Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Gymnasiebiblioteksträff 030120 Carlsunds utbildningscentrum 4 Bibliotekets roll i vuxnas lärande. Projekt KUR 4 Från information till kunskap - Kurs på.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Gymnasiebiblioteksträff 030120 Carlsunds utbildningscentrum 4 Bibliotekets roll i vuxnas lärande. Projekt KUR 4 Från information till kunskap - Kurs på."— Presentationens avskrift:

1 Gymnasiebiblioteksträff 030120 Carlsunds utbildningscentrum 4 Bibliotekets roll i vuxnas lärande. Projekt KUR 4 Från information till kunskap - Kurs på LiU Från information till kunskap 4 Lokala seminarier - Samarb. LB, ITiS och KK-stiftelsen 4 Skol- och gymnasieutredningen 4 Vad är på gång hos er - samverkansgrupp, projekt etc? 4 Projektarbete 4 Referensgrupp 4 Studieresa i vår

2 Bakgrund 4 EU:s memorandum om livslångt lärande 4 Prop. om vuxnas lärande… 2001 4 Budgetprop. Infrastruktur för vuxnas lärande. 2002 4 Globalisering

3 Mål Att stärka bibliotekens funktion som ett stöd för vuxnas lärande.

4 Frågeställningar 4 Insatser för att biblioteken ska bli en aktiv del av infrastrukturen kring vuxnas lärande? 4 Hur tillmötesgår biblioteken den studerandes behov och önskemål? 4 Roll i lärandet utöver medieförsörjning? 4 Bibliotekarien som handledare? Stöd genom kompetensutveckling?

5 Genomförande 4 Omvärldsanalys 4 Strategisk förankring 4 Kompetensutveckling 4 Metodutveckling

6 Kritiska framgångsfaktorer 4 Engagemang från bibliotekscheferna 4 Goda möjligheter för kompetensutveckling –flexibilitet hos LBÖ 4 Goda studiemiljöer på biblioteken 4 Biblioteken ingår i nätverk kring vuxnas lärande 4 Avtal med utbildningsanordnare om studierelaterade medier etc.

7 Kritiska framgångsfaktorer 4 Länets beslutsfattare inser bibliotekens roll i kunskapssamhället 4 Öppenhet för pedagogiskt perspektiv 4 Ökad samsyn på medieförsörjning som utgår från den enskildes behov

8 Från information till kunskap Vetenskapliga redskap Förutsättningar: 4 Behovet att problematisera, strukturera och söka kunskap 4 Många saknar redskapen 4 Gymnasiets projektarbete

9 Från information till kunskap Vetenskapliga redskap Syfte: 4 Förmedla metodiska redskap som underlättar bearbetning av information till kunskap. 4 Förmedla kunskap om handledning som pedagogisk metod

10 Från information till kunskap Vetenskapliga redskap Omfattning: Kurs A METODISKA REDSKAP 5 poäng (åttondelsfart) Kurs B TILLÄMPAD METOD 5 poäng (åttondelsfart) Sen eftermiddagstid 15-17

11 Kurs A: Metodiska redskap Innehåll: 4 Problematisering som metod 4 Källkritiska redskap 4 Från information till kunskap 4 Handledning som metod 4 Projektarbete, lär- och examinationsform

12 Problematisering - ligger till grund för både inhämtning och bearbetning av information 4 Avgränsa ett problem som styr inhämtningen av informationen 4 Definiera en ”spelplan” för problemet 4 Knyta problemet till en teori - förstärker ytterligare möjligheten att förstå /förklara informationen 4 Värdera och granska kunskapen.


Ladda ner ppt "Gymnasiebiblioteksträff 030120 Carlsunds utbildningscentrum 4 Bibliotekets roll i vuxnas lärande. Projekt KUR 4 Från information till kunskap - Kurs på."

Liknande presentationer


Google-annonser