Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

GETINGE En växande medicinteknisk koncern med fokus på heltäckande lösningar för infektionsbekämpning, kirurgi och vård av äldre och rörelsehindrade KunderAkutsjukvård.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "GETINGE En växande medicinteknisk koncern med fokus på heltäckande lösningar för infektionsbekämpning, kirurgi och vård av äldre och rörelsehindrade KunderAkutsjukvård."— Presentationens avskrift:

1 GETINGE En växande medicinteknisk koncern med fokus på heltäckande lösningar för infektionsbekämpning, kirurgi och vård av äldre och rörelsehindrade KunderAkutsjukvård långvård Industri/Laboratorier Omsättning7,5 - 8 miljarder SEK anställda5 300 produktion20 tillverkningsenheter i 9 länder Distribution80 försäljningsbolag i 27 länder Distributörer i över I00 länder

2 Infektionsbekämpning Sterilisation Desinfektion40% Industri I0% Akutsjukvård 60% Långvård 30% Surgical Systems Operationsbord Operationslampor30% Verksamhetsinriktning Långvård Hygiensystem Patienthanntering Sårvård30%

3 Infection Control - Sjukvård DesinfektionIT-LösningarSterilisationMaterialhantering Kompletta Infektionsbekämpningssystem för: Sterilcentraler, Operationssalar, Vårdavdelningar, Riskavfall, Mikrobiologi, Apotek etc.

4 Kompletta System för: Produktion, Forskning / Laboratorier, Djurhus, Livsmedelsindustri LasthanteringDesinfektion Sterilisation Vattenbehandling Infection Control - Industri

5 Sterilisation Desinfektion Marknads- 6 200 Mkr2 500 Mkr andelar Tillväxt 4 %5 % Getinge 24% Getinge 27% Steris US 21%Miele DE 15% Sakura JP 8%Steris US 9% Infection Control

6 Kompletta lösningar för institutionell långvård: Sjukhus, äldreboende, vårdhem PatienthanteringHygiensystemSårvård Extended Care

7 HygiensystemPatienthanteringWound Care Marknads- 1 400 Mkr1 700 Mkr 8 000 Mkr andelar Tillväxt 5 - 7 %8 - 10 %8 - 10 % Getinge 55 %Getinge 39%Hillrom US 25% Sakai JP 8 % Liko SE 7%KNCI US 20% Chiltern UK 4%Guldman DK 5%Huntleigh UK 7% Getinge 6% Extended Care

8 Året som gick 2000

9 Extended Care Extended Care Västeuropa Nordamerika Övriga världen +10,6% +10,6% + 3,5% + 3,5% + 8,1% + 8,1% Marknadsutveckling 2000 -3,2% -3,2% +13,3% +13,3% +11,6% +11,6% Infection Control Infection Control

10 Getinge Industrier Resultat (MSEK)

11 NYTT AFFÄRSOMRÅDE surgical systems

12 Maquet förvärvas i december 2000 Surgical Systems

13 ALM förvärvas i januari 2001 Surgical Systems

14 Att skapa en stark global spelare inom surgical systems med världs- ledande position inom: - Operationsbord - Operationslampor - Ceiling service units Distribution genom egna säljbolag på alla viktiga marknader i utvecklade länder Surgical Systems - Ett första steg

15 OperationsbordOperationslampor Ceiling Service Units Marknads- 4 000 Mkr2 000 Mkr1 000 Mkr andelar Tillväxt 5%5%10 - 15% Getinge 40%Getinge 20%Draeger DE 25% Miizuho JPN 18%Berchtold DE 20%Kreuzer DE 15% Steris US 15%Steris US 15%Getinge 6% Surgical Systems

16 Produktion Samordning och koncentration av koncernens bord- och lamptillverkning Distribution Samordning av affärsområdets säljresurser Cross-Selling Nedläggning av OrtoMaquet Omstrukturering av Affärsområde Surgical Systems

17 Kostnadssynergier om 140 - 150 Mkr per år inom två år Cross-selling => ökad försäljningstillväxt år 2 - 5 Nedläggning av OrtoMaquet förbättrar rörelseresultatet med 65 Mkr per år Samordningsvinster - Surgical Systems

18 Framtida Fokus

19 Affärsområde Infection Control 2001- 2002 Att skapa en homogen och marknadsorienterad organisation ur en federation av bolag som förvärvats under de senaste I0 åren Förbättrad produktionsstruktur - kostnadsledarskap Systemförsäljning Service-expansion - infrastruktur

20 Affärsområde Extended Care 2001- 2002 Ett välpositionerat affärsområde med ökat fokus på tillväxt Stark produktpipeline Cross-selling Wound Care Expansion säljkår

21 Affärsområde Surgical Systems 2001- 2002 Skapa och utveckla ett världsledande affärsområde för kirurgiska arbetsstationer “Centre of excellence” för bord respektive lampor Gemensamma säljbolag på viktigare marknader Stark resultatförbättring år 1 - 3 Ytterligare förvärvsmöjligheter

22 I:a Kvartalet 2001

23 Getinge Industrier I:a kvartalet Resultat Mkr

24 Fortsatt god tillväxt på utvecklingsmarknaderna Blandade utsikter på utvecklade marknader Gradvis förbättrad kostnadsstruktur UTSIKTER Infection Control Extended Care Surgical Systems Positivt efterfrågeläge på de flesta marknader Förvärv under år 2000 bidrar positivt till resultatet Starkt produktsortiment Starkt förbättrad konkurrenskraft Cross - selling effekter Nedläggning av OrtoMaquet


Ladda ner ppt "GETINGE En växande medicinteknisk koncern med fokus på heltäckande lösningar för infektionsbekämpning, kirurgi och vård av äldre och rörelsehindrade KunderAkutsjukvård."

Liknande presentationer


Google-annonser