Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

BIM Green Box.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "BIM Green Box."— Presentationens avskrift:

1 BIM Green Box

2 BIM Green Box är ett initiativ för att i samverkan skapa, utveckla och förvalta ett oavbrutet digitalt ”non profit ” informationsflöde inom samhällsbyggnadssektorn genom hela processens alla faser ifrån råvarutvinning till byggnation och förvaltning samt återvinning

3 Skogsindustrins miljödatabas (NFS 2006:9)

4 Svenska miljörapporteringslokalen - smp

5 BASTA – Självdeklaration av kemiskt innehåll

6

7 Byggproduktförordningen - CPR ((EU) nr 305/2011)
I stort blir det obligatoriskt (from 1 juli 2013) att CE-märka alla byggprodukter. Mycket begränsade undantag medges, exempelvis för enstaka byggprodukter som tillverkas hantverksmässigt för ett särskilt byggprojekt, som renovering av en kulturbyggnad och för produkter som tillverkas på byggplatsen för det enskilda byggnadsverket.

8 Gränssnitt för användare
BIM Green Box Nya funktioner: ? Kriterier: Länders olika språk, länders olika lagar, certifieringssystem; LEED, BREEAM, CEEQUAL, DGNB, Miljöbyggnad m.fl. Mallar: Byggproduktförordningen, Säkerhetsdatablad, EPD, LCA, LCC, Byggvarudeklaration, nationella miljömål m.m. Forskning och utveckling Granskning och revision Information: Teknisk prestanda, mått/storlek, kemiskt innehåll, produktinformation, miljöuppföljning m.m. Affärsspråk/ID: BEAst, BK04, EAN-kod, RSK, E-nummerbanken m.fl. IT språk: IFC, IFD, Fi2xml, m.fl. ”Digitalt fönster” på informationslämnarnas egna webbplatser (produkttillverkare och råvaruleverantörers m.fl.)

9 Teknik idag QRReader (QRLäsare) BarcodeReader (StreckkodsLäsare)

10 GS1 Sweden: Värdekedjan

11 Process Fas 0 t.o.m. 3 Intressenter:
Alla inom samhällsbyggnadssektorn erbjuds medverka i projektet materialleverantörer (tillverkare och råvaruleverantörer), byggherrar, fastighetsägare, entreprenörer, förvaltare, konsulter, arkitekter, IT leverantörer, myndigheter, kommuner m.fl. Anpassning/utbredning: Sverige, EU, Europa och slutligen globalt

12 Fas 0 – Förankring med parter
Omfattning: WSP interim huvudman Kontakt och förankring hos intressenter vår-sommar 2012 Seminarium den 15 maj med intresseanmälan Ekonomiskt fastställande av Fas 1, avgifter/motfinansiering Möte den 29 aug kl Avslutas 31 aug enligt överenskommen fortsättning

13 Fas 1 – Förstudie, identifiering av olika behov
Omfattning: Start 1 sep Huvudman utses Avtalsskrivning Ekonomisk utredning för finansiering av Fas 2 och 3 Standardisering Klassificering Innehåll Uppdatering Kontroll Forskning och utveckling Beslut om fortsatt arbete för Fas 2 och 3 Avslutas förslagsvis i december 2012

14 Förslag på organisation – Fas 1
Arbetsgrupp-/er Arbetsgrupp-/er består av intressenter som har erlagt 50 000 kr. Styrgrupp Arbetsgruppen utser Styrgrupp. Styrgruppen består av 7-9 ledamöter samt adjungerande. Styrgruppen fastslår antal arbetsgrupper och inriktning samt ansvarar för finansiering Ordförande utses Projektledare utses som adjungeras styrgruppen Referensgrupp Referensgruppen består av intressenter som har erlagt 25 000 kr Sakkunniga Interna och externa sakkunniga samt experter anlitas med en ersättning av 1 200 kr/tim om så efterfrågas

15 Intresseanmälan för medverkan i BIM Green Box
Vi vill att lösningarna kommer till mycket stor affärsmässig nytt Vi vill utveckla oss genom att ta del av väsentlig kunskap Vi vill skapa handling i alla delar av råvara, tillverkning, bygg- och förvaltningskedjan genom att bidra till att vi går från ord till handling Vi vill bidra till en snabbare omställning till digital informations- och kommunikationsteknik inom hela bygg- och förvaltningskedjan Vi vill att resultatet ska vara förankrade genom hela samhällsbyggnadsprocessen


Ladda ner ppt "BIM Green Box."

Liknande presentationer


Google-annonser