Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

På väg ut i arbetslivet 2014-12-12handels.se Handels Direkt 0771-666 444 Frisör.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "På väg ut i arbetslivet 2014-12-12handels.se Handels Direkt 0771-666 444 Frisör."— Presentationens avskrift:

1 På väg ut i arbetslivet handels.se Handels Direkt Frisör

2 handels.se Handels Direkt Fackförbundet – för dig som arbetar

3 handels.se Handels Direkt

4 Lönedumpning handels.se Handels Direkt

5 Det fackliga löftet Gärna bättre aldrig sämre handels.se Handels Direkt

6 Internationellt Är timmars arbetsdag, 7 dagar i veckan med låg lön historia? handels.se Handels Direkt

7 Frisörer Hur bestäms löftet idag? handels.se Handels Direkt

8 Avtalsrörelse 2014 frisörer Handels krav: - Garanterade löneökningar för alla yrkesgrupper inom frisörbranschen - Utökat tjänstetidstillägg - Ökat friskvårdsbidrag/bidrag till arbetskläder - Tvåårigt avtal Frisörföretagarnas bud: - Ta bort ob-ersättningen i % till förmån för lönetillägg i fasta kronor - Ettårigt avtal handels.se Handels Direkt

9 Så här blev resultatet handels.se Handels Direkt Frisöravtalet 1 april 2014 – 31 mars 2016 Behörig frisör Basbeloppet för heltidsanställd behörig frisör är kr/mån fr o m 1/ Arbetsprovisionen är 17,25% fr o m 1/ och 17,30% fr o m 1/ Försäljningsprovisionen är oförändrad och ligger på 7%. För perioden 1 april – 31 maj 2014 är lönemodellen oförändrad och istället utges ett engångsbelopp motsvarande 2,25 kr per arbetad timme. Beloppet utgör inte underlag för provisionsberäkning. Garantilönen ökar fr o m 1/ till kr/mån eller 126,12 kr/tim och fr o m 1/ till kr/mån eller 129,42 kr/tim. Från och med 1/ ökar tjänstetidstillägget med till 600 kr/mån för heltidsanställd behörig frisör. Fr o m 1/ införs ett branschvanetillägg för behörig frisör som har arbetat som anställd i timmar. Tillägget innebär att procentsatsen för arbetsprovision ökar med 0,25 fr o m 1/ och med 0,30 fr o m 1/ Mer information finns i §6 mom 1.4 i riksavtalet.

10 Så här blev resultatet handels.se Handels Direkt Frisöravtalet 1 april 2014 – 31 mars 2016 Obehörig frisör Basbeloppet för heltidsanställd obehörig frisör är kr/mån fr o m 1/ och kr/mån fr o m 1/ Arbetsprovisionen är 7,7% fr o m 1/ och 7,9% fr o m 1/ Försäljningsprovisionen är oförändrad och ligger på 7%. För perioden 1 april – 31 maj 2014 är lönemodellen oförändrad och istället utges ett engångsbelopp motsvarande 1,60 kr per arbetad timme. Beloppet utgör inte underlag för provisionsberäkning. Garantilön införs och är kr/mån eller 88,28 kr/tim fr o m 1/ och kr/mån eller 90,59 kr/tim fr o m 1/

11 Så här blev resultatet handels.se Handels Direkt Frisöravtalet 1 april 2014 – 31 mars 2016 Trainees och elever i färdigutbildning För elev i nivå 4 gäller samma lönemodell som för obehörig frisör. För elev i nivå 1-3 är lönemodellen oförändrad. 1/ ändras dock modellen för elev i nivå 3 till fast månadslön. För heltidsanställd elev/trainee gäller följande löner: Nivå 1, kr/mån (1/4 2014)Nivå 1, kr/mån (1/4 2015) Nivå 2, kr/mån (1/4 2014)Nivå 2, kr/mån (1/4 2015) Nivå 3, kr/mån + provison (1/4 2014)Nivå 3, kr/mån (1/4 2015)

12 Stark tillsammans medlemmar gör skillnad. Inget kommer gratis handels.se Handels Direkt

13 Den svenska modellen – lag & avtal handels.se Handels Direkt LAS – Lagen om anställnings- skydd MBL – Medbestämmandelagen FML – Förtroendemannalagen AML – Arbetsmiljölagen Studieledighetslagen Semesterlagen Diskrimineringslagen

14 Vad ska man ha i lön som frisör? handels.se Handels Direkt Månadslön för heltidsanställda frisörer i de olika stegen Nivå 1 ( timmar/poäng)6 547 kronor Nivå 2 ( timmar) kronor Nivå 3 ( timmar) provision (10 %) Nivå 4 ( timmar) provision (7,7 %) Garanti kronor Behörig frisör (efter godkänd gesäll) provision (17,25 %) Garanti kronor OB-tillägg Vardagar efter klockan 18= 50 % Lördagar mellan klockan 12-13= 70 % Lördagar efter klockan 13 samt söndagar och helgdagar= 100 %

15 Tre vägar till frisöryrket handels.se Handels Direkt Gymnasieskolans hantverksprogram med frisörinriktning Privat frisörgrundutbildning som ska vara godkänd av frisörernas yrkesnämnd Företagsförlagd traineeutbildning på frisörföretag med kollektivavtal

16 Utbildningsboken handels.se Handels Direkt Se till att skaffa en utbildningsbok. Kom ihåg att se till att alla timmar fylls i. Man räknar bara faktiskt arbetade timmar.

17 Det gör skillnad att göra gesällen! handels.se Handels Direkt Obehörig frisör, lön enligt utbildningsavtalets nivå 4 Basbelopp kronor Arbetsprovision kronor Försäljningsprovision 224 kronor Sammanlagd lön kronor Exempel på uträkning av arbetsprovision kronor i inklippta pengar Minus momsen (50 000x0,8) = kronor Provisionen är 7,7% på kvarvarande summa = 3 080kronor Exempel på uträkning av försäljningsprovision Sålt produkter för 4000 kronor Minus momsen (4000*0,8) = 3200 kronor Provisionen är 7 % på kvarvarande summa = 224 kronor

18 Det gör skillnad att göra gesällen! handels.se Handels Direkt Behörig frisör Basbelopp kronor Arbetsprovision kronor Summa basbelopp + arbetsprovision kronor ( kronor) Försäljningsprovision 224 kronor Sammanlagd lön kronor Exempel på uträkning av arbetsprovision kronor i inklippta pengar Minus momsen (50 000x0,8) = kronor Provisionen är 17,25 % på kvarvarande summa = 6 900kronor Exempel på uträkning av försäljningsprovision Sålt produkter för 4000 kronor Minus momsen (4000*0,8) = 3200 kronor Provisionen är 7 % på kvarvarande summa = 224 kronor

19 Det gör skillnad att göra gesällen! handels.se Handels Direkt Behörig frisör har dessutom rätt till: Branschvanetillägg Tjänstetidstillägg Arbetstidsförkortning Behörig frisör som har arbetat i 5000 timmar som anställd får ett branschvanetillägg som innebär att procentsatsen för arbetsprovisionen ökar. Arbetstagare med mer än fem tjänsteår, som behörig frisör, hos samma arbetsgivare får ett tjänstetidstillägg. Heltidsanställd behörig frisör äger rätt till som mest tio timmars betald ledighet per år och deltidsanställd behörig frisör äger rätt till motsvarande ledighet i proportion till sysselsättningsgraden.

20 Andra förmåner i frisöravtalet handels.se Handels Direkt Arbetsgivaren ska erbjuda samtliga arbetstagare friskvårdsbidrag alternativt bidrag till arbetskläder eller arbetsskor. Bidraget uppgår till kronor per år för heltidsanställd, och motsvarande andel för deltidsanställda. Parterna är överens om att arbets- givaren årligen ska erbjuda de anställda kompetensutveckling inom yrket, kundservice och ekonomi. För heltids- anställda ska kompetensutvecklingen utgöra minst två utbildningsdagar per år.

21 Saker att tänka på…. …när du ska ut och jobba handels.se Handels Direkt

22 Skriftligt anställningsbevis Jobbets viktigaste papper reglerar: Lön Anställningsform Arbetstid handels.se Handels Direkt

23 Skriftligt anställningsbevis handels.se Handels Direkt Förslag på anställningsbevis hittar du på

24 Anställningsformer Tillsvidare Provanställning Visstid - Vikariat - Säsongsanställning - Allmän visstidsanställning handels.se Handels Direkt

25 Regnavtal Är det fint väder får du jobba. Regnar det får du stanna hemma handels.se Handels Direkt

26 Jobba aldrig gratis! Det är okej att prova ett jobb, men man ska alltid få betalt och ett anställningsbevis handels.se Handels Direkt

27 Svartjobb handels.se Handels Direkt

28 Lönens tre delar handels.se Handels Direkt

29 Vad får man skriva på Facebook? handels.se Handels Direkt ”Det jag just nu tänker skriva på Facebook, skulle jag ha skrivit det på samma sätt i en insändare till en tidning?”

30 Lojalitet för frisörer… handels.se Handels Direkt Enligt frisöravtalet är det inte tillåtet att: Bedriva någon som helst egen försäljning på jobbet Utföra arbete inom yrket på sin fritid/semester Skriva av kundregister och utnyttja detta vid platsbyte/starta eget Under sin anställning annonsera om egen etablering eller byte av arbetsplats Bryter man mot detta kan man bli skadeståndsskyldig.

31 Medlemskapets värde Medlem i facket – man är stark tillsammans med andra. Gratis elevmedlemskap för dig på gymnasiet. Stöd och hjälp handels.se Handels Direkt

32 Förmån för dig som är frisör och medlem i Handels Då vi tycker att det är viktigt att så många frisörer som möjligt blir behöriga kan alla frisörer som är medlemmar i Handels vid provtillfället ansöka om 1000 kronor ur Frisörernas yrkesfond när man klarat gesällen handels.se Handels Direkt

33 Frisörarbete lika tungt för kroppen som industriarbete Ergonomiska problem är det vanligaste arbetsmiljöproblemet för frisörer. Dessutom: Allergier och överkänslighet i såväl luftrör som hud Cancerrisk Kemikalier handels.se Handels Direkt

34 Särskilda regler för dig under 18 år? Då gäller särskilda regler, bland annat: Du får inte jobba ensam (stryks, då det endast är farliga arbetsuppgifter man inte får utföra ensam enligt AFS:en) Du får inte ansvara för pengar (byts till: Du får inte transportera pengar utanför arbetsplatsen) Du får inte jobba hur sent som helst eller för många timmar handels.se Handels Direkt

35 Diskriminering Får man se ut och vara som man vill? Hur mycket diskriminering ska man behöva stå ut med? handels.se Handels Direkt

36 A-kassan En försäkring vid arbetslöshet som du själv väljer att gå med i. Vad hade hänt om den inte fanns? handels.se Handels Direkt

37 Checklistan Kollektivavtal Anställningsbevis Lönebesked Arbetsintyg Försäkringar Semesterersättning Bli medlem – gratis elevmedlemskap handels.se Handels Direkt

38 Hit kan du vända dig om du har frågor Handels Direkt, facklig rådgivning varje vardag mellan Följ oss på Facebook; facebook.com/ handelsfacket handels.se handels.se Handels Direkt Foto: David Bicho, Stock.XCHNG.

39 handels.se Handels Direkt


Ladda ner ppt "På väg ut i arbetslivet 2014-12-12handels.se Handels Direkt 0771-666 444 Frisör."

Liknande presentationer


Google-annonser