Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Föreläsning AT-tinget i Ystad

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Föreläsning AT-tinget i Ystad"— Presentationens avskrift:

1 Föreläsning AT-tinget i Ystad 141204
Sven Wiklund Barnneurolog i Ystad

2

3 Ta det lugnt!

4 A Främmande kropp B Apnéer hos barn i nyföddhets perioden, neuromuskulära sjd C Sällan primärt hjärtstopp – gå tillbaka till A ductusberoende hjärtfel, SVT, sepsis, GE/ volvulus/ invagination D MIDAS, metabol kris. E Förgiftning – Münchausen

5 Vad hade Du gjort om det varit en vuxen
Gör det!! Fippla inte med nålsättning – sätt intraosseös infart!! Ta fram ditt pediatriska doserings schema Grattis, barnet är nu stabilare och Du kan ringa expertis.

6 Filmtajm

7 Kan Du svara när patienten frågar?
Är det farligt att ha epilepsi? Hur länge kan vi vänta med att stoppa ett anfall? När blir anfall farligt? Vad är risken att mitt barn får fler anfall? Vågar jag låta mitt barn sova utan tillsyn? Hjälper febernedsättande vid feberkramper?

8 Epidemiologi Prevalensen av epilepsi hos barn är ca 1 %.
Ca 4% av alla barn får feber kramper. 9% >15 min, 5% >30 min 90% av anfallen hos barn med refraktär ep. varar <2minuter. 10% - 12% av barn och vuxna debuterar med SE. När SE är första anfallet är inte recidiv risken större men risken är större att ev nytt anfall är SE. När det gått 2 år har ca 40% haft återfall. 85 % med idiopatisk epilepsi har nått remission 35 år efter debut men bara 60% med kryptogen.

9 Är Epilepsisjukdom farligt?
Non Konvulsiva SE verkar inte ge skador Feberkramper hos barn ger ingen kognitiv påverkan på sikt. Meldrum et al visade på 70 talet att Konvulsivt SE > 45 min hos Babianer gav hjärnskador. Mortalitet vid Konvul. SE hos barn: 2.7 – 5,2% ( 5 – 8 % hos de som läggs in på IVA ) Mortalitet i epilepsi: 0.44/1000 person år.

10 Sillanpää 40 års kohort studie 2010 NEJM
Inga fall av SUDEP hos någon < 14 års ålder 60 av 245 dog. Detta var tre gånger dödligheten för den friska befolkningen. Median ålder 23 år. Ep relaterad död 55% varav 30 p.g.a SUDEP, 15 p.g.a. Anfall och 10% p.g.a drukning. Barnen dog fr.a. p.g.a underliggande sjukdom och tonåringarna och vuxna dog fr.a av epilepsi relaterade orsaker. Den främsta risken för ”overall death”, epilepsi relaterad död och SUDEP var avsaknad av 5 års remission. SE ökade även risken för SUDEP.

11 Är epilepsi sjukdom farligt?
Relativa risken att skada sig ca 1.4 Antalet som skadade sig 27% ( 14%) (=controller) Sårskada 5% ( 3% ); Hjärnskakning 2% ( 1%) 14% uppgav sig ha haft ett krampanfall under bad. 0.2% av dödsfall i trafikolyckor i USA orsakades av epilepsi anfall

12 Hur länge kan vi vänta och se?
90% av alla anfall har en duration < 2 minuter. När ett anfall varat 5 ( och definitivt efter 10 ) minuter slutar det sannolikt inte spontant.

13 Non konvulsivt status epileptikus
Ongoing ( or without recovery between ) seizures without convulsions for more than 30 minutes. ( film ) Clear clinical change in behavior (manifested as changes in cognition, memory, arousal affect, ataxia, motor learning, and motor behavior Continuous or virtually continuous paroxysmal episodes must have been present on EEG

14 Konvulsivt status epileptikus
Anfall längre än; 5 – 10 – 20 – 30 minuter? Incidensen högre hos spädbarn: år år år år 2/ patient år Mortalitet beror fr.a. på den utlösande orsak och ev. hypoxi och cirkulations kollaps: 5-8%

15 Risken för ett andra anfall
FIR.S.T studien: 3 mån 18%; 6 mån 28% 12 mån 41% 24 mån 51% MESS studien: 6 mån 26%; 2 år 39% 5 år 41% 8 år 52% Risk faktorer: Ålder Patologiskt EEG Avvikande neurologi Anfall under sömn?

16 Risken för ett tredje anfall
Klart förhöjd: Symtomatisk 90%, Idiopatisk 60%

17 Andel i remission Sillänpä
De med idiopatisk epilepsi : Efter 15 år var 50% och 85% efter 35 år De med kryptogen epilepsi: Efter 15 år var 35% och 60% efter 35 år De med symtomatisk epilepsi: Efter 15 år var 10% och 25% efter 35 år.

18 Vågar man låta barnet sova utan tillsyn?
Risken för SUDEP är låg 90% av anfall < 2 minuter Monitorer är sannolikt ineffektiva Studie av två monitorer upptäckte 4,3 respektive 2.2 % av nattliga anfall. Vid anfall är risken att skada sig lägre.

19 Hjälper febernedsättande vid feberkramper
Do antipyretics prevent the recurrence of febrile seizures in children? A systematic review of randomized controlled trials and meta-analysis Rosenbloom et al 2013: NEJ

20 Är det farligt att ha epilepsi?
Hur länge kan vi vänta med att stoppa ett anfall? När blir anfall farligt? Vad är risken att mitt barn får fler anfall? Vågar jag låta mitt barn sova utan tillsyn? Hjälper febernedsättande vid feberkramper?

21 Tack


Ladda ner ppt "Föreläsning AT-tinget i Ystad"

Liknande presentationer


Google-annonser