Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kyrkoval 15 september 2013 Europaparlamentsval 8 juni 2014 Riksdagsval 14 september 2014 Socialdemokraternas TRESTEGSMOBILISERING för regeringsskifte 2014.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kyrkoval 15 september 2013 Europaparlamentsval 8 juni 2014 Riksdagsval 14 september 2014 Socialdemokraternas TRESTEGSMOBILISERING för regeringsskifte 2014."— Presentationens avskrift:

1 Kyrkoval 15 september 2013 Europaparlamentsval 8 juni 2014 Riksdagsval 14 september 2014 Socialdemokraternas TRESTEGSMOBILISERING för regeringsskifte 2014 KYRKOVALET 15 SEPTEMBER 2013

2 VÅR UTMANING KYRKOVALET 15 SEPTEMBER 2013 Trenden i Socialdemokraternas valresultat de senaste hundra åren Besvikelser sedan 2003: 2003 Socialdemokraterna får bakläxa i EMU-folkomröstningen 2004 Socialdemokraterna får 24,56 % i Europaparlamentsvalet 2005 S backar i kyrkovalet 2006 Socialdemokraterna förlorar regeringsmakten i Sverige 2009 S ligger still i kyrkovalet 2009 Socialdemokraterna ligger still i Europaparlamentsvalet 2010 Socialdemokraterna gör sitt sämsta riksdagsval i modern tid

3 VÅR MÖJLIGHET Väljaropinionen i Sverige svänger snabbt, vilket ger oss socialdemokrater alla chanser att vinna valen 2013-14 KYRKOVALET 15 SEPTEMBER 2013

4 TRESTEGSMOBILISERING Under 2012 har de svenska väljarna börjat röra sig i vår riktning. 2013-2014 genomför vi en trestegsmobilisering Först de två utpräglade mobiliseringsvalen KYRKOVAL 15 september 2013 EUROPAPARLAMENTSVAL 8 juni 2014 Sedan det stora slaget om regeringsmakten KOMMUN-, LANDSTINGS- och RIKSDAGSVAL 14 september 2014 SvD söndag 18 mars 2012 KYRKOVALET 15 SEPTEMBER 2013

5 ERFARENHETER FRÅN 2009 Trots att Socialdemokraterna gjorde sitt sämsta riksdags- val 2010 höll vi ställningarna i kyrkovalet 2009. VARFÖR? > Partiet bestämde sig för att samplanera kyrkovalet med Europaparlamentsvalet och de allmänna valen > Partistyrelsen antog kyrkovalsmanifestet i så god tid att det kunde användas i lokalt programarbete > Vi använde statistiska jämförelser mellan kyrkovalet 2005 och riksdagsvalet 2006 för att prioritera rätt > Vi gick fram med fler egna S-listor på församlingsnivå och satsade tydligt på att mobilisera S-sympatisörer KYRKOVALET 15 SEPTEMBER 2013

6 TYDLIGT VALMANIFEST 2009 Socialdemokraternas valmanifest antogs av partistyrelsen i god tid före kyrkovalet och bestod av 12 punkter: 1. Prioritera dop, konfirmation, vigslar och begravningar! 2. Välkomna samkönade par att gifta sig i Svenska kyrkan! 3. Håll Sveriges alla kyrkor öppna och välvårdade! 4. Gör Svenska kyrkan till en jämställd mönsterarbetsplats! 5. Bidra till utvecklingen av ett mångreligiöst samhälle! 6. Bekämpa klassklyftor inom Svenska kyrkan! 7. Höj rösten för internationell solidaritet och rättvisa! 8. Hitta alternativ till att lägga ned dagens församlingar! 9. Bygg kyrkans sociala arbete på hjälp till självhjälp! 10. Sätt barnen, ungdomarna och deras föräldrar i centrum! 11. Gör Svenska kyrkan till ett forum för ideellt arbete! 12. Gå före i kampen för Skapelsens överlevnad! Frihet Jämlikhet Solidaritet Hållbarhet KYRKOVALET 15 SEPTEMBER 2013

7 MÅNGA & LÅNGA S-LISTOR Socialdemokraterna hade flest listor och flest kandidater Över 8 000 socialdemokrater ställde upp i kyrkovalet Socialdemokraterna vann 7 946 mandat fördelade på 6 600 partimedlemmar runt om i Sverige På Svenska kyrkans nationella nivå är S största grupp med 71 av 251 mandat i Kyrkomötet Socialdemokraternas 6 600 kyrkopolitiker motsvarar: 6,3 % av partiets alla medlemmar...eller lika många som medlemmarna i Stockholms AK eller Göteborgs PD och Uppsala läns PD tillsammans KYRKOVALET 15 SEPTEMBER 2013

8 RESULTAT: 186 234 S- RÖSTER Siffrorna från kyrkovalet 2009 är intressanta att studera: 5,7 miljoner svenskar var röstberättigade 657 626 giltiga röster avgavs (11,9 % valdeltgande) 186 234 röstade på Socialdemokraterna Dessa 185 000 S-röster i kyrkovalet 2009 motsvarar: 24 % av S-rösterna (och 6 % av samtliga röster) i Europaparlamentsvalet 2009 10 % av S-rösterna (och 2,5 % av samtliga röster) i riksdagsvalet 2010 Och vi kan gissa att riksdagsvalet 2014 blir mycket jämnt! KYRKOVALET 15 SEPTEMBER 2013

9 DETTA HÄNDER 2012 Kyrkovalet äger rum söndagen 15 september 2013 och nu gäller det att vi utnyttjar det som återstår av 2012 väl: 17-19 augusti KYRKOPOLITISKT FORUM med Stefan Löfven, folk från partidistrikten, unga kyrkopolitiker m.fl. Hösten 2012 Partidistrikt och arbetarekommuner ordnar kyrkopolitiska möten och konferenser som syftar till: > God planering och organisering av kyrkovalrörelsen > Rekrytering av många kandidater och långa listor > Lokalt programarbete som väcker engagemang December 2012 PD nomineringsstopp till stift/kyrkomöte KYRKOVALET 15 SEPTEMBER 2013

10 DETTA HÄNDER 2013 När kyrkovalåret väl börjar vet vi att tiden går mycket fort Januari till mars: Sista chansen att ragga kandidater till kyrkofullmäktigelistorna som tas på lokala S-möten Våren 2013: Slutgiltiga valplaner antas av AK och PD, grundat på analys av maximal mobiliseringspotential 15 april: Alla S-listor och kandidatförsäkringar ska vara inlämnade av ansvariga PD till respektive stift Maj till juni: Kandidatutbildningar och materialproduktion 24 augusti till 15 september: Intensiv kyrkovalrörelse!

11 S-POLITIK GÖR SKILLNAD Ett exempel på att Socialdemokraterna gör skillnad genom kyrkopolitiken är att alla nu får gifta sig i Svenska kyrkan S-löfte i kyrkovalet 2009 S-leverans samma höst! KYRKOVALET 15 SEPTEMBER 2013

12 NYTT VALMANIFEST 2013 Ett utkast till valmanifest i 12 punkter bearbetas under Kyrkopolitiskt forum och beslutas av PS hösten 2012 1. Satsa på högsta kvalitet vid dop, konfirmation, vigslar och begravningar! 2. Förena goda traditioner med nytänkande så att fler känner sig hemma! 3. Håll Sveriges kyrkobyggnader och kyrkogårdar öppna och välvårdade! 4. Visa att kvinnoprästmotstånd och homofobi inte hör hemma i folkkyrkan! 5. Arbeta för internationell solidaritet, social rättvisa och hållbar utveckling! 6. Delta i kampen mot religiös extremism, främlingsfientlighet och rasism! 7. Slå larm när kommun, landsting och stat inte tar sitt ansvar för välfärden! 8. Avskaffa alla avgifter i Svenska kyrkans barn- och ungdomsverksamhet! 9. Erbjud tre veckors sommarjobb åt alla 16-åringar som konfirmerat sig! 10. Ta vara på församlingshemmen som naturlig mötesplats i lokalsamhället! 11. Skapa en god arbetsmiljö och utvecklingsmöjligheter för all personal! 12. Bedriv diakonal verksamhet som bryter ensamhet och utanförskap! Sätt med- lemmarna i centrum! Ta ställning för allas lika värde! Bekämpa de växande klyftorna! Bidra till gemenskap & utveckling! KYRKOVALET 15 SEPTEMBER 2013

13


Ladda ner ppt "Kyrkoval 15 september 2013 Europaparlamentsval 8 juni 2014 Riksdagsval 14 september 2014 Socialdemokraternas TRESTEGSMOBILISERING för regeringsskifte 2014."

Liknande presentationer


Google-annonser