Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Motorcyklisters hastigheter

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Motorcyklisters hastigheter"— Presentationens avskrift:

1 Motorcyklisters hastigheter
Undersökning om motorcyklisters inställning till hastighet och acceptans av hastighetsgränser Maria Nordqvist, SMC Nils Petter Gregersen, VTI

2 Hastighetsenkäten 2013 Webbenkät maj-augusti 2013 2721 svar, 82 % SMC-medlemmar Medelålder 46,83 år (52,2 MC-ägare) 9 % kvinnor 100 % har körkort och nästan alla har tillgång till bil Hög andel sport/supersport/touring/offroad Låg andel custom/classic/standard

3 Åtgärder som betytt mest för egen säkerhet

4 Hastighet efter fortbildning

5 Synbarhet, uppmärksamhet och hastighet

6 Hade hastigheten betydelse?

7 + 30 km/tim över hastighetsgräns

8 + 30 km/tim, SMC-/icke SMC-medlem

9 Passagerare och hastighet

10 Hastighet vid gruppkörning

11 Slutat köra i grupp Har det hänt att du kört med en grupp motorcyklister och sedan bestämt dig för att inte köra med dem fler gånger på grund av gruppens körning?

12 Varningsskylt halka och hastighet

13 Hastighet vid regn

14 Korsning – bil - hastighet

15 Acceptabel hastighet 90 km/tim

16 Svårast att hålla hastighetsgränsen
I vilka lägen tycker du det är svårast att inte överskrida hastighetsgränserna?

17 Polisens roll

18 Hastighetsgräns eller trafikrytm?

19 Slutsatser ABS-målet kommer att uppnås Hastighetsmålet saknar acceptans och kommer inte att nås Sänkta hastighetsgränser lågt rankade En majoritet håller inte hastighetsgränserna En majoritet har kört fortare än 30 km/tim En majoritet anser inte att 50 km/tim och 90 km/tim är acceptabel hastighet

20 Sänkt hastighet i vissa fall
Vid risk för halka sänks hastigheten Vid regn sänks hastigheten Med passagerare sänks hastigheten Med nya däck sänks hastigheten Inför korsningar med bilar sänks hastighet Få gör omkörningar inför korsningar Acceptans finns för sänkt hastighet vid tydliga samband – inte annars

21 Förslag till åtgärder Varningsskyltar sänker hastigheten Bättre utbildning av MC-förare om hastighet och olycksrisker Information om hastighet till alla MC-ägare Information till andra trafikanter Minska erfarenhetsgapet Uppmärksamma problematiken kring körkorts-lösa på MC – inte accepterat av motorcyklister

22 Tack för ordet! Slutrapport kan laddas ner på Kommer att översättas till engelska Mer information: Maria Nordqvist, Nils-Petter Gregersen,


Ladda ner ppt "Motorcyklisters hastigheter"

Liknande presentationer


Google-annonser