,1 %46,8 %15,2 %34 %146 %127 6 – 258 860 514´74651187´7,1 %-0,1 %36,8 %17,2 %40 %173 %665 1 – 52 343 532´21581086´7,1 %-0,3 %14,3 %10,0 %49 %228 %797 Totalt/snitt26 182 532´22 0581187´6,6 %-0,1 %36,4 %14,1 %43 %194 %1611 Lars G Andersson tel 08 - 762 75 69 Negativt värde avseende finansnetto innebär högre kostnadsränta än intäktsränta

7 77 Rörelseresultatets utveckling 2006 - 2008 Lars G Andersson tel 08 - 762 75 69 5,0 % 6,6 % 2006

8 88 Rörelsemarginalen enligt Kvartilberäkning 1611 företag år 2008 Andel företagÖvre KvartilMediankvartilUndre Kvartil 25 % (403)17 % 50 % (805)5,4 % 25 % (403)-1,7 % Lars G Andersson tel 08 - 762 75 69 231 företag, 14 % redovisade negativa rörelsemarginaler

9 99 Vad innehåller omsättningen enligt 2008 års bokslut Lars G Andersson tel 08 - 762 75 69 Kollektivanst. lön

10 10 Omsättningen är 1 396 400 kr per montör enligt 2008 års bokslut Lars G Andersson tel 08 - 762 75 69 1 396 400 kr : 1671 timmar = 836 kronor/timma 18 750 montörer x 1 396 400 kr = 26 182 352 000 kr

11 11 Viktiga nyckeltal 2008 Lars G Andersson tel 08 - 762 75 69 Avlönad tid per montör och år2088 timmar Fakturerbar tid per montör1671 timmar TO – talet, genomsnittsvärde162:67

12 12 Total elmarknad samt EIO – företagens marknadsandelar år 2008 Lars G Andersson tel 08 - 762 75 69 Varje anställd omsätter1 187 000 kr Varje montör omsätter (85%)1 396 400 kr Antal verksamma i EIO – företagen26 000 personer EIO – företagens marknad 1187´ x 27,2´ = 32 300 miljarder Kr Hela elmarknaden enl. Industrifakta AB = 57 700 miljarder Kr EIO:s marknadsandelar är: 56 %

13 13 Förklaring till nyckeltalen i statistiken 2008 Rörelsemarginal, Kassalikviditet, Soliditet, Avkastning på totalt och eget kapital Rörelsemarginal Rörelseresultat, före räntor och skatt Nettoomsättningen Kassalikviditet Omsättningstillgångar x 100 Kortfristiga skulder Soliditet Sa eget kapital (bal räkn) Hela balansräkningen Avkastning totalt kapital Rörelseresultat+räntenetto (hela balansräkningen) Totalsumma i balansräkning Avkastning eget kapital Resultatet efter räntenetto Totalsumma i balansräkning

14 14 Förädlingsvärde enligt branschens bokslut 2008 Lars G Andersson tel 08 - 762 75 69 Värden som ingår i beräkningenBelopp Rörelseresultat 1 718 434 000 kr Avskrivningar (tilläggspost) 168 472 000 kr Lönekostnader inkl sociala avgifter alla anställda 9 722 357 000 kr Summa (rörelseresultat, avskrivningar och lönekostnader) 11 609 269 000 kr Nettoomsättning26 182 532 000 kr Förädlingsvärde i procent av nettoomsättningen 44 % Förädlingsvärde per anställd (11 609 269 000 kr / 22058 anst. 526 306 kr Förädlingsvärdet per anställd visar vad varje anställd genom sin arbetsinsats skapat i mervärde till insatsen av de köpta varorna och tjänsterna. Detta mervärde ska täcka ovanstående kostnadsposter samt ge en acceptabel förräntning av det egna kapitalet. Branschens avkastning på det egna kapitalet för 1611 företag är 36,4 % vilket är mycket tillfredställande.

15 15 Löneglidning under 2008 Hela Sverige - enl. statistik Svenskt Näringsliv 6,4 % – 2,9 %3,5 % 3,5 % pålägg innebär 3,38 % marginal 1611 företag Omsättning 26 182 532 MSEK Rörelseresultat 1 718 434 MSEK6,6 % Lönekostnader inkl soc. 8 264 003 MSEK Löneglidning 3,38 % x lön. 279 323 MSEK1,1 % Om löneglidning inte förekommit blev rörelseresultatet 7,7 % Lars G Andersson tel 08 - 762 75 69


Ladda ner ppt "11 Branschstatistik 2008 Ekonomi i balans. 22 Bokslut 2008 Företag med 100 anställda och fler. M Kr FöreningOmsättn. M kr AnstOms/ans t Rörelse- res."

Liknande presentationer


Google-annonser