Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Södertörns nyckeltal Äldreomsorg 2009

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Södertörns nyckeltal Äldreomsorg 2009"— Presentationens avskrift:

1 Södertörns nyckeltal Äldreomsorg 2009
Södertälje Daniel Z Johansson

2 Bakgrund Södertörns nyckeltal – Jämförelseprojektet Två projekt en rapport Ekonomi –Kvalitet Brukar/Kund/Medborgarperspektiv Modell i utveckling

3 Processen Omstart Utvärdering ? Mätplan Mätning Rapport Utvärdering?

4 Uppföljning och Utveckling
Analys på hemmaplan av orsaker till skillnader Konferens 28 januari 2010 Uppföljningsrapport med fokus på organisation och förklaringar till skillnader februari 2010 Uppstartkonferenes mars 2010 Mätmall utifrån årets rapport med ändringar mars 2010 Mätperiod med kvalitetssäkring mars-augusti 2010 Rapportkonferens 2 dagar september 2010

5 Används nyckeltalen ? Varje kommun eget ansvar att ta till sig resultatet och bearbeta det. Kan vara input till kvalitetsarbete Rapporten 2008 uppmärksammad SKL Lunds universitet Lokalt utvecklingsarbete Exempel: Haninge - Nynäshamn

6 Måttproblematik Äpplen/Päron Olika organisationer och definitioner
Tekniska mätproblem Ögonblicksbilder Kvalitet i urval Vad är kvalitet Måttstyrning/Målstyrning Överblick Jämförbarhet Underlag för analys Underlag för lärande Visar utveckling

7 Nyheter Biståndshandläggning Personaltäthet
Avgiftsberäkning för make vid inflytt till SÄBO Beskrivning av ”övrig verksamhet”

8 Resultaten

9 Hemtjänst Kommun Brukare 65+ Andel 65+ Brukare 80+ Andel 80+ Tim okt Tim/ärende och månad Botkyrka 841 8,8% ,7 % ,3 Haninge 731 7,5 % ,8 % ,1 Huddinge ,5 % ,5 Nacka ,3 % ,5 % ,3 Nykvarn 66 5,8% 28 15,1% ,6 Nynäshamn ,4 % ,0 % ,8 Salem 95 4,4 % 63 5,5 % ,7 Södertälje ,7 % Tyresö 481 8,1% ,6 % ,5

10 Kvalitetsindex - Hemtjänst
Kommun Omsorg Service Kvalindex Omsorg Service Kvalitetsindex Botkyrka Haninge Huddinge Nacka Nykvarn Nynäshamn Salem Södertälje Tyresö

11 Övriga hemtjänstmått Huddinge åter lägst kostnad per hemtjänsttagare och år samtidigt som man har högst kvalitetspoäng! Nykvarn har nöjdast kunder i Socialstyrelsens brukarenkät, trots lägst kvalitetspoäng! Personalkontinuiteten – generellt sätt färre personal för brukar med stora behov.

12 Särskilt boende Antal Andelar
65+ Egen regi Annan Enskild regi Egen regi Enskild regi Servicehuslägenheter kommun/ Kommun landsting Botkyrka % 3% 92 Haninge % 10 % 0 Huddinge % 11 % 194 Nacka % 48 % 0 Nykvarn % 14 % 0 Nynäshamn % 3 % 0 Salem % 14 % 0 Södertälje % 15 % 52 Tyresö % 41 % 0

13 Särskilt boende Kommun Antal 65+ Antal 80+ Andel 65+ Andel 80+ Antal demens 80+ Andel demens 80+ Botkyrka ,8% 15,1 % Haninge ,3 % 12,6 % Huddinge ,4 % ,3 % Nacka ,6 % 13,7 % 94 2,9 % Nykvarn ,9 % 20,0 % 11 5,9 % Nynäshamn ,6 % 13,6 % 78 6,9 % Salem ,9 % 15,3 % 25 6,0 % Södertälje ,7 % 16,4 % Tyresö ,8 % 13,6 % 78 6,7 %

14 Kvalitetsindex Särskilt boende
Kommun Fråga Totalt 2009 Jämförelse 2008 Botkyrka Haninge Huddinge Nacka Nykvarn Nynäshamn Salem Södertälje Tyresö

15 Väntetid Särskilt boende
Dagar ansökan – första möjliga placering medel median medel median Botkyrka Haninge Huddinge Nacka Nykvarn Nynäshamn Salem Södertälje Tyresö

16 Personaltäthet Särskilt boende
Haninge Nacka Nykvarn Nynäshamn Salem Södertälje Tyresö 1,01 0,79 1,08 0, ,89 0,92 1,11

17 Avvikelser särskilt boende
Januari – juni 2009 Läkemedelsavvikelser Fallavvikelser Platser antal per plats antal Höftleds- Övriga allv per plats frakturer fallskador Botkyrka , ,56 Haninge , ,20 Huddinge , ,14 Nacka , ,32 Nykvarn , ,64 Nynäshamn , ,56 Salem , ,89 Södertälje , ,35 Tyresö , ,00

18 Information Botkyrka Haninge Huddinge Nacka Nykvarn Nynäs- hamn Salem Söder- tälje Tyresö Tryck 29 34 40 25 31 27 33 39 Webb 35 45 36 30 46 Totalt 64 79 70 85 55 58 66 72

19 Kostnader biståndshandläggning
Kostnad Totkostnad Kostnad Kostnad ex pålägg inkl PO-pålägg /inv 65+ /inv 80+ Botkyrka Haninge Huddinge Nacka Nykvarn Nynäshamn Salem Södertälje Tyresö

20 Avgiftsexempel Lisa och Nisse är gifta. Nisse flyttar in på särskilt boende. Lisa bor kvar i det egna huset. Nisse har en pension på kr/mån, före skatt, Lisa har en pension på kr/mån. Hon har ingen hemtjänst. Huset är 110 kvm, Taxeringsvärd: kr. Lisa har ett bostadstillägg med 347 kr. Det finns ett lån på huset på kronor (bolån). Nisses hyra på boendet är kronor per månad. I teorin borde det bli samma omvårdnadsavgift. Tillämpning av Socialtjänstlagen och Äktenskapsbalken Boendekostnad kan beräknas enligt olika modeller

21 Avgiftsexempel - utfall
Matkostnad Omv.avgift Total kostnad (exkl hyra) Botkyrka Haninge Huddinge Nacka Nykvarn Nynäshamn Salem Södertälje Tyresö

22 Brukarundersökningar
Nöjdkundindex (NKI) Socialstyrelsens Egen mätning brukarundersökning Hemtj Säbo Hemtj Säbo Tid för egen uppgift Botkyrka Haninge Huddinge Nacka Nykvarn Hemtjänst Säbo 2008 Nynäshamn * 70* 2009 Salem Södertälje Tyresö * Värdena för hemtjänst resp säbo särrdovisas ej, enbart medelvärde finns


Ladda ner ppt "Södertörns nyckeltal Äldreomsorg 2009"

Liknande presentationer


Google-annonser