Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

2014-12-12 1 Södertörns nyckeltal Äldreomsorg 2009 Södertälje 2009-10-08 Daniel Z Johansson.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "2014-12-12 1 Södertörns nyckeltal Äldreomsorg 2009 Södertälje 2009-10-08 Daniel Z Johansson."— Presentationens avskrift:

1 Södertörns nyckeltal Äldreomsorg 2009 Södertälje Daniel Z Johansson

2 Bakgrund Södertörns nyckeltal – Jämförelseprojektet Två projekt en rapport Ekonomi –Kvalitet Brukar/Kund/Medborgarperspektiv Modell i utveckling

3 Processen Omstart Utvärdering ? Mätplan Mätning Rapport Utvärdering?

4 Uppföljning och Utveckling Analys på hemmaplan av orsaker till skillnader Konferens 28 januari 2010 Uppföljningsrapport med fokus på organisation och förklaringar till skillnader februari 2010 Uppstartkonferenes mars 2010 Mätmall utifrån årets rapport med ändringar mars 2010 Mätperiod med kvalitetssäkring mars-augusti 2010 Rapportkonferens 2 dagar september 2010

5 Används nyckeltalen ? Varje kommun eget ansvar att ta till sig resultatet och bearbeta det. Kan vara input till kvalitetsarbete Rapporten 2008 uppmärksammad SKL Lunds universitet Lokalt utvecklingsarbete Exempel: Haninge - Nynäshamn

6 Måttproblematik Äpplen/Päron Olika organisationer och definitioner Tekniska mätproblem Ögonblicksbilder Kvalitet i urval Vad är kvalitet Måttstyrning/Målstyrning Överblick Jämförbarhet Underlag för analys Underlag för lärande Visar utveckling

7 Nyheter Biståndshandläggning Personaltäthet Avgiftsberäkning för make vid inflytt till SÄBO Beskrivning av ”övrig verksamhet”

8 Resultaten

9 Hemtjänst KommunBrukare 65+ Andel 65+Brukare 80+ Andel 80+Tim okt 2008 Tim/ärende och månad Botkyrka8418,8%51125,7 % ,3 Haninge7317,5 %48425,8 % ,1 Huddinge1 1798,5 % ,5 Nacka ,3 % ,5 % ,3 Nykvarn665,8%2815,1% ,6 Nynäshamn55612,4 %40336,0 % ,8 Salem954,4 %635,5 % ,7 Södertälje1 1098,7 % Tyresö4818,1%23920,6 % ,5

10 Kvalitetsindex - Hemtjänst Kommun OmsorgServiceKvalindex OmsorgServiceKvalitetsindex Botkyrka Haninge Huddinge Nacka Nykvarn Nynäshamn Salem Södertälje Tyresö

11 Övriga hemtjänstmått Huddinge åter lägst kostnad per hemtjänsttagare och år samtidigt som man har högst kvalitetspoäng! Nykvarn har nöjdast kunder i Socialstyrelsens brukarenkät, trots lägst kvalitetspoäng! Personalkontinuiteten – generellt sätt färre personal för brukar med stora behov.

12 Särskilt boende Antal Andelar 65+Egen regi Annan Enskild regiEgen regiEnskild regiServicehuslägenheter kommun/ Kommun landsting Botkyrka %3%92 Haninge %10 %0 Huddinge %11 %194 Nacka %48 %0 Nykvarn %14 %0 Nynäshamn %3 %0 Salem %14 %0 Södertälje %15 %52 Tyresö %41 %0

13 Särskilt boende KommunAntal 65+Antal 80+ Andel 65+Andel 80+ Antal demens 80+ Andel demens 80+ Botkyrka ,8%15,1 % Haninge ,3 %12,6 % Huddinge4633,4 %1395,3 % Nacka ,6 %13,7 %942,9 % Nykvarn44373,9 %20,0 %115,9 % Nynäshamn ,6 %13,6 %786,9 % Salem101645,9 %15,3 %256,0 % Södertälje ,7 %16,4 % Tyresö ,8 %13,6 %786,7 %

14 Kvalitetsindex Särskilt boende KommunFråga Totalt 2009Jämförelse Botkyrka Haninge Huddinge Nacka Nykvarn Nynäshamn Salem Södertälje Tyresö

15 Väntetid Särskilt boende Dagar ansökan – första möjliga placering medelmedianmedelmedian Botkyrka Haninge Huddinge Nacka Nykvarn Nynäshamn Salem Södertälje Tyresö

16 Personaltäthet Särskilt boende HaningeNackaNykvarn Nynäshamn SalemSödertälje Tyresö 1,010,791,080,88 0,890,92 1,11

17 Avvikelser särskilt boende Januari – juni 2009 LäkemedelsavvikelserFallavvikelser Platser antalper plats antalHöftleds-Övriga allv per plats frakturerfallskador Botkyrka , ,56 Haninge , ,20 Huddinge , ,14 Nacka , ,32 Nykvarn4240, ,64 Nynäshamn , ,56 Salem136290, ,89 Södertälje , ,35 Tyresö262820, ,00

18 Information BotkyrkaHaningeHuddingeNackaNykvarnNynäs- hamn SalemSöder- tälje Tyresö Tryck Webb Totalt

19 Kostnader biståndshandläggning Kostnad Totkostnad Kostnad Kostnad ex pålägg inkl PO-pålägg /inv 65+ /inv 80+ Botkyrka Haninge Huddinge Nacka Nykvarn Nynäshamn Salem Södertälje Tyresö

20 Avgiftsexempel Lisa och Nisse är gifta. Nisse flyttar in på särskilt boende. Lisa bor kvar i det egna huset. Nisse har en pension på kr/mån, före skatt, Lisa har en pension på kr/mån. Hon har ingen hemtjänst. Huset är 110 kvm, Taxeringsvärd: kr. Lisa har ett bostadstillägg med 347 kr. Det finns ett lån på huset på kronor (bolån). Nisses hyra på boendet är kronor per månad. I teorin borde det bli samma omvårdnadsavgift. Tillämpning av Socialtjänstlagen och Äktenskapsbalken Boendekostnad kan beräknas enligt olika modeller

21 Avgiftsexempel - utfall Matkostnad Omv.avgift Total kostnad (exkl hyra) Botkyrka Haninge Huddinge Nacka Nykvarn Nynäshamn Salem Södertälje Tyresö

22 Brukarundersökningar Nöjdkundindex (NKI) Socialstyrelsens Egen mätning brukarundersökning HemtjSäboHemtjSäboTid för egen uppgift Botkyrka Haninge Huddinge Nacka Nykvarn Hemtjänst 2009 Säbo 2008 Nynäshamn656870*70*2009 Salem Södertälje Tyresö * Värdena för hemtjänst resp säbo särrdovisas ej, enbart medelvärde finns


Ladda ner ppt "2014-12-12 1 Södertörns nyckeltal Äldreomsorg 2009 Södertälje 2009-10-08 Daniel Z Johansson."

Liknande presentationer


Google-annonser