Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Uppstartsmöte Stockholm, Välkomna!

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Uppstartsmöte Stockholm, Välkomna!"— Presentationens avskrift:

1 Uppstartsmöte Stockholm, 2010-01-27 Välkomna!
Klimatförändringar och miljömålen Climate Change and Environmental Objectives CLEO Uppstartsmöte Stockholm, Välkomna!

2 Dagens agenda 09:00 – 10:00 Välkommen och genomgång av dagens program, presentation av deltagare John Munthe CLEO-programmet, mål, tidsplan och innehåll Administration, kommunikation m.m. Marianne Lilliesköld, NV Miljömålsfrågor, förväntningar på CLEO Ulla Bertills, Anna Engleryd, Maria Ullerstam, NV 10:00 Kaffe Presentation av Cluster 1-5 Disposition: - Översikt (5 min) - Plan för år 1 samt för år Resultatleveranser - Leveranser mellan projekt och Cluster 10:30 Cluster 1 Joakim Langner 11:15 Cluster 2 Kevin Bishop 12:00 Lunch 12:45 Cluster 3 Berit Arheimer 13:30 Cluster 4 Cecilia Akselsson 14:15 Cluster 5 Jenny Arnell 15:00 Diskussion Adminstration, ekonomi, rapportering Kommande möten 17:00 Slut

3 Mål och syfte med CLEO To provide scientific support for the assessment of climate change influences on environmental objectives affected by long-range transport of air pollution and to describe synergies and conflicts between climate and air pollution abatement strategies Att ta fram vetenskapligt underlag för utvärdering av klimatförändringens inverkan på miljömål kopplade till långdistanstransport av luftföroreningar samt att beskriva synergier och konflikter mellan åtgärdsstrategier för klimat och luftföroreningar. Integrering av nationella resurser Programkomponenter: - Forskning - Nätverk och samarbeten - Kommunikation

4 Deltagare IVL Svenska Miljöinstitutet SMHI
Sveriges Lantbruksuniversitet, Vatten och Miljö, Mark och Miljö Göteborgs Universitet – Kemi, Miljö och växtvetenskap Stockholms Universitet - Institutionen för tillämpad Miljövetenskap Lunds Universitet, Naturgeografi och ekosystemanalys

5 Programperiod 1 Start 2009-12-01 Slut 2012-12-31
Budget: kr Fördelning: kkr – kkr – kkr kkr Inkluderar kompletterande ansökan om utveckling av klimatmodeller (ITM, SMHI) – integrerad i programmet Reviderad programplan senast

6 NV (funding agency) Coordination Steering group External partners
Cluster 1: Climate modelling, climate, land use and emission scenarios Cluster 2: Air pollution concentrations and deposition, run-off chemistry + processes, ozone fluxes, SOA formation. Cluster 3: Modelling atmosphere, soil-water, toxics Cluster 4: Synergies and conflicts, abatement scenarios (GAINS), database, GIS tools Cluster 5: Communication and external cooperation Stakeholders External partners Coordination NV (funding agency) Steering group

7 Organisation – styrgrupp
Programchef: John Munthe Biträdande programchef: Filip Moldan Klusteransvariga: Joakim Langner, Kevin Bishop, Berit Arheimer, Cecilia Akselsson, Jenny Arnell 1-2 forskare Representant(er) för NV Uppgifter: Marknadsföring av programmet, kommunikation, samordning av verksamheten, problemlösning, planering, rapportering. Revidering av programplanen.

8 Organisation - avnämargrupp
Programchef + styrgrupp från CLEO Naturvårdsverket Andra centrala miljömålsmyndigheter? Länstyrelser?

9 Vad ingår i CLEO-programmet 5 Cluster med vardera 3-5 delprojekt

10 Cluster 1 Forcing and scenarios (SMHI)
1.1 Climate Scenarios 1.2 Forestry scenarios 1.3 Emission scenarios 1.4 Improving Aerosol-Cloud interaction in regional climate modelling

11 Cluster 2. Biogeochemical processes in a changing climate - the empirical basis (SLU)
2.1 Climate impact on terrestrial loadings to aquatic systems in the forest landscape: The empirical basis for process-based models 2.2 Climate change effects on forest ecosystems – model experiments on empirical data 2.3 Local ozone concentrations and flux-based ozone environmental objectives for vegetation in a climate change perspective 2.4 Secondary organic aerosol contribution under climate change.

12 Cluster 3. Effect modelling and integration (SMHI)
3.1. Atmospheric pollutant dispersion and deposition 3.2. Leaching to surface waters under different scenarios 3.3 Linking scales and fluxes for national soil and water simulations 3.4. Scenarios of future soil and water quality in Sweden 3.5 Climate change and land use change impacts on mercury and methylmercury fluxes and bioaccumulation

13 Cluster 4. Synergies and conflicts (LU)
4.1 Conflicts and synergies of control strategies for climate and air pollution - emission scenarios and temporal influence on regional climate change 4.2 Development of database and GIS tools for integrated assessment and visualization 4.3 Integrated assessment of impacts of forest management, biomass extraction and climate on water quality

14 Cluster 5. Synthesis and communication for environmental objectives (IVL)
5.1 Synthesis and communication of program results in relation to environmental objectives 5.2 Synthesis and external collaboration

15 Projektplan och leveranser

16 Tidsplan och leveranser

17 CLEO och omvärlden CLEO är en svensk kraftsamling på forskning om miljökonsekvenser av klimatförändring! CLEO är ett mycket brett forskningsprogram – samarbete med externa forskningsaktiviteter mycket viktigt. CLEO kopplar till internationell forskning om partiklar, spridning/omvandling av luftföroreningar, ekosystemprocesser, kvicksilver, "jordsystemmodeller" Forskningsaktiviteterna inom CLEO är beroende av varandra – mycket viktigt med tidsplaner, planering och dialog. CLEO ska leverera vetenskapligt underlag till miljömålsuppföljning, fördjupad utvärdering (men inte utföra dessa) Dialog med avnämare viktig.

18 Vision CLEO är ett nationellt forskningsprogram som tar fram underlag till utvärdering av de Nationella Miljökvalitetsmålen. Inom CLEO bedrivs forskning genom fältexperiment, modellutveckling, modelltillämpning samt utvärdering av våra möjligheter att nå miljömålen under olika framtidsscenarier, med hänsyn tagen till synergier och konflikter mellan åtgärdsstrategier för luft och klimat. CLEO samverkar med nationella och internationella forskningsprogram genom samarbeten inom forskingsprojekt och gemensamma synteser.

19 Viktiga påpekande från utvärderingen
Struktur, tidsplan och leveranser! Klimatmodellering – partiklars roll! Högre ambitionsnivå på ekosystemforskningen, markprocesser, läckage – ny kunskap och modellutveckling. Samverkan med externa program för att täcka in lågprioriterade frågor. osv mm etc

20 Aktiviteter våren 2010 Kontrakt till deltagare – inom 2 veckor, enligt tidigare utskickad utbetalningsplan Ny programplan Sammanslagning av ansökan fr maj, 2009 och revideringen fr september Kommer att användas för uppföljning av leveranser, åtaganden och rapportering. Både av NV och programledning. Viktigt att gå igenom deliverables, tidsplan osv. Planering av leveranser mellan cluster och projekt Diskussion med samarbetspartners (externa projekt) Dialog om ovanstående med NV Uppstart av forskningen......

21 Dagens agenda 09:00 – 10:00 Välkommen och genomgång av dagens program, presentation av deltagare John Munthe CLEO-programmet, mål, tidsplan och innehåll Administration, kommunikation m.m. Marianne Lilliesköld, NV Miljömålsfrågor, förväntningar på CLEO Ulla Bertills, Anna Engleryd, Maria Ullerstam, NV 10:00 Kaffe Presentation av Cluster 1-5 Disposition: - Översikt (5 min) - Plan för år 1 samt för år Resultatleveranser - Leveranser mellan projekt och Cluster 10:30 Cluster 1 Joakim Langner 11:15 Cluster 2 Kevin Bishop 12:00 Lunch 12:45 Cluster 3 Berit Arheimer 13:30 Cluster 4 Cecilia Akselsson 14:15 Cluster 5 Jenny Arnell 15:00 Diskussion Adminstration, ekonomi, rapportering Kommande möten 17:00 Slut


Ladda ner ppt "Uppstartsmöte Stockholm, Välkomna!"

Liknande presentationer


Google-annonser