Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ett näringspolitiskt perspektiv på offentlig information Knut Rexed.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ett näringspolitiskt perspektiv på offentlig information Knut Rexed."— Presentationens avskrift:

1 Ett näringspolitiskt perspektiv på offentlig information Knut Rexed

2 De stora teknologiska revolutionerna Odling och djurhållning Användning av mekanisk kraft Användning av elektrisk kraft Användning av digital information

3 När Sverige elektrifierades... En revolutionerande omdaning av det gamla agrarsamhällets strukturer och flöden

4 När Sverige digitaliseras... En revolutionerande omdaning av det gamla industrisamhällets strukturer och flöden

5 Omregleringar Järnvägstjänster Eltjänster Teletjänster Posttjänster Från produktion till systemansvar

6 @Information har blivit den viktigaste produktionsfaktorn Informationssamhället @Informationshantering utgör kärnan i alla processer @Informationssökning är den viktigaste innovativa processen

7 @?@? Offentlig information: De dolda resurserna @Arbetssökande och lediga platser @Kvalitetsindikatorer till stöd för medborgarval @Avidentifierad medicinsk information

8 1.Information som producerats med skattemedel ska tillhandahållas gratis (USA) 2.Kostnaderna för produktion av information ska betalas av den som utnyttjar den (Sverige) 3.Den kortsiktiga marginalkost- naden för att tillhandahålla existerande information är nära noll Synen på priserna

9 Behovet av en näringspolitik för informationsindustrin 1 En aktiv och offensiv politik för att öka tillgängligheten till offentlig verksamhetsinformation

10 Behovet av en näringspolitik för informationsindustrin 2 En tydlig och förutsägbar avgränsning av det offentliga åtagandet och de skattefinansierade aktiviteterna

11 Behovet av en näringspolitik för informationsindustrin 3 En fullständig ekonomisk och organisatorisk åtskillnad mellan skattefinansierad och avgiftsfinansierad verksamhet

12 Behovet av en näringspolitik för informationsindustrin 4 En prispolitik som både är ekonomiskt förnuftig och ger goda förutsättningar för ett privat kommersiellt utnyttjande

13 Knut Rexed 070-3782741 knut.rexed på rexed-sporndly.se


Ladda ner ppt "Ett näringspolitiskt perspektiv på offentlig information Knut Rexed."

Liknande presentationer


Google-annonser