Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

S-G Lidheim 2014-09-231. 2 SYV information 140923 Inför gymnasieantagningen lå 2015/2016  Antagningsstatistik 2014  Erfarenhetsutbyte antagning 2014.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "S-G Lidheim 2014-09-231. 2 SYV information 140923 Inför gymnasieantagningen lå 2015/2016  Antagningsstatistik 2014  Erfarenhetsutbyte antagning 2014."— Presentationens avskrift:

1 S-G Lidheim 2014-09-231

2 2 SYV information 140923 Inför gymnasieantagningen lå 2015/2016  Antagningsstatistik 2014  Erfarenhetsutbyte antagning 2014  Preliminär tidsplan 2015  Nyheter, datum, infohäfte  Allmänna frågor

3 S-G Lidheim 2014-09-25 Tidsplan 2014  Ansökan görs senast 140215 i hemkommunen  Sista dag för reg. inför prel. antagning 140320  Preliminär antagning presenteras 140404  Omvalsperiod 140428 – 140515  Slutlig antagning presenteras 140702  Reserv- fyllnadsantagning till och med 140914  Fom 140916 antagning vid senare tidpunkt 3

4 S-G Lidheim 2014-09-25 Antagna 2014-09-15 Totalt antal antagna till GYF 962 till nationella program (2013-09-15 954, antagna) 21 antagna IMPRO (2013-09-15, 16 antagna) IMSPR totalt IMSPR- LK, 35+29 (nya), IMSPR-JN 30+30 28 antagna övriga IM (-IND, -PRE, -YRK, N 31+28) 6 nat program gymnasiesärskolan (2013-09-15, 11 antagna) 8 ind program gymnasiesärskolan (2013-09-15, 9 antagna) 4

5 S-G Lidheim 2014-09-25 Antagna till nationella program 2014-09-15 Program Nationella program Nuv org Antagna 15 sep 2014 Antagna 15 sep 2013 BA-LK 485030 BF-JN 46 28 EE-LK 504964 EK-ST 808965 ESBIL-JN 282122 ESDAN-JN 8511 ESEST-JN 322147 ESMUS-JN 146 ESTEA-JN 10916 FT-LK 11 18 HA-ST 221816 HT-JN 2221 5

6 S-G Lidheim 2014-09-25 Antagna till nationella program 2014-09-15 Program Nationella program Nuv org Antagna 15 sep 2014 Antagna 15 sep 2013 HVFRI-LK 16 NA-JN 33 25 NA-LK 908274 RL-JN 333039 SA-ST 244 206 TE-LK 12012296 VF-LK 12119 VO-JN 28 6

7 S-G Lidheim 2014-09-25 Antagna till nationella program 2014-09-15 Program Nationella program Nuv org Antagna 15 sep 2014 Antagna 15 sep 2013 ESEST-S4Y 1224 ESMUS-S4Y161125 ESMUS0S-S4Y16110 HVSTY-S4Y1576 HTHOT0L-ÖG41HT 2 HTTUR0L-ÖG410 RL-ÖG241014 RLFAR0L-ÖG200 RLKOK0L-ÖG212 7

8 S-G Lidheim 2014-09-25 Antagna till nationella program 2014-09-15 Studiegång lärling Program Nationella program Nuv org Antagna 15 sep 2014 Antagna 15 sep 2013 BAHUS0L-LK210 BAMAL0L-LK200 BFPED0L-JN222 EEELT0L-LK20- FTLAS0L-LK61- HAHAN0L-ST202 HTHOT0L-JN202 RLBAG0L-JN211 RLFAR0L-JN200 RLKOK0L-JN210 8

9 S-G Lidheim 2014-09-25 Antagna till IMPRO 2014-09-15 Program IMPROXX Nuv org Antagna 15 sep 2014 Antagna 15 sep 2013 IMPROBA-LK000 IMPROBF-JN660 IMPROEE-LK000 IMPROFT-LK331 IMPROHA-ST332 IMPROHT-JN000 IMPROHT-ÖG000 IMPROHVFRI-LK000 IMPROHVSTY-S4Y112 IMPRORL-JN556 9

10 S-G Lidheim 2014-09-25 Antagna till IMPRO 2014-09-15 Program IMPROXX Nuv org Antagna 15 sep 2014 Antagna 15 sep 2013 IMPRORL-ÖG111 IMPROVF-LK000 IMPROVO-JN224 10

11 S-G Lidheim 2014-09-2311 Erfarenhetsutbyte  Ansökningsförfarande Nationella program, IM för grupper av elever, Dexter Anmälan IM, utförligare underlag (1/11), Överl. konferensen Registrering IM på alla som ej sökt eller antagits IM grupper B, F och N  Fri kvot (47 ansökningar, 13 beviljade GYF, antagna 8) (Särskild antagningsordning 18 ASP + 3 IM)  Dispens från behörighetskravet i engelska, 10 beviljade 2014 Antagna 7 JN och 3 LK

12 S-G Lidheim 2014-09-2312 Erfarenhetsutbyte  Sommarskola; observera datumet 31 juli, betygshantering  Omvalshantering  Antagningssteg Preliminär, Slutlig, Reserv, Fyllnad och Antagning vid senare tidpunkt Uppföljning av antagning

13 S-G Lidheim 2014-09-2313 Preliminär tidsplan 2015  V 52 Gr skolans ht betyg till Gymnasieantagningen  12 janDexter öppnar för val  12 febSista ansökningsdag  31 marPreliminärantagningen avslutad, Dexter, ext brev  15 aprÖverlämnandekonferens  27 aprMöjlighet till omval börjar  18 majSista dag för omval  12 junGr skolans vt betyg till Gymnasieantagningen  1 jul Slutliga antagningen avslutad, besked v 27 till alla  31 julSista dag för betygskomplettering och svarsbesked  14 sepReservantagningen avslutas

14 S-G Lidheim 2014-09-2314 Andra viktiga datum  1 oktEn dag på Linnéuniversitetet, åk 3 (+2)  7 oktSYV info GYF programutbud, heldag JN  14 novFm, SYV info inför gymnasieantagning 2015  8 dec Fm, Genomgång av Dexter för SYV inför ansökan

15 S-G Lidheim 2014-09-2315 Några nyheter Organisationsförändringar inom GYF ? NIU, fyra idrotter på fyra program Nya utbildningar: RL-ÖSG Preliminär utbildningsorganisation av styrelsen i november Inf. ansvar för alla nationella inriktningar Samordnad utbildning för gymnasielärling? Fortsatt utveckling av INTRO Grundorganisation med platser för IMYRK

16 S-G Lidheim 2014-09-2316 Informationsinsatser Katalog GYF med post v 39 Fom vecka 40 även på hemsidan Katalog Nybro distribution genom gr skolan 7 okt Informationsdag om programutbud 11 okt Gymnasiemässa Öppet hus Nybro 6/11 kl 18-20 12 nov Gymnasiedagen Skolornas hemsidor Information på annat språk

17 S-G Lidheim 2014-09-2317 Elevantagning 2015  Gymnasieantagning för sökande från fem kommuner samt från landets övriga kommuner varav 14 med samverkansavtal + ett antal NIU avtal, Inf hemsida Antagning till sju kommunala skolor (enheter) och till sex fristående skolor.  Sändrutiner för ansökningar till extern kommun.

18 S-G Lidheim 2014-09-2318 Ansökan via Dexter Elever söker alla sina program i vårt Dexter oavsett vilken skola de än söker till i landet, ny länk ”Ansökan till gymnasieskolan” (www.gymnasieantagningen.se) Öppnar den 12 januari 2015. Konto med anvisning sänds ut v 1 till gr SYV och IM program som anmält elever, Gyf + Nybro SYV ansvarar för granskning och kvittering Gymnasiesyv kontaktar antagningskansliet för kod till gymnasieelev som vill söka Vi sänder vidare ansökan om den är till annan kommun / huvudman

19 S-G Lidheim 2014-09-2319 Fri kvot 2015  Fri kvot till kansliet för gymnasieantagningen 27 februari 2015  Beakta rutiner och underlag för ansökan

20 S-G Lidheim 2014-09-2320 Elever som flyttar Bör söka 3 utbildningar i den nya kommunen och lika många i sin hemkommun. Kontakta gärna den nya kommunens kansli för att efterhöra eventuella särskilda rutiner för sökt utbildning

21 S-G Lidheim 2014-09-2321 Kodningen är A o O Eftersom kodningen är mycket viktig så är Skolverkets hemsida bra för information http://www.skolverket.se/bedomning/betyg/betygsdokument/ gymnasieutbildning/studievagskoder-sprakkoder-1.116549 SCB skolkoder gymnasieskolan http://www.scb.se/sv_/Lamna-uppgifter/Undersokningar-for- offentlig-sektor/Undersokning/?Pid=99512&St=1 Dexter https://dexter.kalmar.se/default.asp?page=auth/co mmon/login&operation=INTAG

22 S-G Lidheim 2014-09-2322 Kontaktuppgifter Sven-Göthe Lidheim Antagningssekreterare 0480-451507 sven-gothe.lidheim@gyf.se Yvonne Petersson Ekonomiassistent 0480-451506 Yvonne.petersson@gyf.se


Ladda ner ppt "S-G Lidheim 2014-09-231. 2 SYV information 140923 Inför gymnasieantagningen lå 2015/2016  Antagningsstatistik 2014  Erfarenhetsutbyte antagning 2014."

Liknande presentationer


Google-annonser