Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Lars Helldin. Symptom Dolt handikapp Funktion Vård & samhälle.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Lars Helldin. Symptom Dolt handikapp Funktion Vård & samhälle."— Presentationens avskrift:

1 Lars Helldin

2 Symptom Dolt handikapp Funktion Vård & samhälle

3 Vilka psykotiska symptom? Hallucinationer –Röst, syn, lukt, smak & känsel Vanföreställningar –Paranoida, hänsyftningsidéer, bisarra –Systematiserade vanföreställningssyndrom Symptom

4 Psykosens utveckling ur ett omvärldspespektiv Psykologisk fas: –minskat socialt intresse –minskad energi –sänkt prestationsförmåga –förändrad personlighet Psykiatrisk fas: –ångest, sömnlöshet –misstolkas ofta som en depression

5 Ofta psykotiska flera år innan omvärlden förstår vad som är fel! När desorganisationen inträder - ”först då” kopplas psykiatrin in!

6 Desorganisation Allmänt: avvikande beteende i tal, ADL och beteende Ett uttryck för att psykosen är så omfattande att patienten inte längre intellektuellt kan bemästra den Misstolkas ofta som tidpunkten för psykosdebuten!

7 Tidiga tecken Viktigt att ta med sig kunskapen om en individs sjukdomsutveckling då den återkommer vid varje nytt återfall!

8 I NU-sjukvården har > 650 patienter med schizofreni, schizoaffektivt syndrom och vanföreställningssymdrom följts sedan 2000. Följande uppgifter bygger på data från gruppen.

9 Gruppens sammansättning 45% kvinnor och 55% män Medelålder vid undersökningen –48 år (19 –89 år, s. dev 13) Medelålder vid första kontakt med sjukvården –28 år –Kvinnor 29,1 & män 26,7 år

10 Normalt IQ men sänkt... Koncentration Arbetsminne Inlärning Minne Planering & genomförande Dra lärdom Förmåga att generalisera Dolt handikapp

11 Uttryck för nedsatt kognitiv förmåga Dra en linje mellan stigande siffror (Trail-making A) –Friska 29 sekunder –Sjuka 53 sekunder Dra en linje mellan var annan bokstav och var annan siffra (Trail-making B) –Friska 63 sekunder –Sjuka 149 sekunder

12 Återge bokstäver och siffror i en bestämd ordning (LNS) –Friska 11 kompletta kategorier –Sjuka 8,5 kompletta kategorier Lära in resp komma ihåg ord (RAVLT) –Friska 53 (av 75) & 11 (av 15) –Sjuka 39 & 7 Ordna kort efter form, färg eller antal i kategorier (WCST) –Friska 5,0 (av 10) –Sjuka 2,7

13 Utbildning KvinnaMan Grundskola47%42% Gymnasie32%39% Högskola13%15% Okänt8%4% Funktion

14 Civilstånd KvinnaMan Aldrig relation 39%74% Tidigare relation 30%13% Pågående relation 31%12%

15 Socialt nätverk; släkt & vänner KvinnaMan Träffar aldrig 3% Enstaka kortvariga 15%17% 1 ggn / vecka 26%24% Mer än 1 ggn / vecka 56%

16 Psykoterapi Till patienter med kvarstående pos symptom KBT –Föreslås –Evidens finns enbart för steg 2 behöriga Stödsamtal –Skall utmönstras

17 Boende KvinnaMan Bostadslös3%1% Ensambo.52%58% Partner17%6% Föräldrar17%21% Gruppbo.11%14%

18 Boendestöd Housing first –Evidens finns –Föreslås Gruppboende –Evidens saknas –Föreslås inte!

19 Arbetssituation KvinnaMan Sjukersättn/pension ingen sysselsättn. 73%69% Sjukersättn/pension med sysselsättn. 11%13% Deltidsarbete el studier 10%7% Heltidsarbete el studier 6%11%

20 Arbetslivsinriktad rehabilitering Supported employment –IPS = Induvidual placement and support Med hjälp av coacher rehabilitera i reell miljö Arbetsförberedande träningsmodeller –Mindre utforskat, mindre effektivt ensamt –Men - Nödvändigt första steg –T ex Vänersborg; coacherna ”hämtar ut”

21 Miljöns betydelse New York ~15% eget boende San Diego ~25% eget boende Fyrbodal ~85% eget boende Patienterna i de tre områdena hade samma -symptom aktivitet -kognitiva förmåga Bostadskostnaderna Metodiken för stöd -i Sve till patienten

22 Miljöns betydelse Milano ~6% eget boende ~17% har sysselsättning Neapel ~14% eget boende ~44% har sysselsättning Fyrbodal ~92% eget boende ~16% har sysselsättning Patienterna i de tre områdena hade samma -symptom aktivitet -funktionsförmåga Kulturella skillnader

23 Vård & samhälle

24 Schizofrenins Remission sjukdomsförlopp KRITISK PERIOD Kroniska återfall Prodromal fas Första episod Respons Återfall 2021222324252627282930313233343536373839 40 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Funktionsnivå Ålder (år) Schizofrenins sjukdomsförlopp Anpassad från: Lieberman JA, Biol Psychiatry 2001, 50:884-897 Buchwood M et al. Br J Psychiatry 1998;172(S 33). 53-9. Breieret al. Am J Psychiatry 1994;151;20–26 Är ett kvallitativt mål för behandlingen

25 Förekomsten av remission 2004 hade 38% av patienterna uppnått kraven för remission 2009 var siffran för gruppen 53% Förekomst av remission finns med som ett mål i vårt styrkort Samtidigt säkras att patienten får sin årliga utökade undersökning som grund för sin vårdplan.

26 Undersökningen, -skillnaden mot tidigare Objektiviserar patientens status Individualiserar behandlingen Inget tillskott av nya behandlingsinslag som förklarar förbättringen

27 Vill särskillt tacka... Forskningsgruppen: –Veronika Ahl, Britt-Marie Hansson, Fredrik Hjärthag, Staffan Isaksson, Ruth Johansson, Ulla Karilampi, Anna-Karin Olsson & Maivor Olsson Alla case managers, arbetsterapeuter och psykologer som årligen samlar in alla data

28


Ladda ner ppt "Lars Helldin. Symptom Dolt handikapp Funktion Vård & samhälle."

Liknande presentationer


Google-annonser