Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Nationell ledarskapsutbildning för chefer i äldreomsorgen

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Nationell ledarskapsutbildning för chefer i äldreomsorgen"— Presentationens avskrift:

1 Nationell ledarskapsutbildning för chefer i äldreomsorgen
Region Dalarna 17 maj 2013 Pär Lönegård

2 ”Den nationella ledarskapsutbildningen höjer kompetensen hos äldreomsorgens chefer och kan på så sätt långsiktigt utveckla kvaliteten i äldreomsorgen. För mig är det här en mycket viktig satsning.” Barn- och äldreminister Maria Larsson

3 Regeringsbeslut 100 miljoner kronor 2013-2015, 2 kursomgångar
30 högskolepoäng, kvartsfart i 4 terminer

4 Målgrupp Enhetschefer och motsvarande inom offentlig och enskilt driven äldreomsorg 5000 personer finns i målgruppen

5 Upplägg Fokus: operativt ledarskap Webbaserad
Minst 2 träffar per termin Teori och praktik Tvärdisciplinär

6 Ansökan och kursstart Första ansökningsperiod 15/4-24/5
Kursstart augusti/september (v 34-37) Andra ansökningsperiod 1/10-15/11 Kursstart januari/februari 2014 (v 5)

7 Ingen kursavgift Kurskostnaden betalas av staten via Socialstyrelsen
Eventuella kostnader för litteratur, vikarier och resor står arbetsgivaren för

8 Fyra delkurser 1 – Den nationella värdegrunden för äldre 2 – Lagstiftning och styrdokument som ledningsstöd 3 – Ledarskap, medarbetare och organisation 4 – Upphandling, uppföljning, förbättringskunskap samt evidensbaserad praktik

9 1. Den nationella värdegrunden för äldre
Hur kan vi arbeta med värdegrundsfrågor? Den nationella värdegrundens bakgrund och fokus. Kommunikationens betydelse, etiska teorier och metoder.

10 Värdegrundsutbildning tillgodoräknas
De som slutfört utbildningen ”Att leda och arbeta utifrån den nationella värdegrunden” kan tillgodoräkna sig denna och behöver därför inte delta i delkurs 1 – Den nationella värdegrunden för äldre.

11 2. Lagstiftning och styrdokument som ledningsstöd
Hur tillämpar vi ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete? Lagarna som styr äldreomsorgen, nationella styrdokument, kvalitetsregister, omvärldsbevakning och diskrimineringsgrunder.

12 3. Ledarskap, medarbetare och organisation
Hur ser ett strategiskt och pedagogiskt ledarskap ut? Att styra med kunskap. Ledarstil och ledarfilosofi. Organisationsteorier och organisationsutveckling. Konflikthantering, gruppsykologi och grupprocesser.

13 4. Upphandling, uppföljning, förbättringskunskap samt evidensbaserad praktik
Hur blir uppföljning och utvärdering metoder för ett systematiskt lokalt förbättringsarbete? LOU och LOV, driftsformer, avtalsförvaltning och avtalsuppföljning. Evidensbaserad praktik, förbättringshjulet och verksamhetsuppföljning.

14 Här ges utbildningen Tre regioner: Region Norr: Umeå Universitet
Region Mitt: Ersta Sköndal Högskola Region Syd (i rangordning): 1. Borås Högskola, 2. Göteborgs Universitet, 3. Hälsohögskolan i Jönköping

15 Parallell kursstart Delkurs 1 och delkurs 2 startar samtidigt
Det gäller både hösten 2013 och våren 2014 De som gått värdegrundsutbildningen kan anmäla sig till delkurs 2 som startar hösten 2013

16 Marknadsföring - indirekt
Information till chefernas chefer, politiker m fl: Annonsering (print och webb) Presentationsfolder Besöka region- och kommunförbund Möten med SKL, facken, intresseorganisationer Mejl till socialchefer, äldreomsorgschefer, politiker

17 Marknadsföring - direkt
Direktkommunikation med målgruppen: Annonsering (print och webb) Mejl till enhetschefer Information via vidareförmedlare Presentationsfolder nummer 2 Lärosätenas egna kanaler

18 Vad kan utbildningen ge?
Kompetenta chefer som kan styra, leda och utveckla verksamheten är en viktig förutsättning för en god äldreomsorg. Den nationella ledarskapsutbildningen höjer kompetensen hos äldreomsorgens chefer och kan på så sätt utveckla kvaliteten för de äldre i er verksamhet. Allt för att den äldreomsorg ni erbjuder ska vara bland de bästa i landet.

19 Vad kan ni göra? Hjälp med att sprida information
Uppmuntra era chefer att söka Skapa förutsättningar för dem att deltaga

20 Frågor om utbildningen?
Annika Jalap Hermanson Tel


Ladda ner ppt "Nationell ledarskapsutbildning för chefer i äldreomsorgen"

Liknande presentationer


Google-annonser