Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

UNGDOMSRÅDETS UPPGIFTER PÅ UNGDOMSTING 2013-01-24.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "UNGDOMSRÅDETS UPPGIFTER PÅ UNGDOMSTING 2013-01-24."— Presentationens avskrift:

1 UNGDOMSRÅDETS UPPGIFTER PÅ UNGDOMSTING 2013-01-24

2 UNGDOMSTING 8.00 – 8.30Förberedelser ungdomsråd och presidiet 8.30 – 9.00 Fika 8.45 – 9.00 Presidieträff med landstingsfullmäktiges ordförande 9.00 – 9.15 Gemensam inledning tillsammans med landstingsfullmäktige 9.15 – 9.35 Information och upprop 9.35 – 9.55Information om landstinget, regionförbundet och demokrati 9.55 – 10.00Information om ungdomsrådet 10.00 – 10.20Föreningsteknik 10.20 – 10.30PAUS 10.30 – 12.00Utskottsarbete om motioner 12.00 – 13.00 LUNCH med fullmäktige 13.00 – 14.30Beslutshantering om motioner 14.30 – 14.45FIKA 14.45 – 16.00Information/diskussion om ungdomsutredning 16.00 – 16.15Mingel/Musik 16.15 – 19.30Middag, Aktivitet, Musikunderhållning 20.00Inkvartering för övernattare Prel. Program dag 1 – 12 februari

3 UNGDOMSTING 8.00 – 8.15 Information och upprop 8.15 – 9.45 Framtidsverkstad: Ungas hälsa (9.15 – 9.30) Information om CAN-enkät 9.45 – 10.15Fika och Idémingel tillsammans med landstingsfullmäktige 10.15 – 11.30 Politiska ungdomsförbund 11.30 – 12.00 Enkät info gemensam motion 12.00 – 13.00 LUNCH 13.00 – 13.15Underhållning – Kören Octava 13.15 – 14.15 Debatt med landstingsfullmäktige 14.15 – 14.20Information till landstingsfullmäktige om ungdomstinget 14.20 – 14.40 Presentation om ungdomsrådet samt rekrytering av nya medlemmar 14.40 – 15.00 Diplomutdelning och avslut 15.00FIKA Prel. Program dag 2 – 13 februari

4 UNGDOMSTING Ungdomsrådets uppgifter VadVem Dag 1: 8.00 På plats för förberedelser Alla Dag 1: 9.55 – 10.00 Presentation ungdomsråd Tim Leffler Dag 1: 10.30 – 12.00 Utskottsledare Alla Dag 1: 15.00 – 16.15 Diskussionsledare ungdomsutredning Alla Dag 1: 16.20 – 16.45 Lättsam punkt innan middagen ???????? Dag 2: 8.15 – 9.45 Diskussionsledare framtidsverkstad Alla Dag 2: 10.15 – 11.30 Moderator ungdomsförbund Dag 2: 15.20 – 15.40 Info & Rekrytering ungdomsråd Linda och Tim Alltid: Främja debattAlla

5 UNGDOMSTING 16.05 – 16.20 Mingel med dryck och tilltugg Musik Robin Sundman 16.20 – 16.40Ungdomsrådet 16.45 – 17.45Östersunds teaterverkstad 17.45 – 18.30Middag 18.30 – 19.15Mingel och musik Prel. Program Middag

6 UNGDOMSTING Vara på Storsjöteatern kl. 8.00 13/2 för förberedelser Gå igenom eventuella frågetecken under dagen Vara på plats och hälsa ungdomar i ungdomstinget välkomna Förberedelser kl. 8.00 dag 1

7 UNGDOMSTING Tim berättar kort om ungdomsrådet och vad ungdomsrådet har för uppgifter under ungdomstinget Alla presenterar sig Kort information och presentation om ungdomsrådet, kl. 9.55 – 10.00 Dag 1

8 UTSKOTT UNGDOMSTING

9 Utskottets uppgift är att diskutera kring ett antal motioner och föreslå yrkanden inför ungdomstinget. Utskottsledare, 10. 30 – 12.00 dag 1 Utskottsledaren  Läsa igenom anvisningarna i utskottsmappen noggrant  Leda utskottsarbetet  Hjälpa utskottets sekreterare i gång och se till att hon eller han skriver tydligt och kortfattat direkt i utskottsmappen.  Se till att yrkandeblanketter fylls i.  Hålla reda på utskottsmappen så att den inte försvinner.  Hålla koll på tiden under utskottet.  Främja debatt i utskotten och inför beslutshanteringen  Diskussionsfråga utskotten

10 UNGDOMSTING Preliminär fördelning av utskott Utskott 1A: Linda Ivarsson Utskott 1B: Tim Leffler Utskott 2A: Rebecca Oscarsson och Sonny Andersson Utskott 2B: Rebecka Modin och Natalie Pålsson Utskott 3A: Enzo Paredes Diaz och Elise Andersson Utskott 3B: Louise Berg och Johan Eriksson

11 UNGDOMSTING Möjlig diskussionsfråga/or i utskotten Är det viktigt att det anordnas ett ungdomsting eller har utskottet andra förslag på hur unga i länet kan få vara med och påverka, lära sig om demokrati och tycka till om aktuella samhällsfrågor? Hur får vi ungdomar att engagera sig? Underfrågor: Hur kan ett demokratiskt forum för ungdomar organiseras? (ålder på deltagare, hur ofta, hur många dagar, möte) Hur kan upplägget se ut? (program, motioner, utskott, frågor som diskuteras m.m.) Hur kan representanter utses? Hur kan man få till ett bra samarbete med skolor? Utifrån era ovanstående svar, hur ska vi gå vidare?

12 DISKUSSIONS LEDARE UNGDOMSTING

13 Leda diskussion i en grupp utifrån följande frågeställningar: −Stämmer det att det här är en drivkraft som påverkar ungdomars val och beslut om sin egen livssituation och engagemang i olika frågor? −Vad kan regionen (skola, kommuner, landsting) göra för att svara mot dessa drivkrafter och bli attraktiv för ungdomar? −Har vi förslag på aktiviteter och åtgärder? Föra diskussionen framåt genom frågor, egna idéer osv. Föra protokoll under diskussionen och presentera resultatet i slutet. På ungdomsrådet i mars kommer vi att återknyta till drivkrafter. Diskussionsledare - ungdomsutredning

14 UNGDOMSTING Val av teman 1. Globalisering 2. Individualismen 3. Maximerade valmöjligheter 5. Kunskapssamhället 4. Miljö och klimat 6. Urbaniseringen 7. Ökad etnisk mångfald 8. teknifiering Yttre drivkrafter Krafter som vi lever med och som vi ska kunna hantera

15 UNGDOMSTING Val av teman 9. Boende 10. Utbildning 11. Arbete 13. Trygghet/social plattform 12. Inflytande/ Politik/samhälle 14. Fritid 15. Hälsa 16. Infrastruktur Egna drivkrafter Krafter som har betydelse för våra egna val

16 UNGDOMSTING Fördela ordet till ungdomsförbundens representanter och se till att alla får prata – BRYT om de pratar för länge Ställa frågor utifrån de frågor som ungdomsrådet bestämt Moderator – Ungdomsförbunden, kl 10.15 – 11.30, dag 1

17 UNGDOMSTING  Hur påverkar ni?  Vad och var påverkar ni?  Hur rekryterar ni nya medlemmar?  Varför är ni viktiga? Varför spelar ni roll?  Känner ni att ni påverkar något? Eller är det bara prestige för ” moderspartiet” att ha en engagerad ungdom?  Varför tror ni att det är så få politisk engagerade i förhållande till Sveriges befolkning? Frågor till ungdomsförbunden

18 FRAMTIDS VERKSTAD UNGDOMSTING

19 Diskussionsledare - Framtidsverkstad Framtidsverkstaden går ut på att få fram konkreta idéer och visioner om hur ungas hälsa kan bli bättre. 1.Politiker presenterar resultatet från de medborgardialoger som genomförts. 2.Ungdomstinget delas in i fem grupper om cirka 10 personer. I varje grupp ingår minst en politiker. 3.Det kommer att finnas fem bord uppställa och varje grupp kommer att tilldelas ett tema.

20 UNGDOMSTING 4.Varje grupp resonerar och ger förslag på åtgärder/aktiviteter utifrån frågeställningarna: Vad behöver göras? Hur ska det göras? 5.Grupperna roterar sedan från ett bord till nästa, tills alla teman är behandlade. Idéer skrivs ner av alla deltagare – ingen idé är för liten och ingen får heller säga NEJ till en ide som kommer från någon annan. 6.Alla ungdomar får rösta på det förslag de tycker är viktigast. 7.Vi kommer att avsluta Framtidsverkstaden med att fika, mingla runt och ta del av de förslag som kommit upp. Diskussionsledare - Framtidsverkstad

21 Efter 5 minuter flyttar gruppen till nästa tema Samtalsledaren kommer att berätta om vilka idéer på varje tema man kan rösta om. Varje röstning tar 2 minuter. Samtalsledaren kommer att berätta om vilka idéer på varje tema man kan rösta om. Varje röstning tar 2 minuter. Övningen avslutas med att fika, mingla runt och tillsammans med fullmäktige ta del av de förslag som kommit upp. Leta åt din färg/tema När du får en idé – skriv ner den på en post-it lapp. Lapparna sätts på skärmen Man får inte säga ”nej” eller ”inte” åt en idé. Bara nya idéer får skrivas upp. Grupperna Roterar och diskuterar åtgärder/ förslag Grupperna Roterar och diskuterar åtgärder/ förslag

22 UNGDOMSTING  Hur kan hälso- och sjukvården bli mer tillgänglig för ungdomar?  Vad kan vi göra för att användningen av droger och alkohol ska minska bland ungdomar?  Hur kan vi öppna upp fler möjligheter och erbjuda ett bra stöd till de ungdomar som har behov av att prata med någon?  Hur kan unga inspireras att leva hälsosamt, med bra kost och motion?  Hur kan ungas delaktighet och inflytande över hälso- och sjukvården bli bättre?  Vad kan vi göra för att hjälpa unga som känner sig stressade och upplever att de inte klarar alla krav som ställs?  Vad kan vi tillsammans göra för att unga ska känna sig betydelsefulla?  Vad kan vi göra för att hjälpa de ungdomar som upplever att de är ensamma och utanför?  Vad kan vi göra för att ge alla en grundläggande tillgänglighet och förbättra kollektivtrafiken?  Vilka mötesplatser bör erbjudas till unga för att öka möjligheterna för en god hälsa? Teman - Framtidsverkstad

23 UNGDOMSTING Tema 1: Hur kan hälso- och sjukvården bli mer tillgänglig för ungdomar? Tema 2: Vad kan vi göra för att användningen av droger och alkohol ska minska bland ungdomar? Tema 3: Hur kan vi öppna upp fler möjligheter och erbjuda ett bra stöd till de ungdomar som har behov av att prata med någon? Tema 4: Hur kan unga inspireras att leva hälsosamt, med bra kost och motion? Tema 5: Hur kan ungas delaktighet och inflytande över hälso- och sjukvården bli bättre? Teman - Framtidsverkstad

24 UNGDOMSTING Tema 1: Linda Ivarsson och Sonny Andersson Tema 2: Louise Berg och Tim Leffler Tema 3: Rebecca Oscarsson och Elise Andersson Tema 4: Rebecka Modin och Natalie Pålsson Tema 5: Enzo Paredes Diaz Diskussionsledare - Framtidsverkstad

25 UNGDOMSTING Linda och Tims förslag Presentation om ungdomsrådet och rekrytering, kl 15.20 – 15.40, dag 2

26 Följ oss på www.jll.se/ungdomsrad www.jll.se/ungdomsting www.facebook.com/ungdomsradetjamtlandslan


Ladda ner ppt "UNGDOMSRÅDETS UPPGIFTER PÅ UNGDOMSTING 2013-01-24."

Liknande presentationer


Google-annonser