Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Välkomna! Ekonomimöte Brf Fridhem 15 november 2012 Ekonomi Ventilation Förskolan 2012-11-151Brf Fridhem.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Välkomna! Ekonomimöte Brf Fridhem 15 november 2012 Ekonomi Ventilation Förskolan 2012-11-151Brf Fridhem."— Presentationens avskrift:

1 Välkomna! Ekonomimöte Brf Fridhem 15 november 2012 Ekonomi Ventilation Förskolan 2012-11-151Brf Fridhem

2 Föreningens ekonomi är god Taxeringsvärde 204.2 Mkr Bokfört värde 79.7 Mkr Lån 33.9 Mkr Kassa 2.4 Mkr 2012-11-152Brf Fridhem

3 Sammanfattning ekonomi Med tanke på den fortsatt goda ekonomiska situationen har styrelsen beslutat om oförändrade avgifter även för 2013 2012-11-153Brf Fridhem

4 Oförändrad avgift åren 2004-2013 Tkr 2012-11-154Brf Fridhem

5 Kostnaderna har en stigande trend Tkr 2012-11-155Brf Fridhem

6 Intäkter & kostnader i balans Vissa kostnader för ventilationsprojektet tas som kostnader i år, resten blir investering Budgetprognos 2012 i balans Kostnaderna i nästa års budget främst avseende fastighetsunderhåll antas bli lägre. Styrelsen tror även att räntorna kommer att sjunka under nästa år Budgeten för 2013 visar i princip på ett nollresultat 2012-11-156Brf Fridhem

7 Ränteläget LånKapitalskuld krRäntaBindning 1. 4 000 0003,35%2013-02, 1 år 2. 7 161 3873,62%3 mån 3. 9 501 0303,60%2013-03, 1 år 4. 3 989 7833,81 %3 mån 5. 7 291 9373,96 %2014-04, 5 år 6. 2 000 0003,69%3 mån (nytt lån) Totalt33 944 1373,68% Läget 2012-11-09 Förra höstmötet lån 32 379 077, ränta 3,28 % 2012-11-157Brf Fridhem

8 Händelser 2012 Ventilationsprojekt Avloppssystemutredning Förskolan klagomål Balkongrost åtgärdad 90% Målning källare Klottersanering Cykelrensning En rosenhagtorn har bytts ut mot japansk magnolia Plus många mindre 2012-11-158Brf Fridhem

9 Satsningar under 2013 Avloppssystem ev. åtgärd Ev. byte av värmeväxlare/värmecentral Ev. byte av hiss i H87 Allmän uppfräschning av föreningslokalen Ev. förstudie bergvärme 2012-11-159Brf Fridhem

10 Ventilationsprojektet 99% klart Godkänd obligatorisk ventilationskontroll (OVK) för våra lägenheter och lokaler 28/10 Investering cirka 3.9 Mkr + moms Lukt från uppdagade luftläckor åtgärdas Vi följer upp lägenhetstemperaturer och värmeförbrukning. 2012-11-1510Brf Fridhem

11 Avloppsrör – utredning pågår Stambyte när föreningen bildades 1984 Fyra fall där horisontella avloppsrör spruckit Tillverkningsfel konstaterat, livslängd ca 30 år? Konsult anlitad för handlingsplan Påbörjat undersökning av en teststam Första undersökningarna visar att läget sannolikt inte är så illa som befarat 2012-11-1511Brf Fridhem

12 Upprop om förskolan Klagomål Ljudnivå Förslitning Attityd Kostnader Stöd för förskolan Svårt säga upp förskola 2012-11-1512Brf Fridhem Överenskommelse med förskolan Barnen inne kl. 11-14 + fredag fm Semesterstängt 4 veckor Undvika ljudliga leksaker Definierade områden för barnen Styrelsekontakt Berith Gredenmo Månadsmöte Schackpjäser och grillar ej lämnas på lekytor

13 Förskolan ger oss goda intäkter Förskolan Kulan Hyra 2012 441 Tkr Yta 258 kvm Hyra per kvm1700 kr/kvm,år Årskostnad bostäder 550 kr/kvm,år Slutsats: vi vill behålla förskolan 2012-11-1513Brf Fridhem

14 Styrelsen vill ha en dialog Mail BrfFridhem@bredband.netBrfFridhem@bredband.net Kontakta din trapphusansvarige Lämna brev i styrelselådan Tala med någon i styrelsen Eller diskutera nu på mötet… 2012-11-1514Brf Fridhem


Ladda ner ppt "Välkomna! Ekonomimöte Brf Fridhem 15 november 2012 Ekonomi Ventilation Förskolan 2012-11-151Brf Fridhem."

Liknande presentationer


Google-annonser