Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Turismstrategi för Åland Näringsavdelningen Terese Flöjt.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Turismstrategi för Åland Näringsavdelningen Terese Flöjt."— Presentationens avskrift:

1 Turismstrategi för Åland Näringsavdelningen Terese Flöjt

2 Bakgrund Senaste strategidokument 93/94 Senaste strategidokument 93/94 Ca 4,8 % av näringslivets förädlingsvärde Ca 4,8 % av näringslivets förädlingsvärde Ca 10,6 % av den arbetsföra befolkningen Ca 10,6 % av den arbetsföra befolkningen Övergripande mål att bredda den landbaserade näringsverksamheten Övergripande mål att bredda den landbaserade näringsverksamheten

3 Bakgrund Omvärldsförändringar Omvärldsförändringar Vikande trender i statistiken Vikande trender i statistiken LS handlingsprogram; utveckla turismstrategin för besöksnäringen i samråd med branschen LS handlingsprogram; utveckla turismstrategin för besöksnäringen i samråd med branschen Instrument för prioriteringar Instrument för prioriteringar

4 Syfte En gemensam grundsyn med bransch och övrigt näringsliv gällande turismen En gemensam grundsyn med bransch och övrigt näringsliv gällande turismen Formulera LS mål och strategi (objekt, investeringar, medel, kunskap i förvaltningen) Formulera LS mål och strategi (objekt, investeringar, medel, kunskap i förvaltningen) Tydliggöra arbetsfördelningen myndighet – branschorganisation- bransch Tydliggöra arbetsfördelningen myndighet – branschorganisation- bransch

5 Syfte Bredda näringslivet Bredda näringslivet Ökad tillväxt i rese- och turistindustri Ökad tillväxt i rese- och turistindustri

6 Inresande ÅrinresandeförändringSverigeFinland 1995 1 120 697 -0, 6% 887 993 232 766 1996 1 206 500 +7,7% 975 361 234 990 1997 1 450 000 +19,8% 1 144 271 305 761 1998 1 628 000 +12,3% 1 246 210 382 671 1999 1 734 578 +6,5% 1 308 349 426 229 2000 1 768 821 +2% 1 331 574 437 230 2001 1 747 576 -1,2% 1 357 712 389 867

7 Övernattningar ÅrHotellGästhemstugorcampingtotalt småbåts hamnar 1995 140 911 35 019 78 840 95 785 350 555 25 032 1996 146 643 37 167 88 826 103 823 376 459 25 204 1997 185 407 48 921 183 381 151 452 569 161 29 450 1998 185 238 39 886 174 718 146 763 546 605 30 689 1999 188 489 40 527 159 987 153 811 542 814 31 025 2000 187 991 42 680 193 438 138 462 562 571 30 165 2001 180 341 48 747 172 003 138 802 539 893 29 341

8

9 Arbetsgrupperna

10 Gruppernas analys Statistiken Statistiken Standarden Standarden Den korta säsongen Den korta säsongen Framtidstron Framtidstron Öppettiderna Öppettiderna Samarbete och nätverksbyggande Samarbete och nätverksbyggande Bisyssla Bisyssla

11 Målgrupp & segmentering Geografiska marknader: Sverige och Finland Geografiska marknader: Sverige och Finland Målgrupp: den del av marknaden vi väljer att koncentrera vår kommunikation till Målgrupp: den del av marknaden vi väljer att koncentrera vår kommunikation till VEM ÄR VÅR FRAMTIDA KUND? VEM ÄR VÅR FRAMTIDA KUND? Marknadsföring: profilering och att skapa köpintresse Marknadsföring: profilering och att skapa köpintresse Kampanj: höj den allmänna kunskapen om Åland, självstyrelsen och flaggan Kampanj: höj den allmänna kunskapen om Åland, självstyrelsen och flaggan

12 Produktutveckling Satsa på ”spetsprodukter” Satsa på ”spetsprodukter” Kastelholms slott med Jan Karlsgården Kastelholms slott med Jan Karlsgården Sjökvarteret, med saluhall Sjökvarteret, med saluhall Ålands jakt och fiskemuseum Ålands jakt och fiskemuseum Paketering runt gästen Paketering runt gästen Evenemangsråd Evenemangsråd Mötesplatser för samarbete Mötesplatser för samarbete

13 Natur & kulturarv 40 platser eller miljöer lämpliga för turistiska satsningar 40 platser eller miljöer lämpliga för turistiska satsningar Längs turistleder Längs turistleder Sammanbinda turistiska leder och sevärdheter med information Sammanbinda turistiska leder och sevärdheter med information Landskapsrum Landskapsrum

14 Hållbar turism Miljöledningssystem Miljöledningssystem Behov och intresse? Behov och intresse? Organisation för utbildning, rådgivning och handledning Organisation för utbildning, rådgivning och handledning

15 Viktiga frågor för turismen Utbildning, fortbildning och vidareutbildning Utbildning, fortbildning och vidareutbildning Statistik Statistik Klassificering och märkning Klassificering och märkning ”Turism för alla” ”Turism för alla” Interna kommunikationer Interna kommunikationer

16 Remiss Till ca 340 adresser Till ca 340 adresser Bakgrundsmaterial, med statistik och analyser Bakgrundsmaterial, med statistik och analyser Slutsatser från de fem arbetsgrupperna Slutsatser från de fem arbetsgrupperna Följebrev med frågeställningar Följebrev med frågeställningar

17 Remissvar Det finns en vilja att utveckla turismen på Åland! Det finns en vilja att utveckla turismen på Åland! Generellt en hög ambition. Generellt en hög ambition. Enighet kring att grannländerna är viktigaste marknaden Enighet kring att grannländerna är viktigaste marknaden Bättre service! Service: kundbemötande, öppettider, utbud Bättre service! Service: kundbemötande, öppettider, utbud

18 Remissvar Kommunikationer: flygtrafiken kritiseras, färjtrafiken ”håller måttet”. Kommunikationer: flygtrafiken kritiseras, färjtrafiken ”håller måttet”. Bättre samordning o information om lokaltrafiken Bättre samordning o information om lokaltrafiken Öppettiderna kritiseras hårt Öppettiderna kritiseras hårt Information om tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning Information om tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

19 Synpunkter 4.2 och 13.2.2003 ”De tre S:en” ; skärgård, sjöfart, självstyre ”De tre S:en” ; skärgård, sjöfart, självstyre Ålands attraktionskraft har minskat, för att andra destinationer har blivit bättre Ålands attraktionskraft har minskat, för att andra destinationer har blivit bättre Infrastrukturella satsningar krävs!! Infrastrukturella satsningar krävs!! I första hand säsongsförlängning (inte off season) I första hand säsongsförlängning (inte off season) Sluta med bidragsförfarande Sluta med bidragsförfarande Aktivare näring, bättre lobby verksamhet Aktivare näring, bättre lobby verksamhet Tydlig rollfördelning Tydlig rollfördelning

20 Åtgärdsförslag

21 Åtgärd:”Samordningsgrupp” Beskrivning: följer upp strategiarbetet på en övergripande nivå. Representanter ur näringen och från medlemsorganisationer. Gruppen kan ledas av näringsministern eller chefen för näringsavdelningen. Beskrivning: följer upp strategiarbetet på en övergripande nivå. Representanter ur näringen och från medlemsorganisationer. Gruppen kan ledas av näringsministern eller chefen för näringsavdelningen. Ansvarig: Näringsavdelningen Ansvarig: Näringsavdelningen

22 Åtgärd:Profilering av Åland Beskrivning: en tydligare profil av Åland utarbetas. Beskrivning: en tydligare profil av Åland utarbetas. Skärgården, sjöfarten och naturen är Ålands ”självklara” profilbärare. Andra viktiga faktorer är självstyrelsen, ren miljö, örike, 6.500 öar, tyst, fridfullt, språket, flagga, kultur, historia. ”De tre S:en” ; skärgård, sjöfart, självstyre ”De tre S:en” ; skärgård, sjöfart, självstyre Ansvarig:Ålands TuristFörbund Ansvarig:Ålands TuristFörbund

23 Åtgärd:Prioriterade sevärdheter Beskrivning:40 platser och miljöer som är lämpliga för turistiska satsningar prioriteras. En utgångspunkt är geografisk spridning! Objekten skall ligga utmed farleder (på land/ till sjöss) och vara tillgängliga. Beskrivning:40 platser och miljöer som är lämpliga för turistiska satsningar prioriteras. En utgångspunkt är geografisk spridning! Objekten skall ligga utmed farleder (på land/ till sjöss) och vara tillgängliga. Ansvarig: turistsekreteraren och museibyrån Ansvarig: turistsekreteraren och museibyrån

24 Åtgärd: Landskapsrum Beskrivning:i anslutning till de prioriterade sevärdheterna inreds/vidareutvecklas så kallade landskapsrum, utrymmen för information och service. Befintliga byggnader används. Beskrivning:i anslutning till de prioriterade sevärdheterna inreds/vidareutvecklas så kallade landskapsrum, utrymmen för information och service. Befintliga byggnader används. Förslag på landskapsrum i skärgården: Degerby (Föglö), Karlby (Kökar), Skärgårdsmuseet (Brändö), Hermas (Enklinge) Förslag på landskapsrum i skärgården: Degerby (Föglö), Karlby (Kökar), Skärgårdsmuseet (Brändö), Hermas (Enklinge) Ansvarig: Turistsekreteraren och museibyrån Ansvarig: Turistsekreteraren och museibyrån

25 Åtgärd: Lokaltrafiken Beskrivning:Buss- och färjtrafiken är viktig för turismens utveckling. Turism i skärgården har inga förutsättningar om inte turisterna kan komma dit! Beskrivning:Buss- och färjtrafiken är viktig för turismens utveckling. Turism i skärgården har inga förutsättningar om inte turisterna kan komma dit! Kostnadsbelagt ”Turistpass” för passagerare Kostnadsbelagt ”Turistpass” för passagerare Skärgårdsfärjorna är ett attraktivt alternativ till passagerarfartygen. Turlistorna måste bli klara tidigare. Skärgårdsfärjorna är ett attraktivt alternativ till passagerarfartygen. Turlistorna måste bli klara tidigare. Ansvarig: skärgårdsnämnden, trafikavd. Ansvarig: skärgårdsnämnden, trafikavd.

26 Åtgärd: Vattenkvalitetens betydelse för turismen Beskrivning:Näringsavdelningen avser att initiera ett B7- samarbete för att få en övergripande samsyn på vattenkvalitetens betydelse för turismen på de sju Östersjö- öarna. Beskrivning:Näringsavdelningen avser att initiera ett B7- samarbete för att få en övergripande samsyn på vattenkvalitetens betydelse för turismen på de sju Östersjö- öarna. Samarbetet skall resultera i konkreta projekt för att minska nedsmutsningen av Östersjön Samarbetet skall resultera i konkreta projekt för att minska nedsmutsningen av Östersjön Ansvarig: Näringsavdelningen Ansvarig: Näringsavdelningen

27 Åtgärd:Miljöledningssystem Beskrivning: Ett miljöledningssystem för åländska turistföretag utformas, förslagsvis enligt modeller som tillämpas i närliggande regioner. I ett ledningssystem ingår information, utbildning och uppföljning. Beskrivning: Ett miljöledningssystem för åländska turistföretag utformas, förslagsvis enligt modeller som tillämpas i närliggande regioner. I ett ledningssystem ingår information, utbildning och uppföljning. Först görs en nulägesanalys av företagens intresse och val av tyngdpunkt. En organisation för utbildning, rådgivning och handledning behöver skapas/ utses bland befintliga aktörer. Först görs en nulägesanalys av företagens intresse och val av tyngdpunkt. En organisation för utbildning, rådgivning och handledning behöver skapas/ utses bland befintliga aktörer. Ansvarig:”projektledningen” med näringen (ÅTF) Ansvarig:”projektledningen” med näringen (ÅTF) Resurs:miljöbyrån, Agenda 21, Ålands Natur och Miljö (sakkunskap, kontakter till föreläsare o.d.). Resurs:miljöbyrån, Agenda 21, Ålands Natur och Miljö (sakkunskap, kontakter till föreläsare o.d.).


Ladda ner ppt "Turismstrategi för Åland Näringsavdelningen Terese Flöjt."

Liknande presentationer


Google-annonser