Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

| Världen i besittning Examensstudier utomlands © Centret för internationell mobilitet och internationellt samarbete CIMO, 2013.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "| Världen i besittning Examensstudier utomlands © Centret för internationell mobilitet och internationellt samarbete CIMO, 2013."— Presentationens avskrift:

1 | Världen i besittning Examensstudier utomlands © Centret för internationell mobilitet och internationellt samarbete CIMO, 2013

2 | Studier som leder till examen och vilkas varaktighet beror på examen: Yrkesutbildning på andra stadiet 1-5 år Lägre högskoleexamen 3-4 år (kandidat) Högre högskoleexamen 1-2 år (magister) Fortsatta studier 2-4 år (licentiat/doktor) Utbildningssystemen är olika! Att avlägga en hel examen utomlands Världen i besittning: Examensstudier utomlands 2013 2

3 | Vad krävs det för att ansöka som examensstuderande? Studerandet själv har huvudansvaret för anordningarna Hjälp till informationssökning ges av studievägledaren / CIMOs rådgivningstjänster CIMOs rådgivningstjänster Därefter söker studerandet själv information Kartlägga dina egna motiv till att åka ut i världen Vilket alternativ passar dig bäst? De praktiska arrangemang kräver din egen aktivitet och tar tid och energi Avsätt minst ett år för utredning och ansökningsprocess Jämför olika läroinrättningar och vad de erbjuder Till vilket slags arbete ger examen färdigheter? Bedöm dina språkkunskaper/gör ett språkprov Ta reda på kostnaderna och fundera på hur du ska finansiera studierna Världen i besittning: Examensstudier utomlands 2013 3

4 | Ansökningspraxis varierar i olika länder och läroinrättningar! Gemensam ansökan eller en ansökan direkt till läroinrättningen? Ansökningstiderna varierar, kolla dem i god tid När anordnas eventuella inträdesprov? Vilka intyg behövs det och bör de översättas? Vilka andra kräv finns det? Kontrollera direkt från läroinrättningen! Att ansöka som examensstuderande Världen i besittning: Examensstudier utomlands 2013 4

5 | Inträdeskrav på högskolestudier Läroinrättningarnas inträdeskrav varierar beroende på studieområdet Vanligtvis minst studentbetyg och avgångsbetyg från gymnasiet Genomgångna kurser, deras antal och vitsord? Krav på språkkunskaper? Inträdesprov, förhandsuppgifter mm.? Rekommendationer, motiveringsbrev, arbetserfarenheter mm.? Kontrollera direkt från läroinrättningen! Världen i besittning: Examensstudier utomlands 2013 5

6 | Kostnader och finansiering Terminsavgifter Varierar beroende på landet, läroinrättningen, studieämnet och undervisningsspråket Andra kostnader anknutna till studier (t.ex. böcker) Levnadskostnader Boende och mat Hälsovård Försäkringar Resor Studiestödet från FPA som huvudsaklig finansieringsform Stipendier utdelas sparsamt för grundexamensstuderande Världen i besittning: Examensstudier utomlands 2013 6

7 | FPA:s studiestöd utomlands Studiestödet består av studiepenning, bostadstillägg och statsgarantin för studielån Den utländska läroinrättningen ska vara underställd offentlig tillsyn Studierna ska vara heltidsstudier ja och motsvara de studier som stöds i Finland Studierna siktar till avläggande av en hel examen Ytterligare information ges av FPA www.kela.fi Världen i besittning: Examensstudier utomlands 2013 7

8 | Erkännande och motsvarighet av examina Akademiskt erkännande syftar till beviljande av fortsatt studierätt eller tillgodoräknande av studier läroinrättningen dit du ansöker som studerande ansvarar för akademiskt erkännande Professionellt erkännande ett beslut om en utländsk examens lämplighet för ett yrke eller en arbetsuppgift reglerade yrken såsom t.ex. läkare, klasslärare och socialarbetare i Finland för erkännandet ansvarar Utbildningsstyrelsen eller en annan myndighet beroende på branschen Ytterligare information ges av Utbildningsstyrelsen http://www.oph.fi/utbildning_och_examina/erkannande _av_examina Världen i besittning: Examensstudier utomlands 2013 8

9 | Praktiska arrangemang Uppehållstillstånd, visum och andra tillstånd? Socialskydd och hälsovård Bankärenden och försäkringar Officiella dokument och översättningar av dem Beskattning och arbetandets eller stipendiets påverkan på studiestödet Bostadssökande och arrangemang för flyttning Flyttningsanmälan till magistraten och till FPA före avresan Se Minneslistan för den som åker ut i världen Världen i besittning: Examensstudier utomlands 2013 9

10 | Landsspecifik information om studier Landsspecifik rådgivning om högskolestudier: CampusFrance Tysklands ambassad Estlands institut i Finland Japans ambassad Italiens ambassad och Italienska Kulturinstitutet i HelsingforsItaliens ambassad Italienska Kulturinstitutet i Helsingfors Förenta staterna och Kanada: Fulbright CenterFulbright Center Nordiska länderna: Hallå Norden Landsspecifik information på CIMOs webbplats Maatieto.net Maatieto.net Landsguiderna Suuntana- oppaissa på Maatieto.net innehåller information bl.a. om ansökningstider till högskolor utbildningssystem och praktiska arrangemang Världen i besittning: Examensstudier utomlands 2013 10

11 | Maailmalle.net webbplats Information om studier och praktik utomlands samt om att skaffa sig internationella erfarenheter av annat slag Ungdomarnas erfarenheter från världen Aktuella ansökningstider och evenemang På CIMOs rådgivningstjänster finns vanliga frågor. Du kan även fråga själv! Maailmalle.net på Facebook http://www.facebook.com/maailmallenet http://www.facebook.com/maailmallenet Världen i besittning: Examensstudier utomlands 2013 11

12 | Elektronisk rådgivning www.maailmalle.net/fraga Rådgivning per telefon 0295 338 651 (lokalnätsavgift eller mobiltelefonavgift) tis-tors kl 13-16 Landsspecifika informationstillställningar (finns också att se på webben) Öppet hus anordnas fyra gånger årligen CIMOs rådgivningstjänster Världen i besittning: Examensstudier utomlands 2013 12


Ladda ner ppt "| Världen i besittning Examensstudier utomlands © Centret för internationell mobilitet och internationellt samarbete CIMO, 2013."

Liknande presentationer


Google-annonser