Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Robert af Wetterstedt, WSP, BIM Green Box 15 maj 2012 BIM Green Box.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Robert af Wetterstedt, WSP, BIM Green Box 15 maj 2012 BIM Green Box."— Presentationens avskrift:

1 Robert af Wetterstedt, WSP, BIM Green Box 15 maj 2012 BIM Green Box

2 Robert af Wetterstedt, WSP, BIM Green Box 15 maj 2012 BIM Green Box är ett initiativ för att i samverkan skapa, utveckla och förvalta ett oavbrutet digitalt ”non profit ” informationsflöde inom samhällsbyggnadssektorn genom hela processens alla faser ifrån råvarutvinning till byggnation och förvaltning samt återvinning www.bimgreenbox.org

3 Robert af Wetterstedt, WSP, BIM Green Box 15 maj 2012 Skogsindustrins miljödatabas (NFS 2006:9)

4 Robert af Wetterstedt, WSP, BIM Green Box 15 maj 2012 Svenska miljörapporteringslokalen - smp

5 Robert af Wetterstedt, WSP, BIM Green Box 15 maj 2012 BASTA – Självdeklaration av kemiskt innehåll

6 Robert af Wetterstedt, WSP, BIM Green Box 15 maj 2012

7 Byggproduktförordningen - CPR ((EU) nr 305/2011) I stort blir det obligatoriskt (from 1 juli 2013) att CE- märka alla byggprodukter. Mycket begränsade undantag medges, exempelvis för enstaka byggprodukter som tillverkas hantverksmässigt för ett särskilt byggprojekt, som renovering av en kulturbyggnad och för produkter som tillverkas på byggplatsen för det enskilda byggnadsverket.

8 Robert af Wetterstedt, WSP, BIM Green Box 15 maj 2012 ”Digitalt fönster” på informationslämnarnas egna webbplatser (produkttillverkare och råvaruleverantörers m.fl.) Gränssnitt för användare Granskning och revision Forskning och utveckling Kriterier: Länders olika språk, länders olika lagar, certifieringssystem; LEED, BREEAM, CEEQUAL, DGNB, Miljöbyggnad m.fl. Mallar: Byggproduktförordningen, Säkerhetsdatablad, EPD, LCA, LCC, Byggvarudeklaration, nationella miljömål m.m. Information: Teknisk prestanda, mått/storlek, kemiskt innehåll, produktinformation, miljöuppföljning m.m. Affärsspråk/ID: BEAst, BK04, EAN-kod, RSK, E-nummerbanken m.fl. IT språk: IFC, IFD, Fi2xml, m.fl. Nya funktioner: ? BIM Green Box

9 Robert af Wetterstedt, WSP, BIM Green Box 15 maj 2012 Teknik idag QRReader (QRLäsare) BarcodeReader (StreckkodsLäsare)

10 Robert af Wetterstedt, WSP, BIM Green Box 15 maj 2012 GS1 Sweden: Värdekedjan

11 Robert af Wetterstedt, WSP, BIM Green Box 15 maj 2012 Process Fas 0 t.o.m. 3 Intressenter: Alla inom samhällsbyggnadssektorn erbjuds medverka i projektet materialleverantörer (tillverkare och råvaruleverantörer), byggherrar, fastighetsägare, entreprenörer, förvaltare, konsulter, arkitekter, IT leverantörer, myndigheter, kommuner m.fl. Anpassning/utbredning: Sverige, EU, Europa och slutligen globalt

12 Robert af Wetterstedt, WSP, BIM Green Box 15 maj 2012 Fas 0 – Förankring med parter Omfattning:  WSP interim huvudman  Kontakt och förankring hos intressenter vår-sommar 2012  Seminarium den 15 maj med intresseanmälan  Ekonomiskt fastställande av Fas 1, avgifter/motfinansiering  Möte den 29 aug kl. 13-17  Avslutas 31 aug enligt överenskommen fortsättning

13 Robert af Wetterstedt, WSP, BIM Green Box 15 maj 2012 Fas 1 – Förstudie, identifiering av olika behov Omfattning:  Start 1 sep  Huvudman utses  Avtalsskrivning  Ekonomisk utredning för finansiering av Fas 2 och 3  Standardisering  Klassificering  Innehåll  Uppdatering  Kontroll  Forskning och utveckling  Beslut om fortsatt arbete för Fas 2 och 3  Avslutas förslagsvis i december 2012

14 Robert af Wetterstedt, WSP, BIM Green Box 15 maj 2012 Förslag på organisation – Fas 1 Styrgrupp  Arbetsgruppen utser Styrgrupp. Styrgruppen består av 7-9 ledamöter samt adjungerande. Styrgruppen fastslår antal arbetsgrupper och inriktning samt ansvarar för finansiering  Ordförande utses  Projektledare utses som adjungeras styrgruppen Arbetsgrupp-/er  Arbetsgrupp-/er består av intressenter som har erlagt 50 000 kr. Referensgrupp  Referensgruppen består av intressenter som har erlagt 25 000 kr Sakkunniga  Interna och externa sakkunniga samt experter anlitas med en ersättning av 1 200 kr/tim om så efterfrågas

15 Robert af Wetterstedt, WSP, BIM Green Box 15 maj 2012 Intresseanmälan för medverkan i BIM Green Box  Vi vill att lösningarna kommer till mycket stor affärsmässig nytt  Vi vill utveckla oss genom att ta del av väsentlig kunskap  Vi vill skapa handling i alla delar av råvara, tillverkning, bygg- och förvaltningskedjan genom att bidra till att vi går från ord till handling  Vi vill bidra till en snabbare omställning till digital informations- och kommunikationsteknik inom hela bygg- och förvaltningskedjan  Vi vill att resultatet ska vara förankrade genom hela samhällsbyggnadsprocessen


Ladda ner ppt "Robert af Wetterstedt, WSP, BIM Green Box 15 maj 2012 BIM Green Box."

Liknande presentationer


Google-annonser