Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

NATIONAL FOOD ADMINISTRATION 2014-12-12 Människan och samhällets behov av vatten Resurser för nödvattenförsörjning Per-Erik Nyström Livsmedelsverket

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "NATIONAL FOOD ADMINISTRATION 2014-12-12 Människan och samhällets behov av vatten Resurser för nödvattenförsörjning Per-Erik Nyström Livsmedelsverket"— Presentationens avskrift:

1 NATIONAL FOOD ADMINISTRATION 2014-12-12 Människan och samhällets behov av vatten Resurser för nödvattenförsörjning Per-Erik Nyström Livsmedelsverket Per-Erik.Nystrom@slv.se

2 NATIONAL FOOD ADMINISTRATION 2014-12-12 Hur viktigt är dricksvattenförsörjningen? l Överlevnad l Samhällsekonomisk betydelse l Betydelse för hälso- och smittskyddet I lokaltidningars intervjuer med drabbade invånare under stormen Gudrun 2005: ”…det är värst att vara utan vatten…”

3 NATIONAL FOOD ADMINISTRATION 2014-12-12 Konsekvenser vid stora leveransavbrott i dricksvattenförsörjningen? Vatten för överlevnad inom timmar - ABSOLUT KRAV! Går ej att spola på toaletten (Skolor, arbetsplatser, sjukvård, m.m. får stänga). Sjukhus utan vatten eller alternativ försörjning - får stora problem! Industrier beroende av vatten får produktionsavbrott. Trycklösa ledningsnät innebär alltid stor risk för att förorenat grundvatten tränger in.

4 NATIONAL FOOD ADMINISTRATION 2014-12-12 Överlevnad NormaltFys. arbete i värme Kvinna2,2 lit/dag4,5 lit/dag4,8 lit/dag Gravid 5,5 lit/dag Ammar Man2,9 lit/dag4,5 lit/dag Barn1 lit/dag4,5 lit/dag Nödvattenleverans Inom några timmar: 3-5 lit/person och dygn Inom 3 dagar: 10-15 lit/person och dygn Inom några månader: 50 – 100 lit / person och dygn

5 NATIONAL FOOD ADMINISTRATION 2014-12-12 Vattenbehov Normalti akuta läge Sjukvården 650 lit/säng/dygn80 – 160 lit/säng/dygn Karlskrona – akut vattenbrist vid sjukhuset drabbade; akutmottagningen, dialysen, operationsstopp, förlossningen, steriliseringen, hygienproblem för personal och patienter, smittrisker, toalettproblem, etc. Äldrevården; Stormen Gudrun – ”innan kl 06 i morgon bitti …” VårdcentralHygien, toalettsamma behov Tandläkare”Tandläkeri”, hygiensamma behov

6 NATIONAL FOOD ADMINISTRATION 2014-12-12 Vattenbehov Normalti akuta lägen Djurbesättningar100 lit/ko/dygnsamma behov 25 lit/sugga/dygnsamma behov Storkök3 lit/portionsamma behov Brandposter, sprinklersystem Livsmedelsindustri; slakteri, bryggeri, mejeri m fl. Kylvatten (industri, datorhallar)

7 NATIONAL FOOD ADMINISTRATION 2014-12-12 Förmåga Vid ”kris” som kräver nödvattenförsörjning bör kommunen ha förmåga att: Inom några timmar: 3 - 5 l/person och dygn Inom 3 dygn: 10 - 15 l/person och dygn Maximalt hämtavstånd 500 meter Dricksvattenkvalitet

8 NATIONAL FOOD ADMINISTRATION 2014-12-12 Samhällskostnader vid störningar Sammanställningar av vattenburna sjukdomsutbrott visar att samhällskostnaden ligger på ca 10 000 kr per insjuknad person. Giardiautbrottet i Bergen 2004 kostade 47 miljoner norska kronor (Ytvattentäkt förorenades i samband med skyfall.) Uppsalas vattentäkt, som försörjer mer än 100 000 personer, värderades på 90-talet till över en miljard svenska kronor, om vattentäkten skulle slås ut. Njurunda vattentäkt utanför Sundsvall, som försörjer 12 000 personer, har värderats till ca 400 miljoner svenska kronor, om vattentäkten skulle slås ut.

9 NATIONAL FOOD ADMINISTRATION 2014-12-12 Utrustning för nödvattenförsörjning – exempel Södertörn Livsmedelsverkets utrustning som står i Stockholmsområdet (rekv. via VAKA) 214 combo > volym 226 840 lit. > 75 000 p (3 liter/person) Norrvatten och Stockholm Vattens Combo-tankar 100 combo > volym 106 000 lit. > 35 000 p (3 liter/person) Tankbilar Personal Tidsfaktor Bevakning

10 NATIONAL FOOD ADMINISTRATION 2014-12-12 Livsmedelsverkets nationella lager 21 Containers på lastväxlarflak 763 combo cisterners 4 platser

11 NATIONAL FOOD ADMINISTRATION 2014-12-12 3 liter per person och dygn – en fyllning per dygn av combo-tankarna Stockholm Vatten + Norrvatten 35 000 pers Livsmedelsverket Stockholm75 000 pers Sundsvall (5h)24 000 pers Ljung (3h)85 000 pers Eslöv (8 h)84 000 pers Totalt ca300 000 pers Under förutsättning att endast EN fyllning görs per dygn!

12 NATIONAL FOOD ADMINISTRATION 2014-12-12 10 liter per person och dygn – en fyllning per dygn av combo-tankarna Stockholm Vatten + Norrvatten 10 000 pers Livsmedelsverket Stockholm22 000 pers Sundsvall (5h) 7 500 pers Ljung (3h)25 000 pers Eslöv (8h)25 000 pers Totalt ca90 000 pers Under förutsättning att endast EN fyllning görs per dygn!

13 NATIONAL FOOD ADMINISTRATION 2014-12-12 Nationellt lager - EWK När? Vid akuta kriser – inte vardagshändelser! Hur? Ring VAKA-gruppen via larmnumret 020 30 20 30 VAKA har telefon nummer till transportörer med dygnet runt svar VAKA förmedlar kontakt med lagerplatsen Alla platser har dygnet-runt-bemanning Kostar? Kommunen betalar transporterna och återställande av materielen

14 NATIONAL FOOD ADMINISTRATION 2014-12-12

15 NATIONAL FOOD ADMINISTRATION 2014-12-12 Nationell vattenkatastrofgrupp bestående av dricksvattenproducenter, brandingenjörer, miljöinspektörer, analysexperter m.fl. Livsmedelsverket = projektledare VAKA nås via larmnummer 020 30 20 30 dygnet runtKostnadsfritt! I akut kris ger VAKA kollegialt stöd med; > expertkunskaper och expertnätverk > nödvattenförsörjningsutrustning > att komma ”på plats” eller genom stöd via telefon > för att ge uppdragsgivaren handlingsalternativ och mental avlastning

16 NATIONAL FOOD ADMINISTRATION 2014-12-12 Nationellt lager - EWK rekvireras via VAKA-gruppen Ytterligare lagerplatser förutom Stockholm: MittSverige Vatten AB (Sundsvall) 70 combo - volym 74 200 lit. > 24 000 p. (3 lit/p) Avstånd 37 mil ca 5 timmars resväg Ljung (MSBs lagerplats) 241 combo - volym 255 460 lit. > 85 000 p (3 lit/p) Avstånd 22 mil ca 3 timmars resväg Sydvatten AB (Eslöv) 238 Combo – volym 252 280 liter > 84 000 pers. (3 lit/p) Avstånd 60 mil ca 8 timmars resväg


Ladda ner ppt "NATIONAL FOOD ADMINISTRATION 2014-12-12 Människan och samhällets behov av vatten Resurser för nödvattenförsörjning Per-Erik Nyström Livsmedelsverket"

Liknande presentationer


Google-annonser