Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Maskinteknik TidAktivitet 11.50-12.00Allmän informationMikael 12.00-12.10Objektorienterad programmeringsteknik i Python Mikael Öham 12.10-12.20LogistikOla.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Maskinteknik TidAktivitet 11.50-12.00Allmän informationMikael 12.00-12.10Objektorienterad programmeringsteknik i Python Mikael Öham 12.10-12.20LogistikOla."— Presentationens avskrift:

1 Maskinteknik TidAktivitet 11.50-12.00Allmän informationMikael 12.00-12.10Objektorienterad programmeringsteknik i Python Mikael Öham 12.10-12.20LogistikOla Hultkrantz 12.20-12.30VärmeöverföringHåkan Nilsson/Valery Cernoray 12.30-12.40Ljud och vibrationerPatrik Andersson 12.40-12.50Transformer och differentialekvationerThomas Wernstål 12.50-13.05Valprocedur och riktlinjerJohan Bankel Information inför M3:s kurs- och kandidatval till lp 3 14/15

2 Maskinteknik Valet till lp3 i M3 Ur programbeskrivningen Maskinteknik ”Programmets grundläggande del tillsammans med de valbara kurserna i årskurs tre, skall förbereda för ett brett fält av avslutande masterprogram både inom maskintekniken och inom angränsande områden såsom akustik, industriell ekonomi, marin teknik, matematik och mekatronik” M äger 8 masterprogram och ackrediterar ytterligare 7 masterprogram (ackrediterar=godkänner som avslutning på civilingenjörsprogrammet i maskinteknik). Med lämliga val i M3 garanteras behörighet Andra masterprogram kan godkännas efter prövning.

3 Maskinteknik Valet till lp3 i M3 M3 Mekatronik (7,5hp) Reglerteknik (7,5hp) Strömningsmekanik (7,5hp) Valbar 1 (7,5hp) Valbar 2 (7,5hp)Matematisk statistik (7,5hp) Kandidatarbete (15p) Valbar 1 (förbereder för kandidat/masterprogram) Energiomvandling FEM Maskinkonstruktion Virtuell produktion Valbar 2 (specialisering eller bredning) Objektorienterad programmeringsteknik i Python Logistik Ljud och vibrationer Transformer och differentialekvationer Värmeöverföring MTS-kurser Valet till lp 3 görs i studentportalen senast tisdag lv 6!

4 Maskinteknik Masterprogram ägda av M Materials engineering Applied mechanics (krav: Finita elementmetoden lp2) Automotive engineering Industrial Ecology Naval architecture and Oceans engineering Product development (krav: Maskinkonstruktion eller Finita elementmetoden båda i lp2) Production engineering Sustainable energy system (krav: Energiomvandling lp2 eller Värmeöverföring lp3 ) Naturligt ackrediterade program. M-programmet garanterar behörighet förutsatt att lämpliga val görs i M3

5 Maskinteknik Ackrediterade M-avslutningar Engineering mathetmatics (”krav”: Transformer och differentialekvationer i lp3) Lärande och ledarskap (krav: Finital elementmetoden i lp2 & Transformer och differentialekvationer i lp3) Sound and vibration (rek: Ljud och vibrationer i lp3) Supply chain management (rek: Logistik i lp3) System, control and mechatronics Quality and operations management (rek: Logistik i lp3) Nuclear engineering Naturligt ackrediterade program. Villkor på kursval kan inom masterprogrammens valbara utrymma kan förekomma. M-programmet garanterar behörighet förutsatt att lämpliga val görs i M3.

6 Maskinteknik MTS (Människa-teknik-samhälle kurs) I civilingenjörsexamen för inskrivna 04 och senare är det krav på en 7,5hp kurs i MTS (Människa Teknik och Samhälle). Kursen kan läsas under kandidatdelen (lp3) eller masterdelen. I masterdelen utnyttjas i så fall det valbara utbudet.kandidatdelen I masterprogramen Industrial Ecology och Production Engineering ingår en obligatorisk kurser som är MTS-klassade dvs programmen uppfyller med automatik MTS- obligatoriet.

7 Maskinteknik POÄNGGRÄNSER För att påbörja kandidatarbetet i M3 läsperiod3, skall studenten ha klarat 97,5hp (av135hp) efter läsperiod 1 i årskurs 3 För att påbörja ett masterprogram skall studenten ha klarat av 150hp (av 180hp) inklusive kandidatarbete om 15hp För att påbörja examensarbetet skall studenten ha klarat av 225hp

8 Maskinteknik Civingstudenter inskrivna 04 och senare skall under vårterminen (lp3 och lp4) i åk 3 göra ett kandidatarbete. Arbetet utför i grupper om 3-6 studenter, varierar beroende på vid vilken institution och projekt. Maskinstudenter kan göra sitt kandidatarbete vid institutionerna Energi och miljö Matematiska vetenskaper Material- och tillverkningsteknik Produkt- och produktionsutveckling Kandidatarbete 15hp Signaler och system Sjöfart och marinteknik Teknikens ekonomi och organisation Tillämpad mekanik Projekt från övriga institutioner kan också godkännas tex från Teknisk fysik (alltid många bra projekt för M) och Bygg och miljö

9 Maskinteknik Kandidatarbete 15hp Val av kandidatarbete görs via studentportalen. Årets kandidatarbetsprojekt presenteras den 18:e november i studentportalen, då öppnas också valmodulen. Du måste ha gjort ditt val senast den 1:a december. Projektindelning presenteras klar 9:e december. Examination: Sker på grundval av delrapporteringar, slutrapport och muntlig presentation med opposition. Betygen är graderade 3,4,5 och individuella varför noggrann redovisning av individuella bidrag i arbetet skall ske. Förkunskapskrav: Avklarade 97,5 hp på M-programmet efter lp 1 i åk 3, dessutom skall eventuella speciella förkunskaper för aktuellt projekt vara uppfyllda. Redovisningar: Gemensam för M:s kandidatarbeten 28:e eller 29:e maj.

10 Maskinteknik Förutom det ämnesmässiga arbetet ingår ett programmspecifikt nollmoment även kallat generella kompetenser. För M består detta av kommunikation, gruppdynamik, immaterialrätt och vetenskapsmetodik. Det kommer att vara obligatoriska moment. Det är också viktigt att utnyttja hela tiden väl och arbeta tillsammans. Planera inga ledigheter under kandidatarbetet Mer information vid uppstartsmötet tisdag 20/1. Kandidatarbete 15hp - Generella kompetenser

11 Maskinteknik Global Capstone Projects – Chalmers, Pennsylvania State University och Volvo Vision – Create Global Student project teams and Learn to work in a global product development team – Industry sponsored project – Mimic operation of globally distributed corporate engineering teams Global Corporate Engineering Team Procedures – Electronic communications – Video conferences – Integrated reports – Weekly tele/video conferences with sponsor

12 Maskinteknik Global Capstone Projects – Chalmers, Pennsylvania State University och Volvo Två kandidatarbetsprojekt v15 Tre studenter från Chalmers och tre studenter från Penn State i vardera grupp Ett projekt från Volvo NA som genomförs i Penn States regi med lokalt stöd på Chalmers Roof Mounted Aero Device With Actuator PositioningRoof Mounted Aero Device With Actuator Positioning Ett projekt från Volvo AB som genomförs i Chalmers regi Device to open / close for the cooling airflow through grille and cooling moduleDevice to open / close for the cooling airflow through grille and cooling module


Ladda ner ppt "Maskinteknik TidAktivitet 11.50-12.00Allmän informationMikael 12.00-12.10Objektorienterad programmeringsteknik i Python Mikael Öham 12.10-12.20LogistikOla."

Liknande presentationer


Google-annonser