Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Biomedicine and Methods in Medical Diagnostics Biomedicin och metoder inom medicinsk diagnostik Master program inriktning klinisk laboratoriemedicin.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Biomedicine and Methods in Medical Diagnostics Biomedicin och metoder inom medicinsk diagnostik Master program inriktning klinisk laboratoriemedicin."— Presentationens avskrift:

1 Biomedicine and Methods in Medical Diagnostics Biomedicin och metoder inom medicinsk diagnostik Master program inriktning klinisk laboratoriemedicin

2 ÅR 1 HT/VT HT BMLV, Forskningsprocessen 15 hp (halvfart) BMLV, laboratoriemedicinsk diagnostik – inriktad 7,5 hp (halvfart) BMLV B, Handledarutbilning 7,5 hp (kvartsfart) VT BMLV, Tillämpad laboratoriemetodik 15 hp *BMLV, Examensarbete 15 hp *BMLV, Applicerad mikrobiologi och immunologi 15 hp *Medicin, Patofysiologi på cellulär nivå 15 hp * Medicin, Humangenetik med tillämpad bioinformatik 15 hp *BMLV, Tumörbiologi 15 hp *BMLV, Laboratoriemedicinska metoder 15 hp *övriga valbara kurser inom ORU ÅR 2 HT/VT HT BMLV, Forskningsöversikt och design 15 hp *Medicin, Medicinsk kemi och klinisk kemi 15 hp *BMLV, Examensarbete 45 hp? *övriga valbara kurser inom ORU VT BMLV, Examensarbete 30 hp forts BMLV, Examensarbete 45 hp? *Valbara kurser Kursivt: ej inrättade kurser

3 År 1 HT Forskningsprocessen 15 hp BMLV, Handledarutbildning 7,5 hp BMLV, Laboratoriemedicinsk diagnostik 7,5 hp

4 BMLV Forskningsprocessen, 15 hp Kursansvarig Kjell Johansson Halvfart, HT år 1 Kursmål: Vetenskapsteori Tillämpa forskningsprocessen Informationshantering Statistik och grundläggande studiedesign Forskningsetik Kvalitativa metoder Vetenskaplig kommunikation och presentationstekniker + kvalitetssäkring Examinationsformer: Presentationsteknik 2.5 hp, Litteraturstudie 5 hp, Opponentskap 2.5 hp, Statistik 5 hp

5 År 1 HT Forskningsprocessen 15 hp BMLV, Handledarutbildning 7,5 hp BMLV, Laboratoriemedicinsk diagnostik 7,5 hp

6 BMLV, Laboratoriemedicinsk diagnostik – inriktad 7,5 hp Halvfart/kvartsfart, HT år 1 Kursmål: Experimentella metoder och tekniker, (djuretik?) och alternativa metoder In vitro metodik i experimentell medicin Värderingsförmåga och förhållningssätt till experimentella metoder (och djuretik)? Examinationsformer: Experimentell medicin med alternativa metoder, 6 hp Experimentell medicin (med djuretik?) och alternativa metoder, 1.5 hp Laboratoriemedicinsk diagnostik – rapport alt. hemtenta (för specialisering) ?

7 Ex. på ett upplägg av BMLV, Laboratoriemedicinsk diagnostik – inriktad 7,5 hp Cellodling Western Blot Mikroskopering/ IHC RT PCR?

8 ÅR 1 HT/VT HT BMLV, Forskningsprocessen 15 hp (halvfart) BMLV, laboratoriemedicinsk diagnostik – inriktad 7,5 hp (halvfart) BMLV B, Handledarutbilning 7,5 hp (kvartsfart) VT BMLV, Tillämpad laboratoriemetodik 15 hp *BMLV, Examensarbete 15 hp *BMLV, Applicerad mikrobiologi och immunologi 15 hp *Medicin, Patofysiologi på cellulär nivå 15 hp * Medicin, Humangenetik med tillämpad bioinformatik 15 hp *BMLV, Tumörbiologi 15 hp *BMLV, Laboratoriemedicinska metoder 15 hp *övriga valbara kurser inom ORU ÅR 2 HT/VT HT BMLV, Forskningsöversikt och design 15 hp *Medicin, Medicinsk kemi och klinisk kemi 15 hp *BMLV, Examensarbete 45 hp? *övriga valbara kurser inom ORU VT BMLV, Examensarbete 30 hp forts BMLV, Examensarbete 45 hp? *Valbara kurser Kursivt: ej inrättade kurser

9 År 1 HT Forskningsprocessen 15 hp BMLV, Handledarutbildning 7,5 hp BMLV, Laboratoriemedicinsk diagnostik 7,5 hp

10 ÅR 1 HT/VT HT BMLV, Forskningsprocessen 15 hp (halvfart) BMLV, laboratoriemedicinsk diagnostik – inriktad 7,5 hp (halvfart) BMLV B, Handledarutbilning 7,5 hp (kvartsfart) VT BMLV, Tillämpad laboratoriemetodik 15 hp *BMLV, Examensarbete 15 hp *BMLV, Applicerad mikrobiologi och immunologi 15 hp *Medicin, Patofysiologi på cellulär nivå 15 hp * Medicin, Humangenetik med tillämpad bioinformatik 15 hp *BMLV, Tumörbiologi 15 hp *BMLV, Laboratoriemedicinska metoder 15 hp *övriga valbara kurser inom ORU ÅR 2 HT/VT HT BMLV, Forskningsöversikt och design 15 hp *Medicin, Medicinsk kemi och klinisk kemi 15 hp *BMLV, Examensarbete 45 hp? *övriga valbara kurser inom ORU VT BMLV, Examensarbete 30 hp forts BMLV, Examensarbete 45 hp? *Valbara kurser Kursivt: ej inrättade kurser

11 År 1 VT BMLV Tillämpad laboratoriemetodik 15 hp BMLV examensarbete 15 hp BMLV, Applicerad mikrobiologi och immunologi 15 hp Medicin, Patofysiologi på cellulär nivå, 15 hp Medicin Humangenetik med tillämpad bioinformatik 15 hp BMLV, Tumörbiologi 15 hp Kursivt= ej inrättade kurser Övriga valbara kurser inom Oru BMLV Laboratoriemedicinska metoder 15 hp

12 BMLV, avancerad nivå, tillämpad laboratoriemetodik, 15 hp Kursens huvudsakliga innehåll Allmänt -Biomedicinsk laboratoriemetodik inom valt specialområde inom biomedicinska analytikers kompetens- och ansvarsområde - författningar inom biomedicinska analytikers arbetsfält - verksamhetsförlagd utbildning inom något av kliniskt laboratoriemedicinskt arbetsfält Kursens huvudsakliga innehåll utifrån studentens val av vfu-område 1. Transfusionsmedicin och immunologi 2. Klinisk kemi 3. Mikrobiologi och immunologi 4. Patologi och morfologisk cellbiolog 5. Molekylärgenetik

13 Ex. på ett upplägg av BMLV Laboratoriemedicinska metoder, 15 hp Cellodling RNA preparation och proteinpreparation Microarray Bioinformatik siRNA Kontroll

14 ÅR 1 HT/VT HT BMLV, Forskningsprocessen 15 hp (halvfart) BMLV, laboratoriemedicinsk diagnostik – inriktad 7,5 hp (halvfart) BMLV B, Handledarutbilning 7,5 hp (kvartsfart) VT BMLV, Tillämpad laboratoriemetodik 15 hp *BMLV, Examensarbete 15 hp *BMLV, Applicerad mikrobiologi och immunologi 15 hp *Medicin, Patofysiologi på cellulär nivå 15 hp * Medicin, Humangenetik med tillämpad bioinformatik 15 hp *BMLV, Tumörbiologi 15 hp *BMLV, Laboratoriemedicinska metoder 15 hp *övriga valbara kurser inom ORU ÅR 2 HT/VT HT BMLV, Forskningsöversikt och design 15 hp *Medicin, Medicinsk kemi + Klinisk kemi 15 hp? *BMLV, Examensarbete 45 hp? *övriga valbara kurser inom ORU VT BMLV, Examensarbete 30 hp forts BMLV, Examensarbete 45 hp? *Valbara kurser Kursivt: ej inrättade kurser

15 År 2 HT BMLV, Forskningsöversikt och design 15 hp (Medicin C?) Medicinsk kemi + klinisk kemi 15 hp? Examensarbete 45 hp? Övriga valbara kurser inom Oru Kursivt= ej inrättade kurser

16 Forskningsöversikt och design 15 hp Kursansvarig Karin Franzén Halvfart, år 2 HT Kursmål: Hur man ställer en vetenskaplig fråga, studiedesign, powerberäkning, etik (djur+ biobank + human) Skriva och bedöma en ansökan om forskningsfinansiering Presentera forskningsdata Kunskap och förståelse för klinisk prövning och GCP Examinationsformer Forskningsdesign 5 hp, Anslagsansökan 5 hp, Forskningspresentation 2 hp, Klinisk prövning 3 hp

17 År 2 HT BMLV, Forskningsöversikt och design 15 HP (Medicin C?) Medicinsk kemi + klinisk kemi 15 hp? Examensarbete 45 hp? Övriga valbara kurser inom Oru Kursivt= ej inrättade kurser

18 År 2 VT BMLV, Examensarbete 30 hp (fördjupningsarbete) Forts BMLV, Examensarbete 45 hp?


Ladda ner ppt "Biomedicine and Methods in Medical Diagnostics Biomedicin och metoder inom medicinsk diagnostik Master program inriktning klinisk laboratoriemedicin."

Liknande presentationer


Google-annonser