Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Per-Erik Nyström Livsmedelsverket

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Per-Erik Nyström Livsmedelsverket"— Presentationens avskrift:

1 Per-Erik Nyström Livsmedelsverket Per-Erik.Nystrom@slv.se
Människan och samhällets behov av vatten Resurser för nödvattenförsörjning Per-Erik Nyström Livsmedelsverket

2 Hur viktigt är dricksvattenförsörjningen?
Hur viktigt är dricksvattenförsörjningen? Överlevnad Samhällsekonomisk betydelse Betydelse för hälso- och smittskyddet I lokaltidningars intervjuer med drabbade invånare under stormen Gudrun 2005: ”…det är värst att vara utan vatten…”

3 Konsekvenser vid stora leveransavbrott i dricksvattenförsörjningen?
Konsekvenser vid stora leveransavbrott i dricksvattenförsörjningen? Vatten för överlevnad inom timmar - ABSOLUT KRAV! Går ej att spola på toaletten (Skolor, arbetsplatser, sjukvård, m.m. får stänga). Sjukhus utan vatten eller alternativ försörjning - får stora problem! Industrier beroende av vatten får produktionsavbrott. Trycklösa ledningsnät innebär alltid stor risk för att förorenat grundvatten tränger in.

4 Överlevnad Normalt Fys. arbete i värme
Kvinna 2,2 lit/dag 4,5 lit/dag 4,8 lit/dag Gravid 5,5 lit/dag Ammar Man 2,9 lit/dag 4,5 lit/dag Barn 1 lit/dag 4,5 lit/dag Nödvattenleverans Inom några timmar: 3-5 lit/person och dygn Inom 3 dagar: lit/person och dygn Inom några månader: 50 – 100 lit / person och dygn

5 Vattenbehov Normalt i akuta läge
Vattenbehov Normalt i akuta läge Sjukvården 650 lit/säng/dygn 80 – 160 lit/säng/dygn Karlskrona – akut vattenbrist vid sjukhuset drabbade; akutmottagningen, dialysen, operationsstopp, förlossningen, steriliseringen, hygienproblem för personal och patienter, smittrisker, toalettproblem, etc. Äldrevården; Stormen Gudrun – ”innan kl 06 i morgon bitti …” Vårdcentral Hygien, toalett samma behov Tandläkare ”Tandläkeri”, hygien samma behov

6 Vattenbehov Normalt i akuta lägen
Djurbesättningar 100 lit/ko/dygn samma behov 25 lit/sugga/dygn samma behov Storkök 3 lit/portion samma behov Brandposter, sprinklersystem Livsmedelsindustri; slakteri, bryggeri, mejeri m fl. Kylvatten (industri, datorhallar)

7 Förmåga Vid ”kris” som kräver nödvattenförsörjning bör kommunen ha förmåga att: Inom några timmar: l/person och dygn Inom 3 dygn: l/person och dygn Maximalt hämtavstånd 500 meter Dricksvattenkvalitet

8 Samhällskostnader vid störningar
Sammanställningar av vattenburna sjukdomsutbrott visar att samhällskostnaden ligger på ca kr per insjuknad person. Giardiautbrottet i Bergen 2004 kostade 47 miljoner norska kronor (Ytvattentäkt förorenades i samband med skyfall.) Uppsalas vattentäkt, som försörjer mer än personer, värderades på 90-talet till över en miljard svenska kronor, om vattentäkten skulle slås ut. Njurunda vattentäkt utanför Sundsvall, som försörjer personer, har värderats till ca 400 miljoner svenska kronor, om vattentäkten skulle slås ut.

9 Utrustning för nödvattenförsörjning – exempel Södertörn
Livsmedelsverkets utrustning som står i Stockholmsområdet (rekv. via VAKA) 214 combo > volym lit. > p (3 liter/person) Norrvatten och Stockholm Vattens Combo-tankar 100 combo > volym lit. > p (3 liter/person) Tankbilar Personal Tidsfaktor Bevakning

10 Livsmedelsverkets nationella lager
21 Containers på lastväxlarflak 763 combo cisterners 4 platser

11 3 liter per person och dygn – en fyllning per dygn av combo-tankarna
Stockholm Vatten + Norrvatten pers Livsmedelsverket Stockholm pers Sundsvall (5h) pers Ljung (3h) pers Eslöv (8 h) pers Totalt ca pers Under förutsättning att endast EN fyllning görs per dygn!

12 10 liter per person och dygn – en fyllning per dygn av combo-tankarna
Stockholm Vatten + Norrvatten pers Livsmedelsverket Stockholm pers Sundsvall (5h) pers Ljung (3h) pers Eslöv (8h) pers Totalt ca pers Under förutsättning att endast EN fyllning görs per dygn!

13 Nationellt lager - EWK När? Hur? Kostar?
Vid akuta kriser – inte vardagshändelser! Hur? Ring VAKA-gruppen via larmnumret VAKA har telefon nummer till transportörer med dygnet runt svar VAKA förmedlar kontakt med lagerplatsen Alla platser har dygnet-runt-bemanning Kostar? Kommunen betalar transporterna och återställande av materielen

14

15 Livsmedelsverket = projektledare
Nationell vattenkatastrofgrupp bestående av dricksvattenproducenter, brandingenjörer, miljöinspektörer, analysexperter m.fl. Livsmedelsverket = projektledare VAKA nås via larmnummer dygnet runt Kostnadsfritt! I akut kris ger VAKA kollegialt stöd med; > expertkunskaper och expertnätverk > nödvattenförsörjningsutrustning > att komma ”på plats” eller genom stöd via telefon > för att ge uppdragsgivaren handlingsalternativ och mental avlastning

16 Nationellt lager - EWK rekvireras via VAKA-gruppen
Ytterligare lagerplatser förutom Stockholm: MittSverige Vatten AB (Sundsvall) 70 combo - volym lit. > p. (3 lit/p) Avstånd 37 mil ca 5 timmars resväg Ljung (MSBs lagerplats) 241 combo - volym lit. > p (3 lit/p) Avstånd 22 mil ca 3 timmars resväg Sydvatten AB (Eslöv) 238 Combo – volym liter > pers. (3 lit/p) Avstånd 60 mil ca 8 timmars resväg


Ladda ner ppt "Per-Erik Nyström Livsmedelsverket"

Liknande presentationer


Google-annonser