Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

vem ger oss den sanna bilden?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "vem ger oss den sanna bilden?"— Presentationens avskrift:

1 vem ger oss den sanna bilden?
Schizofreni - vem ger oss den sanna bilden? Lars Helldin

2 INNEHÅLL Symptom Dolt handikapp Funktion Vård & samhälle

3 Vilka psykotiska symptom?
Hallucinationer Röst, syn, lukt, smak & känsel Vanföreställningar Paranoida, hänsyftningsidéer, bisarra Systematiserade vanföreställningssyndrom "Positiva symptom"

4 Psykosens utveckling ur ett omvärldspespektiv
Psykologisk fas: minskat socialt intresse minskad energi sänkt prestationsförmåga förändrad personlighet Psykiatrisk fas: ångest, sömnlöshet misstolkas ofta som en depression "Negativa symptom" "Allmänna symptom"

5 Ofta psykotiska flera år innan omvärlden förstår vad som är fel!
När desorganisationen inträder - ”först då” kopplas psykiatrin in!

6 Desorganisation "Positiva symptom"
Allmänt: avvikande beteende i tal, ADL och beteende Ett uttryck för att psykosen är så omfattande att patienten inte längre intellektuellt kan bemästra den Misstolkas ofta som tidpunkten för psykosdebuten! "Positiva symptom"

7 Tidiga tecken Viktigt att ta med sig kunskapen om en individs sjukdomsutveckling då den återkommer vid varje nytt återfall!

8 Vilka konsekvenser blir det av att leva med en
schizofreniform sjukdom? I NU-sjukvården har > 650 patienter med schizofreni, schizoaffektivt syndrom och vanföreställningssymdrom följts sedan 2000. Följande uppgifter bygger på data från gruppen.

9 Gruppens sammansättning
45% kvinnor och 55% män Medelålder vid undersökningen 48 år (19 –89 år, s. dev 13) Medelålder vid första kontakt med sjukvården 28 år Kvinnor 29,1 & män 26,7 år

10 Normalt IQ men sänkt... Koncentration Arbetsminne Inlärning Minne
Dolt handikapp Normalt IQ men sänkt... Koncentration Arbetsminne Inlärning Minne Planering & genomförande Dra lärdom Förmåga att generalisera

11 Uttryck för nedsatt kognitiv förmåga
Dra en linje mellan stigande siffror (Trail-making A) Friska 29 sekunder Sjuka 53 sekunder Dra en linje mellan var annan bokstav och var annan siffra (Trail-making B) Friska 63 sekunder Sjuka 149 sekunder

12 Återge bokstäver och siffror i en bestämd ordning (LNS)
Friska 11 kompletta kategorier Sjuka 8,5 kompletta kategorier Lära in resp komma ihåg ord (RAVLT) Friska 53 (av 75) & 11 (av 15) Sjuka & 7 Ordna kort efter form, färg eller antal i kategorier (WCST) Friska 5,0 (av 10) Sjuka 2,7

13 Utbildning Kvinna Man Grundskola 47% 42% Gymnasie 32% 39% Högskola 13%
Funktion Kvinna Man Grundskola 47% 42% Gymnasie 32% 39% Högskola 13% 15% Okänt 8% 4%

14 Civilstånd Kvinna Man Aldrig relation 39% 74% Tidigare relation 30%
13% Pågående relation 31% 12%

15 Socialt nätverk; släkt & vänner
Kvinna Man Träffar aldrig 3% Enstaka kortvariga 15% 17% 1 ggn / vecka 26% 24% Mer än 1 ggn / vecka 56%

16 Nationella riktlinjerna
Psykoterapi Till patienter med kvarstående pos symptom KBT Föreslås Evidens finns enbart för steg 2 behöriga Stödsamtal Skall utmönstras Nationella riktlinjerna

17 Boende Kvinna Man Bostadslös 3% 1% Ensambo. 52% 58% Partner 17% 6%
Föräldrar 21% Gruppbo. 11% 14%

18 Nationella riktlinjerna
Boendestöd Housing first Evidens finns Föreslås Gruppboende Evidens saknas Föreslås inte! Nationella riktlinjerna

19 Arbetssituation Kvinna Man 73% 69% 11% 13% 10% 7% 6%
Sjukersättn/pension ingen sysselsättn. 73% 69% Sjukersättn/pension med sysselsättn. 11% 13% Deltidsarbete el studier 10% 7% Heltidsarbete el studier 6%

20 Arbetslivsinriktad rehabilitering
Supported employment IPS = Induvidual placement and support Med hjälp av coacher rehabilitera i reell miljö Arbetsförberedande träningsmodeller Mindre utforskat, mindre effektivt ensamt Men - Nödvändigt första steg T ex Vänersborg; coacherna ”hämtar ut” Nationella riktlinjerna

21 Miljöns betydelse New York ~15% eget boende San Diego ~25% eget boende
Bostadskostnaderna Metodiken för stöd -i Sve till patienten San Diego ~25% eget boende Patienterna i de tre områdena hade samma -symptom aktivitet -kognitiva förmåga Fyrbodal ~85% eget boende

22 ~14% eget boende ~44% har sysselsättning
Miljöns betydelse Milano ~6% eget boende ~17% har sysselsättning Kulturella skillnader Neapel ~14% eget boende ~44% har sysselsättning Patienterna i de tre områdena hade samma -symptom aktivitet -funktionsförmåga Fyrbodal ~92% eget boende ~16% har sysselsättning

23 fungerande behandling!
Vård & samhälle Behovet av en fungerande behandling!

24 Schizofrenins sjukdomsförlopp
Är ett kvallitativt mål för behandlingen 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 Funktionsnivå Ålder (år) Prodromal fas Första episod Respons Återfall KRITISK PERIOD Kroniska återfall Schizofrenins Remission sjukdomsförlopp Anpassad från: Lieberman JA, Biol Psychiatry 2001, 50: Buchwood M et al. Br J Psychiatry 1998;172(S 33) Breieret al. Am J Psychiatry 1994;151;20–26

25 Förekomsten av remission
2004 hade 38% av patienterna uppnått kraven för remission 2009 var siffran för gruppen 53% Förekomst av remission finns med som ett mål i vårt styrkort Samtidigt säkras att patienten får sin årliga utökade undersökning som grund för sin vårdplan.

26 Undersökningen, -skillnaden mot tidigare
Objektiviserar patientens status Individualiserar behandlingen Inget tillskott av nya behandlingsinslag som förklarar förbättringen

27 Vill särskillt tacka... Forskningsgruppen:
Veronika Ahl, Britt-Marie Hansson, Fredrik Hjärthag, Staffan Isaksson, Ruth Johansson, Ulla Karilampi, Anna-Karin Olsson & Maivor Olsson Alla case managers, arbetsterapeuter och psykologer som årligen samlar in alla data

28 gör skillnad för patienten!
Behandling och miljö gör skillnad för patienten!


Ladda ner ppt "vem ger oss den sanna bilden?"

Liknande presentationer


Google-annonser